Keresés

2023. február 25., szombat

Fogadóórák 2023. tavaszi félévébenKedves Hallgatók!
Oktatóink a tavaszi félévben is várják Önöket fogadóóráikon!

Dr. Barátné Hajdu Ágnes: szerda 10.30-12.30

Dr. Bella Katalin: csütörtök 17.30-19.30

Dr. Bibor Máté: hétfő 12.00-14.00

Dr. Csík Tibor: szerda 15.30-17.30

Dr. Fodor János: szerda: 14.00-16.00

Dr. Kiszl Péter: csütörtök 14.00-16.00
(Titkárságon keresztül történő bejelentkezés alapján: email v. személyesen.
Emailcím: moravcsik.szilvia@btk.elte.hu)

Dr. Németh Katalin: hétfő 09.30-10.30
szerda 14.00-15.00

Ráczné Radó Rita: kedd 11.30-12.30, 15.30-16.30

Dr. Senkei-Kis Zoltán: kedd 12.30-14.30

Winkler Bea: hétfő 11.00-12.00, 17.30-18.30

Az aktuális fogadóórák listája mindig elérhető honlapunk címlapjáról:
balra fent az Elérhetőség, térkép menüpontra, majd ott az Oktatói fogadóórák listája linkre kattintva, illetve megnyitható valamennyi oktatói honlap menüjéből is.

2023. február 20., hétfő

Február 27-én indul a tavaszi félév!


A regisztrációs hét és az előrehozott tavaszi szünet után az általános működési rendnek megfelelően elkezdődik a tavaszi szemeszter az ELTE-n.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a jelenléti oktatás zavartalan indulásának érdekében már a február 27. előtti héten megkezdi épületeinek visszafűtését. Ugyanakkor a 2022. október 4-től hatályos energiatakarékossági intézkedések a továbbiakban is irányadóak maradnak.

Az ELTE vezetése köszönetét fejezi ki a hallgatók, oktatók és munkatársak közreműködéséért, amelynek eredményeképpen az egyetem elérte a fenntartó által elvárt, előírt energiamegtakarítási számokat, jelentősen visszafogta a távhő- és gázfogyasztást, emellett a villamosenergia-fogyasztást is csökkentette.

A 2022/2023-as tanév tavaszi félévének rendje:
 • A regisztrációs időszak 2023. február 19-ig (vasárnap) tart.
 • Az előrehozott tavaszi szünet 2023. február 20–25. (hétfő–szombat) között lesz.
 • A félév első tanítási napja 2023. február 27. (hétfő).
 • A szorgalmi időszak utolsó napja 2023. május 27. (szombat).
 • A vizsgaidőszak 2023. május 29-től (hétfő) július 15-ig (szombat) tart.

2023. február 17., péntek

ProQuest Library & Information Science Collection

Intézetünkben továbbra is elérhető a könyvtár- és információtudomány két részből álló, meghatározó nemzetközi adatbázis kollekciója:
- Library & Information Science Abstracts (LISA),
- Library Science Database.

Keresés indítása:
https://www.proquest.com/databases/index?accountid=15870

Tájékoztató:
https://konyvtar.elte.hu/hu/adatbazis/libraryinformation-science-collection


Sikeres kutatást kívánunk!

2023. február 13., hétfő

Február 15-én: válaszd az ELTÉt, válaszd a könyvtár- és információtudományt!


Kedves felvételiző!

Február 15-én fontos döntést hoz, s arra bíztatjuk Önt: válassza az ELTÉt, válassza sorsfordító tanulmányaihoz az ország legnépszerűbb Bölcsészettudományi Karán a könyvtár- és információtudományt, ha foglalkoztatja az emberiség tudásörökségének hiteles és hatékony továbbadása, a tájékozódás és tájékoztatás tudománya!

Karunk honlapján jól áttekinthető leírást talál alapképzésünkről és mesterképzésünkről, s intézetünk honlapján is készítettünk Önnek egy hasznos információkban gazdag összefoglalót. Végzett hallgatóink így emlékeznek az intézetünkben töltött évekre:

"Szerintem az itt folyó képzés a modern könyvtárosi munka összetettségéből adódóan kiemelkedik a bölcsészképzések közül, mert nagyon sok területet fed le és sokféle, napjainkban fontos kompetenciát fejleszt. Akik elvégzik ezt a három évet, azok szinte minden szakmai problémára találnak megoldást, képesek lesznek összefüggéseikben látni a dolgokat és rendszerben gondolkozni, innovatív, új fejlesztéssekkel előállni, előremutatóan tervezni és a jövő kihívásaira gyorsan reagálni."

"Őszintén tudom ajánlani az informatikus könyvtáros BA képzést azoknak, akik nem biztosak benne, hogy könyvtári munkakörben szeretnének majd dolgozni." ... "Én sem feltétlenül könyvtárosként képzeltem el a jövőmet, nem volt hivatástudatom, és nem túl nagy lelkesedéssel kezdtem el a szakot, de tudtam, hogy a diplomára szükségem van. Mondanom sem kell, hogy a diplomaosztó után, nem volt kérdés, hogy maradok-e a pályán, és hogy könyvtárban lesz az álommunkahelyem."

"Az Intézetben nagyon családias a légkör, és mert itt tényleg nem arctalan tömegképzés folyik, összességében nagyon jó hangulatban telt el ez a három év."

"Szerintem a mi Intézetünk folyosója a legszebb az épületben."

"...a következőket szeretném kiemelni: az inspiráló, továbbgondolásra ösztönző témákat, az ismeretek szintetizálásának lehetőségét, az intézménylátogatások során a tapasztalatszerzés, -csere és kapcsolatépítés lehetőségét, az oktatók empatikus hozzáállását, és a kollegiális viszonyt, mely nemcsak az oktatásban, hanem a vizsgák során is megmutatkozott."

"Egy nagyon nyitott, szakmailag maximálisan felkészült, jóindulatú tanári gárdát ismerhettem meg a tanszékeken, olyan helyet, ahol valóban fontosak voltak a diákok. Az órák jól követhetőek voltak, a tananyag jól összeállított és jól súlyozott volt, így hatékonyan közvetítették mind az elméleti, mind a  gyakorlati tudást. Rendezvényekben sem volt hiány, és számtalan érdekes előadást lehetett hallgatni a tanórákon kívül is."

Válassza képzéseinket! Szeretettel várjuk Önt! 

ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet


Linkek:
- Alapképzésünkről az ELTE BTK honlapján
- Mesterképzésünkről az ELTE BTK honlapján
- Honlapunk felvételizőknek összeállított oldala
- Végzett hallgatóink véleménye képzésünkről

2023. február 9., csütörtök

Tudománymetria és fordításkutatás


Oktatóink, Kiszl Péter intézetigazgató és Winkler Bea tanársegéd tudománymetriával foglalkozó tanulmánya is megjelent a ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Intézete Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, valamint a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály által közreadott Bevezetés a fordítás és tolmácsolás kutatásmódszertanába című lektorált szakkönyv 1. részében, melynek célja a fülszöveg szerint: "... a kötet tartalmazza az általános kutatásmódszertani cikkeket, amelyek a nyelvi közvetítés kutatásának összes aspektusához segítséget adnak, többek között a kutatás jogi és etikai kérdéseihez, az interjúk és a kérdőívek használatához, az adatkezeléshez, valamint betekintést nyújtanak a tudományos teljesítmény mérési módszereibe is."

Kiszl Péter - Winkler Bea: A tudományos jelenlét tudománymetriai megközelítései. In: Klaudy Kinga - Robin Edina - Seidl-Péch Olívia (szerk.): Bevezetés a fordítás és a tolmácsolás kutatásmódszertanába. Budapest, ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály. 2022. 141-164. p.

Szabad elérés:
Teljes kötet - ELTE Reader:
- Tanulmány - DOI: https://doi.org/10.21862/kutmodszertan1/9

2023. február 6., hétfő

Élen a könyvtár- és információtudományban


Intézetünk újabb sikeres évet tudhat maga mögött: felsőoktatási tevékenységünk szerves részeként az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan 2022-ben is nemzetközileg jegyzett rangos tudományos eredmények születtek témavezető oktatóink és doktoranduszaink együttműködésével.

A felsorolt intézeti publikációk közül 4 Q1-es, 4 pedig Q2-es SJR besorolású közlemény. A 8 Q1/Q2-es tanulmány kiemelkedő tudományos teljesítménynek számít, ezáltal mind oktatóink, mind hallgatóink nívós egyetemi és kari elismerésekben részesülhettek 2022-ben:

ELTE Egyetemi Kiválósági Alap kiemelkedő presztízsű tudományos publikációk díja:
 • Barátné Hajdu Ágnes (1 publikáció)
 • Kiszl Péter (2 publikáció)
ELTE BTK Kari Publikációs Díj:
 • Barátné Hajdu Ágnes (2 publikáció)
 • Kiszl Péter (3 publikáció)
 • Winkler Bea (1 publikáció)
ELTE BTK HÖK Tudományszervezési és Kutatási Pályázaton többszörösen díjazott doktoranduszaink:
 • Bouaamri, Asmaa
 • Otike, Fredrick
 • Yap, Joseph M.
Átfogó oktatási tevékenységünkről, számos külföldi és hazai konferenciaszereplésről és azokhoz kötődő közleményekről, könyvfejezetekről, szakmai szervezetekben történő közreműködésekről, szakmai közéleti szerepvállalásokról, magyar nyelvű publikációkról, további kutatási eredményekről, illetve szakmai rendezvényekről is bőséggel hírt adhattunk honlapunkon a tavalyi évben, öregbítve intézetünk és doktori programunk nemzetközi tudományos beágyazottságát, hazai vezető szerepét a könyvtár- és információtudomány területén. Angol nyelvű tudományos folyóiratcikk válogatásunk 2022-ből:

Yap, Joseph M.; Barátné Hajdu Ágnes; Kiszl, Péter:
Readiness of Public Libraries in Developing a Financial Literate Individual
Journal of Library Administration 62 : 8 pp. 1045-1069., 25 p. (2022)

Winkler Bea; Kiszl Péter:
Views of Academic Library Directors on Artificial Intelligence: A Representative Survey in Hungary
New Review of Academic Librarianship 28 : 3 pp. 256-278., 23 p. (2022)

Otike, Fredrick; Barátné Hajdu Ágnes; Kiszl, Péter:
Innovation strategies in academic libraries using business entrepreneurial theories: Analysis of competing values framework and disruptive innovation theory
Journal of Academic Librarianship 48 : 4 Paper: 102537 (2022)

Kiszl Péter; Winkler Bea:
Libraries and financial literacy
Reference Services Review 50 : 3/4 pp. 356-376., 21 p. (2022)

Bibor Máté; Németh Katalin; Kiszl Péter:
Italian codices in Eötvös Loránd University Library, Budapest
Bibliothecae.it 11 : 1 pp. 40-111., 72 p. (2022)

Bouaamri, Asmaa; Otike, Fredrick; Barátné Hajdu Ágnes:
Libraries and Library Professions in Africa, in Confront of the Emerging Trends and Challenges
Reference Librarian 63 : 4 pp. 163-179., 17 p. (2022)

Bouaamri, Asmaa; Otike, Fredrick; Barátné Hajdu Ágnes:
Explosion of digital resources and its effects on the development of digital reading culture in Africa
Library Hi Tech News 39 : 10 pp. 14-20., 7 p. (2022)

Bouaamri, Asmaa; Barátné Hajdu Ágnes:
A theoretical perspective of public library physical spaces in a digital environment
Library Hi Tech News 39 : 2 pp. 11-17., 7 p. (2022)

Zsömle Viktor; Kiszl Péter:
MaxWhere: 3D VR Library Spaces in Hungary
Library Philosophy and Practice 2022 : March pp. 1-27. Paper: 6951, 27 p. (2022)

Otike, Fredrick; Bouaamri, Asmaa; Barátné Hajdu Ágnes:
Predatory Publishing: A Catalyst of Misinformation and Disinformation Amongst Academicians and Learners in Developing Countries
Serials Librarian 83 : 1 pp. 81-98., 18 p. (2022)

Otike, Fredrick; Bouaamri, Asmaa; Barátné Hajdu Ágnes:
Perception of international students on the role of university library during COVID-19 lockdown in Hungary 
Library Management 43 : 5 pp. 334-352., 19 p. (2022)

Barátné Hajdu Ágnes:
Challenges and Activities of Professional Librarians’ Associations, Particularly for Association of Hungarian Librarians before and during COVID aera
Access: An International Journal of Nepal Library Association 1 : 1 pp. 48-58., 11 p. (2022)

2023. február 3., péntek

Hallgatóink őszi munkáiból

Hallgatóink hálózati és tartalomszolgáltatási ismereteit minden félév végén nyilvános publikációk igazolják. A szemléző, tájékoztató, illetve recenzió jellegű írások felelős, nyilvános közreadása önmagában is fontos kompetenciafejlesztő gyakorlat, s a webes környezetben végzett dokumentumszerkesztés, a hiteles források gyűjtése és értékelése napjaink informatikus könyvtárosai számára a digitális írástudás nélkülözhetelen részei. Tíz éve bővített InternetSzemle blogunk a folyamatosan változó hálózati jelenségek naplószerű lenyomataként is hasznos forrás.

Az őszi félév hallgatói dolgozataiból ajánljuk:

 • másodéves hallgatóink alaptémákról, de aktuális vonatkozásokkal és forrásokkal írt összeállításait intézetünk InternetSzemle blogjában, illetve
 • mesterszakos hallgatóink nemzetközi szaksajtóból válogató recenzióit a KutatásiNapló blogban.

2023. február 2., csütörtök

Folytatódik tavasszal a Nyitott Napok előadássorozat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete (ELTE BTK KITI) a 2015/2016. tanév tavaszi félévétől kezdődően újraindította a Nyitott Napok előadássorozatot. A Nyitott Napokat az ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszékének egykori vezetője, Voit Krisztina alapította 1995 októberében, aki a következőkben fogalmazta meg a nyilvános előadásfolyam küldetését: "A sorozat célja kettős: egyfelől az egyetemi hallgatóság számára szeretnénk olyan szakmai ismereteket nyújtani, amelyek kiegészítik és tovább bővítik a tantervben szereplő stúdiumok adta tudásanyagot, másfelől a könyvtáros szakma számára felkínálni [...] tájékozódási lehetőségeket." Hosszú szünet után ennek szellemében indult újra a Nyitott Napok 2016. tavaszán.


A rendezvény helyszíne: az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., mfszt. 6.) A rendezvény időpontja: a szorgalmi időszak minden hónapjának egy-egy szerda délutánja, mindig 17:00 órai kezdettel. A kb. 50-60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.

A 2022/2023. tanév tavaszi szemeszterének tervezett programja:

2023. február
A februárra tervezett előadásra a tanév rendjében elrendelt változások miatt nem kerülhet sor. Későbbi időpontban tartjuk meg.

2023. március 22.
Zsámboky János fiának ismeretlen album amicoruma
Bíró Gyöngyi (DRE Ráday Könyvtár)

2023. április 26.
Ritka növények, gombák, fosszíliák, római feliratok. Carolus Clusius sokoldalú tevékenysége Magyarországon.
Orbán Áron (Tokaj-Hegyalja Egyetem)

2023. május 10.
Újdonságok a Régi Nyomtatványok Tárában
Szovák Márton (OSZK RNYT)


Várjuk Önöket Intézetünk rendezvényein!