Keresés

2021. március 30., kedd

Doktori Program - Felvételi információk

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
Könyvtártudományi Doktori Programja
az érdeklődők szíves figyelmébe ajánlja

2021. április 13-án (kedden) 16:00 órától az

A jelentkezéseket 2021. március 16-tól május 10-én (hétfőn) éjfélig online lehet benyújtani.

A felvételi vizsgák 2021. május 25. (kedd) és június 25. (péntek) között lesznek; a felvételi szóbeli meghallgatásból áll.A program aktuális témakiírásai az ODT adatbázisában (www.doktori.hu) olvashatóak.
Programvezető: Kiszl Péter (kiszl.peter@btk.elte.hu)

A Magyarországon egyedülálló könyvtár- és információtudományi (Library and Information Science – LIS) doktori program céljai:
- a tudós könyvtáros és az információs szakértő-kutató utánpótlás biztosítása;
- a könyvtárakat és a tudástárakat irányító munkatársak kompetenciáinak tudományos szintre emelése;
- a szakmai továbbfejlődést és nemzetközi kapcsolódási pontokat kínáló új kutatási irányok kijelölése;
- a tudományos vizsgálatokhoz kutatói infrastruktúra rendelkezésre bocsátása;
- a kutatási eredmények disszeminációja;
- tudományosan megalapozott gyakorlati megoldásokkal szolgálni a könyvtárak és más memóriaintézmények korszerű működését.

A doktori program főbb tématerületei: könyv-, könyvtár- és sajtótörténet; információtörténet és információelmélet; formai és tartalmi feltárás; olvasási, művelődési trendek; infokommunikációs fejlődés társadalmi folyamatainak elemzése; multifunkciós könyvtárügy; könyvtármenedzsment; könyvtárinformatika; információs etika; esélyegyenlőség; hálózati kutatás-fejlesztési és üzleti irányultságú információszervezés; pénzügyi kultúra fejlesztése; információgazdálkodás stb.

A kutatások kapcsolódnak a könyvtár- és információtudomány valamennyi részterületéhez, legújabb innovációihoz és a tudástársadalom számtalan stratégiai vonulatához. Több mint két évtizede működő programunk bölcsész elkötelezettséggel, széles spektrumú irodalom- és kultúratudományi közegben segíti a doktoranduszok előmenetelét.

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete az ország elsőként alapított (2019-ben immár 70 éves) és egyben első számú, teljes képzési kínálattal (alapképzés, mesterképzés, tanárképzés, doktori képzés) és legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező egyetemi könyvtár- és információtudományi tudósműhelye. Nemcsak interdiszciplináris kutatási hagyományokkal és elismert kutató-oktatókkal, de hazai és nemzetközi szakmai együttműködő partnerei révén kiterjedt tudományos kapcsolati hálóval rendelkezik.

A Könyvtártudományi Doktori Programról bővebb információ honlapunk Oktatás/Doktori (PhD) program) menüpontjában olvasható, felmerülő kérdésekre készséggel válaszolunk: lis@btk.elte.hu

Sikeres felvételi eljárást kívánunk!

2021. március 26., péntek

Vezető helyen az ELTE és könyvtárosképzései


Kedves jelenlegi és leendő Hallgatók, kollégák, munkatársak,
örömmel osztjuk meg a hírt, hogy a felvételi jelentkezésekben
2021-ben is magasan vezet az ELTE a hazai egyetemek között,
s változatlanul őrzik népszerűségüket az ELTE BTK könyvtárosképzései is.

Köszönjük a jelentkezéseket, sikeres felvételi eljárást kívánunk!

Bővebben képzéseinkről:

2021. március 16., kedd

Az ELTE számokban


Kedves Hallgatóink és Munkatársaink!

Figyelmükbe ajánljuk, hogy a közelmúltban frissült és elérhetővé vált az egyetemünket bemutató látványos infografika!

Az ELTE honlapján megtekinthető a magyar mellett az angol változat is.

magyar változat

International (English)

2021. március 4., csütörtök

Információvizualizálás kurzus - Vendégelőadás

Online előadást tart információvizualizálás kurzusunk vendégeként Dr. Horváth Ildikó egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem, VR Learning Center igazgató).

Előadása címe: 3D VR áttörés a digitális információ átadásban

Az előadás célja bemutatni, hogy a 3D és a virtuális valóság egyedülálló lehetőségekkel bír az emberek kommunikációs módjainak fokozásában a digitális kommunikációs technológiákon keresztül. A közelmúltban megjelent tudományos értekezések szerint az emberiség az információs és kommunikációs evolúciójának egyik legnagyobb lépéséhez érkezett. Mindezek mögött meghúzódik az a tény, hogy a 21. századra soha nem látott számú technológia érte el egyszerre a technológiai érettség szintjét, és úgy tűnik, hogy ezeknek a technológiáknak a többsége szorosan kötődik a VR/AR-technológiákhoz. A 3D VR terek térbelisége és a benne használt fizikai analógiák miatt egy új és összetett kommunikációs eszközként is tekinthető, ezért fontos szerephez jutnak magasabb szintű informatikai és pszichológiai szempontok is, mint a térbeli kapcsolatokon keresztüli információszervezés vagy az emberi felfogóképesség modellezésének kérdései.

A főbb kutatási eredményeket az illusztrációként felhasznált ábra is mutatja:


Időpontok: 2021. március 10. (szerda) 15:30-17:00
Microsoft Teams értekezlet - csatlakozás

2021. március 12. (péntek) 14:00-15:30
Microsoft Teams értekezlet - csatlakozás

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2021. március 2., kedd

Hozd ki magadból a legjobbat!

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának minden hallgatója igénybe veheti a jelenleg online zajló coaching foglalkozásokat. A lehetőséget elsősorban azoknak érdemes kihasználni, akik úgy érzik, elakadtak tanulmányi ügyeikben vagy magánéletük során, szeretnének fejlődni, változni, fontos döntések meghozatala előtt állnak, vagy megoldást keresnek egyetemi vagy más élethelyzetekre. A foglalkozásokat Nagy Bori, coach, nemzetközi hallgatói referens vezeti.

Önfejlesztés kis csoportban, kötetlen hangulatban magyar hallgatóknak:

A legjobb énem csoportos coaching indul 2021. március 11-én (Teams)
A képzés célja az önreflektív működés erősítése és aktivizálása, a stresszoldás, valamint a megoldási készségek fejlesztése. A tréning összesen 3 db, 3x45 perces alkalomból épül fel, az egyes alkalmakra külön is lehet jelentkezni.

További információk:
https://www.facebook.com/events/2785826518325939
https://btk.elte.hu/content/treningek.t.5213
https://btk.elte.hu/coaching_hun?m=339

For english-speaking students:

My-Best-Self group coaching on Teams
Strengthening and activating self-reflection, stress coping, developing problem solving skills
2x90 minutes/session (it is also possible to register for one session)
Group coaching dates in the spring semester 2020/21
20 March / 24 April
The sessions are from 10:00 – 14:00, with short breaks and half an hour lunch break.

Registration:
help_coaching@btk.elte.hu
https://btk.elte.hu/en/content/trainings.t.5215

2021. március 1., hétfő

Milyen legyen a BTK új logója?

Örömteli hír, hogy az ELTE Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatósága egy új, egységes, egyetemi arculat kidolgozásán fáradozik, amely az egyetemi arculatba illeszkedő kari arculatok létrehozását is magában foglalja.

Az ELTE-arculat kialakítását egy kutatás előzte meg, amelynek során mélyinterjú készült az ELTE vezetőivel, kvalitatív fókuszcsoportos interjúk az ELTE hallgatóival, nemzetközi hallgatókkal és gimnazistákkal, valamint elkészült a versenytársak arculati megjelenésének elemzése is.

A kutatásban résztvevők az ELTE értékeit az alábbiakban határozták meg:
- vezető szerep, piacvezető egyetem
- hallgatói és oktatói, kutatói kiválóság
- sokszínűség
- tradíció és megújulási képesség
- presztízs
- a brand garancia a minőségre
- kari önállóság, identitás
- Budapest mint helyszín

A grafikus ezek alapján alakította ki az arculati irányt, jelenleg ennek finomítása zajlik, aminek keretében maguk a karok is javaslatot tehetnek saját kari logójukra. Ebbe a folyamatba szeretnék bevonni a Bölcsészettudományi Kar polgárait: milyen szimbólumot, képet, vizuális elemet használjunk a Kar új logójában? A jelenlegi tervek szerint a kari logó egy letisztult kör alakú formában kerül elhelyezésre, alatta az ELTE felirattal. 

Az ELTE BTK Kommunikációs Csoportja elsősorban skicceket, grafikai javaslatokat vár, de szöveges ötleteket is örömmel fogad 2021. március 7-ig a kommunikacio@btk.elte.hu e-mail címen.

További információ:
- a hír bővebben, karunk honlapján