Keresés

2017. december 21., csütörtök

Kellemes Ünnepeket!

Boldog Karácsonyt és eredményekben, sikerélményekben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánunk minden hallgatónknak, szakmai partnerünknek és valamennyi munkatársunknak!

A 2017-es esztendő eseményekben és eredményekben, emlékezetes pillanatokban gazdag volt, bízunk benne, hogy a következő év is méltó folytatása lesz!


Munkatársaink és a hallgatók képviselői idén is közös, intézeti karácsonyi összejövetellel zárták az esztendőt. Az intézeti 6-os tanterem befogadóképessége behatárolt, de e jelképes ünnepségeken valamennyi jelenlegi és volt hallgatónkat, kollégánkat köszöntjük, s emlékezünk is rájuk minden évben, a korábbi karácsonyok felidézésével:

2017. december 20., szerda

Fogadóórák a vizsgaidőszakban

Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes:
december 20. 14.00-15.00; január 16. 15.00-16.00; január 17. 14.00-15.00
Dr. Bella Katalin:
január 12. 9.30-10.30; január 19. 9.30-10.30; január 30. 14.00-15.00
Dr. Bibor Máté:
január 4. 9.00-10.00; január 10. 9.00-10.00; január 17. 9.00-10.00
Dr. Csík Tibor:
január 8. 9.30-10.30; január 12. 15.00-16.00; január 29. 15.00-16.00
Dr. Dippold Péter:
január 4. 14.00-15.00; január 9. 13.00-14.00; január 19. 11.00-12.00; január 30. 9.00-10.00
Dr. Fodor János:
január 8. 10.00-11.00; január 16. 11.00-12.00; január 31. 10.00-11.00
Dr. habil. Kiszl Péter:
január 10. 13.00-14.00; január 17. 15.00-16.00; január 25. 12.00-13.00
(Titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján)
Dr. Kosztyánné Dr. Mátrai Rita:
január 3. 9.00-10.00; január 10. 9.00-10.00; január 17. 9.00-10.00
Dr. Németh Katalin:
január 10. 13.00-14.00; január 19. 11.00-12.00; január 29. 9.00-10.00
Dr. Senkei-Kis Zoltán:
január 11. 13.00-14.00; január 17. 13.00-14.00; január 23. 11.00-12.00

2017. december 19., kedd

Szakmai együttműködési megállapodás az MKE-vel

2017. december 15-én szakmai együttműködési megállapodást írt alá dr. Redl Károly, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete alelnöke (MKE), valamint dr. Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója. A dokumentumot ellátta kézjegyével dr. Borsodi Csaba, az ELTE BTK dékánja is.

A kooperáció kiemelt területeként az MKE gyakornoki programot indít az ELTE BTK KITI hallgatói számára, melynek keretében lehetőséget nyújt az MKE működésének megismerésére, a szakmai tapasztalatszerzésre. Az ELTE BTK KITI és az MKE közös érdekek mentén - lehetőség szerint - együttesen indulnak pályázatokon, valamint az ELTE BTK KITI segíti az MKE történetének és tevékenységének ismertetését és népszerűsítését a hallgatók körében, továbbá Barátné dr. Hajdu Ágnes, az ELTE BTK KITI tanszékvezetője MKE elnöki tisztsége alatt támogatja szakmai tevékenységét.

2017. december 12., kedd

A jövő könyvtára felé... Fodor János webináriuma

Drótos László (OSZK, E-könyvtári szolgáltatások osztálya, MEK-könyvtáros) meghívására Fodor János adott elő "A jövő könyvtára felé" című webinárium-sorozat 13. adásában Közvetítő jelenlét - a könyvtári tartalomszolgáltatás szereplehetőségei címmel. A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum - tanácsterméből 2017. november 23-án 13:00-tól on-line közvetített - streamelt - másfél órás felvétel diasorozattal összevágott változatát december 12.-én adta közre a webinárium-sorozat videókönyv-archívumának szerkesztője, Ambrus Attila József  (PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont).

Az előadás videófelvétele:

2017. december 10., vasárnap

Vendégünk volt Papp Gábor György

A Nyitott Napok 2017 őszi félévének utolsó előadására december 6-án került sor. Vendégünk, Papp Gábor György , az MTA BTK Művészettörténeti Intézetének tudományos munkatársa volt. Egyetemes tudás és nemzeti múlt. A könyvtár mint épülettípus klasszifikálódása a 19. században című előadásának irodalomjegyzékkel ellátott összefoglalóját ITT (link) olvashatják.


- Az előadás összefoglalója (pdf)
- További fényképek az eseményről galériánkban (A fotókat Németh Katalin és Bibor Máté készítette.)
- Eseménysorozatunk honlapja
- Beszámolók a korábbi előadásokról

2017. december 7., csütörtök

Emberközpontú könyvtár - konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Kiszl Péter intézetigazgató 2017. november 24-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltára által szervezett „Emberközpontú tudomány - Emberközpontú könyvtár” konferencián tartott előadást Könyvtárosképzés - a szakmai és a hallgatói igények mentén címmel.

2017. december 6., szerda

Szakmai gyakorlaton

Ritkán adódik apropó ahhoz, hogy külön hírben számoljunk be hallgatóink szakmai gyakorlatokon végzett munkájáról, pedig ez is képzésünk fontos, állandó része, s a leendő szakemberek pályájára gyakran döntő hatással lehet a gyakorlatok során megtapasztalt szakmai közeg, a feladatok és a kollégákkal közösen végzett munka. A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének könyvtárától kaptuk az alábbi képet, s képaláírást:


Hallgatók:
Szoták Boglárka, harmadéves informatikus könyvtáros hallgató (ELTE) – 80 órás szakmai gyakorlatát tölti. Sokoldalú, tájékozott fiatal kolléga, aki pontos és szorgalmas munkájával sok területen segíti a könyvtár működését.
Jobbik Eszter, ötödéves építészmérnök hallgató demonstrátorként segíti a tanszék munkáját.
Második éve rendszeresen vállal különféle könyvtári feladatokat is. A könyvtárat kutatóként is
használja: Aranyosmeggyes - egy kastély pusztulása és pusztulásában feltáruló múltja című dolgozata a 2016. évi TDK konferencián Különdíjban részesült.
Könyvtár:
23 ezer kötetnyi könyv és folyóirat, a BME második legnagyobb hálózati könyvtára, gyűjtőkörében a magyar és egyetemes építészettörténet, építészetelmélet és műemlékvédelem szakirodalma.

2017. december 4., hétfő

A VKKV-III. konferencia képei

November utolsó hetében ötven előadó irányította figyelmünket tudományágunk interdiszciplináris arculatára az Intézetünk által szervezett, Karunk és Egyetemi Könyvtárunk Tanácstermeiben zajló Valóságos könyvtár - Könytári valóság III. konferencia során. A félszáz különböző nézőpontot, kutatási irányt képviselő előadóval a plenáris ülésen és a második nap három szekcióülésén immár harmadik alkalommal találkozhatott és cserélhetett eszmét 120 regisztrált vendégünk. A példásan széleskörű szakmai összefogással megrendezett, a Magyar Tudomány Ünnepségsorozatába ezúttal is méltán illeszkedő konferenciáról a helyszínen készült fényképeket tesszük elsőként közzé, szekciók szerint, külön galériákba rendezve őket:

2017-11-27.
Plenáris ülés

2017-11-28.

A fotókat Selmeczi Tamás, Németh Katalin és Fodor János készítette.

A Valóságos könyvtár - Könyvtári valóság konferenciasorozat előző, 2015-ös eszemecseréjéhez hasonlóan, a most elhangzott előadások írásos változatait is közétesszük konferenciakötet formájában. Várható megjelenés: 2018. nyarán. A kiadvány megjelenéséről hírt adunk!

2017. december 2., szombat

Vendégünk volt Haader Lea

A Nyitott Napok 2017 őszi félévének harmadik rendezvényére november 29-én került sor. Vendégünk, Haader Lea, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos főmunkatársa és az ELTE BTK MNyFI egyetemi docense volt. Az előadó a nyelvtörténet és a pszicholingvisztika eredményeit felhasználva a XV−XVI. század kéziratos emlékeinek scriptori javításait vizsgálta. A különféle másolók által írt kódexek összecsengő hibatípusaiból kiderült, hogy a hibázás korántsem a véletlen műve, hanem mögötte agyi folyamatok állnak. A hibákon, mint ablakokon keresztül lehet a fejekbe, ebben az esetben rég meghalt emberek fejébe látni. Az előadás részletesen szólt arról, hogy milyen megállapításokra lehetett jutni a hibák elemzése nyomán. Ráskay Lea például viszonylag sok kifelejtett betűje és szava nyomán elég szétszórt másoló lehetett, javításai és a szövegbe való beavatkozásai azonban egy nyelvileg egészen kiváló, a nyelvi változásokra fogékony, a másolt szövegeket helyenként aktívan is formáló scriptort állítanak elénk, akinek nyelve erőteljes német hatást is mutat. Kolostori társnőjének, Legéndy Katónak a nyelvében is feltűnően erőteljesek a német interferenciajelenségek, de ő egyértelműen elutasítja az innovatív nyelvi megoldásokat. Szórakozottságból az előtte fekvő szöveg szókapcsolatai helyett többször jól ismert és a vallási életben berögzült kifejezéseket ír le, vagy legalább is kezd el. Hibái egészében véve idősebb apáca benyomását keltik. A hibák hatékony segítséget nyújtanak abban is, hogy paleográfiai szempontból kétséges esetekben el lehessen dönteni: ugyanazon vagy eltérő kezek munkájáról van-e szó. Szokatlan és sajátos hibák alapján vált lehetségessé három kezet (=másolót) egynek azonosítani. Erről a premontrei szerzetesről az átlagos hibatípusoktól feltűnően eltérő tévesztései, a sokszor újabb hibát generáló javításai és számos javítatlan hibája alapján megállapítható volt, hogy diszgráfiával küzdött, amelyhez feltehetően még diszlexia is társult. A hibajavításokból a korszak hangzó nyelvére is lehet következtetni. A scriptori rétegben jelentős lehetett a német kontaktushatás, amely főleg a kiejtésben nyilvánult meg. A kódexekben – ha csak csekély mértékben és ingadozva is – kezdtek visszaszorulni egyes nyelvjárási jelenségek (pl. az í-zés) és lassan a nyelvi norma felé mutató tendenciák mutatkoztak.

Haader néhány publikációja a témáról:
- A Nyulak szigeti scriptórium mint műhely, Magyar Nyelvőr, 128(2004), 196−204.
- Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról = "Látjátok feleim ..." Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig: Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29 − 2010. február 28. Katalógus és tanulmánykötet. Bp., OSZK, 2009, 53−78.
- Ómagyar megakadásjelenségek: Ráskay Lea tollbotlásainak típusai = A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, szerk. Bakró-Nagy Marianne, Forgács Tamás, Szeged, SZTE MNyT, 2011, 79−94.
- Az ómagyar kódexek hibatipológiájának kutatásáról = Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II, szerk. Korompay Klára, Stemler Ágnes, Terbe Erika, C Vladár Zsuzsa, Bp., MNYT, 2014 (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 239), 23−33.
- Hibázások és hátterük: Apor-kódex = A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII., szerk. Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Szeged, SZTE MNyT, 2015, 65−79.
- A botlások bizonysága: XVI. századi beszélők nyelvhasználata a hibajavítások tükrében = A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére, szerk. Bárth M. János, Bodó Csanád, Kocsis Zsuzsanna, Bp., ELTE MNyFI − MNyT, 2015, 53−58.

További képek az eseményről galériánkban (A fotókat Németh Katalin és Bibor Máté készítette.)
- Eseménysorozatunk honlapja
- Beszámolók a korábbi előadásokról

2017. december 1., péntek

Lipták Pál kiállítást nyitott meg Fodor János

A 10 éve elhunyt Lipták Pál könyvtárvezetőre, szakmánk máig egyetlen Kossuth-díjas művelőjére emlékezett intézetünk adjunktusa, Fodor János november 29-én Békéscsabán, a Lipták Pál által alapított és tervezett Békés Megyei Könyvtár rendezvénytermében, megnyitva a festményeiből, grafikáiból nyílt "Ünnep"-tematikájú kiállítást. A sokoldalú alkotó képzőművészeti hagyatékából nyílt tárlat kurátora Ván Hajnalka, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze volt, a résztvevőket Rakonczás Szilvia, a könyvtár igazgatója köszöntötte. Fodor János megnyitójában felidézte, hogy 43 évvel ezelőtt Lipták Pál kiállítását ugyanitt, az akkor 43 éves, idén 20 éve elhunyt Fodor András költő, könyvtáros nyitotta meg. Ugyanabban az évben, 1974-ben indult el az a két évtizedes bibliofil könyvsorozat, amelyet Fodor András ajánlásai alapján Lipták Pál szerkesztett és nyomtatott kortárs költők verseiből, a könyvtár kiadásában. A rétegigényekre reflektáló, máig innovatív szemléletű kiadványsorozat emlékhonlapját negyven évvel később a könyvtár jelenlévő munkatársaival, mint intézetünk hallgatóival hozta létre Intézetünk tartalomfejlesztési műhelye. Fontos, hogy nagy formátumú, sokoldalú alkotók életművére emlékezve ne csak a tehetséget ünnepeljük, de a sokfelé nyitott érdeklődés bátor kibontakoztatását, a hosszútávon is élő kapcsolatokat és új összefüggéseket teremtő, elhivatott munkát.