Keresés

2018. január 31., szerda

Társszervezői voltunk a 26. BOBCATSSS konferenciának

2018. január 24–26. között került megrendezése Rigában, Lettországban, intézetünk társszervezésében a 26. BOBCATSSS konferencia.

Hallgatóink, s oktatóink nem csak a rendezvény megvalósításához járultak hozzá több, mint egy éves áldozatos munkájukkal, melynek során többek között kijelölték a konferencia fő irányvonalait, támogatókat szereztek, oktatóink absztraktokat bíráltak, de a konferencia lebonyolításában is aktívan részt vettek, sőt, annak előadói is voltak.

A magyar szervezői csapat természetesen nem csak a konferencia előtt, de a helyszínen is kivette a részét a munkából, segédkeztek a rigai helyszínek előkészítéseinél, valamint a rendezvény lebonyolításánál (segítségnyújtás és tájékoztatás a regisztrációs és információs pultban, moderálás a workshop-okon és előadásokon) egyaránt.

Pataki Fruzsina, valamint Móring Tibor, intézetünk mester szakos hallgatói az első napon, a poszter szekcióban mutatták be pályaműveiket Az óvodás korú gyermekek olvasóvá nevelésének lehetőségei és módszerei a hazai könyvtárakban, valamint A reprezentáció két eszköze: nemzetközi adatbázisok a hazai publikálás gyakorlatában címmel. Oktatóink közül dr. Bella Katalin tartott keynote speaker-i előadást a harmadik napon  Kortárs magyar szerzők olvasási szokásairól és otthoni könyvtáraikról. Az előadásokat nagy érdeklődés övezte és tartalmas szakmai beszélgetés követte.

A vándorkonferencián, mint minden évben, idén is lehetőségük volt a résztvevőknek előadások tartására, nemzetközi kapcsolatok építésére, tapasztalatok, valamint jól bevált gyakorlatok megosztására egyaránt.
A rendezvény nagy sikernek örvendett, szervezőink pedig számos elismeréssel, s nem utolsó sorban tapasztalattal gazdagodtak.

Köszönetet érdemlő szervezőink: Barátné dr. Hajdu Ágnes, Dr. Bella Katalin, Fabulya Gabriella, Farkas Csenge, Kállai Anita, Pataki Fruzsina, Pongrácz Dorottya, Bálint Dániel, Móring Tibor, Nemes László

2018. január 29., hétfő

Együttműködés az Országgyűlési Könyvtárral

Szakmai együttműködési megállapodást írt alá 2018. január 24-én a Parlament épületében Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár (OGyK) igazgatója, valamint Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (KITI) igazgatója. A dokumentumot ellátta kézjegyével Bellavics István, az Országgyűlés Hivatala közgyűjteményi és közművelődési igazgatója, illetve Borsodi Csaba, az ELTE BTK dékánja is.

Az együttműködés keretében az OGyK az ELTE BTK KITI hallgatói számára szakmai gyakorlatokat szervez, bemutatva a szakkönyvtári működés sajátosságait, a felsőoktatásban tanultak gyakorlati alkalmazását. A kooperáció további elemeként az OGyK kedvezményes beiratkozási lehetőséget nyújt az ELTE BTK KITI hallgatóinak és oktatóinak, illetve lehetőséget biztosít, hogy az ELTE BTK KITI hallgatói és oktatói az OGyK területén, szervezett csoportlátogatások keretében ismerjék meg a könyvtári szolgáltatásokat és állományt. Az OGyK módot ad kihelyezett könyvtári szemináriumi foglalkozások, speciális kollégiumok megtartására is.

Az ELTE BTK KITI támogatja az OGyK munkatársainak szakmai továbbképzését, a könyvtár történetének, működésének, szolgáltatásainak és mobil szolgáltató eszközeinek ismertetését és népszerűsítését a hallgatók körében, valamint az OGyK felkérésére közreműködik a legalkalmasabb gyakornok vagy pályakezdő kiválasztásában. Az OGyK kezdeményezheti a hallgatók önkéntes alapú tevékenységét a könyvtár szakmai feladatainak végrehajtásában (pl. rendezvények, digitalizálás, adatfeldolgozás), illetve az ELTE BTK KITI oktatói, kutatói javaslatot tehetnek az OGyK idegen nyelvű szerzeményezési terve vonatkozásában, ezzel is hozzájárulva az állomány folyamatos, naprakész megújításához. A felek vállalják, hogy együttműködnek szakmai-tudományos rendezvények, események szervezésében, továbbá katalizálják a munkatársak, oktatók és hallgatók tudományos és gyakorlati eredményeinek megjelenését, prezentációját ezeken a fórumokon.

2018. január 25., csütörtök

Információs kisvállalkozások és könyvtárosok

Képzési programjainkban fontosnak tartjuk hallgatóink gazdasági, vállalkozói kompetenciáinak, illetve pénzügyi kultúrájának fejlesztését. Informatikus könyvtáros másodéves mesterszakos hallgatóink - többek között - információs kisvállalkozások létrehozását és működtetését modellezték az őszi szemeszter során Kiszl Péter intézetigazgató Szervezeti információgazdálkodás és információs tanácsadás című kurzusa keretében.

A félév utolsó óráján, 2017. december 7-én Kóródy Judit, az Infodok Kft. (a Magyar Telekom információszolgáltatója) ügyvezetője és Szalay Krisztián, az ELTE rektori tanácsadója tett látogatást a kurzus során modellezett cégek képviselőinél, és segítette tanácsaival, javaslataival a projektdokumentumok elkészítését, valamint a vizsgára való felkészülést, melyet az elmúlt hónapban sikerrel teljesítettek hallgatóink.

- További fényképek galériánkban

2018. január 22., hétfő

Felvételizők figyelmébe: Nyílt Nap

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara 2018. január 26-án, pénteken 10:00 órai kezdettel a Gólyavár (1088 Budapest, Múzeum krt. 4. - Térkép)  Mária Terézia termében tartja nyílt napját, ahol a megnyitót követően előadások hangzanak el a felvételi eljárással és karunk képzési kínálatával kapcsolatban, majd 11:30-tól szakos mintaórákat tartanak egyetemünk oktatói.
Az informatikus könyvtáros alapszakról, a könyvtártudomány mesterszakról és a választható specializációkról, valamint a könyvtárostanár képzésről a kar Múzeum körúti főépületének (Térkép) 6-os tantermében (Térkép) 12:30-tól hallhatnak tájékoztatást az érdeklődők.


Intézetünk a 2018-as felvételi időszakban a következő képzési formákkal várja leendő hallgatóit:

I. Informatikus könyvtáros alapszak (BA) nappali és levelező tagozaton, államilag támogatott és önköltséges formában. Választható specializációk:
- EU-információ
- információ- és tudásmenedzsment
- könyvtörténet
- zenei könyvtáros (a Zenei Tanszék által meghirdetett ének-zene alapszakhoz kapcsolódóan)

II. Könyvtártudomány mesterszak (MA) nappali és levelező tagozaton, államilag támogatott és önköltséges formában. Választható specializációk:
- kutatás-fejlesztési információmenedzser
- üzleti információmenedzser

III. Könyvtárostanár képzés az alábbi képzési formákban:
- 2 féléves, nem tanári diszciplináris mesterképzésre épülő, egyszakos tanári mesterképzés (60 kredit): informatikus könyvtáros mesterszakos oklevél vagy annak megfelelő, korábbi  rendszerű egyetemi diploma
- 4 féléves, főiskolai szintű tanári szakképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos tanári mesterképzés (120 kredit): főiskolai szintű tanári (nem könyvtáros) oklevél
- 4 féléves, egyetemi szintű tanári szakképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos tanári mesterképzés (120 kredit): egyetemi szintű tanári (nem könyvtáros) oklevél
- 10 féléves osztatlan könyvtárostanár képzés szakpárban (társítható szakok: angol nyelv és kultúra, magyar, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra, német nyelv és kultúra, történelemtanár és állampolgári ismeretek, biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika, informatika)

Az ELTE Savaria Egyetemi Központja 2018. január 24-én tartja nyílt napját Szombathelyen.
Az ELTE SEK Savaria Könyvtártudományi Csoport a 2018-as felvételi eljárás keretében informatikus könyvtáros alapszakon (BA) nappali és levelező tagozatos képzést hirdet információ- és tudásmenedzsment specializációval.

A hallgatók gyakorlati képzése változatos könyvtártípusok és vállalkozások bevonásával zajlik, szakmai együttműködő partnereink: Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár, Budapesti Műszaki Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Csorba Győző Könyvtár, ELTE Egyetemi Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Olvasástársaság, Monguz Kft., Országgyűlési Könyvtár, Országos Idegennyelvű  Könyvtár, Országos Közegészségügyi Intézet, Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás.
A külföldi tapasztalatszerzés lehetőségét Európa-szerte 20 ERASMUS partnerintézményünk biztosítja.
A mesterképzést követően hallgatóink előtt nyitva áll a tovább lépés lehetősége a hazai könyvtártudományi képzés legfelső szintjét jelentő, PhD-fokozatot adó doktori programunk felé.

- Felvételi keretszámok 2018-ban
- További részletes információk a Könyvtár- és Információtudományi Intézet honlapján
- A Nyílt Nap honlapja
- Országos felvételi információs portál: Felvi.hu
- Szíves figyelmébe ajánljuk egyetemünk felvételi kiadványát
- AZ ELTE felvételi oldala: elte.hu/felveteli
- Az ELTE-ről számokban

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2018. január 21., vasárnap

Felvételi keretszámok - 2018.

Tisztelt érdeklődők, leendő egyetemi hallgatók!
Közeledik a felvételi jelentkezés ideje. Sorsukat formáló, szakmai fejlődésüket meghatározó döntésükben statisztikai kimutatásokkal is szeretnénk Önöket segíteni. A Felvi.hu adatai alapján Németh Katalin adjunktus elkészítette a hazai könyvtártudományi képzőhelyek felvételi keretszámainak összehasonlító grafikonjait, melyekből országos körképet kaphatnak a különböző formákban kínált képzési alternatívákról.
Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete 2018 szeptemberétől is kiemelkedő létszámú hallgatói közösséggel várja Önöket. Képzőhelyünk a BA-képzéstől a doktori védésig segíti szakmai fejlődésüket e sokszínű tudományterület elkötelezett oktatóival, rangos tudományos események szervezésével, gazdag hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerével!

2018. január 16., kedd

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Governing Board ülésén

2017. december 11. és 13. között Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony az IFLA soron következő igazgatótanácsi ülésen vett részt Hágában, hogy a napirenden lévő GB ügyek mellett közreműködjön a konferenciaszervező bizottság munkájában, a 4. stratégiai kulcsterület kidolgozásában (Capacity Building) és ezen belül is LDAC (Library Development Advisory Committee) bizottság tanácskozásán.


A 2017-ben - az új igazgatótanács felállásával párhuzamosan - átalakult struktúrában a LDAC egyesíti az IFLA eddigi sikeres programjait, ezzel is segítve ezek hatékonyságát:
- IAP grant program to promote SDGs
- BSLA Development program for Library Associations
- ILP Develop interactions leadership skills in libraries


Az ülés kivételes eseménye volt, hogy a Governing Board üléseken döntötték el, majd december 14-én jelentették be, hogy a 2019-es WLIC világkonferenciát Athénban rendezik meg.

Képeinken: 
- (fent) Az IFLA vezetősége:  Helen Mandl helyettes főtitkár, Gerald Leitner főtitkár, Glória Pérez-Salmerón elnök, Christine Mackenzie leendő elnök, Raissa Teodori PC elnök
- csoportkép: IFLA Governing Board 2017.
- A Bill and Melinda Gates Global Library program vezetői: Deborah Jacobs igazgató, Jessica Dorr igazgatóhelyettes

2018. január 12., péntek

Nyitott Napok 2018. tavaszán

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
Könyvtár- és Információtudományi Intézete (ELTE BTK KITI)
a tavaszi félévben is folytatja a Nyitott Napok előadássorozatot.

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja:
a szorgalmi időszak minden hónapjának egy-egy szerda délutánja, 
mindig 17:00 órai kezdettel. 
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára. 
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

A 2017/2018. tanév tavaszi félévének tervezett programja:

2018. február 28.
Ellenség vagy divat? – A 18. század végének változatos törökképe a bécsi udvarban és magyar környezetében
Pesti Brigitta (Universität Wien)

2018. március 14.
Konyhai receptes kéziratok a 17–18. századból
S. Sárdi Margit (ELTE BTK RMIT)

2018. április 25.
Soloneus nyomában. Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. I. 186 jelzetű kódexe
Sarbak Gábor (MTA-OSzK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport, Fragmenta Codicum Műhely)
Zsoldos Endre (MTA CsFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet)

2018. május 9.
Felsőoktatási könyvtárak a 21. században
Székelyné Török Tünde (ELTE Egyetemi Könyvtár, Gyűjteményszervezési Osztály)

*
Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi eseményeiről