Keresés

2006. december 19., kedd

kö-496

Kedves Hallgatók!

Kö-496 szakdolgozati szeminárium ma, 14-kor lesz a Professzor Úrnál!

2006. december 12., kedd

tételek - Informatika, információs folyamatok

a teljes >tételsor és irodalom itt érhető el<

1. Az információ fogalma, mérése
2. Az információ jelelméleti és nyelvészeti megközelítése
3. Gondolkodás, megismerés, tudomány - informatikai szempontból
4. A globális információs rendszer kialakulása
5. A statikus hipertext meghaladásának kisérletei
6. Az informatika meghatározó cégeinek stratégiája
7. Az írható/olvasható web kialkulásának előzményei és kezdetei
8. A WEB 2.0 jelenség a globalizáció és az üzleti törvényszerűségek tükrében
9. A közösségi webfelhasználás kibontakozása és jellemzői
10. Problémák és veszélyek (e-privacy, copyright, adatbiztonság)
11. Az írható/olvasható hálózat felhasználása a kultúra megőrzése, könyvtártudományi közvetítése szempontjából

2006. december 9., szombat

tételek - TÁJÉKOZTATÁS 1.

TÁJÉKOZTATÁS 1.

NAPPALI TAGOZAT
2006. ŐSZI FÉLÉV

 1. Mi az információ és az informatika?

 2. A magyar információs társadalom és a könyvtárak – az 1997. évi CXL. törvény és az aktuális könyvtári stratégia vonatkozásai

 3. Az esélyegyenlőség biztosítása a tájékoztatásban (etnikai, vallási kisebbségek, fogyatékkal élők)

 4. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közhasznú információs szolgáltatásai

 5. A LIBINFO

 6. Az adatvédelmi biztos jogköre, működése, könyvtári vonatkozású tevékenysége

 7. A globalizáció és a lokalizáció fogalma az információs társadalom szempontjából

 8. Az internet, mint a hálózatok hálózata, az internettel kapcsolatos hálózati technológiák

 9. Internetszolgáltatók, tartalomszolgáltatók, az internet kereső rendszerei, eszközei

 10. Az EISZ

 11. Tájékoztatás általános jogi témákban

 12. Tájékoztatás általános egészségügyi témákban

 13. Tájékoztatás vallási témákban

AJÁNLOTT IRODALOM
 • Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára. Bp. Eötvös K. 2003.
 • A fenti könyv és tematika alapján fellelhető nyomtatott szakirodalom, valamint a vonatkozó webhelyeken található online magyarázatok

tételek - KÖN-101

KÖN 101
Könyvtári és információs alapismeretek a digitális korban
2006. őszi félév

 1. Mi az információ és az informatika? (Tudomány- és technikatörténeti, valamint könyvtártudományi megközelítésben.)

 2. A nyilvános könyvtárak meghatározó szerepe a magyar információs társadalomban – a 1997. évi CXL. törvény, valamint az aktuális könyvtári stratégia vonatkozásai

 3. Könyvtártípusok, a könyvtárak felépítése, az állományfeltáró eszközök típusai és rendszere

 4. Az adatvédelmi biztos jogköre, működése, könyvtári vonatkozású tevékenysége

 5. A globalizáció hatása az információs-, ill. a tudás alapú társadalmakra az ezredfordulót követően

 6. Egy választott könyvtár ismertetése (nagy állományú szak-, köz-, felsőoktatási-, nemzeti-, vagy egyházi könyvtár)

 7. Egy választott hazai elektronikus könyvtár ismertetése

 8. Egy kiemelkedő tudós könyvtárhasználati szokásainak ismertetése

 9. A könyvtárgépesítés jelenlegi helyzetének általános ismertetése, különös tekintettel a hazai problémákra

 10. Szolgáltatóközpontok, tartalomszolgáltatók – nemzetközi és hazai példákkal

AJÁNLOTT IRODALOM

 • Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára. Bp. Eötvös K. 2003.
 • A fenti könyv és a tematika alapján fellelhető nyomtatott szakirodalom, valamint a vonatkozó webhelyeken található online magyarázatok
 • Fülöp Géza: Ember és információ. 2. átdolg. kiad. Bp. Múzsák, 1985.
 • A tanszéki honlapon található elektronikus segédlet címe:
  harleqin.elte.hu/sebestyen/KON101-tetel_adalekok.ppt

tételek - INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

INFORMÁCIÓS RENDSZEREK
NAPPALI TAGOZAT
2006 ŐSZI FÉLÉV

 1. A UNISIST története, jelentősége és az ISDS

 2. A társadalomtudományi információ alapproblémája H. P. Hogeweg-de-Haart és J. Meyriat kutatásai alapján

 3. Az Interconcept tanulságai: I. Dahlberg fogalomalkotási eljárása és F. W. Riggs paradigma-rendszere alapján, továbbá Szigetvári Sándor vonatkozó eredményei

 4. A tudományos forradalmak szerkezete T. S. Kuhn paradigma-elmélete alapján és ennek bibliológiai alkalmazásai

 5. A társadalomtudományi információkereső nyelvek nemzetközi integrációja

 6. Az elektronikus adatbázisokat forgalmazó multinacionális szolgáltatóközpontok jellemzői

 7. A globalizáció hatása az információs rendszerekre a XXI. századi tudás alapú társadalomban (kiindulópont: Okinawai Charta és E-Europa)

 8. Az Internet és a Web, mint a könyvtárak által használt információs rendszerek: hálózati technológiák, szolgáltatók és kereső rendszerek

 9. A könyvtári integrált rendszerek felhasználása információs rendszerként

 10. Körösi Csoma Sándor, mint a globális információs társadalomban alkotó tudós előfutára

 11. A könyvtári információs rendszerek fejlődése a XIX. századtól a XXI. századig.

AJÁNLOTT IRDALOM
 • Szigetvári Sándor: A fogalmak dialektikája. Bp. Akadémiai Kiadó, 1981.
 • Kuhn, Thomas S.: A tudományos forradalmak szerkezete. Bp. Osiris, 2002.
 • Sebestyén György: A társadalomtudományi információs rendszerek nyelvi rendsereinek nemzetközi integrációja és ezek akadályai. Kandidátusi értekezés, Bp. 1985. (A vonatkozó fejezeteken kívül a hivatkozások alapján fellelhető szakirodalom.)
 • Sebestyén György: Nemzetközi integrációs törekvések és ezek akadályai a társadalomtudományi tájékoztatásban alkalmazott információkereső nyelveknél. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1988. 8. sz. 335-341. p.
 • Sebestyén György: L'analyse des outillages linguistiques des systèmes d'indexation par les concepts bibliologiques. Communication prononcée au Colloque bilatéral franco-hongrois de bibliologie: Texte, livre et documents. Institut Hongrois de Paris, 16-18 mars 1987. = Revue de Bibliologie, 1987. 27. 44-50. p.
 • Sebestyén György : L'application des méthodes d'analyse de textes du Professeur Süpek dans l'indexation informatisée. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Philologica Moderna. Redigit Katalin Kulin. Tomus XIX. Budapest, 1989-90. 1. 25-41. p.
 • Sebestyén György : Le synchronisme paradigmatico-sémantique dans l'analyse documentaire de l'âge électronique. = Nouvelles technologies, modèles sociaux et sciences de l'écrit. Actes du 13e Colloque international de bibliologie & 2e Colloque bilatéral Algéro-français. Paris, Carré des Sciences, 23-26 Octobre 1995 sous la dir. de Robert Estivals. [ed.] Association Internationale de Bibliologie. Paris. 1996. Delagrave : SBS Édition, 1996. 320-326. p. ISBN 2-206-00775-4
 • Sebestyén György : The Assessment of Dialog Databases in the Central European Region: A Hungarian Experience. = Quality of Information Services. Proceedings of the 4th BOBCATSSS Symposium. Amsterdam, 1996. Hogesschool van Amsterdam, Faculty of Economics and Information. 139-151. p. ISBN 90-75064-04-7
 • Sebestyén György : Knowledge Management on the Web: Global Anarchy or Global Standardization? = Web Document Analysis II: Proceedings of the 2nd International Workshop on Web Document Analysis. [szerk. biz. A. Antonacopoulos et al.] Salford. 2003. PRImA. 78-82. p. ISBN: 0-9541148-1-7
 • Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára. Bp. Eötvös K. 2002. és a benne található vonatkozó hivatkozások alapján fellelhető szakirodalom.

2006. november 13., hétfő

Gyász

Kedves kollégák!
Fájdalommal tudatjuk, hogy Szekeres Zsuzsanna Ph.D. hallgató az elmúlt hétvégén tragikus hirtelenséggel elhúnyt.

2006. október 4., szerda

Kedves PhD Hallgatók!

A következő előadások 2006.október 6-án és 13-án lesznek a Tanszéken 11:00-14:00 között.

2006. szeptember 18., hétfő

PhD - hiányzó aláírások!

Tisztelt PhD Hallgatók!
A múlt csütörtökre meghírdetett aláírásszerzésen nem jelent meg minden hallgató (a vidékiek szinte teljes számban ott voltak) ezért tájékoztatom a hiányzókat, hogy az aláírások megszerzése sürgős és nélkülözhetetlen!

Hétfőn, szeptember 18-án 16:00-17:00 között várom azokat, akiknek valamely tantárgyfelvételhez szükségük van még az aláírásomra.

prof.Dr. Sebestyén György
tanszékvezető egyetemi tanár

2006. szeptember 14., csütörtök

PhD - első oktatási nap

Kedves PhD hallgatók!
 • Az első oktatási nap szeptember 22-én lesz tanszékünkön 11:00-14:00 között.
  A további időpontokról is akkor tájékoztatjuk Önöket.
 • Dr. Sonnevend Péter kurzusának kódszáma:
  P/IR/MIR/KÖNYV-10

2006. szeptember 13., szerda

tanszékvezetőnk professzori kinevezése

Sólyom László köztársasági elnök professzorrá nevezte ki
Dr. Sebestyén Györgyöt
--------------------------------------
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazon kollégáimnak, akik gratuláltak professzorrá való kinevezésem alkalmából. Külön és hangsúlyozottan szeretném köszönetemet nyílvánítani hallgatóimnak, akik képviselői -Nemes László és Stummer János- legelsőként gratuláltak sikeres pályázatomhoz.

Dr. Sebestyén György
Tanszékvezető; egyetemi tanár

tanrend: főiskola

a kifutó főiskolai képzés
 • nappali,
 • levelező és
 • esti (másoddiplomás) órarendjeit tartalmazó
  végleges tanrend itt nyitható meg

2006. szeptember 8., péntek

PhD hallgatók, figyelem!

Az őszi félév megkezdésével kapcsolatban a következő információkat szeretnénk Önökkel megosztani:

1./ A szervezett képzésben szereplő szakmai tárgy a következő:

 • A könyvtárirányítás (menedzsment) aktuális kihívásai
  előadó: Dr. Sonnevend Péter

Kérjük, figyeljék az ETR-t, és ha a tárgy megjelenik, vegyék fel! A tanegység kódját az Irodalomtudományi Doktori Iskola honlapján is meg lehet majd találni. Ezt követően Sonnevend tanár úrral egyeztetünk egy időpontot, amikor aláírja az indexeket. Amint az időpont megvan, közölni fogjuk honlapunkon!

 • Kurzusának időpontja: minden második pénteken 11:00-14:00-ig.
 • A kezdő időpontot az index aláírásakor, illetve honlapunkon közölni fogjuk.

2./ Sebestyén professzor úr csak személyesen írja alá az indexeket (saját konzultációit) !
Az aláírás időpontja: 2006. szeptember 14. 17:15-17:45

3./ Lehetőleg próbálják az oktatókkal időben aláíratni az indexeket, elkerülve a tavalyi helyzetet, amikor a programvezető írt alá szinte minden oktató helyett.

végleges tanrendek: egyetemi / BA

 • a kifutó 5 éves egyetemi nappali képzés évfolyamainak
  és
 • a BA képzés első évfolyamának
  e félévi tanrendje itt nyitható meg

2006. szeptember 5., kedd

elsőéveseknek

Többek kérésére a BA órarend külön olvasható a kapcsolt táblázatban.

A tanegység-listánkban szereplő, és a TÁTK szakfelelősségébe tartozó, TT-101 kódú, "A társadalomelmélet alapjai 1." című kurzus minden szorgalmi héten kedden 14-16 óráig az É-1.85
(Harmónia) teremben lesz megtartva (pontos cím: Budapest XI., Pázmány sétány 1/A.).

2006. szeptember 4., hétfő

első órák IX. 11-től!

Tanszékünkön az oktatás szeptember 11-én kezdődik.
Addig:
"E félévtől nincs papír alapú iratkozás, helyette bejelentést kell tenni..." határidők és hasznos tudnivalók a SzHÉk Blogon azoknak, akik csak most érkeznek haza nyaralásból...

2006. szeptember 1., péntek

kurzusok - időpontok és terembeosztás

Órarend - terembeosztás teljes táblázata 2006/2007 ősz
Előzetes tájékoztatásként: nem végleges!
Változás leginkább azoknál a tanegységeknél várható, melyek terembeosztása még bizonytalan (tehát az "igénylés" oszlopban találhatóak).

2006. augusztus 31., csütörtök

kurzuskínálat - Kiegészítő szak

a 2006/2007 tanév őszi félévének kurzuskínálata az informatikus könyvtáros egyetemi kiegészítő szakos hallgatók részére honlapunkon megtekinthető:

2006. augusztus 25., péntek

BTK tájékoztató nap

Az első évfolyam figyelmébe:
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kar szeptember 5-én 10 órától tájékoztató napot szervez az új, BA-szintű képzéssel kapcsolatban. Az induló alapszakok és szakirányok vezetői minden rendelkezésre álló információt megosztanak Önökkel, és válaszolnak az oktatatással kapcsolatos minden kérdésükre.

Az informatikus könyvtáros BA tájékoztatója szeptember 5-én
a Főépület 6. termében lesz, várja Önöket Dr. Sebestyén György tanszékvezető, Dr. Kiszl Péter adjunktus és hallgatótársaik: Nemes László, Balogh Judit és Fajth Ágnes.

Valamennyi szakos tájékoztató terembeosztása táblázatban letölthető.

2006. augusztus 22., kedd

tanévkezdés

Az első évfolyam figyelmébe:

- a 2006/2007. tanév rendje az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
- az informatikus könyvtáros BA képzés tanterve
- az ELTE tájékoztató honlapja az elsőéves hallgatóknak
- az informatikus könyvtáros szak hallgatói érdekképviseletének honlapja
- ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer)
- az ELTE BTK Tanulmányi Osztályának honlapja
- az ELTE BTK beköszönő levele az első éves hallgatóknakAz informatikus könyvtáros BA képzés
1. évfolyamának
2006/2007. tanév őszi
félévére meghirdetett tanegységei:

XKO-101 Kommunikáció - retorika
kredit: 2 | heti óra: 2 | követelmény: kollokvium
oktató: BTK

MNY-201 Helyesírás
kredit: 2 | heti óra: 1 | követelmény: kollokvium
oktató: BTK

TT-101 A társadalomelmélet alapjai 1.
kredit: 2 | heti óra: | követelmény: kollokvium
oktató: TÁTK

IKT-101 Bevezetés a könyvtár- és információtudományba
kredit: 2 | heti óra: 2 | követelmény: kollokvium
oktató: Horváth Péter mb. ea.

XIN-102 Informatika és könyvtárhasználat
kredit: 2 | heti óra: 1 | követelmény: kollokvium
oktató: Sebestyén György prof.

IKT-141 Írás-, könyv- és sajtótörténet 1.
kredit: 3 | heti óra: 3 | követelmény: kollokvium
oktató: Voit Krisztina tud. fmts.

IKT-201 Formai feltárás, dokumentum leírás 1.
kredit: 3 | heti óra: 3 | követelmény: gyak.jegy
oktató: Köntös Nelli ts.

IKT-211 Osztályozási rendszerek, információ­kereső nyelvek, tartalmi feltárás 1.
kredit: 3 | heti óra: 3 | követelmény: gyak.jegy
oktató: Barátné Hajdu Ágnes adj.

IKT-221 Könyvtártan 1.
kredit: 2 | heti óra: 1 | követelmény: kollokvium
oktató: Iván Géza mb. ea.

BIÖP bölcsészeti informatika - 8 kredit/1-6. félév
kredit: választás szerint | heti óra: választás szerint | követelmény: választás szerint (a BIÖP kurzuskínálata letölthető pdf-ben - figyelem: több, mint 1MB!)
oktató: BIÖP (honlap)


2006. augusztus 20., vasárnap

Köszöntjük weblogunkon!

Ez a blog elérhető a http://konytartudomany.elte.hu statikus honlap címldaláról
vagy a http://elte-lis.blogspot.hu/ URL-en közvetlenül is.
Ha tanszékünkről, programunkról, munkatársainkról kíván olvasni, várjuk statikus honlapunkra.

Ez a blog a friss hírek, információk megosztására szolgál.
Várjuk hozzászólásaikat, kérdéseiket az egyes közleményekhez (kattintsanak a "hozzászólás" linkekre az adott közlemény szövege alatt). Az esetleges hozzászólásokat az adott közlemény
címére, vagy az |>>URL<<| linkre kattintva láthatják, külön oldalra kilistázva.