Keresés

2007. május 21., hétfő

Felvételi - kiegészítő szak

Tanszékünk kiegészítő képzésére a felvételi vizsgák időpontja:
  • június 29. péntek 9 óra és
  • július 5. csütörtök 9 óra
A bizottság tagjai:

2007. május 5., szombat

Felvételizők figyelmébe - Kiegészítő szak

Többek érdeklődésére figyelmükbe ajánljuk az Országos Felsőoktatási Információs Központ remek honlapját, melyen minden évben megtalálhatóak a kiegészítő képzésre vonatkozó aktuális felvételi információk: www.felvi.hu

Informatikus könyvtáros (egyetemi) kiegészítõ alapképzés
(Költségtéritéses képzés)

A vizsga típusa: szóbeli
Szóbeli vizsgakövetelmények:

A vizsga beszélgetés a jelentkezõ fõiskolai tanulmányairól, szakmai jártasságáról és a szakirodalomról. A vizsgáztatók fenntartják a jogot, hogy ellenõrzõ jellegû vizsgakérdésekkel a szak tágabb területén is ellenõrizzék a jelentkezõ (fõiskolai végzettségûtõl elvárható) tájékozottságát.

KÖTELEZÕ IRODALOM:

  1. Tevan Andor: A könyv évezredes útja. Gondolat, Bp. 1984.
  2. Csapodi Csaba - Tóth András - Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. Gondolat, Bp. 1987.
  3. Vértesy Miklós: Könyvtárosok kislexikona. Múzsák, Bp. 1987.
  4. Magyar Könyvszemle - Könyvtári Figyelõ - Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás - Könyv, Könyvtár, Könyvtáros címû szakmai folyóiratok utolsó három évfolyamának áttekintése.

2007. május 2., szerda