Keresés

2018. július 27., péntek

Tanévzáró értekezlet a Római-parton

2018. júliusában hagyományosan a Római-parton találkoztak Intézetünk munkatársai, hogy az idő állandóan változó, mégis folyamatos szimbóluma: a folyó meghitt közelségében együtt tekintsenek vissza a lezárult tanévre. Kiszl Péter intézetigazgató összefoglalójában kiemelte: bármilyen változásokat hoz a jövő, lehetőségeinkhez képest megtettünk mindent azért, hogy vállalt céljainkat teljesítsük, szolgáljuk és kreatívan - emberi és kutatói érdeklődéseink mentén - túl is teljesítsük. A könyvtáros szakmát események sora hozta és kötötte műhelyünk életébe, s aktívan megjelentünk tudományterületünk hazai és nemzetközi szaksajtójában. Ebben a tanévben is rendeztünk sikeres, nagyszabású konferenciát a könyvtári valóságról, s komoly visszhangja volt kiadványunknak, korábbi konferenciánkról. Kollégáink számos hazai és nemzetközi tanácskozás elismert résztvevői voltak, tévében, rádióban adtak hírt, on-line közvetítésben tartottak előadást kutatásaikról. Új színt, látásmódot, nemzetközi konferenciát hozott programunkba a digitális bölcsészeti megközelítés szervezeti jelenléte, tovább bővültek, s gyakorlati eredményekben, kötetben, projektbemutatókban hozták meg gyümölcseiket intézményi együttműködéseink. Nemzetközi kapcsolatainkat nem csak a könyvtáros szervezetek legfelső szintjeiről értesülve, de oktatóként, hallgatóként a BOBCATSSS konferencia társszervezőiként, vagy az Erasmus programmal élve is bővíthettük. A tanrendben előírt kurzusok mellett különleges szerepet töltöttek be Intézetünk életében a Nyitott Napok - a résztvevő hallgatók talán csak évek múltán értékelik majd igazán, hogy egy-egy kiemelkedő tudóst itt hallhattak kutatásairól beszélni. A vendégelőadók szerepe egy-egy kurzuson belül is kiemelt jelentőségű volt - a Piacgazdaság és könyvtárügy kapcsolatáról idén is meghatározó személyiségek érkeztek előadni. A vendégek fogadása mellett vendégségben is sokszor járhattunk: ebben a tanévben is könyvtárlátogatások sora adott ízelítőt hallgatóinknak a valóságos könyvtárak életéből, helyzetéről, s jó érzés volt visszajelzést kapni szakmai gyakorlatokon résztvevő hallgatóink kiemelkedő munkájáról.
Bízunk abban, hogy elkötelezettségünk, folyamatos munkánk, gazdagodó, korszerű hagyományaink kiállják a hallgatói érdeklődés, piaci igények és oktatáspolitika hármas próbáját jövőre is.
De abban is bízunk, amit a Római-part árnyas fái alatt évről-évre megértünk: a jó hangulatú, egymásra figyelő és egymást tisztelve támogató közösségek maradhatnak csak vonzóak, inspirálóak kollégáknak, együttműködő partnereknek, s mindenek előtt: a hallgatók új nemzedékei számára.

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk, s várjuk Önöket a Múzeum körúton szeptemberben!


2018. július 25., szerda

Diplomaosztó 2018.


2018. július 16-án a Gólyavárban került sor az informatikus könyvtáros alapszakos és könyvtártudomány mesterszakos diplomák átadására.

Nappali és levelező tagozaton végzett hallgatóinknak szívből gratulálunk, s kollégaként, pályatársként visszavárjuk őket szakmai rendezvényeinken vagy bármikor, ha a Múzeum körúton járnak. Bízunk benne, hogy a szaksajtóban, konferenciákon rövidesen újra hallunk róluk, s az Intézetünkben megismert kérdésekre, szakmai kihívásokra válaszokat kereső új könyvtáros-könyvtártudós nemzedék jeles tagjaivá válnak.

Munkájukhoz, pályakezdésükhöz szerencsét, kitartást, megerősítő sikerélményeket kívánunk!

- Fényképek a diplomaosztóról (Selmeczi Tamás - ELTE - felvételei)

2018. július 20., péntek

The Power of Reading - Proceedings

Örömmel adjuk hírül, hogy az University of Latvia és Intézetünk közös rendezésében 2018. januárjában Rigában lezajlott XXVI Bobcatsss Konferencia előadásait, posztereit, workshopjait tartalmazó konferenciakötet a lett kollégák szerksztésében megjelent és letölthető.

The Power of Reading
Proceedings of the XXVI Bobcatsss Symposium,
Riga, Latvia, January 2018
Editors:
Lelde Petrovska, Baiba Īvāne-Kronberga, Zane Meldere
Graphic design:
The University of Latvia Press
©BOBCATSSS 2018 and the authors, 2018
ISBN 978-9934-18-353-9

- a kötet letöltése (PDF)

2018. július 18., szerda

Hajózás és könyvtár

Tanulmány jelent meg a Kiszl Péter intézetigazgató vezetésével folyó kutatásokhoz kapcsolódóan

A magyar nyelvű hajózási szakirodalom rekonstrukciója az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának tükrében

címmel a Közlekedéstudományi Szemle 2018. júniusi számában
(68. évf. 3. sz. 46-53. p., DOI: 10.24228/KTSZ.2018.3.5).

- A folyóiratról
- A folyóiratszám tartalomjegyzéke a MATARKA adatbázisában

2018. július 17., kedd

MKE és IFLA események II.

Az IFLA 2018 első félévében a Global Vision és Internatiomal Advocacy Program projektek keretében számos rendezvényt szervezett és támogatott világszerte.

Nemzetközi események

2018. január 25 és február 5 között Gerald Leitner IFLA főtitkár, Roberta Odebrecht gazdasági elemző (K.I.T. Group GmbH) és Barátné Hajdu Ágnes, az IFLA Igazgatótanácsának tagja, a konferencia szervezőbizottság képviselője látogatást tett az új-zélandi Auckland-ben és a thaiöldi Bangkok-ban. A zsúfolt program keretében megismerték a két város konferencia központjait, nagyobb rendezvények megrendezésére alkalmas intézményeit, de látogatást tettek a helyi könyvtárakban is.

Az Új-Zélandban meglátogatott könyvtárak között volt egy szegényebb, munkanélküliséggel küzdő területén fekvő fiókkönyvtár (library in South Auckland); a különleges, több tervezői díjat is kapott Devonport Library, ahova maga az építész Jon Rennie is elkísérte a küldöttséget; az Auckland Public Library hatalmas központi könyvtára; és a számos energia megtakarítási módszert alkalmazó, a természetes anyagok használatára kiemelten figyelő Waiheke Library.
A bangkoki könyvtárak közül érdemes kiemelni a különleges anyagokat és a tervezésre inspiráló kiállításokat is magában foglaló Thailand Creative & Design Center-t; az ultra modern Bank of Thailand Learning Center-t.
Mindkét országban számos példát láttunk a markerspace alkalmazásra.

Az IFLA Global Vision stratégiai programja keretében két szemináriumot tartott a tavasz során:
Global Vision discussion. Workshop. Barcelona, 2018. március 20-21.
IFLA Global Vision. 2018 Regional workshop. Europe. Párizs, 2018. május 15-16.
Mindkét rendezvényen a szervezőbizottság tagjaként Barátné dr. Hajdu Ágnes a megtisztelő asztal moderátori feladatokat látta el.

Az Internatiomal Advocacy Program keretében az 2018. június 28 és 29 között szervezte meg az IFLA IAP Global Convening c. programját, ahova a területen eredményeket felmutató 35 ország 1-1 képviselőjét hívták meg New York-ba, közöttük Barátné Hajdu Ágnest, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökét. A rendezvény témája az ENSZ Fenntarthatóság Fejlődés Céljaihoz és az Agenda 2030-hoz való könyvtári hozzájárulás nemzetközi összefogásának eddigi eredményeinek bemutatása és a továbblépés lehetőségeinek feltérképezése egy workshop keretében.

Résztvevők a Brooklyn Public Library előtt

A program keretében meglátogattuk a Brooklyn Public Library-t, a New York Public Library-t és az ENSZ-t, benne a Dag Hammarskjöld Könyvtárat is; találkoztunk számos ENSZ nemzeti nagykövettel, az ENSZ Magyar Állandó Misszióját Osztrovszki Lilla képviselte. Az előadók között szerepelt Alison Smale, az ENSZ globális kommunikációért felelős főtitkárhelyettese, aki elismerően szólt a könyvtárak hozzájárulásáról az ENSZ stratégiai dokumentumaihoz.

Barátné Hajdu Ágnes a Biztonsági Tanács üléstermében

- További fényképek galériánkban

2018. július 16., hétfő

MKE és IFLA események I.

Az elmúlt szemeszter oly esemény dús volt a hazai és nemzetközi könyvtárszervezetek életében, hogy egyszerre számolunk be ezekről, így talán még jobban látszanak a trendek és az összefüggések.

Hazai események

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete immár harmadik alaklommal rendezte meg nemzetközi tudományos konferenciáját 2018. március 14-én Újra a könyvtárosok szakmai kompetenciáiról: kihívások és megoldások címmel az OSZK-ban. A rendezvény fő szervezője Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony volt, aki köszöntőjében összegezte az eddigi konferenciák eredményeit és ismertette az aktuális konferencia célkitűzéseit. A konferencián a német, lengyel, thaiföldi, amerikai, lett, svéd, olasz kutatók előadásai mellett hangzott el Kiszl Péter igazgató úr Kutatói kompetenciák - a könyvtártudományi doktori képzés a szakmai innovációért c. nagysikerű előadása, de egykori OTDK első díjat nyert hallgatónk, Mészáros Kornélia is elismerést vívott ki a Hitetekhez ragasszatok tudományt: könyvtáros kompetenciák a XXI. század egyházi felsőoktatásában c. előadásával.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezésében IFLA strategies and the implementation of UN 2030 Agenda and SDGs. = Let’s work together on library advocacy! hat országot összefogó nemzetközi szemináriumot szervezett 2018. április 17 és 18 között az OSZK-ban. A rendezvény előadói között köszönthettük Kőrősi Csaba igazgató urat (Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága, Köztársasági Elnöki Hivatal) volt ENSZ nagykövetet és Vizi László főosztályvezetőt (Kulturális Diplomáciai Főosztály, Külgazdasági és Külügyminisztérium) volt hanoi-i nagykövetet. A workshop keretében hangzott el Barátné Hajdu Ágnes IFLA strategies and the implementation of UN 2030 Agenda and SDGs c. előadása is.

A XXXV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Magyar Könyvtárosok Egyesülete hagyományosan két helyszínen tartott rendezvényeket. A nagy érdeklődéssel kísért nagytermi program - a Tinik a könyvtárban. Kamaszokra hangolva - moderátora Barátné Hajdu Ágnes volt 2018. április 20-án. A rendkívül fontost kérdést számos oldalról világították meg a meghívott pszichológus, író és könyvtáros előadók.

A 2018. május 11-én az OSZK nagytermében tartott MKE közgyűlés egyik előadója Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető, az MKE elnöke volt, aki beszámolt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2017-ben végzett munkájáról és eredményeiről, köztük az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézettel kötött együttműködési szerződésről. A beszámolót a közgyűlés elfogadta.

Fenntarthatóság és érdekképviselet az IFLA és az MKE aktuális törekvéseiben címmel adott elő Barátné Hajdu Ágnes a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar Megyei Szervezete ünnepi ülésén Debrecenben 2018. május 28-án, ahol a helyi szervezet megalakulásának 50. évfordulóját ünnepelte.

- Fényképek galériánkban

2018. július 15., vasárnap

Informatio et Scientia. Information Science Research

A Lublini Maria Curie-Skłodowska Egyetem Információ- és Könyvtártudományi Intézete Informatio et Scientia. Information Science Research címmel félévente megjelenő, angol és lengyel nyelvű, elektronikus, Open Access, lektorált információtudományi szakfolyóiratot indított, melynek nemzetközi tudományos tanácsadó testületébe intézetünk igazgatója, dr. Kiszl Péter is felkérést kapott.

- Az egyetemről
- Az e-folyóirat címlapja

A szakfolyóirat első számában megjelent, oktatóink által publikált tanulmány:
Fodor János - Kiszl Péter: Developing Digital Collections: a Training Model of Digital Humanities Web Projects in Library and Information Science Education. = Informatio et Scientia. Information Science Research. 1. évf. 2018. 1. sz. 78-104. p.

2018. július 13., péntek

Frissült a Fodor András hálózati életműkiadás

Hosszú idő után frissült az Intézetünkben, Fodor János adjunktus projektvezetésével készülő Fodor András Hálózati életműkiadás. Kétszáznál is több hallgatónk féléves munkája vált most elérhetővé, ezzel csaknem duplájára nőtt az online tartalom. Az új, vizuális (bélyegképes, mobilképernyőn is használható) címlaprendszer mellett jelentősen átalakult az adatszerkezet, bővültek a navigálás lehetőségei.

Újdonságok:
- időrendi mutató, amelyből a művekhez, a betűrendes mutatóba és a kronológiai háttérgyűjtésekhez egyaránt eljuthatunk;
- címmutató, benne külön a Fodor András műcímek előfordulásai;
- kronológiai háttérként a naplófeljegyzések napjáról és a magábafoglaló hónapról is olvasmányos össszeállítások készültek;
- a napló és az időrendi kulcsszómutató mostantól havi bontásban érhető el;
- a napló kivételével minden mű felhőtárhelyre került: esszék/versek.

Tartalom:
A hálózati életműkiadás jelenleg 35.000+ kulcsszó-előfordulás kapcsolatrendszerében tartalmazza:
- 117 könyv címét, borítóját és sok esetben tartalomjegyzékét, a művekben szereplő neveket, témákat;
- 1280 digitalizált, online olvasható esszét és verset;
- 814 naplóbejegyzést és hozzá kapcsolódó kronológiai gyűjtéseket;
- 267 verskéziratot, sorról-sorra összekapcsolva a vers végleges (nyomtatásban megjelent) szövegváltozatával;
- 195 fényképet22 videót (keskenyfilmes amatőrfilm részletet) a szereplők neveivel, időpont és helyszín adatokkal;
- 116 Fodor András által szervezett irodalmi est szereplőit, adatait 1970-1995 között;
- Fodor András filmnaplóját 1500+ megtekintett filmről 1975 és 1996 között (osztályzattal, rendezők nevével)

Minden résztvevőnek gratulálunk, nevük és közreműködésük dátuma munkáik alatt olvasható!

2018. július 12., csütörtök