Keresés

2017. május 31., szerda

Intézetünk közreműködésével megnyitott Hazai György könyvtára

Prof. dr. Hazai György akadémikus, a jeles orientalista, turkológus könyvtárának rendezéséről Dr. Hazai Kingával 2016. december 1-jén állapodott meg  dr. habil. Kiszl Péter és Barátné dr. Hajdu Ágnes, az Intézetünkben rendezett nyilvános projektindító tájékoztatón.
Fél év telt el azóta, s május 25-én ünnepélyes keretek között, a lakásának otthont adó épületen elhelyezett emléktábla avatásával megnyílt a gyűjtemény, amely örökösei szándékai szerint biztosítja, hogy a kutatni vágyók munkáiban tovább éljen Hazai György öröksége. „Édesapánk a turkológiának szentelte életét, melynek során a világ egyik legjelentősebb magánkönyvtárát építette fel” – írta Hazai Kinga és Hazai Cecília, az átadót kísérő tudományos konferenciára készült kiadványban. Hogy a könyvtár megnyithasson, alapítványt hoztak létre, amelynek elnöke Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója volt.
A gyűjtemény rendezése és katalogizálása azonban nem valósulhatott volna meg az ELTE hallgatói nélkül. Németh Katalin, intézetünk adjunktusa koordinálja a könyvtár és török szakos hallgatók munkáját, akiknek együttes szakmai tudása nélkülözhetetlen a gyűjtemény köteteinek feldolgozásában. Első lépésként 291 doboznyi anyagot válogatták át, ha egy kiadványból több példányra is bukkantak, azokat az edinburgh-i St. Andrews Egyetemnek és az Azerbajdzsáni Akadémia Központi Könyvtárának ajándékozták. A gyűjtemény néhány darabját vitrinben helyezték el, találtak 17. századi munkákat is, néhány könyvet restauráltatnak. A könyvtárban ma már külön teremben találhatók a szépirodalmi könyvek, a szakirodalmi kötetek és a folyóiratok, a szótárak. Eddig 2700 kötet feldolgozása történt meg, a kutatók munkáját pedig az is segíti majd, hogy az Intézetünk útmutatásával kiválaszott és  telepített Huntéka könyvtári rendszer törökül is elérhető lesz. A könyvek katalogizálása jelenleg is zajlik, de már most 15 ezresre becsülik az állományt.

Az ünnepélyes megnyitó és emléktábla avatás előtt Vékás Lajos, az MTA társadalomtudományi alelnöke méltatta Hazai György örökségét. Az eseményen jelen volt többek között Ahment Cevat Acar, a Török Tudományos Akadémia elnöke, valamint Isa Habibbeyli, az Azerbajdzsáni Tudományos Akadémia alelnöke.

- Beszámolónk a decemberi projektindító eseményről
- A Hazai Könyvtár honlapja, bejegyzések az állomány rendezésének folyamatáról
- Könyvtár a turkológia szolgálatában - Kultúra.hu
- A könyvtár átadásáról és az emléktáblaavatásról - Ferencváros.hu
- A tudományos kísérő rendezvény az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem oldalán

2017. május 29., hétfő

Sikeres szakmai rendezvény neonfényben

Május 26-án délelőtt élénk érdeklődés mellett mutattuk be Neon Budapest című webprojektünket, amely Tartalomszolgáltató műhelyünk két féléves munkájával, Prusinszki István hallgatónk alapgyűjteményére építve, BA és MA hallgatóink gyakorlataként készült el. A Budapesten még látható neonokat  megörökítő, néhány éves fotósorozat témáit hallgatóink ősszel újrafotózták, helyszínrajzot készítettek, regisztrálták a változásokat blogban, térképen és adattáblában. 2017. tavaszán gazdag információs kontextust gyűjtöttünk várostörténeti, kulturális, technikai területen, országos, nemzetközi és múltbéli szakirodalmi kitekintéseket állítottunk össze, a honlap arculatát Patkós Luca tervezőgrafikussal véglegesítettük. A projektbemutatón is a téma komplexitásának érzékeltetésére törekedtünk: tanulságos nemzetközi összehasonlításra adott módot David S. Hill, a varsói Neonmúzeum igazgatója, a történészi-várostörténeti bölcsész-nézőpontot Zeke Gyula író képviselte. A technológia múltjáról Antal Ildikó, az Elektrotechnikai Múzeum igazgatója tartott előadást, érdekes adalékokat mutatva még a rendezvényünket megtisztelő neonkészítő mestereknek is. Az új honlap oktatási és tartalomszolgáltatási hátteréről a projektet vezető Fodor János adjunktus tartott prezentációt, az adatbázis felépítését Prusinszki István mutatta be. Intézetünk folyosóján ezen a délelőttön lekapcsoltuk a villanyt: csak az egyik utolsó neonkészítő manufaktúra egyedi neonja világított, megidézve a Deák tér sarkán sok nemzedék számára emlékezetes Főz-süt-fűt reklámot.
Az Index.hu eseményen részt vett képszerkesztőjének tollából már másnap, nagy terjedelmű, részletes helyszíni tudósítás jelent meg intézetünk projektbemutatójáról.

- Nagy Attila Károly: Térképre vitték a fogyatkozó budapesti neonörökséget.  Index.hu /Tech, 2017.05.27.
- További fényképek az eseményről
- A projektben részt vett hallgatók névsora a honlap impresszumában
- Neon Budapest

2017. május 25., csütörtök

Fogadóórák a vizsgaidőszakban

Tisztelt Hallgatók,
a félév órabeosztásához igazított fogadóóra-beosztás a szorgalmi időszak végével érvényét veszítette.
Kollégáink azonban a vizsgaidőszak alatt is biztosítanak időt a találkozásra, s állnak rendelkezésükre személyes konzultáció igénye esetén.
Az oktatók által megadott vizsgaidőszaki fogadóóra időpontokat megtalálják a honlapjukról nyíló Fogadóóra menüpontra kattintva, vagy az alábbi dokumentumot megnyitva:

Fogadóórák a vizsgaidőszakban - 2017 tavasz/nyár

2017. május 24., szerda

Ünnepélyes könyv-örökbefogadás a Pázmány-napon

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, valamint az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány Pázmány-nap alkalmából könyv-örökbefogadással egybekötött programokkal emlékezett meg egyetemünk alapítójáról.
Az Antall József Tudásközpont Kossuth Lajos Felelet Széchenyi Istvánnak című könyvének örökbefogadásával tisztelgett egyetemünk alapítója előtt. A nagyvonalú támogatást 2017. május 11-én ünnepélyes keretek között a Tudásközpont delegáltjainak jelenlétében intézetünk igazgatója dr. Kiszl Péter, az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány kuratóriumának elnöke jelentette be, átadva dr. Kégler Ádám igazgatóhelyettesnek az Antall József Tudásközpont részére kiállított oklevelet.

- Bővebben az EKSZ oldalán

2017. május 20., szombat

Szakirányos tájékoztató

2017 május 11-én került sor az idei szakirányos tájékoztatóra Intézetünk 6-os tantermében.
Az információ- és tudásmenedzsment specializációval kapcsolatos kérdésekre dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató válaszolt, a könyvtörténet specializációról dr. Bibor Máté adott tájékoztatást az érdeklődő hallgatóknak.
A jelentkezésről és tanulmányi kérdésekről dr. Németh Katalin adjunktust és az Intézeti Képviselet tagjait kérdezhették specializálódásra készülő hallgatóink.

- További képek a tájékoztatóról galériánkban

2017. május 18., csütörtök

Savaria Könyvtártudományi Csoport

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem LXX/2017. (IV. 24.) Szen. sz. határozata a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Szervezeti és Működési Rend 1. sz. mellékletének módosításáról 5. pontja szerint a Könyvtár- és Információtudományi Intézet kiegészül a Savaria Könyvtártudományi Csoporttal.

Az ELTE BTK SZMSZ 1. sz. melléklete alapján intézetünk szervezete 2017. április 25-től:

Könyvtár- és Információtudományi Intézet
- Információtudományi Tanszék
- Könyvtártudományi Tanszék
- Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára
- Savaria Könyvtártudományi Csoport

A szombathelyi telephelyen működő intézeti tanszékek helyi tevékenységének koordinálását a Bölcsészettudományi Centrum - Szombathely látja el.

- A szombathelyi integrációval összefüggésben hozott szabályzatmódosításról bővebben (PDF, 2. számú melléklet, 31. oldal)
ELTE Savaria Egyetemi Központ

2017. május 17., szerda

NEON Budapest - projektbemutató és szakmai rendezvény

Neon Budapest című honlapunkon tartalomszolgáltató műhelyünk körképet ad a városképet évtizedeken keresztül meghatározó neonjelek mai állapotáról. Térképen ábrázoltuk a még látható reklámokat, kategóriákba soroltuk és csoportosíthatóvá tettük őket. Gyűjteményünk kontextusaként háttérinformációkat, a témát korábban és máshol kutató közösségekről szóló összefoglalásokat, forrásokat ajánlunk az érdeklődőknek.
Az új webes gyűjtemény bemutatását apropónak tekintve, magát a neon-témát középpontba állítva szeretnénk ismerkedésre, beszélgetésre, megszólalásra hívni a neonreklámok sorsát, s a hely- és kortörténetet fontosnak érző szakértőket, a korábbi neonmentő projktekben szerepet vállalókat.

Gyűjteményünk címlapja: inaplo.hu/neon

Az esemény programja:
- az ELTE BTK KITI helytörténeti, kortörténeti webprojektjeiről Fodor János,
- az elkészült neonvadász-gyűjteményről Prusinszki István,
- várostörténeti kutatásairól Zeke Gyula író, történész,
- a téma technikatörténeti és mérnöki oldaláról Antal Ildikó múzeumigazgató (Elektrotechnikai Múzeum) tart előadást.
- Vendégeink lesznek a varsói neonmúzeum vezetői, s bemutatják intézményüket, terveiket.
- Működő neont hoz, s részt vesz az eseményen Hallgas Mihály, az egyik utolsó neonkészítő kisvállalkozás vezetője
Bízunk a korábban aktív neonvédő-neonmentő csoportok, kezdeményezések. várostörténeti gyűjtemények képviselőinek részvételében.

Időpont, helyszín:
2017. május 26. péntek, 10.00-13.00, ELTE BTK, Múzeum krt. 6-8. főépület, földszint, 6-os terem.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Kérjük, itt regisztráljon: lis.elte.hu/reg

- Nyomtatható brosúra
- Nyomtatható meghívó

2017. május 16., kedd

Megtelt a könyvtárbusz

A pécsi Csorba Győző Könyvtár, valamint az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai együttműködése keretében a Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2-es számú könyvtárbusza 2017. május 9-én (kedden) 9:00-17:00 óra között, a Bölcsész Napok programjának részeként az ELTE Trefort-kerti kampuszára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4-8.) látogatott. Számos érdeklődőt vonzott a 12 méter hosszú és 11,9 tonna súlyú bibliobusz megtekintése. 15:00 órakor már ki is lehetett volna tenni a megtelt táblát, amikor a guruló könyvtárban köszöntőt mondott dr. Kiszl Péter intézetigazgató, majd Márkus István hálózati szakreferens előadást tartott Baranya megye aprófalvainak könyvtári ellátásáról.

- A könyvtárbuszról bővebben
- Könyvtárbusz a Facebookon
- Fényképek a Könyvtárbusz Trefort-kerti napjáról galériánkban2017. május 15., hétfő

Fodor András halálának 20. évfordulóján

A két évtizeddel ezelőtt, Fonyódon elhunyt Kossuth-díjas költő, esszéista, könyvtáros emlékére rendezett kerekasztalbeszélgetésre Czigány György költő, Cs. Varga István és Pomogáts Béla irodalomtörténészek mellett a költő fiát, Fodor Jánost, az intézetünkben gondozott életműkiadás szerkesztőjét  kérte föl Varga István, a fonyódi Városi Könyvtár vezetője, kivel a Nyitott Napok 10. délutánján is találkozhattunk.
A Fonyódi Kulturális Központban 2016. május 6-án rendezett kerekaszalbeszélgetést vezető könyvtáros, Horváth Helga a napokban védi meg egyetemünkön MA szakdolgozatát Fodor András naplóiról. Az emlékezésen Péterdi Gabriella fuvolán, Takácsné Baja Erika zongorán, a fonyódi gimnázium diákjai versmondóként működtek közre.

- További képek gelériánkban: Fonyód Média / Takács Gabriella
- A Fonyód Média videófelvétele

2017. május 14., vasárnap

IFLA elnöki konferencia Athénban

Donna Scheeder második elnöki konferenciáját - összekötve az IFLA  GB üléssel, valamint a 170 fős IFLA Szekciók tisztségviselői számára tartott workshoppal -, 2017.  április 3-án tartotta Athénban. A konferencián Barátné Hajdu Ágnes az IFLA igazgató tanácsának tagjaként vett részt.
A rendezvény az új görög nemzeti könyvtár épületében, Stavros Niarchos Foundation Cultural Centerben volt, ahol még a dokumentumok átköltöztetésére várnak a könyvtárosok.
A konferencia hivatalos köszöntői után Dave Snowden, Cynefin Centre igazgatója (Bangor University, Wales): Illuminating the future, understanding the evolutionary potential of the present c. stratégiailag meghatározó elméleti előadását hallhattuk. A továbbiakban 3 tematikus blokkban a társadalmi, a globalizációs és technikai trendekről és megközelítésekről hallhattunk  kiváló előadásokat. Ezeket követte egy-egy kerekasztal beszélgetés, melyet jó gyakorlatok bemutatása követett.
A három modul moderátora Maria Carme Torras i Calvo (IFLA Professional Committee elnök), Christine Mackenzie (IFLA GB tag, pénztáros, 2019-től IFLA elnök), Glòria Pérez-Salmerón (2017-től IFLA elnök) volt.

- További képek galériánkban

2017. május 13., szombat

IFLA Global Vision Workshop

Április 4 és 5. között - az IFLA történetében először - valamennyi IFLA Szekció tisztségviselője számára workshopot tartottak Athénben. A workshop kítűzött célja az egységes jövőkép megalkotása, a stratégiai kulcsterületek meghatározása és az egységes gondolkodás kialakítása volt. A kiscsoportok az IFLA GB tagok, köztük Barátné Hajdu Ágnes vezetésével végezték munkájukat. A két napos rendezvényen az IFLA, a könyvtárak és a könyvtárosok szövetségének globális jövőképén, a csomópontokon, és az egész szervezetet átfogó cselekvési programján dolgoztak.

2017. május 12., péntek

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Governing Board áprilisi ülésén

2017. március 31. és április 2. között, valamint április 6-án tartották az IFLA soron következő igazgatótanácsi ülését Athénban, ahol többek között Barátné Hajdu Ágnes is beszámolt az elvégzett feladatairól, és a zárónapon tartott képzéseken a GB tagok felkészültek a területi workshopok vezetésére, tutorálására.
Barátné Hajdu Ágnes Athénban a napirenden lévő GB ügyek mellett részt vett a konferencia szervezőbizottság munkájában, a 2. stratégiai kulcsterületek kidolgozásában, valamint beszámolt a Szabványosítási Bizottság munkájáról.

- További képek galériánkban

2017. május 11., csütörtök

Agata Walczak-Niewiadomska ERASMUS kurzusai

2017. április utolsó hetében Agata Walczak-Niewiadomskát, a Lodzi Egyetem Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének adjunktusát fogadta Kiszl Péter intézetigazgató és Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető.


Lengyelországból érkezett vendégoktatónk előadásainak témái voltak: Emergent literacy as one of the key; Family librarianship; New media in the library for children; Public libraries for children in Poland.

- További képek galériánkban
- Agata Walczak-Niewiadomska prezentációi:
Emergent literacy as one of the_key
Family librarianship
New media in the library for children
Public libraries for children in Poland

2017. május 10., szerda

Kiegészítő informatikai képzési lehetőség!

Az ELTE Informatikai Kar pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévre, egy éves kiegészítő informatikai képzésre az ELTE minden nem informatikus vagy informatikatanár szakot végző hallgatójának, hogy saját szakja mellett informatikából is mélyebb, professzionális ismereteket szerezhessen.

Jelentkezhetnek az alapszak (legalább) első két évét vagy a mesterszak (legalább) egyik évét 2017 szeptemberéig sikeresen teljesítő hallgatók, akik vállalják, hogy egy évig az Informatikai Kar óráit veszik fel, azaz saját szakjuk utolsó tanéve előtt elvégzik a 60 kredites informatika specializációt.

A jelentkezés folyamatos, de legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig, azaz 2017. május 19-ig lehet a pályázatokat benyújtani ezen az e-mail címen: info@inf.elte.hu

A képzést ajánlják mindenkinek, aki nyitott a problémák számítógépes gondolkodás inspirálta új megközelítésére. A képzés fejleszti a kreatív problémamegoldás, a logikus, strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésének, elemzésének és értelmezésének képességét. A hallgatók alapvető programozási ismereteket szereznek, képesek lesznek problémák formalizálására, korrekt modellek megtervezésére, számítógépes megoldási tervek készítésére és elemzésére, adatok kezelésére, a statisztikai alkalmazásokra, valamint egyszerű webes és mobil alkalmazások elkészítésére.

A pályázati anyag tartalma:
- motivációs levél;
- a Tanulmányi Hivatal igazolása a pályázat beadásáig teljesített kreditektől;
- hallgatói nyilatkozat a képzés vállalásáról;
- kredittúlfutási igazolás az alapkarról.

Látogatás az Iparművészeti Múzeumban

2017. május 3-án BA III. éves, könyvtörténet-specializációs diákjaink látogattak a Iparművészeti Múzeum Könyvtárába. Prékopa Ágnes főosztályvezető a könyvtár olvasótermében ismertette meg a csoportot a gyűjtemény történetével, az állomány összetételével, valamint a legfontosabb könyvkötés-történeti szakirodalommal. Felhívta a figyelmet az Iparművészeti Múzeum honlapján található, számos könyvkötés fényképét és leírását (adatlap, tárgyismertetés, irodalom) tartalmazó adatbázisra is.
Ezt követően, az ún. Oroszvári teremben eredetiben tanulmányozhattuk a különféle korokban (15–20. század), eltérő technikával (vaknyomásos, aranyozott, bőrrátétes stb.), sokféle anyagból (bőr, pergamen, vászon, papír stb.) készült könyvkötéseket. Végül Darabos Edit restaurátor foglalta össze a régi könyvek konzerválásával és őrzésével kapcsolatos tudnivalókat.

- A fényképeket Bibor Máté készítette.
Könykötések az Iparművészeti Múzeum honlapján (A részletes adatok a képekre kattintva érhetők el.)

2017. május 9., kedd

Záróvizsgaidőpontok - 2016/17. tavaszi félév

Ezúton értesítjük szakzáró hallgatóinkat a júniusban esedékes záróvizsga időpontokról:

Írásbeli záróvizsga

BA: 2017. június 14. 10.00 MÚK 6-8. mfszt. 34.
MA: 2017. június 13. 11.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.

Szóbeli záróvizsga

BA: 2017. június 20. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.
BA: 2017. június 21. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.
MA: 2017. június 23. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.
Egyetemi osztatlan: 2017. június 21. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.

Minden végző hallgatónknak eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk!

2017. május 8., hétfő

Vendégünk volt Vraukóné Lukács Ilona

A Nyitott Napok 2017 tavaszi szemeszterét záró előadó Vraukóné Lukács Ilona, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár munkatársa volt.
Mint azt a május 3-i előadás címe (Könyvtárbusz, ami összeköt: Guruló könyvtár a Felső-Tisza mentén és a bokortanyákon) is mutatta, ezúttal egy speciális könyvtári szolgáltatás volt a téma: kistelepülések ellátása könyvtárbusszal.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hat, Nyíregyháza környéki bokortanyán és huszonhét, Fehérgyarmat térségében lévő településen – az érintett önkormányzatok és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közötti megállapodás alapján – könyvtárbusszal történik a lakosság könyvtári ellátása. Az előadó bemutatta a települések természeti és épített kincseit, ismertette azt a gazdasági és társadalmi keretet, amelyben a szolgáltatást a jogszabályokkal összhangban biztosítani kell. Különösen kiemelte a térségben lévő települések fővárostól és megyeszékhelytől – és úgy általában mindentől – való távolságát, s ennek mindenre kivetülő hatását. Az esélyegyenlőség (helyesebben az esélyegyenlőtlenség), ami a szolgáltatókat leginkább mozgatja, így a távolságból, az elszigeteltségből, a nagyfokú munkanélküliségből, a falvak elöregedéséből adódó problémák. A közösségépítő intézményrendszer – óvodák, iskolák stb. – felszámolása, ebből adódóan a közösségek felbomlása, az elvándorlás, a lélekszám rohamos csökkenése, a települések fokozatos elnéptelenedése nagy kihívás a szolgáltató számára, de ez adja a feladat szépségét is.

Az előadó invitálta a leendő könyvtárosokat, hogy szakmai gyakorlat keretében ismerkedjenek meg ezzel a szolgáltatással; a reformáció-emlékév apropóján a festett fakazettás mennyezetű templomokkal (Templomok útja), s egyben a varázslatos tájjal is.

Publikációk:
- Megvalósult egy álom: Könyvtárbusz a Felső-Tisza mentén és a Nyíregyháza környéki bokortanyákban, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2014/10, 16–29.
- Guruló könyvtár a Felső-Tisza vidékén és a Bokortanyákon = Könyvtárbuszok európai utakon: I. Pécsi könyvtárbusz-találkozó, Pécs, 2015. április 23–25., szerk. Katona Anikó, Pécs, Csorba Győző Könyvtár, 2015 (A Baranya Megyei KSZR Kiadványai, 2), 14–26.

2017. május 7., vasárnap

Tsezen Jigdengombo látogatása Mongóliából

2017. április 27-én Tsezen Jigdengombo, a  Mongol Állami Egyetem Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének vezetője látogatott intézetünkbe.


A professzort Kiszl Péter intézetigazgató és Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető fogadta, tárgyalásokat folytatva a két intézmény közötti szakmai együttműködés lehetőségeiről.

- További képek a látogatásról galériánkban

2017. május 6., szombat

XXXIII. OTDK

2017. április 18-20. között rendezték meg a XXXIII. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióját a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. A Könyvtártudományi Alszekcióban Intézetünk Fülöp Géza Könyvtártudományi Tudományos Diákkörének képviseletében öt hallgatónk indult:

Gyura Eszter: Az ünnepi könyvhét 1990-től napjainkig. Felkészítő tanára: Barátné Hajdu Ágnes
Hujber Zsófia: Használói szükségletek a változó környezetben: az orvosok információkeresési szokásai. Felkészítő tanárai: Barátné Hajdu Ágnes és Kiszl Péter
Kelemen Márta: Social bookmarking. Felkészítő tanára: Senkei-Kis Zoltán
Kiss Attila Csaba: Kínai könyvtárügy 1860 és 1949 között. Felkészítő tanára: Bibor Máté
Millich Dóra: Könyvmegsemmisítés Magyarországon a középkortól napjainkig. Felkészítő tanára: Bibor Máté.

Minden diákunk nagyszerű bemutatóval bizonyította rátermettségét és a választott témájában való elmélyülését. A Könyvtár- és Információtudományi Intézet végzett informatikus könyvtáros MA szakos hallgatója, Gyura Eszter Az ünnepi könyvhét 1990-től napjainkig c. dolgozata második díjat kapott, a Könyvtárostanárok Egyesületének különdíját Kelemen Márta nyerte el.

Büszkék vagyunk mindannyiukra és szeretettel gratulálunk hallgatóinknak és felkészítő tanáraiknak!

Eredmények (PDF)
További fényképek:
- Intézeti galériánk
OTDK XXXIII - hivatalos galéria


2017. május 5., péntek

Bella Katalin sikeres doktori védése

2017. április 28-án 10:30 órától az ELTE BTK D épület, Alagsori Tanácstermében került sor intézetünk oktatója, Bella Katalin A Szépirodalmi Könyvkiadó története (1950-1956) című doktori (PhD) értekezésének sikeres nyilvános védésére.

A bíráló bizottság elnöke Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, a bírálók Dippold Péter és Palotai Mária, a bizottság titkára Fodor János, további tagjai Bényei Miklós, Borsodi Csaba és Tóvári Judit voltak. A doktorandusz témavezetője Kiszl Péter.

A nyilvános vitában Barátné Hajdu Ágnes, Bényei Miklós, Draskóczy István, Kulcsár Szabó Ernő, Sebestyén György és Tóvári Judit szólalt föl.

- További képek az eseményről galériánkban

2017. május 4., csütörtök

Könyvtárbusz a Trefort-kertben

A pécsi Csorba Győző Könyvtár, valamint az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai együttműködése keretében a Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2-es számú könyvtárbusza 2017. május 9-én (kedden), a Bölcsész Napok programjának részeként az ELTE Trefort-kerti kampuszára látogat. 15:00 órától 18:00 óráig az érdeklődőket a 12 méter hosszú és 11,9 tonna súlyú bibliobusz bemutatásával, továbbá ingyenes wifivel várják a szervezők. 15:00 órakor köszöntőt mond dr. Kiszl Péter intézetigazgató, majd Márkus István hálózati szakreferens tart előadást Baranya megye aprófalvainak könyvtári ellátásáról.

A könyvtárbuszról bővebben: