Keresés

2006. december 19., kedd

kö-496

Kedves Hallgatók!

Kö-496 szakdolgozati szeminárium ma, 14-kor lesz a Professzor Úrnál!

2006. december 12., kedd

tételek - Informatika, információs folyamatok

a teljes >tételsor és irodalom itt érhető el<

1. Az információ fogalma, mérése
2. Az információ jelelméleti és nyelvészeti megközelítése
3. Gondolkodás, megismerés, tudomány - informatikai szempontból
4. A globális információs rendszer kialakulása
5. A statikus hipertext meghaladásának kisérletei
6. Az informatika meghatározó cégeinek stratégiája
7. Az írható/olvasható web kialkulásának előzményei és kezdetei
8. A WEB 2.0 jelenség a globalizáció és az üzleti törvényszerűségek tükrében
9. A közösségi webfelhasználás kibontakozása és jellemzői
10. Problémák és veszélyek (e-privacy, copyright, adatbiztonság)
11. Az írható/olvasható hálózat felhasználása a kultúra megőrzése, könyvtártudományi közvetítése szempontjából

2006. december 9., szombat

tételek - TÁJÉKOZTATÁS 1.

TÁJÉKOZTATÁS 1.

NAPPALI TAGOZAT
2006. ŐSZI FÉLÉV

 1. Mi az információ és az informatika?

 2. A magyar információs társadalom és a könyvtárak – az 1997. évi CXL. törvény és az aktuális könyvtári stratégia vonatkozásai

 3. Az esélyegyenlőség biztosítása a tájékoztatásban (etnikai, vallási kisebbségek, fogyatékkal élők)

 4. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közhasznú információs szolgáltatásai

 5. A LIBINFO

 6. Az adatvédelmi biztos jogköre, működése, könyvtári vonatkozású tevékenysége

 7. A globalizáció és a lokalizáció fogalma az információs társadalom szempontjából

 8. Az internet, mint a hálózatok hálózata, az internettel kapcsolatos hálózati technológiák

 9. Internetszolgáltatók, tartalomszolgáltatók, az internet kereső rendszerei, eszközei

 10. Az EISZ

 11. Tájékoztatás általános jogi témákban

 12. Tájékoztatás általános egészségügyi témákban

 13. Tájékoztatás vallási témákban

AJÁNLOTT IRODALOM
 • Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára. Bp. Eötvös K. 2003.
 • A fenti könyv és tematika alapján fellelhető nyomtatott szakirodalom, valamint a vonatkozó webhelyeken található online magyarázatok

tételek - KÖN-101

KÖN 101
Könyvtári és információs alapismeretek a digitális korban
2006. őszi félév

 1. Mi az információ és az informatika? (Tudomány- és technikatörténeti, valamint könyvtártudományi megközelítésben.)

 2. A nyilvános könyvtárak meghatározó szerepe a magyar információs társadalomban – a 1997. évi CXL. törvény, valamint az aktuális könyvtári stratégia vonatkozásai

 3. Könyvtártípusok, a könyvtárak felépítése, az állományfeltáró eszközök típusai és rendszere

 4. Az adatvédelmi biztos jogköre, működése, könyvtári vonatkozású tevékenysége

 5. A globalizáció hatása az információs-, ill. a tudás alapú társadalmakra az ezredfordulót követően

 6. Egy választott könyvtár ismertetése (nagy állományú szak-, köz-, felsőoktatási-, nemzeti-, vagy egyházi könyvtár)

 7. Egy választott hazai elektronikus könyvtár ismertetése

 8. Egy kiemelkedő tudós könyvtárhasználati szokásainak ismertetése

 9. A könyvtárgépesítés jelenlegi helyzetének általános ismertetése, különös tekintettel a hazai problémákra

 10. Szolgáltatóközpontok, tartalomszolgáltatók – nemzetközi és hazai példákkal

AJÁNLOTT IRODALOM

 • Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára. Bp. Eötvös K. 2003.
 • A fenti könyv és a tematika alapján fellelhető nyomtatott szakirodalom, valamint a vonatkozó webhelyeken található online magyarázatok
 • Fülöp Géza: Ember és információ. 2. átdolg. kiad. Bp. Múzsák, 1985.
 • A tanszéki honlapon található elektronikus segédlet címe:
  harleqin.elte.hu/sebestyen/KON101-tetel_adalekok.ppt

tételek - INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

INFORMÁCIÓS RENDSZEREK
NAPPALI TAGOZAT
2006 ŐSZI FÉLÉV

 1. A UNISIST története, jelentősége és az ISDS

 2. A társadalomtudományi információ alapproblémája H. P. Hogeweg-de-Haart és J. Meyriat kutatásai alapján

 3. Az Interconcept tanulságai: I. Dahlberg fogalomalkotási eljárása és F. W. Riggs paradigma-rendszere alapján, továbbá Szigetvári Sándor vonatkozó eredményei

 4. A tudományos forradalmak szerkezete T. S. Kuhn paradigma-elmélete alapján és ennek bibliológiai alkalmazásai

 5. A társadalomtudományi információkereső nyelvek nemzetközi integrációja

 6. Az elektronikus adatbázisokat forgalmazó multinacionális szolgáltatóközpontok jellemzői

 7. A globalizáció hatása az információs rendszerekre a XXI. századi tudás alapú társadalomban (kiindulópont: Okinawai Charta és E-Europa)

 8. Az Internet és a Web, mint a könyvtárak által használt információs rendszerek: hálózati technológiák, szolgáltatók és kereső rendszerek

 9. A könyvtári integrált rendszerek felhasználása információs rendszerként

 10. Körösi Csoma Sándor, mint a globális információs társadalomban alkotó tudós előfutára

 11. A könyvtári információs rendszerek fejlődése a XIX. századtól a XXI. századig.

AJÁNLOTT IRDALOM
 • Szigetvári Sándor: A fogalmak dialektikája. Bp. Akadémiai Kiadó, 1981.
 • Kuhn, Thomas S.: A tudományos forradalmak szerkezete. Bp. Osiris, 2002.
 • Sebestyén György: A társadalomtudományi információs rendszerek nyelvi rendsereinek nemzetközi integrációja és ezek akadályai. Kandidátusi értekezés, Bp. 1985. (A vonatkozó fejezeteken kívül a hivatkozások alapján fellelhető szakirodalom.)
 • Sebestyén György: Nemzetközi integrációs törekvések és ezek akadályai a társadalomtudományi tájékoztatásban alkalmazott információkereső nyelveknél. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1988. 8. sz. 335-341. p.
 • Sebestyén György: L'analyse des outillages linguistiques des systèmes d'indexation par les concepts bibliologiques. Communication prononcée au Colloque bilatéral franco-hongrois de bibliologie: Texte, livre et documents. Institut Hongrois de Paris, 16-18 mars 1987. = Revue de Bibliologie, 1987. 27. 44-50. p.
 • Sebestyén György : L'application des méthodes d'analyse de textes du Professeur Süpek dans l'indexation informatisée. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Philologica Moderna. Redigit Katalin Kulin. Tomus XIX. Budapest, 1989-90. 1. 25-41. p.
 • Sebestyén György : Le synchronisme paradigmatico-sémantique dans l'analyse documentaire de l'âge électronique. = Nouvelles technologies, modèles sociaux et sciences de l'écrit. Actes du 13e Colloque international de bibliologie & 2e Colloque bilatéral Algéro-français. Paris, Carré des Sciences, 23-26 Octobre 1995 sous la dir. de Robert Estivals. [ed.] Association Internationale de Bibliologie. Paris. 1996. Delagrave : SBS Édition, 1996. 320-326. p. ISBN 2-206-00775-4
 • Sebestyén György : The Assessment of Dialog Databases in the Central European Region: A Hungarian Experience. = Quality of Information Services. Proceedings of the 4th BOBCATSSS Symposium. Amsterdam, 1996. Hogesschool van Amsterdam, Faculty of Economics and Information. 139-151. p. ISBN 90-75064-04-7
 • Sebestyén György : Knowledge Management on the Web: Global Anarchy or Global Standardization? = Web Document Analysis II: Proceedings of the 2nd International Workshop on Web Document Analysis. [szerk. biz. A. Antonacopoulos et al.] Salford. 2003. PRImA. 78-82. p. ISBN: 0-9541148-1-7
 • Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára. Bp. Eötvös K. 2002. és a benne található vonatkozó hivatkozások alapján fellelhető szakirodalom.