Keresés

2019. május 31., péntek

Piacgazdaság és könyvtárügy: elmélet és gyakorlat

A tavaszi félév során együttműködő partnereink közül Káldos János, az Országos Széchényi Könyvtár Országos Könyvtári Rendszer (OKR) projekt szakmai vezetője, Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárának (BCE EK) főigazgatója, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának (EKK) elnöke és Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) főigazgatója volt Kiszl Péter intézetigazgató vendége a Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című mesterszakos kurzus keretében.


2019. május 30., csütörtök

Könyvtörténeti együttműködések

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (KITI) oktató- és kutatómunkáját újabb szakmai együttműködési megállapodások támogatják. Elsősorban a könyvtörténeti specializáció hallgatói számára biztosítanak szakmai gyakorlati és szakdolgozati konzultációs lehetőséget a frissen megkötött szerződések, de a KITI és az egyházi gyűjtemények közötti további szakmai kapcsolatokat (pl. pályázatok, konferenciák) is erősíthetik.

2019. május 21-én az Evangélikus Országos Könyvtárban (EOK) Hubert Gabriella gyűjteményigazgató és az EOK munkatársai fogadták KiszI Péter intézetigazgatót, valamint Bibor Mátét, a könyvtörténet specializáció felelősét. Megmutatták egyik legújabb szerzeményüket, egy néhány hete ajándékba kapott Vizsolyi Bibliát és Martin Luther Kis kátéjának (az egykori) Magyarországon készült legkisebb kiadását, az 1686-os lőcsei edíciót. Az ünnepélyes aláírásra a könyvtár muzeális berendezésű Podmaniczky-Degenfeld termében került sor.


(a fényképeket Bibor Máté készítette)

2019. május 27-én az utóbbi időben a tragikus tűzesetről elhíresült Ráday Könyvtárban Berecz Ágnes gyűjteményigazgató és Bíró Gyöngyi régi könyves könyvtáros elmondta, hogy bár muzeális anyaguk viszonylag jól átvészelte a katasztrófát, még rengeteg munka szükséges a helyreállításhoz. Ebben – könyvtári szakmai gyakorlat keretében – a tavaszi szemeszter során az ELTE hat könyvtár szakos diákja is részt vett. Berecz Ágnes és Kiszl Péter a főként a péceli Ráday-kastély eredeti bútoraival berendezett teremben írta alá a dokumentumot Bibor Máté jelenlétében. Mindkét együttműködési megállapodást ellátta kézjegyével Sonkoly Gábor, az ELTE BTK dékánja is.


(a fényképeket Bibor Máté készítette)

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetétől alig tízpercnyi sétával elérhető neves könyvtárak rendszeresen tartanak kihelyezett órákat a könyvtörténet specializációs diákok számára. Ezek az alkalmak nem csak a gyűjtemények kincseinek megtekintésére szolgálnak, hanem bepillantást engednek az intézmények falai között zajló munkákba, hiszen a régi nyomtatványokat és kéziratokat lapozgatva sem feledkezhetünk el arról, hogy e nagy hagyományú könyvtárak egyúttal élő gyűjtemények is.

Beszámolók korábbi kihelyezett órákról
- 2018. december: Vendégségben az Evangélikus Országos Gyűjteményben
- 2017. október: Vendégségben a Ráday Könyvtárban
- 2018. április: Vendégségben a Ráday Könyvtárban
- 2018. december: Vendégségben a Ráday Könyvtárban

Honlapok:
- Evangélikus Országos Könyvtár
- Ráday Könyvtár

2019. május 29., szerda

Specializáció tájékoztató

2019. május 16-án kerül sor az idei szakirányos tájékoztatóra Intézetünk -102-es géptermében.
Az információ- és tudásmenedzsment specializációval kapcsolatos kérdésekre dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató válaszolt, a könyvtörténet specializációról dr. Bibor Máté adott tájékoztatást az érdeklődő hallgatóknak.
A két specializációról felsőbb éves hallgatóink is megosztották tapasztalataikat döntés előtt álló hallgatótársaikkal.

- Képek az eseményről galériánkban

2019. május 28., kedd

OTDK résztvevőink és Barátné Hajdu Ágnes köszöntése

A 2019. május 15-én tartott Intézeti Tanács keretében köszöntöttük az OTDK-n részt vett hallgatóinkat, Markó-Markechné Zelei Editet, Móring Tibort és Pataki Fruzsinát, valamint Barátné Hajdu Ágnes tanárnőt a Magyar Könyvtárosok Egyesületének - immár második ciklusra szóló - elnökké választása alkalmából.


- Hallgatóink OTDK-szerepléséről blogunkban
- Az MKE tisztújításáról blogunkban
Fényképek galériánkban

2019. május 27., hétfő

Sikeres CEEPUS-pályázat

Örömmel adunk hírt róla, hogy intézetünk Library and Information Scince in Central Europe - LISCE elnevezésű hálózatát a nyertes CEEPUS-hálózatok közé választották.
A CEEPUS-pályázat kiváló lehetőséget kínál a közép-európai egyetemek polgárainak arra, hogy regionálisan együttműködjenek, megismerjék egymás oktatását, tudományos életét, nyelvét és kultúráját. Az oktatók és diákok mobilitása érdekében több felsőoktatási intézmény közösen szerezhet jogot egy átfogó tudományos témában pályázatot benyújtva az intézményi hálózat működtetésére.
A pályázatok többlépcsős bírálaton mennek keresztül: minden pályázatot egy-egy független bíráló véleményez és pontoz, és egy adott hálózati pályázatot nemzeti szinten annyi ország bírál el, ahány országból a hálózatnak partnerintézménye van, majd az így kialakult nemzeti pontszámokat alapul véve egy Nemzetközi Szakértői Bizottság állítja fel a végső rangsort és hozza meg a döntést a hálózati pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról.

A LISCE hálózat tagjai:
ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet - a hálózat koordinátora
Josep Jurij Strossmayer Egyetem, Horvátország
Varsói Egyetem, Lengyelország
Temesvári Egyetem, Románia
Ljubljanai Egyetem,  Szlovénia

A CEEPUS Partnerhálózatokról az ELTE honlapján

2019. május 26., vasárnap

Körkép az egyetemi kutatásokról


A Könyvtári Intézet 2019. május 21-én szakmai műhelynapot szervezett a Digitális tartalom, digitális szolgáltatás - K2 továbbképzési sorozat keretében Körkép az egyetemi kutatásokról címmel, az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermében. A hazai egyetemek fiatal tehetségei, pályakezdők és doktoranduszok mutathatták be kutatásaikat, lehetőséget kapva a szélesebb szakmai publikum előtti bemutatkozásra.
A műhelynapon elhangzott négy előadásból az ELTÉhez kötődött két doktoranduszunk - Szüts Etele és Hubay Miklós - illetve végzős hallgatónk, Nagy Bence Ádám bemutatója.

Az elhangzott előadások címei:
Szüts Etele (ELTE): Kulturális örökségünk digitalizálásának problémái
Pápai Dóra (PTE): A modern formai feltárás lehetőségei: mi micsoda a korszerű katalogizálásban?
Hubay Miklós (ELTE): A szemantikus adatpublikáció gyakorlati kérdései – tények és mítoszok
Nagy Bence Ádám (ELTE): Felhasználó-központú könyvtárak kialakulása Magyarországon 1945-2014 között

- A műhelynapról a Könyvtári Intézet honlapján

2019. május 24., péntek

Doktoranduszunk a QQML konferencián

Radó Rita, Doktori Programunk hallgatója Digitális dokumentum- és gyűjteményelemzés kvalitatív és kvantitatív módszerekkel a FADGI útmutatásai és a könyvtári szabványok alapján című előadásával május 28. és 31 között részt vesz az idei Kvalitatív és kvantitatív módszerek a könyvtárakban (QQML) konferencián Firenzében. A QQML 2019 a Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference a könyvtár- és információtudomány sorozatban 11. alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciája. A konferenciát az ISAST (International Society for the Advancement of Science and Technology) támogatásával rendezik meg.

Doktoranduszunk részvételét munkahelye, az OSZK mellett a Magyar Információtudományi Alapítvány is támogatta.

2019. május 23., csütörtök

BookEye a könyvtárban


Örömmel adunk hírt róla, hogy Intézetünk szakmai-technológiai infrastruktúrájának új elemeként a félév kezdete óta egy nagy kapacitású, BookEye 4 könyvszkenner segíti az oktatást, s áll a hallgatók és munkatársak rendelkezésére az intézeti könyvtárban.
A szkenner kezelhető saját érintésérzékeny vezérlő paneljéről, vagy a mellette telepített számítógépről, melyen a beszkennelt oldalakon szövegfelismerés is indítható az Abby Fine Reader OCR programmal. A befotózott anyagok, felismert szövegek e számítógépról továbbíthatóak.
A szkenner számos beállítási template-tel, egyenkénti és kötegelt módban egyaránt használható.

- BookEye 4 munkában: további fényképek galériánkban

2019. május 22., szerda

International Journal of Digital Humanities


International Journal of Digital Humanities címmel a Springer Nature kiadásában nemzetközi digitális bölcsészeti tudományos folyóirat indult.

https://link.springer.com/journal/42803

Szerkesztőbizottság:
Almási Zsolt, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Roman Bleier, University of Graz, Graz, Austria
Kiszl Péter, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Piroska Lendvai, University of Göttingen, Göttingen, Germany
Palkó Gábor főszerkesztő, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nicolas Pethes, University of Cologne, Cologne, Germany
Thorsten Ries, University of Sussex, Brighton, United Kingdom; Ghent University, Belgium
Susan Schreibman, Maastricht University, The Netherlands
Dirk Van Hulle, University of Antwerp, Antwerp, Belgium

A tanulmányok 2019-ben és 2020-ban szabadon elérhetők. Már olvasható az első két tematikus szám anyaga:
Special Issue on Born-Digital Archives
Special Issue on Digital Scholarly Editing

2019. május 17., péntek

Közreműködés az RDA-HU munkacsoportban

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) keretei között létrejött RDA-HU munkacsoportban történő közreműködésre több intézetünkhöz kötődő szakember is felkérést kapott:
- Dr. Tóvári Judit, doktori programunk témavezető oktatója,
- Hubay Miklós doktorandusz hallgatónk,
- Vass Johanna megbízott előadónk és doktorandusz hallgatónk.

A munkacsoport tagja még egyetemünkről Székelyné Török Tünde, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Gyűjteményszervezési Osztályának vezetője.

"Az OSZK mellett több intézmény képviselőiből felálló RDA-HU elnevezésű munkacsoport az RDA (Resource Description and Access=Forrásleírás és Hozzáférés) katalogizálási szabályzat magyarországi bevezetését készíti elő és koordinálja. Feladatai közé tartozik továbbá az új kommunikációs formátumok (MARC21, BIBFRAME) implementálása, az RDA és a kapcsolódó dokumentumok (az IFLA könyvtári referenciamodellje, a katalogizálás új nemzetközi alapelvei) magyar nyelvre való átültetésének irányítása, ezzel összefüggésben a terminológiai kérdések tisztázása, a könyvtári szakszókincs megújítása."

Bővebben:
http://www.oszk.hu/rda-hu-munkacsoport

2019. május 16., csütörtök

Fogadóórák a vizsgaidőszakban - 2019. tavasz/nyár

Kedves Hallgatók!
Oktatóink a vizsgaidőszak alatt is várják Önöket:

Dr. Barátné Hajdu Ágnes:
  június 13. 16.00-17.00
  június 17. 8.00-9.00
  június 19. 8.00-9.00
Dr. Bella Katalin:
  június 4. 16.00-17.00
  június 12. 16.00-17.00
  június 18. 16.00-17.00
Dr. Bibor Máté:
  június 12. 14.00-15.00
  június 17. 8.00-9.00
  június 19. 8.00-9.00
Dr. Csík Tibor:
  május 22. 13.00-14.00
  június 4. 13.00-14.00
  június 19. 16.00-17.00
Dr. Dippold Péter:
  május 31. 16.00-17.00
  június 18. 11.00-12.00
  június 21. 11.00-12.00
Dr. Fodor János:
  május 22. 13.00-14.00
  június 5. 12.00-13.00
  június 12. 11.30-12.30
Dr. Kiszl Péter:
  május 29. 14.00-15.00
  június 11. 14.00-15.00
  június 18. 15.00-16.00
  (Titkárságon keresztül történő bejelentkezés alapján.)
Dr. Németh Katalin:
  május 23. 14.00-15.00
  június 12. 14.00-15.00
  június 20. 14.00-15.00
Dr. Senkei-Kis Zoltán:
  május 23. 15.00-16.00
  június 12. 13.00-14.00
  június 27. 11.00-12.00

2019. május 15., szerda

Vendégünk volt Viskolcz Noémi

A Nyitott Napok 2019 tavaszi szemeszterének utolsó előadója, Viskolcz Noémi, a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének igazgatója volt. Pulszky Ferenc könyvtára című előadásában elmondta, hogy Pulszky Ferenc (1814–1897) életét meghatározták a könyvek. Rengeteget olvasott és rengeteget írt, több mint két tucat könyve jelent meg magyarul, németül és angolul. Az első olvasmányokat német nyelven a szülei és az eperjesi kollégium könyvtára kínálta neki, majd a kollégium önképző körében már magyarul is olvasott. A 16 éves fiú ízlését azonban leginkább az eperjesi házukba költöző nagybácsi, Fejérváry Gábor formálta. Az 1830-as évektől intenzív közös könyvgyűjtés folyt, amely nemcsak a legkülönfélébb műtárgyakra vonatkozó ismeretek bővítését szolgálta, hanem kiterjedt irodalomra, történelemre, politikára és nyelvekre is.
Az 1849 után londoni emigrációban élő Pulszky 1851-ben megörökölte a nagybátyja vagyonát. A műgyűjtemény és a könyvek megérkeztek Angliába, és később, a család Itáliába költözésekor sem hiányoztak. Pulszky az emigráció idején főként a szabadságharcra vonatkozó történeti művekkel és a keleti nyelvek elsajátításához szükséges nyelv- és irodalmi könyvekkel gyarapította az állományt. Amikor 1866 végén amnesztiát nyert és visszatért Magyarországra, a könyvtár egy részét a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta. A kb. 1200 kötet három nagy témakörbe tartozott: 1. szanszkrit nyelv és irodalom, 2. archeológia, 3. történelem-politika, de ezek mellett még incunabulumok, régi magyar nyomtatványok és kéziratok is voltak. Pulszky kérésére a régészeti könyveket 1875-ben a Magyar Nemzeti Múzeumba szállították át, mert feltételezte, hogy ott többen fogják olvasni és használni. Bár az Akadémia 1914-ben igényt támasztott az anyagra, csak részben sikerült visszaszereznie.
A ma is az MTA Könyvtárában lévő kötetek között számos különlegesség található, így például a Description l’Egypte monumentális sorozat első kiadása. Pulszky 1867 után is vásárolt és gyűjtött könyveket, amelyeket a Magyar Nemzeti Múzeum élére kerülve múzeumi lakásában tartott. Ezeket gyermekei és unokái örökölték meg 1897-ben bekövetkezett halálakor.

Fényképek az eseményről (A fotókat Ágai Ágnes készítette.)
Az eseménysorozat honlapja
Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól blogunkban

2019. május 14., kedd

Meghívó Orbán Anna doktorjelölt kutatóhelyi vitájára

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Könyvtártudomány Doktori Programja, valamint
Könyvtár- és Információtudományi Intézete

tisztelettel meghívja Önt

Orbán Anna doktorjelölt
Divéky József grafikus, könyvillusztrátor élete és tevékenysége Arthur Rössler művészettörténészhez írt levelei tükrében című PhD-értekezésének

kutatóhelyi vitájára

2019. május 22-én (szerdán) 14:00 órára a 6-os tanterembe.
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt.

Témavezető: Prof. Dr. Sebestyén György, habil. CSc
Vitaindítót tart: Dr. Bibor Máté, PhD és Alpárné Dr. Szála Erzsébet, habil. PhD
Titkár: Dr. Bella Katalin, PhD

A disszertáció az intézeti könyvtárban hozzáférhető.

Dr. habil. Kiszl Péter
doktori programvezető, intézetigazgató


2019. május 13., hétfő

MKE tisztújítás

2019. május 8-án az Országos Széchényi Könyvtárban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) tisztújító küldöttközgyűlést tartott, melyen a szervezet elnökévé ismételten Barátné dr. Hajdu Ágnest, Könyvtártudományi Tanszékünk vezetőjét választották a 2019-2023-as ciklusra.


Tanárnőnek szívből gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

2019. május 9., csütörtök

Tavaszi Szél

Nemes László doktoranduszunk II. helyezést ért el a XXII. Tavaszi Szél Konferencia Pszichológiai és Neveléstudományi Szekció Neveléstörténeti kutatások, dokumentumelemzés, etikai nevelés alszekciójában. A jelölt témavezetője Kiszl Péter intézetigazgató.

A multidiszciplináris tudományos találkozót a Doktoranduszok Országos Szövetsége a Debreceni Egyetem, és az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat közreműködésével rendezte meg 2019. május 3. és 5. között. A három nap alatt több mint hatszáz előadást tartottak a Kassai úti Campuson, az Állam- és Jogtudományi, az Informatikai és a Népegészségügyi Karon.

- Az eseményről a Debreceni Egyetem honlapján
- DOSZ - XXII. Tavaszi Szél Konferencia Szekcióeredmények
- PDF

2019. május 7., kedd

Tószegi Zsuzsanna plenáris előadása a Networkshop konferencián

A Networkshop 2019 konferencia plenáris ülésén tartott előadást intézetünk címzetes docense, Tószegi Zsuzsanna 2019. április 24-én A GDPR a gyakorlatban: a tájékozódás szabadsága vs. adatvédelem címmel.

Az előadás első része az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR alapelveit járta körül. A laikus számára is nyilvánvaló, hogy az online térben ellentmondás feszül az egyéni és a közösségi érdek, vagyis a személyesadat-védelem és a tájékozódás szabadsága között. A fő kérdés: élhetnek-e az elfeledtetéshez való jogukkal a digitalizált és ezáltal kereshetővé tett szövegekben megjelenő nevek viselői? Az előadás főként a könyvtárak digitalizálási tevékenységére fókuszált, de kitért a legismertebb keresőmotor kereséseltávolítási gyakorlatára is.

Tószegi Zsuzsanna a NWS Programbizottságának tagjaként is részt vett az országos konferencia szervezésében:
https://nws.comp-rend.hu/programbizottsag

Az előadás videofelvétele megtekinthető a Videotoriumban: http://videotorium.hu/hu/live/3975/event/1098

2019. május 6., hétfő

Hallgatóink szereplése az OTDK-n

Gratulálunk az OTDK-n részt vett hallgatóinknak: Markó-Markechné Zelei Editnek, Móring Tibornak és Pataki Fruzsinának!

Idén a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióját egyetemünk Pedagógiai és Pszichológiai Kara rendezte meg Budapesten. A könyvtártudományi tagozatban az első díjat Móring Tibor (ELTE) kapta, akinek a felkészítő tanára dr. Senkei-Kis Zoltán volt. A második helyezést megosztva Markó-Markechné Zelei Edit (ELTE) – akit Barátné dr. Hajdu Ágnes felkészített föl – és Arany Zsuzsanna (PTE) – akit dr. Koller Inez Zsófia készített föl – vehette át. A Kovács Máté Alapítvány fölajánlotta különdíjat Treszka Anett (BME) – akit dr. Szabó Levente készített föl – érdemelte ki.

Gratulálunk a nyerteseknek és a felkészítő tanároknak!

- fényképek a konferenciáról

2019. május 5., vasárnap

MKE pályázat hallgatóknak: részvétel a Vándorgyűlésen

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) pályázatot hirdet az MKE 51. vándorgyűlésén való részvételre. Az idei rendezvényünkre 2019. július 03-05.  között Székesfehérváron kerül sor „Hiteles hely, mindenhol, mindenkinek” címmel.
A pályázat célja a könyvtáros hallgatók szakmai konferencián való részvételének támogatása. A nyertes pályázók a vándorgyűlésen való részvétel teljes költségét (részvételi díj, 2 éjszakai szállás, 2 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, baráti találkozó, utazási költség) nyerhetik el.
Pályázhatnak nappali, esti, levelező tagozatos, távoktatásban részt vevő; a 30. életévüket be nem töltött informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szakos hallgatók.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be; egy eredeti példányban, valamint az eredetivel teljesen megegyező elektronikus formában (Figyelem: mindkét forma kötelező!).
A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. MÁJUS 24.
(a postára adás utolsó napja). A pályázatot emailben ÉS ajánlott küldeményként kell beküldeni!

- Részletek, formai és tartalmi követelmények, pályázati űrlap az MKE honlapján