Keresés

2007. december 13., csütörtök

BBN-IKT-141 vizsgaidőpont változása

VÁLTOZÁS VIZSGA IDŐPONTBAN!!!

Tisztelt Hallgatók!
A BBN-IKT-141-es tárgy
(Írás -, könyv, és sajtótörténet 1. – Voit Krisztina)
december 18-ai vizsgaidőpontja technikai okok miatt megszűnt.

Ettől függetlenül

december 18-án, a teljes 1. évfolyam megírja
14.00-tól a 11-es teremben
a tárgyhoz kapcsolódó írásbeli dolgozatot.

Kérjük, az ETR-ben mihamarabb jelentkezzenek
az alábbi 2 dátum egyikére:
Január 10. 14.00
Január 17. 14.00

2007. december 12., szerda

Bróker infólesen

"Az ELTE és általában a hazai felsőoktatás igyekszik maximálisan követni a fejlett országokban végbemenő fejlődést, hiszen az információmenedzsment területén végzett kutatások során hatalmas teljesítményű információs eszközrendszerekhez lehet eljutni. Ezek segítségével az üzleti információforrások olyan globális, online és real time lekérdezése valósul meg, amikor a vállalatok pénzügyi adatai mellett elérhetők a cégekre vonatkozó elemzések, jelentések, értékelések és hírek is, mégpedig a legkülönbözőbb helyeken és forrásokból. Sebestyén György szerint mindez lehetővé teszi az üzleti információforrások teljes integrálását a piackutatással és egyéb tevékenységekkel, sőt mód van az ilyen információszolgáltatások költségeinek világos, folyamatos monitoringjára is."
Teljes cikk az IT-Business magazinban

2007. december 7., péntek

Jegybeírás - Kiszl Péter

Gyakorlati jegyek beírása:
 • 2007. december 11-én (kedden) és
 • 2007. december 13-án (csütörtökön)
14 – 16 óra között a 7-es szobában

Dr. Kiszl Péter adj.

2007. december 6., csütörtök

Webkatalógus - tanszéki könyvtár

Tanszéki könyvtárunk katalógusának számítógépes feldolgozása folyamatban van. A hallgatói gyakorlat keretében végzett munka fontos állomásaként az állomány jelentős része (könyvek, szakdolgozatok) már kereshető honlapunkon. Köszönet érte Dr. Patkósné Tóth Zsuzsa könyvtárosunknak, valamint az adatbevitelben és webadatbázis készítésben (Kardos András) közreműködő, gyakorló hallgatóknak.


2007. december 5., szerda

Tételek XKT-101

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPOK
XKT 101 2007 ŐSZ

Írásbeli kollokvium a következő témakörökből:

 1. Az ELTE könyvtárhálózata
 2. A könyvtárak szervezeti felépítése és funkciói
 3. A könyvtárhasználat alapszabályai
 4. A könyvtárak típusai
 5. A könyvtárak és az informatika
 6. A nyilvános könyvtári szolgáltatások jogi szabályozása Magyarországon
 7. Tájékoztatás és olvasószolgálat
 8. A bibliográfia
 9. A katalógus
 10. Tartalomfeltáró eszközök, információkereső nyelvek
 11. A MOKKA és az ODR
 12. Az hatékony információkeresés eszközrendszere
 13. Az Internet, mint információforrás
 14. Adatbázisok
 15. Az EISZ és a HIK
 16. Fontosabb hazai könyvtárak
 17. Az EU információforrások hazánkban

Tételek - Információs rendszerek

INFORMÁCIÓS RENDSZEREK
NAPPALI TAGOZAT
2007 ŐSZI FÉLÉV
 1. A UNISIST története, jelentősége és az ISDS
 2. A társadalomtudományi információ alapproblémája H. P. Hogeweg-de-Haart és J. Meyriat kutatásai alapján
 3. Az Interconcept tanulságai: I. Dahlberg fogalomalkotási eljárása és F. W. Riggs paradigma-rendszere alapján, továbbá Szigetvári Sándor vonatkozó eredményei
 4. A tudományos forradalmak szerkezete T. S. Kuhn paradigma-elmélete alapján és ennek bibliológiai alkalmazásai
 5. A társadalomtudományi információkereső nyelvek nemzetközi integrációja
 6. Az elektronikus adatbázisokat forgalmazó multinacionális szolgáltatóközpontok jellemzői
 7. A globalizáció hatása az információs rendszerekre a XXI. századi tudás alapú társadalomban (kiindulópont: Okinawai Charta és E-Europa)
 8. Az Internet és a Web, mint a könyvtárak által használt információs rendszerek: hálózati technológiák, szolgáltatók és kereső rendszerek
 9. A könyvtári integrált rendszerek felhasználása információs rendszerként
 10. Körösi Csoma Sándor, mint a globális információs társadalomban alkotó tudós előfutára
 11. A könyvtári információs rendszerek fejlődése a XIX. századtól a XXI. századig.
Ajánlott irodalom
 • Szigetvári Sándor: A fogalmak dialektikája. Bp. Akadémiai Kiadó, 1981. Kuhn, Thomas S.: A tudományos forradalmak szerkezete. Bp. Osiris, 2002.
 • Sebestyén György: A társadalomtudományi információs rendszerek nyelvi rendsereinek nemzetközi integrációja és ezek akadályai. Kandidátusi értekezés, Bp. 1985. (A vonatkozó fejezeteken kívül a hivatkozások alapján fellelhető szakirodalom.)
 • Sebestyén György: Nemzetközi integrációs törekvések és ezek akadályai a társadalomtudományi tájékoztatásban alkalmazott információkereső nyelveknél. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1988. 8. sz. 335-341. p. Sebestyén György: L'analyse des outillages linguistiques des systèmes d'indexation par les concepts bibliologiques. Communication prononcée au Colloque bilatéral franco-hongrois de bibliologie: Texte, livre et documents. Institut Hongrois de Paris, 16-18 mars 1987. = Revue de Bibliologie, 1987. 27. 44-50. p.
 • Sebestyén György : L'application des méthodes d'analyse de textes du Professeur Süpek dans l'indexation informatisée. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Philologica Moderna. Redigit Katalin Kulin. Tomus XIX. Budapest, 1989-90. 1. 25-41. p.
 • Sebestyén György : Le synchronisme paradigmatico-sémantique dans l'analyse documentaire de l'âge électronique. = Nouvelles technologies, modèles sociaux et sciences de l'écrit. Actes du 13e Colloque international de bibliologie & 2e Colloque bilatéral Algéro-français. Paris, Carré des Sciences, 23-26 Octobre 1995 sous la dir. de Robert Estivals. [ed.] Association Internationale de Bibliologie. Paris. 1996. Delagrave : SBS Édition, 1996. 320-326. p. ISBN 2-206-00775-4
 • Sebestyén György : The Assessment of Dialog Databases in the Central European Region: A Hungarian Experience. = Quality of Information Services. Proceedings of the 4th BOBCATSSS Symposium. Amsterdam, 1996. Hogesschool van Amsterdam, Faculty of Economics and Information. 139-151. p. ISBN 90-75064-04-7
 • Sebestyén György : Knowledge Management on the Web: Global Anarchy or Global Standardization? = Web Document Analysis II: Proceedings of the 2nd International Workshop on Web Document Analysis. [szerk. biz. A. Antonacopoulos et al.] Salford. 2003. PRImA. 78-82. p. ISBN: 0-9541148-1-7
 • Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára. Bp. Eötvös K. 2002. és a benne található vonatkozó hivatkozások alapján fellelhető szakirodalom.

Tételek - Tájékoztatás 1.

TÁJÉKOZTATÁS 1.
2007. ŐSZI FÉLÉV

1. Mi az információ és az informatika?
2. A magyar információs társadalom és a könyvtárak - a 1997. évi CXL. törvény és az aktuális könyvtári stratégia vonatkozásai
3. Az esélyegyenlőség biztosítása a tájékoztatásban (etnikai, vallási kisebbségek, fogyatékkal élők)
4. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közhasznú információs szolgáltatásai
5. A LIBINFO
6. Az adatvédelmi biztos jogköre, működése, könyvtári vonatkozású tevékenysége
7. A globalizáció és a lokalizáció fogalma az információs társadalom szempontjából
8. Az internet, mint a hálózatok hálózata, az internettel kapcsolatos hálózati technológiák
9. Internetszolgáltatók, tartalomszolgáltatók, az internet kereső rendszerei, eszközei
10. Az EISZ
11. Tájékoztatás általános jogi témákban
12. Tájékoztatás általános egészségügyi témákban
13. Tájékoztatás vallási témákban

AJÁNLOTT IRODALOM
Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára. Bp. Eötvös K. 2003.

A fenti könyv és tematika alapján fellelhető nyomtatott szakirodalom, valamint a vonatkozó webhelyeken található online magyarázatok

Tételek - IKT 271

Hálózati ismeretek
Vizsgakérdések

 • Témareprezentáltság közvetlen hálózati kommunikációban - fórumokon
 • Topikok, rokon topikok kapcsolata, vannak-e korábbi, elhalt, vagy párhuzamos, a területet részben lefedő topikok?
 • mi a viszonyuk? (ez egy összegző / frissebb / aktívabb / specializáltabb vagy épp átfogóbb)
 • A címválasztás szerepe, jellege, a topiknyitó szándéka a megvalósult
 • párbeszéd tükrében
 • A topik dinamikája, vitalitása (napi v. heti átlag hozzászólásszám /résztvevő nickek száma)
 • Vannak-e törzstagok, mennyire uralják a párbeszédet tudás és értékítélet / hangnem v. stílus tekintetében
 • Dominanciájuk: rajtuk áll vagy bukik a topik fennmaradása, avagy már ki is koptak a párbeszédből?
 • Hogyan fogadják az új nicket, vannak-e konfliktusok?
 • Érzékelhetők-e hullámvölgyek, kifulladási tünetek ("minden volt már")
 • Vannak-e, s milyen jellegű külső hivatkozások, a webre kivezető linkek?
 • Reagálnak-e rá, szerves részévé válnak-e a fórumnak?
 • Jelentkezik-e igény a fórum kereteit meghaladó kommunikációra, mint
  személyes kapcsolatfelvétel e-mailben
  személyes kapcsolatfelvétel a valóságban
  csoportos találkozó - a topikközönség, mint valós társaság - összejövetelek
 • Jelentkezik-e igény a fórum formát meghaladó webes objektum-közösségi
  tér létrehozására?
 • Érzékelhető-e összegzési igény a fórumban felhalmozódott tudás
  elérhetővé tételére?
 • Kapcsolódik-e, ered-e szervesen a fórumból saját honlap, wiki, levelezőlista stb.?
A terület digitalizáltságának sajátosságai, mértéke:
 • Hogyan létezett (vagy létezne a net nélkül) IRL a terület?
 • idő és térélmény változása, a digitalizálódás következményei a tématerülettel kapcsolatban
 • Meghatározhatók-e a webre kerülésben időbeli szakaszok, köthető-e dátumokhoz?
 • Mennyire köthetőek a szakaszok a multimédia hálózati térhódításához (sávszélesség -> kép, video)
 • Mennyire köthető a fórumokat meghaladó adatbázis-alapúvá válás jelenségéhez? (egyéni honlapok -> fórumok -> szakportál -> portálok v. dinamikus magazinok -> adatbázisok, wikik, köz.terek)
 • Beszerezhető-e már a terület áttekintéséhez szükséges teljes/elégséges tudás pusztán webes információforrásokból?
 • Milyen különböző formákban él/aktív a tématerület a weben?
FONTOSABB WEBHELYEK FELSOROLÁSA és JELLEMZÉSE:
 • hogyan kapcsolódnak a témához (átfedés, spec/általános, profi/amatős, stb.), melyik milyen típusú információ szerzésére alkalmas, melyik alkalmas közösség képzésére, személyes információcserére?
 • honlapok, honlaprendszerek
 • blogok
 • wikik, adatbázisok, web 2.0 - közösségi szolgáltatások
 • kereskedelmi oldalak
 • Kialakultak-e sajátos, csak a weben létező formák, jelenségek, műfajok a területtel kapcsolatban?
 • Mennyiben hat vissza a virtuális közeg a valósra?
 • Megjelenik-e a terület webes aktivitása a hagyományos médiában?
 • Benne van-e a területhez kapcsolódó össztársadalmi köztudatban, vagy csak alternatíva az internetezőknek? utóbbi esetben várható-e, látszik-e változás - jelei tapasztalhatóak-e?
 • A felhasználók egyéni aktivitása, viszonyulása a terület virtuális létéhez
 • Milyen szerepe, hatása, kifutási lehetősége van az adott terület virtuális életében, formálódásában az egyénnek, s a különböző felhasználói attitüdöknek:
 • gyűjtés
 • birtoklás
 • segítés
 • közös tudásépítés
 • önkifejezés
 • karrier/esetleg üzleti siker/
Milyen startup, mashup képzelhető el az adott területen?
 • Mi hiányzik a terület webes reprezentáltságából?
 • Milyen igényre és felhasználói aktivitásra-attitüdre alapozna Ön egy új kezdeményezést?
 • Létezik-e (pl. "majdnem tökéletes") példa? mutassa be, jelezze hiányosságait!
 • Milyen szolgáltatásokat vagy már létező adatforrásokat tartalmazna az Ön startupja/mashupja?
 • Mi lenne a siker titka? Hogyan segítené elő(hogyan manipulálná a felhasználói aktivitást/attitüdöket)?
Irodalom: webproejt blog

Tételek - KÖ(N)-331

Informatika, információs folyamatok
Fodor János Ph.D.
 1. Az informatika és információ fogalma, az információ mérése
 2. Az információ mérése, az informatika, mint metatudomány
 3. Az információ jelelméleti megközelítése
 4. Az informatika nyelvészeti vonatkozásai
 5. Információ és gondolkodás
 6. Megismerés, tudás és információ
 7. A tudomány informatikai szempontból
 8. Hypertext - a gondolkodás és ismerettárolás digitalizálása
 9. Az informatikai eszközök elterjedése és hatása:
  GUI Az operációs rendszerek fejlődése, a grafikus kezelői felület változásai
 10. Az Apple és a Microsoft története
 11. A globális információs rendszer kialakulása
 12. A statikus hipertext meghaladásának kisérletei
  ai mesterséges intelligencia
  szemantikus web, taxonómia és folkszonómia
 13. Az informatika meghatározó cégeinek stratégiája
  microsoft - office - web: produktív alkalmazások
  google a google ténykedése (áttekintés, stratégia)
 14. Az írható/olvasható web kialkulásának előzményei és kezdetei
  wiki rendszerek: a tudásrendszerezés új lehetősége
  a blogoszféra kialakulása, jellemzői és viszonya a hagyományos médiához
 15. A WEB 2.0 jelenség kialakulása, jelene és jövője
  web 2 definició
 16. A Long-Tail effektus és a globális piac
  a web 2 üzleti modellje
 17. A közösségi webfelhasználás kibontakozása és jellemzői
  közösségi szoftverek
  közösségi hálózatok
 18. Problémák, veszélyek, konfliktusok
  e-privacy, személyiségi jogok, adatbiztonság
  p2p fájlmegosztás és a szellemi termékek sokszorozhatóságának problémái
 19. A szerzői jog a hálozati közegben
  copyright - CreativeCommons - törekvések a szerzői
  újraértelmezésére hálózati kontextusban
 20. Az írható/olvasható hálózat felhasználása a kultúra megőrzése,
  könyvtártudományi közvetítése szempontjából
  digitalisation digitalizálás - együttműködések, hazai és globális projektek
  A google mint könyvtárépítő
  OAI a Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés. Hazai projektek: NDA, NAVA
 21. A könyvtár fogalma a web 2.0 jelenségegyüttes fényében
  library 2.0 koncepció