Keresés

2018. április 30., hétfő

Látogatás a Kiscelli Múzeumban

2018. április 25-én a BA II. évf. könyvtörténet specializáció diákjai látogattak a Kiscelli Múzeumba, ahol a Kiscelli Nyomda – Fejezetek a főváros nyomdászattörténetéből című kiállításon Balla Loránd gyűjteményvezető kalauzolt bennünket.
A számos műhelyből, így az Athenaeum Nyomdából, a Bagó Nyomdából, a Budapesti Hírlap Nyomdából, az Egyetemi Nyomdából, a Honvédség Térképészeti Intézetéből, a Klösz Nyomdából, a Landerer és Heckenast Nyomdából, az Offset és Játékkártya Nyomdából, a Szikra Nyomdából stb. származó eszközök a nyomtatás szinte minden fázisát illusztrálják a betűöntéstől a fűzésig.
Sok egyéb mellett láttunk acél nyomólapokat, betűkészleteket, betűszedő regált, csukós prést, fa nyomódúcokat, festékező labdát, kézi betűőntő készüléket, kézi és gépi szedést, litográfiai nyomóköveket, litográfiai ofszet-, ill. síknyomógépet, matricákat és patricákat, nyomdai fűző-, ill vágógépet, nyomdászati szárítólegyezőt, öntőüstöt, réz nyomólemezeket, síkágyas gyorssajtót, sorszedő-, öntő- és osztógépet, szedőszekrényt stb.
A gépek és szerszámok egy része az egyetemi órákról ismerős lehetett, azonban más elméletben tanulni és legföljebb képen látni egy eszközt, és más – a szó szoros értelmében – kézzelfoghatóan találkozni vele. Ez utóbbira e rendkívül érdekes kiállításon nyílik lehetőség.

- Fényképek a látogatásról galériánkban (A felvételeket Sugár Márta és Bibor Máté késztítette.)
A tárlat a Kiscelli Múzeum honlapján

2018. április 28., szombat

Digitális filológia workshop

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet és az ELTE Digitális Bölcsészet Központ workshopot szervez, melynek témája a digitális filológia lesz.
A workshopon a digitális tudományos szövegkiadások elméleti és gyakorlati problémáiról lesz szó, különös tekintettel a jelölőnyelvi átiratok készítésére.
A résztvevők konkrét gyakorlatokon keresztül nyernek bepillantást a digitális filológius műhelyébe.

A workshopot Fellegi Zsófia, a Petőfi Irodalmi Múzeum szakértője, a PPKE doktorandusza tartja.
Helyszín: ELTE BTK Múzeum körút 6-8.
Könyvtár- és Információtudományi Intézet, -102-es gépterem.
Időpont: 2018. május 3. 15.00-17.00

A workshop az ELTE oktatói és doktori hallgatói számára meghirdetett képzés, amely ingyenes, ám előzetes regisztrációhoz kötött.

2018. április 25., szerda

Tószegi Zsuzsanna Hevesi Endre-díjban részesült

2018. április 24-én, kedden 11 órától került sor a MÚOSZ Táncsics termében a Hevesi Endre-díj átadására. A díjban azok az újságírók – indokolt esetben újságírói munkát végző szakemberek – részesülhetnek, akik az előző évben a tudomány és a technika új lehetőségeinek, eredményeinek népszerű ismertetése érdekében a legtöbbet tették, illetve a legérdekesebb és közérthető magyarsággal fogalmazott cikkeket írták.

Örömmel adjuk hírül, hogy az alapítvány kuratóriumának döntése értelmében 2018-ban Hevesi Endre-díjban részesült kollégánk, Dr. Tószegi Zsuzsanna, intézetünk c. egyetemi docense.


Az elismeréshez és az érte végzett eredményes munkához szívből gratulálunk!

- Laudáció és pályakép a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság oldalán
- A hír a MÚOSZ oldalán

2018. április 24., kedd

"A könyvtáros személyisége hitelesíti az intézményt" - Fodor Péter a FSZEK-ről

2018. április 12-én Kiszl Péter intézetigazgató Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című mesterszakos kurzusa keretében Fodor Pétert, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) főigazgatóját láttuk vendégül. Európa harmadik legnagyobb közkönyvtárának vezetője mindenek előtt szakmai nyitottságuk megőrzésére kérte a pályakezdő könyvtárosokat, s kiemelte, érdekérvényesítés, lobbitevékenység nélkül elképzelhetetlen a közgyűjtemények menedzselése. A könyvtárosoknak, a könyvtárvezetőknek hiteles személyiségeknek kell lenniük, s nem szabad a kudarcoktól sem megriadniuk. Szakmai együttműködő könyvtárunk, egyik kiemelt gyakorlóhelyünk főigazgatója előadásában kitért a gazdálkodási kérdésekre is, részletezve a közbeszerzés sajátosságait, a közép-magyarországi régióból fakadó pályázati hátrányokat, a piacgazdasági környezetben időnként elengedhetetlen modernizálási, racionalizálási lépéseket és a kompromisszumkészséget. A FSZEK egykori 118 tagkönyvtárából ma 49 működik, de a csökkenés egyben minőségi javulást eredményezett. A közelmúltban elindult a Topotéka hálózat és új tagkönyvtár kialakítása várható a Teréz körúton. A társadalmi megítélés a fenntartó döntéseiben is megnyilvánul - vallja az önkormányzatokkal, polgármesterekkel napi kapcsolatban álló Fodor Péter. A 114 éves könyvtár vezetője szerint a proaktivitás viszi előre a szakmát, fontos a fiatal pályakezdő szakemberek véleményének figyelembe vétele. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) előző elnöke kiemelte a FSZEK-ben jelenleg érvényben lévő dolgozói juttatások (cafeteria) teljesítményre gyakorolt pozitív hatását, egyúttal sürgette a könyvtáros életpálya modell mielőbbi elfogadását. Haladni kell a korral, s ez nem kortól függ, ahogy az sem, hogy a terminológia folyamatos változása (olvasó - használó - látogató - távhasználó) nem befolyásolhatja a könyvtár alapfunkcióit, csak a szolgáltatás eszköztárát.
A főigazgatói mindennapokat élvezetesen, közvetlen stílusban, ugyanakkor mindvégig szakmai keretek között bemutató prezentáció életre szóló útravalóval szolgált hallgatóinknak.

Fodor Péter Kiszl Péter meghívására, mesterszakos hallgatóink számára tartott korábbi előadásai:
- 2017. április: Inspirációk a FSZEK-ből
- 2016. március: A FSZEK a kulturális piacon

Előadássorozatunk következő vendége Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár vezetője lesz.

- Fényképek galériánkban

2018. április 22., vasárnap

A GDPR és a könyvtárak - Tószegi Zsuzsanna Szegeden

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Megyei Könyvtári tagozata A GDPR és a könyvtárak címmel rendezett kétnapos szakmai tanácskozást Szegeden, április 17-18-án, amelyen Tószegi Zsuzsanna, intézetünk c. egyetemi docense Az adatvédelem a könyvtárak nemzetközi gyakorlatában címmel tartott előadást.

- A rendezvény részletes programja

2018. április 20., péntek

Hallgatóink figyelmébe: konferencia részvétel - ICAHIS 2018

2018. június 14-16. között Budapesten kerül megrendezésre a 9th International Conference of Animal Health Information Specialists - ICAHIS 2018 - nemzetközi konferencia, amelynek témája  Crossing Boundaries in Support of Animal Health Information - Connecting, Collaborating and Creating. A konferencia angol nyelvű. További információ és program: http://icahis9.com
A rendező Hutyra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum ingyenes részvételi lehetőséget ajánl fel intézetünk 2 hallgatója számára a megnyitón és a szakmai programokon.
Szakkönyvtári, illetve felsőoktatási könyvtári munka iránt érdeklődő mester szakos hallgatók számára ajánljuk a részvételt.

Kérjük, hogy a hallgatók  2018. április 25-ig e-mailen jelentkezzenek a winkler.bea@univet.hu címen. 

2018. április 18., szerda

Digitális bölcsészet: Régészettudományi Intézet

A Digitális Bölcsészet Központ április 12-én tartott kari műhelytalálkozója több szempontból is tanulságos volt. Intézetünk 105-ös géptermében Dr. Bartus Dávid, az Ókori Régészeti Tanszék megbízott tanszékvezető egyetemi docense ismertette a Régészettudományi Intézet digitális projektjeit: intézeti honlap, blogkönyvtári adatbázis, online idegen nyelvű folyóirat, online térinformatikai- és fotóadatbázis, régészeti lelőhelyadatbázis. Míg a  Kar több intézetében, tanszékén a számítógépek korszerűsége, sőt megléte is probléma, Bartus Dávid programozói kompetenciákkal és munkatársai, hallgatói bevonásával néhány év leforgása alatt szinte mindent megoldott, amit Intézete és tudományterülete változó technológiai igényei megkívántak. Az ismertetett példa mégis azt bizonyítja, hogy egy-egy aktív munkatársra építkezni kockázatos. Az egységes, kari támogató környezet a mindenki által kívánt, professzionális megoldás. Bármennyire ügyeltek például a WordPress alapon létrehozott intézeti honlaprendszer arclulati illesztésére, az új egyetemi honlaprendszerhez képest megoldásuk értelemszerűen "különutas". (Hasonló helyzetben van a mi Intézetünk is). Komolyabb kérdést vet fel, hogy könyvtáruk online adatbázisát saját igényeiknek megfelelően alakították ki, a korábbi excel táblákhoz képest korszerű, felhasználóbarát, színkódokolt találati listákat produkáló keresési lehetőséget teremtettek. Vajon jól döntöttek-e a nagy munkát önállóan elvégezve, vagy várniuk kellett volna, míg az állomány EKSz-be integrálására sor kerülhet? Az úttörő, de saját erőből megoldott kezdeményezések egy része a későbbi kompatibilitás érdekében bizonyára átalakítást igényel majd, de több területen (pl. régészeti lelőhelyadatbázis) még nemzetközi sztenderdek sem alakultak ki, így lépniük kellett. Bartus Dávid megosztotta a frissítésekkel kapcsolatos nehézségeket, tapasztalatokat is. A komoly hálózati munkához, tartalomszolgáltatáshoz, rendszeresen közreadott digitális folyóirathoz sok munka, munkaerő, idő és odafigyelés szükséges. A résztvevők kérdései, hozzászólásai megerősítették a Digitális Bölcsészet Központ támogató jelenlétének szükségességét.

- Fényképek a találkozóról

2018. április 16., hétfő

Nyitott Napok 19.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat tizenkilencedik délutánjára:


Soloneus nyomában
Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár
Ms. I. 186 jelzetű kódexe

Sarbak Gábor
(MTA-OSzK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport,
Fragmenta Codicum Műhely)

Zsoldos Endre
(MTA CsFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2018. április 25. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*

- Illusztráció: az Ms. I. 186 jelzetű kódex ff. 27v–28r lappárja. (Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár engedélyével.)

2018. április 11., szerda

Networkshop 2018

Az NIIF Program keretében a HUNGARNET Egyesület 2018. április 4-6. között Egerben rendezte meg - idén már huszonhetedik alkalommal - a legrangosabb hazai számítógép-hálózati és alkalmazási konferenciát a NETWORKSHOP-ot. A tudományos kutatás és gyűjteményi információszolgáltatás intézményrendszerének igényeit, technológiai fejlődését fókuszba állító konferencián több doktoranduszunk mellett a Digitális Bölcsészet Központ munkatársai is előadtak, s oktatóink közül Fodor János adjunktus képviselte Intézetünket. Előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a digitalizált gyűjteményekre épülő mind hatékonyabb, "okosabb" rendszerekben a tartalmi összefüggéseket, a kimutatható érdekes kapcsolatokat kreatív, alkotó munkával kell fölépíteni. A programozók nem ismerik az adattárak tartalmát, sajátosságait, s nem feladatuk kitalálni, mi érdekelheti, ragadhatja meg az olvasókat, közösségi-média használókat vagy kutató szakembereket. A tartalmi összefüggések kreatív tervezése és a közvetítés továbbra is a könyvtárosok, muzeológusok, levéltárasok - bölcsészek feladata, szerepe lesz, marad.

- A konferencia előadásai elérhetőek lesznek a Videotoriumban
- Az NWS 2018 programja / előadásai témakörönként
- Fodor János prezentációja

2018. április 6., péntek

Ismét a Ráday Könyvtár vendégei voltunk

Tavaly ősszel BA másodéves, könyvtörténet specializációs diákjaink látogattak a Ráday Könyvtárba, idén, a tavaszi félévben MA I. éves diákjaink voltak a református gyűjtemény vendégei.
2018. március 19-én kalauzunk, Bíró Gyöngyi régikönyves szakember egy "könyvtártúra" keretében ismertetett meg bennünket a gyűjtemény történetével és állományával. Egyebek mellett megtudtuk azt is – amit kutatóként/olvasóként nemigen érzékelünk –, hogy a jelenlegi épület nem könyvtári célra épült. A másfélszázezer dokumentumot magába foglaló állomány közel háromnegyede már szerepel az elektronikus katalógusban (Huntéka), és tagjai az Unitasnak is.
Az olvasószolgálaton, a kézirattárban, az ún. RMK-szobában és az 1711 utáni hungarica anyagok őrzőhelyén ízelítőt kaptunk a gyűjteményben folyó munkálatokból is. A tájékoztatón és az olvasótermen keresztül vezetett utunk a részben eredeti bútorokkal berendezett Műemlékkönyvtárba. Ugyanis itt és az RMK-szobában őrzik a Ráday család egykori könyvtárának muzeális köteteit, amelyeket a Dunamelléki Református Egyházkerület 1861-ben vásárolt meg a budapesti Teológiai Akadémia számára. Eredetiben csodálhattunk meg kódextöredékbe kötött kötetet, Pázmány Péter-első kiadást, sőt láthattuk I. Rákóczi György és Szenci Molnár Albert kézírását is. Nagy élmény volt számunkra, hogy – természetesen az állományvédelmi előírások betartásával – belelapozhattunk a Thuróczy-krónika mindkét 1488-as kiadásába és a Vizsolyi Bibliába is.

- A fényképeket Bibor Máté készítette
-  A Ráday Könyvtár honlapja