Keresés

2019. december 19., csütörtök

Kellemes Ünnepeket!


Kellemes Ünnepeket, Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánunk minden hallgatónknak, együttműködő partnerünknek és munkatársunknak!
A december minden oktatási intézményben a visszatekintés és újrakezdés időszaka. A naptári év befejeződik, a tanév viszont csak a felénél tart. Bízunk benne, hogy a meghitt Karácsony és az önfeledt Szilveszter napjai után eredményes, izgalmas tavaszi félév vár mindannyiunkra, s a következő év az ideihez hasonlóan gazdag lesz eseményekben, programokban.


Minden Hallgatónknak sikeres vizsgaidőszakot kívánunk, 
várjuk Önöket a Múzeum körútra 2020-ban is!

2019. december 17., kedd

Meghívó - Lencsés Ákos doktori védése

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskolája nevében
tisztelettel meghívjuk Önt

Lencsés Ákos

A statisztikai adatáramlás és adatszabályozás módszerei és lehetőségei a kezdetektől napjainkig Magyarországon

című PhD disszertációjának nyilvános vitájára,

amelyet

2020. január 8-án, szerdán 14 órakor tartunk
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán az
A épület alagsor 150-es teremben.
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.)

A bírálóbizottság elnöke: Prof. Dr. Erdődy Gábor egyetemi tanár
A disszertáció opponensei:
Barátné Dr. habil. Hajdu Ágnes tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Laczka Éva címzetes egyetemi tanár

A bírálóbizottság titkára: Dr. Tószegi Zsuzsanna címzetes egyetemi docens
A bírálóbizottság tagja: Dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi docens
Póttagok: Dr. Bibor Máté egyetemi tanársegéd és Dr. Kerekes Pál címzetes egyetemi docens
A disszertáció témavezetője: Prof. Dr. Sebestyén György professor emeritus

- Fényképek az eseményről

2019. december 15., vasárnap

Fogadóórák a vizsgaidőszakban - 2019/2020. tél

Kedves Hallgatóink, oktatóink a vizsgaidőszakban is
várják Önöket a következő időpontokban:

Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes:
december 19. 14.00-15.00, január 8. 16.00-17.00, január 15. 15.00-16.00
Dr. Bella Katalin:
január 10. 16.00-17.00, január 17. 16.00-17.00
Dr. Bibor Máté:
december 17. 11.00-12.00, január 8. 13.00-14.00, január 15. 8.00-9.00
Dr. Csík Tibor:
december 18. 14.00-15.00, január 9. 13.00-14.00, január 17. 16.00-17.00
Dr. Dippold Péter:
december 19. 14.00-15.00, január 16. 11.00-12.00, január 24. 13.00-14.00
Dr. Fodor János:
december 17. 13.00-14.00, január 15. 13.00-14.00, január 23. 13.00-14.00
Dr. habil. Kiszl Péter:
december 19. 12.00-13.00, január 8. 13.00-14.00, január 21. 13.00-14.00
(Titkárságon keresztül történő bejelentkezés alapján.)
Dr. Köntös Nelli:
december 19. 14.00-15.00, január 6. 9.00-10.00, január 24. 9.00-10.00
Dr. Németh Katalin:
december 18. 9.00-10.00, január 13. 13.00-14.00, január 24. 9.00-10.00
Dr. Senkei-Kis Zoltán:
december 19. 13.00-14.00, január 7. 13.00-14.00, január 23. 13.30-14.30

2019. december 14., szombat

Ismét vendégünk volt Farkas Gábor Farkas

A Nyitott Napok idei utolsó délutánjára december 4-én került sor. Az előadó, Farkas Gábor Farkas (OSZK MKDNY-iroda ) bő két éve, a  Soltész Zoltánnéra emlékező alkalommal Táblanyomatok, ősnyomtatványok, antikvák és Soltész Zoltánné címmel tartott előadást, most Az elveszett (és megtalált) Thuróczyk nyomában folytatott kutatásait ismertette. Elmondta, hogy az Andrássy Ignác Thuróczy krónikája utáni nyomozás több, ma már lappangó vagy elpusztult példány történetét hozta elő. A brünni kiadás példányainak sorsát két ok miatt is nehéz rekonstruálni. Egyrészt a 19. század végén és a 20. század első harmadában több aukción értékesítettek példányokat az OSZK gyűjteményéből, másrészt az 1880-as években egy lopás zavarta még jobban össze az amúgy is kusza proveniencia-szálakat. A kötetek történetének rekonstruálásakor irattári és kézirattári források segítenek, ám sok esetben hipotetikus állításokra kényszerülünk. Jankovich Miklós példánya talán 1830-ban kerülhetett be, és elképzelhető, hogy most az amerikai Raleigh egyetemi könyvtárban őrzik. Farkas Lajos kötete talán a moszkvai egyetemi könyvtárba került háborús zsákmányként. Andrássy Ignác, Ráth György és Enea Lanfranconi könyve nyomtalanul eltűnt. Mindent összevetve, ha nem tudjuk a forrásokban szereplő példányokat összevetni ma is létező kötetekkel, akkor legalább nyolc brünni kiadása volt a Nemzeti Múzeum könyvtárának 1873 és 1919 között, s ebből öt sorsa ismeretlen vagy bizonytalan. További lappangó példányok kerülhetnek majd elő újabb aukciókon, mivel több 18–20. századi katalógusban feltűnt Thuróczy brünni kiadása, és ezek a példányok minden bizonnyal a magángyűjteményeket gazdagítottak.

- Fényképek az eseményről (A fotókat Bibor Máté készítette.)
- Az eseménysorozat honlapja
- Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól blogunkban

2019. december 13., péntek

Piacgazdaság és könyvtárügy - vezetői kompetenciafejlesztés mesterfokon

Kiszl Péter intézetigazgató Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban, mesterszakos hallgatóknak meghirdetett kurzusára a 2019/2020-as tanév őszi szemeszterében is neves könyvtári szakértők fogadták el a meghívást. Az elmúlt esztendőben lezajlott hálótervi korszerűsítés eredményeként - a tanegység jelentőségének és népszerűségének megfelelően - a korábbihoz képest duplájára növelt időkeretben, alkalmanként 4 tanórában folyhatott a munka, így az előadások után lehetőség nyílt a mélyebb szakmai diskurzusra, az aktuális kérdések alapos megvitatására, a mélyebb reflexiókra.

A könyvtári trendek, a könyvtárvezetés, a szakmai irányítás, a könyvtárpolitika és a könyvtárügy, a könyvtári rendszer működtetése, valamint a költségvetéstervezés és a gazdálkodás kurrens témaköreit az egyes könyvtártípusok szemszögéből a gyakorlati szakemberek bevonásával tárgyaló előadásfolyam idei felépítése volt:

2019. október 24.
Kálóczi Katalin
az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója (felsőoktatási könyvtárak)

2019. november 7.
Miszler Tamás 
a pécsi Csorba Győző Könyvtár igazgatója, az Országos Könyvtári Kuratórium tagja (közkönyvtárak, KSZR)

2019. november 21.
Markója Szilárd
az Országgyűlési Könyvtár igazgatója (szakkönyvtárak)

2019. december 5.
Sörény Edina
az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetője (ágazati irányítás és nemzeti könyvtár)

A korábbi kurzusokról:
- Piacgazdaság és könyvtárügy - blogunkban

2019. december 7., szombat

Sárdi Margit újabb előadása a KITI-ben

A Nyitott Napok 2019. őszi sorozata harmadik délutánjára november 20-án került sor. Az ephesusi özvegy. Egy kisepikai szüzsé forma- és funkcióváltása című előadásában Sárdi Margit előbb föltérképezte az ephesusi özvegy (AaTh 1510-BN 1459x) történet magyarországi változatait, majd a szüzsé fejlődését, változásait mutatta be.
Az elhangzottak szerint a kisepikai szüzsék általában tapasztalható fejlődésével ellentétben e szüzsé magyar nyelven nem fordul elő sem a példázatok között, sem a 18. századi oktató-szórakoztató irodalomban, s nem írtak belőle stilizált és műmesét, viszont igen erős a népkönyv és a ponyva részesedése az előfordulásokban, és meglepően sok a tudományos célú fordítás és közlés. Minthogy e szüzsét nagyrészt a legkegyetlenebb középkori feldolgozás és annak leszármazottai hordozzák, a Petronius és Voltaire nevével fémjelzett csoportokra jellemző irónia a szüzsé hazai biotörténetében ritka.
Igen korán jelentkezett e szüzsénél az eufemizáló tendencia. A 19. század elejétől kezdve látható a törekvés a cselekmény és a jellemek motiválására (Kis János, Verseghy, Vámos Árpád). A népkönyvek és ponyvák igénye az elhitetésre kisebb, a tendencia azonban ott is érzékelhető. A nosztrifikálódási tendencia, az elmagyarosodás e szüzsénél nem volt erőteljes. A népi mesélőknél is érzékelhetők a jelzett folyamatok, bár kisebb mértékben. Látnunk kell azonban, hogy a szüzsé ma már inaktív, majdnem száz éve nem született új változata a szépirodalomban. A jelek szerint a népmesében is megkezdődött a destruktív folyamat, sőt a bomlás (Zersingerung) is megjelent.

- Fényképek az eseményről (A fotókat Illek Nikolett, Németh Katalin és Opálka Tamara készítette.)
- Az eseménysorozat honlapja
- Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól blogunkban

2019. december 2., hétfő

VKKV 4. - Sikeres konferenciából: valóságos ünnep

Intézetünk kétévente megrendezett tudományos eseménye a hazai könyvtár- és információtudomány legjelentősebb szakmai rendezvénysorozatává vált. 2019. november 26. reggelétől másnap késő délutánig az ELTE Bölcsészettudományi Karán több mint félszáz felkért közreműködő osztotta meg gondolatait és kutatói eredményeit kétszázat is meghaladó regisztrált érdeklődővel a Valóságos könyvtár - könyvtári valóság című konferencián.

Az idén már negyedízben, a Kari Tanácsteremben megszervezett konferencia folytatta a korábbi rendezvények hagyományait: a könyvtár fogalmáról, a tudományos életben betöltött szerepéről a Magyar Tudomány Ünnepén kiemelkedő kutatók fogadták el felkérésünket, személyes emlékeik felidézésével segítve újragondolni a jövő kihívásait is. Borhy László akadémikusnak, az ELTE rektorának, a Magyar Rektori Konferencia társelnökének, Bartus Dávidnak, az ELTE BTK tudományos dékánhelyettesének, Kiszl Péternek, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete igazgatójának, a Könyvtártudományi doktori program vezetőjének, valamint Sörény Edinának, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztálya vezetőjének köszöntője után Vida Tivadar egyetemi tanár, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének igazgatója régész szemmel, élményekben gazdagon számolt be a kutatásaihoz kötődve Európa-szerte bejárt könyvtárakról. A szakmai rendszerezettség igénye mellett érzékletesen tette átélhetővé a korszerűség oltárán gyakran feláldozott otthonosság és hangulatosság jelentőségét. Balázs Géza egyetemi tanár, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének általános intézetigazgató-helyettese a technológiai fejlődés jövőnkre gyakorolt hatását vizsgálta, hitet téve a könyvtár és a könyv jövője mellett.
A konferencia első napja hagyományosan a könyvtár- és információtudomány, illetve a felsőfokú képzés helyzetelemzésével foglalkozott. Borsodi Csaba, az ELTE BTK korábbi dékánja levéltári források alapján elemezte a Könyvtártudományi Intézet 1949-es megalakulásának körülményeit, Eszenyiné Borbély Mária, a Debreceni Egyetem adjunktusa pedig a könyvtároshallgatók digitális kompetenciafelkészültségét vizsgálta. Újdonságot jelentett a könyvtári valóság szempontjainak megjelenítésében, hogy a képzés eredményeiről és kihívásairól alkotott képet kilenc szakmai együttműködő partnerünk tanulságos tapasztalatcseréje, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség vezetőinek reflexiója tette többdimenzióssá. A megjelenteket videóüzenetben üdvözölte Christine Mackenzie, az International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) elnöke is.
A második napon a folyamatban lévő kutatások ízelítőivel gazdagodott a könyvtár- és információtudományról felmutatott panoráma: oktatóink és doktoranduszaink előadásai könyvtörténettől a mesterséges intelligenciáig, esélyegyenlőségtől az okos könyvtár koncepciójáig fogták át interdiszciplináris tudományterületünk teljes spektrumát.

A konferencia évek során kialakult, optimális programszerkezetétől az első nap délutánján ebben az évben jelentősen eltért a szervezőbizottság. November 26-a délutánján a tudományos eszmecsere szinte észrevétlenül alakult át emelkedetten is tartalmasan ünnepé, a könyvtárosképzés, illetve a könyvtár- és információtudomány emlékezetes ünnepévé. Bár a 70 éve indult egyetemi oktatásról már a megnyitóktól több előadásban is hallhattunk, s a korszakokat reprezentáló fényképek a rendezvény vizuális arculatának is mindvégig részét képezték, a személyes találkozások és élmények a pódiumbeszélgetésen tették igazán átélhetővé e 70 év jelentőségét, folyamatát, a generációkon átívelő szakmai és tudományos közösséget. A különböző korszakokra emlékező Ferenczy Endréné Wendelin Lídia, Gereben Ferenc, Kiss Gábor, Mátyás Melinda, Suppné Tarnay Györgyi, Szabó Sándor jelenléte, s Katsányi Sándor Barátné Hajdu Ágnes tolmácsolta gondolatai a konferencia minden résztvevője számára, így jelenlegi hallgatóinknak is bízvást emlékezetesek maradtak.
Intézetünkben az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet hallgatóinak fuvolakoncertjével, majd Sebestyén György professor emeritus szavaival megnyitott kamarakiállítás a tárgyi emlékek és dokumentumok megbecsülésével új szintre emelte tudományos műhelyünk hagyományait tisztelve megújuló működését. A Bibor Máté és Radó Rita rendezte jubileumi kiállítás január végéig megtekinthető, majd Fodor János gondozásában tovább él virtuális gyűjteményként, melynek folyamatos bővítéséhez várjuk a könyvtáros hallgatók és oktatók minden generációjának közreműködését. A kötetlen szakmai diskurzusokra és az évfolyamtalálkozókra az XO Étteremben zajlott állófogadás biztosított lehetőséget.

Egy országos jelentőségű, többnapos konferencia sikeres megszervezése jelentős erőpróba egy egyetemi intézet életében. A szervezőbizottság köszönetet mond a támogató partnereknek, a felkéréseket elfogadó és magas színvonalú előadásokkal konferenciánkat valós eszmecserévé emelő előadóknak, a kiállításhoz relikviákkal hozzájárulóknak és a lebonyolításban mindvégig aktívan közreműködő oktatói és hallgatói közösségnek.

A konferencia előadásainak anyagaiból - immár hagyományosan - tanulmánykötet készül, melynek megjelenése 2020 nyarára várható.


Galériák (Selmeczi Tamás és Fodor János felvételei):
November 26. - Konferencia a Kari Tanácsteremben
- November 26. - Intézeti ünnepség és kiállítás megnyitó
- November 26. - Ünnepi fogadás a képzés 70 éves jubileuma alkalmából
- November 27. - Oktatóink kutatásaiból
- November 27. - Doktoranduszaink kutatásaiból

A konferencia részletes programja:
VKKV honlap
VKKV4 honlap
VKKV4 nyomtatható programfüzet

2019. november 26., kedd

Nyitott Napok 32. - Meghívó

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat harminckettedik délutánjára:


Az elveszett (és megtalált) Thuróczyk nyomában


Farkas Gábor Farkas
(OSZK, MKDNY-iroda)

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)

A rendezvény időpontja: 
2019. december 4. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadás végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

2019. november 18., hétfő

Valóságos könyvtár - Könyvtári valóság IV. - Program és regisztráció


Szeretettel várjuk a kedves Kollégákat, egykori és jelenlegi Hallgatóinkat a

Valóságos könyvtár - Könyvtári valóság IV.

című kétnapos, jubileumi konferenciára
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és
Információtudományi Intézete, valamint Könyvtártudományi Doktori Programja
szervezésében, a Magyar Tudomány Ünnepe 2019 rendezvénysorozat keretében.


Az idei konferenciával a magyarországi felsőfokú könyvtárosképzés elindulásának és az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszéke megalapításának 70. évfordulóját ünnepeljük meg, mely alkalomból a tanszék, illetve az intézet történetét bemutató, az egyes korszakokat reprezentáló kamarakiállítás is nyílik. Végzett hallgatóink számára további programokat (pl. évfolyamtalálkozókat) is szervezünk.

Időpont: 2019. november 26-27. (kedd, szerda)

Helyszínek:
ELTE BTK Kari Tanácsterem
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.

ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt.

2019. november 7., csütörtök

Nyitott Napok 31. - Meghívó

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat harmincegyedik délutánjára:


Az ephesusi özvegy téma változatai


S. Sárdi Margit
(ELTE BTK RMIT)

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)

A rendezvény időpontja: 
2019. november 20. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadás végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól: blogunkban
*
Meghívónk illusztrációja:
Ponciánus históriája. RMNY - 322
[címlap]
Forrás: Hungaricana

2019. november 5., kedd

Valóságos könyvtár - Könyvtári valóság IV. - Meghívó

Szeretettel várjuk a kedves Kollégákat, egykori és jelenlegi Hallgatóinkat a

VALÓSÁGOS KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRI VALÓSÁG 4.
című kétnapos, jubileumi konferenciára


az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és
Információtudományi Intézete, valamint Könyvtártudományi Doktori Programja
szervezésében, a Magyar Tudomány Ünnepe 2019 rendezvénysorozat keretében.

Az idei konferenciával a magyarországi felsőfokú könyvtárosképzés elindulásának és az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszéke megalapításának 70. évfordulóját ünnepeljük meg, mely alkalomból a tanszék, illetve az intézet történetét bemutató, az egyes korszakokat reprezentáló kamarakiállítás is nyílik. Végzett hallgatóink számára további programokat (pl. évfolyamtalálkozókat) is szervezünk.

Időpont: 2019. november 26-27. (kedd, szerda)

Helyszínek:
ELTE BTK Kari Tanácsterem
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.

ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt.

A konferencia részletes programját hamarosan közzétesszük.A VKKV könyvtár- és információtudományi konferenciasorozat honlapja:

Bővebb információ Boda Gáborné dr. Köntös Nellitől, a szervezőbizottság titkárától kérhető:
kontos.nelli@btk.elte.hu

2019. november 2., szombat

Meghívó Ragnar A. Audunson vendégelőadására

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Könyvtár- és Információtudományi Intézete
tisztelettel várja az érdeklődőket

Prof. Ragnar A. Audunson,
az Oslo Metropolitan University tanárának,
Treasuries of democracy: Library strategies in Norway and Sweden című angol nyelvű, tantermi előadására.

Időpont és helyszín:
2019. november 7. 12:30-tól 13:30 óráig
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6-os tanterem)

Az előadás nyilvános és ingyenes, de regisztrációhoz kötött:
regisztráció

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

- Ragnar A. Audunson bemutatott prezentációja (PDF)

2019. október 28., hétfő

20 éves az egyetemi könyvtárosképzés Temesváron

Intézetünk ERASMUS partnere, a West University of Timișoara immár negyedik alkalommal rendezte meg a Communication and Education in Knowledge Society (4CESC19) nemzetközi konferenciáját, idén Innovative instruments for community development címmel 2019. október 17. és 19. között.

A konferencián Barátné Hajdu Ágnes tartott előadást Competencies for librarians are fundamental skills of our professional carriers: trends and practices címmel és Elena Tîrziman professzor asszonnyal közösen vezették az "Information professionals‘ competencies for digital inclusion and collaborative learning" szekciót.

Az előadók között üdvözölhettük Anna Maria Tammaro professzor asszonyt is, aki a könyvtárosok kompetenciájának világszerte ismert szakértője.

2019. október 26., szombat

A De Gruyter kiadó workshopja intézetünkben

Magyar és ERASMUS hallgatóink, valamint kollégáink a De Gruyter kiadó által szervezett angol nyelvű előadás keretében ismerkedtek a tudományos szöveg elkészítésének kívánalmaival és a publikációs sajátosságokkal.
Vendég előadónk David Sleeman közérthető módon, sok példával szemléltette tudományos publikálás rendszerét.
A rendezvényre 2019. október 10-én került sor a Könyvtár- és Információtudományi Intézetben az EISZ Titkárság szervezésében.


2019. október 23., szerda

Webology


Kiszl Péter intézetigazgatót a Webology című Q3-as SJR besorolású könyvtár- és információtudományi nemzetközi szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagjává kérték fel.

2019. október 22., kedd

Az Ezüsthegyi Könyvtárban jártunk

A legutóbbi Nyitott Napok-előadás akkora sikert aratott, hogy hallgatóink kérésére látogatást szerveztünk a múlt szerdai rendezvényen Szépvölgyi Katalin által bemutatott Ezüsthegyi Könyvtárba. BA II–III. évf. könyvtörténet specializációs diákjaink 2019. október 16-án vettek részt az Óbudai Platán Könyvtár békásmegyeri fiókintézményébe kihelyezett órán. Ennek keretében a szó szoros értelmében a pincétől a padlásig bejártuk az épületet, valamint megtekintettük az udvart és kertet is.
Az Ezüsthegyi Könyvtár vezetője, Szépvölgyi Katalin elmondta, hogy céljuk – természetesen a könyvtári alapfeladatokon túl – az öko szemlélet folyamatos jelenlétének biztosítása a könyvtár életében. Népszerűsítik a fenntartható fejlődést, a környezetvédelmet és a környezettudatos magatartást. Már a könyvtárhasználó gyerekek körében megkezdik a felelősségre nevelést, érzékenyítést. Aktívan részt vesznek a fenntartói, illetve a helyi öko kezdeményezésekben. Könyvtáruk több zöld megoldással és eredménnyel büszkélkedhet, elindítottak néhány speciális szolgáltatást is. Így például a felnőttek és a gyerekek részére is kialakítottak öko állományt, továbbá tavasztól őszig az udvar és a kert szabadtéri olvasóteremként működik, ilyenkor padokkal, nyugágyakkal, napernyővel rendezik be az amúgy is kellemes környezetet. Beszereztek egy elektromos autót is, amellyel egyrészt a könyvek házhoz szállítását végzik járásképtelen olvasóik számára, másrészt az Óbudai KönyvMegállók működését biztosítják. (Ottjártunkkor az egyik könyvtáros, Kalászdiné Barna Marianna éppen úton volt, így vele nem találkoztunk.) A kültéren és a beltérben egyaránt szelektíven gyűjtik a hulladékot, és részt vesznek a komposztáló programban. Mindennapi működésükben minimalizálták a papíralapú adminisztrációt, öko eszközöket, tárolókat és játékokat szereztek be. Részt vesznek az országos és helyi zöld projektekben, aktívan együttműködnek a helyi zöld civilszervezetekkel és közösségekkel. Emellett saját öko klubot működtetnek, ahol a családok életében hasznos, a hétköznapi életben is megvalósítható ötletekkel, praktikákkal segítik a környezettudatos életmódra történő váltást. Szabadtéri és kerti rendezvényekkel színesítik irodalmi, olvasásnépszerűsítő és ismeretterjesztő programjaikat. Idén ősszel indították – az országban valószínűleg egyedülálló – magkönyvtári szolgáltatásukat. Ennek lényege, hogy nemcsak könyvek, hanem vetőmagok is kölcsönözhetők. Cserébe a termő- és betakarítási időszak, valamint magfogás után ugyanannyi magot kérnek vissza, illetve ha olyan növényről van szó, amelynek esetében ez nem lehetséges, akkor bármilyen más vetőmagot elfogadnak.
A könyvtár kertjében fűszer- és herbakertet alakítottak ki, és ezt közösségi alapon művelik. Szintén itt található két minta-tankert is, amelyek főleg könyvtári órák, tematikus foglalkozások és felnőtt programok részeként kapnak szerepet. Ősztől tavaszig ingyenes herbateázót, nyáron pedig limonádézót üzemeltetnek. Október lévén, a herbateázót próbáltuk ki: Kerékgyártó Judit gyermekkönyvtáros segítségével mindenki az ízlésének megfelelő tartalmú teafiltert állíthatott össze. Látogatásunk végén a KITI-csoport tagjainak jelentős része élt a vendéglátóink által fölkínált lehetőséggel, és – az olvasószolgálatot ellátó Havas Petra segítségével – beiratkozott az Ezüsthegyi Könyvtárba.

- Az Ezüsthegyi Könyvtár a III. kerület honlapján
- Az Ezüsthegyi Könyvtár honlapja

- Fényképek az eseményről (A fotókat Dari Nikolett és Bibor Máté készítette.)
- Az eseménysorozat honlapja
- Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól blogunkban

- Beszámolók korábbi könyvtárlátogatásokról és kihelyezett órákról

2019. október 21., hétfő

Országos Könyvtári Kuratórium

2019. október 16-án az EMMI Kulturális Államtitkárságán alakuló ülést tartott az Országos Könyvtári Kuratórium, melynek tagja intézetünk tanszékvezetője, Barátné dr. Hajdu Ágnes egyetemi docens, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke.

konyvtari-intezet/orszagos-konyvtari-kuratorium
ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/orszagos-konyvtari-kuratorium

2019. október 19., szombat

"Könyvtár, ami összeköt" - Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok látogatása

2019. október 11-én a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése ösztöndíjprogram 2019-es résztvevőit köszönthettük intézetünkben.  Az immár hagyományosnak mondható találkozás alkalmával Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony tájékoztatta a fiatalokat a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tevékenységeiről, stratégiai elképzeléseiről, valamint az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézetben folyó oktatási portfólióról, illetve a november 26-27-én megrendezésre kerülő Valóságos könyvtár - Könyvtári valóság című konferenciánkról.

2019. október 16., szerda

Vendégünk volt Szépvölgyi Katalin

Az új tanév második Nyitott Napok-előadását Könyvtár a kertben, kert a könyvtárban – Egy zöld könyvtár és speciális szolgáltatásai címmel Szépvölgyi Katalin, az Ezüsthegyi Könyvtár vezetője tartotta. Előadásában elmondta, hogy a Budapest III. kerületének fenntartásában működő Óbudai Platán Könyvtár biztosítja Óbuda és vonzáskörzete közkönyvtári ellátását – természetesen a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárai mellett. A Platán Könyvtár Fiókkönyvtára 2004-ben a Békásmegyeri Közösségi Házban nyílt meg családi teremkönyvtárként, mintegy tízezer kötettel. Óbuda-Békásmegyer önkormányzata 2016-ban döntött arról, hogy a fiókkönyvtárat új helyre költöztetve biztosít bővített szolgáltatásokat. 2018. június 30-án ünnepélyes keretek között nyílt meg a fiókkönyvtár immár új helyének megfelelően, Ezüsthegyi Könyvtár néven. A költözéssel nemcsak a könyvtári állomány összetétele módosult, hanem bővült a könyvtári szolgáltatások kínálata is: nagyobb életteret kaptak a gyerekek, külön részleget alakítottak ki a kamaszoknak, lehetővé tették az internet- és számítógép-használatot, megvalósult a rég vágyott folyóirat-olvasó, valamint elvonulásra alkalmas, csendes olvasó- és tanulósarkokat is létrehoztak. Emellett – a könyvtár történetében először – programokat, rendezvényeket is szerveznek.
Szépvölgyi Katalin elmondta, hogy már a felújítást megelőzően is láthatók voltak a helyszín kínálta lehetőségek, amelyek a zöld könyvtári szolgáltatások és az öko-szemlélet felé terelték a könyvtárosokat. De nemcsak az ingatlan játszott szerepet ebben, több tényező szerencsés együttállása tette lehetővé a megvalósítást. Adott egy zöld projektekben gazdag, a környezetvédelemre érzékeny és gondoskodó fenntartó, így biztosított az ez irányú törekvések támogatása. A rendelkezésre álló épület a panellakótelepet és a családi házas övezetet elválasztó utcában található. Az ingatlan alapterülete 869 m2, de ebből mindössze 231(+23) m2 épület, a fennmaradó rész udvar és kert. Az épületet energiahatékony fűtési és világítási rendszerrel látták el, gépészeti elemei is a környezettudatos épületminősítési rendszerek előírásai szerint készültek. Az előzetes igényfelmérésre, amely zöld könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket is tartalmazott, pozitív visszajelzések érkeztek. Végül, de nem utolsósorban a kollektíva is erősen támogatta a zöld könyvtári specializációt. Mindezek eredményeként vált lehetővé az intézmény megvalósítása.

Az Ezüsthegyi Könyvtár a III. kerület honlapján
Az Ezüsthegyi Könyvtár honlapja

- Fényképek az eseményről (A fotókat Bibor Máté készítette.)
Az eseménysorozat honlapja
Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól blogunkban

2019. október 10., csütörtök

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok jubileumi konferenciáján

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete címmel nemzetközi jubileumi konferenciát rendezett a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának és működésének 20. évfordulója alkalmából 2019. szeptember 25. és 27. között Érsekújváron.

Intézetünket Barátné Hajdu Ágnes képviselte a Magyar Könyvtárosok Egyesülete nevében.

Az esemény beszámolója:
- felvidek.ma
- képek az eseményről galériánkban

2019. október 8., kedd

How to publish? - De Gruyter bemutató Intézetünkben

Intézetünkben  tart előadást a De Gruyter kiadó a tudományos publikálás folyamatáról 2019. október 10-én 16 és 17.30 között a 6-os teremben.

Az EISZ program szervezésében megrendezett bemutató témája mind oktatóknak, mind hallgatóknak fontos, hiszen hatékonyan segítheti publikációs gyakorlatunkat.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

- A kiadó honlapja
- EISZ
- Beszámoló és képek

2019. október 7., hétfő

Az Én könyvtáram program sajtónyilvános könyvbemutatója

2019. szeptember 30-án került sor Az én könyvtáram program könyvbemutatójára a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fogadótermében. A négy kötetes módszertani kötetek közül az első háromnak a szerkesztője Béres Judit mellett Barátné Hajdu Ágnes, míg a negyedik kötetben Csík Tibor tanulmányát olvashatjuk A könyvtárhasználat és információkeresés könyvtári tanításának keretei címmel.

1. A digitális kompetencia fejlesztése a könyvtárakban
2. Olvasásfejlesztés könyvtári környezetben
3. Szövegértés-fejlesztés a könyvtárban
4. A könyvtárhasználat és az információkeresés fejlesztése

Az eseményről az Én könyvtáram holnapján
- Fényképek galériánkban

2019. október 3., csütörtök

Vendégünk volt Bíró Gyöngyi

A Nyitott Napok 2019 őszi szemeszterének első előadója Bíró Gyöngyi, a Ráday Könyvtár munkatársa volt. Nagy érdeklődéssel várt előadásában a régikönyves szakember elmondta, hogy Magyarországon is törvények rendelkeznek a muzeális dokumentumok köréről, nyilvántartásáról és kezeléséről. Egy katasztrófa esetén mégis ritka, hogy az őrzőhely, a fenntartó és az állam zökkenőmentesen együttműködik a pusztító események utáni feladatok hatékony végrehajtásában.

Sajnos ezt példázza a Ráday Gyűjteménynek a 2019. január 23-án bekövetkezett tűzvész utáni története is. Bíró Gyöngyi rámutatott, hogy a Ráday Gyűjtemény, így a könyvtár munkatársai a nehézségek ellenére több mint 30.000 muzeális dokumentumot helyeztek biztonságba a következő két-három évre, amíg a fenntartó által ígért új tömör-raktárat megépítik. Az előadó beszélt különféle intézmények (mint például az MTA KIK) és magánszemélyek segítségéről, és megemlítette a KITI féltucat diákját is, akik a 2019. tavaszi félévben szakmai gyakorlat keretében segítettek az állomány mentésében.

- A Ráday Könyvtár honlapja
- Tudósítás a tűzvészről a MLTE honlapján
- A Parókia Portál cikke

- Fényképek az eseményről (A fotókat Bibor Máté készítette.)
- Az eseménysorozat honlapja
- Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól blogunkban

A KITI diákjainak a Ráday Könyvtárban tartott, kihelyezett tanóráiról szóló beszámolók (képgalériával):
- 2017. október 11.
- 2018. március 19.
- 2018. december 6.

2019. szeptember 29., vasárnap

Partnereink szakdolgozati témajavaslatai

Intézetünk stratégiájának meghatározó eleme a könyvtártudományi képzés és a könyvtári gyakorlat közötti határok feloldása. Ezzel összhangban, együttműködő partnereink 2019. szeptember 25-én az ELTE BTK Központi Olvasótermében (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 14.) – immár ötödik alkalommal – tartottak tájékoztatást hallgatóinknak, ismertetve az általuk ajánlott szakdolgozati témajavaslatokat. Az együttműködő partnerek ajánlotta szakdolgozati témák és Intézetünk oktatóinak témakínálata jól mutatja, hogy képzésünk szorosan kapcsolódik a szakmai élethez, s a kihívásokra közösen keressük a tudományosan megalapozott válaszokat.

A jó témaválasztás nemcsak a felsőfokú tanulmányok eredményes lezárásához járul hozzá, hanem utat nyithat a tudományos munkához (OTDK) is. A rendezvény lehetőséget teremtett arra, hogy áttekintve az intézeti és az együttműködő partnerek témajavaslatait, érdeklődésük szerint válasszanak témát és végezzenek kutatást.

A konzultáció iránti nagy hallgatói érdeklődést mutatta, hogy résztvevők száma meghaladta a legnagyobb intézeti tanterem befogadóképességét is. Az oldott hangulat azt jelezte, hogy partnereink vezető, könyvtáros munkatársai örömmel érkeztek hozzánk, s ajánlották végzős hallgatóink figyelmébe a megítélésük szerint fontos kutatási témákat.

Az OIK szakemberi közül Sárközi Andrea ismertette témajavaslataikat, az OGYK részéről Villám Judit, az ELTE EK küldötteként Móring Tibor, az MKE-től Haszonné Kiss Katalin, BCE EK részéről Hoffmann Ádám, a FSZEK képviseletében Dippold Péter, a NAVA küldötteként Kis Szilárd, a Ráday Gyűjteménytől Berecz Ágnes, a kecskeméti Katona József Könyvtár témafelelőse Katona Tibor, az Evangélikus Országos Gyűjtemény részéről Hubert Gabriella szólt az általuk támogatott szakdolgozati témákról.

Fényképek az eseményről
Együttműködői partnereink szakdolgozati témajavaslatai (PDF)

2019. szeptember 28., szombat

85. IFLA konferencia Athénban

IFLA World Library and Information Congress, 85th IFLA General Conference and Assembly. Athén, 2019. augusztus 22-30 

A 2019. augusztus 22 és 30 között megrendezett 85. IFLA konferencia szlogenje, vezető témája: Libraries: dialog for change volt, ezzel is utalva Glòria Pérez-Salmerón elnöki témájára (Libraries: motors for change), valamint a könyvtárosok szerepére a jelen és jövő kihívásai közepette. A téma egyben rámutat az IFLA egyik stratégiai programjára, melyhez az Magyar Könyvtárosok Egyesülete is számos rendezvényével és kiadványával is társult, amely az ENSZ 2030 Agendához és a Fenntartható Fejlődés Célokhoz kapcsolódó könyvtári hozzájárulásokat tudatosítja a társadalomban és számos eszközzel támogatja a nemzeti és nemzetközi szinten való megjelenést.

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának tagja, immár tizenharmadik alkalommal vett részt az IFLA konferenciák programjának szervezésében és 2020-ban ismét szerepet kap a Dublinban megrendezendő IFLA konferencia Tudásmenedzsment Szekció nyilvános ülésének szervezőbizottságában, melyet az IT Szekcióval közösen tartanak majd. A két téma várhatóan:

1. What is the future of the library? Outsourcing and "library as a service" - opportunity or threat?

2. What is the future of library systems? Open vs Closed source and Cloud-based delivery - Perceptions and Expectations of User Communities

Továbbá tagja a Knowledge Management Szekció és az Education and Training Szekció által közösen indított projekt csoportnak, amely a KM oktatásának tematikáit, módszertanát hivatott vizsgálni és a tervek szerint ajánlásokat is megfogalmaz majd.

A számos programon kívül, melyen Barátné Hajdu Ágnes részt vett, egyik felelőse volt a Congress Advisory Committee tagjaként az idei konferencia teljes lebonyolításáért, a LDAC (Library Development Advisory Committee) bizottság tagjaként áttekintették a támogatott programok megvalósulását és akciótervet dolgoztak ki a következő két évre. Az konferencia közel két tucat rendezvényén képviselte az igazgatótanácsot.

Az athéni IFLA záróplenáris ülésén került sor Glória Glòria Pérez-Salmerón és az elköszönő Governing Board búcsúztatására, valamint Christine MacKenzie elnöki beiktatására.

2019. szeptember 27., péntek

Nyitott Napok 30. - meghívó

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat harmincadik délutánjára:


Könyvtár a kertben, kert a könyvtárban. 
Egy zöld könyvtár és speciális szolgáltatásai

Szépvölgyi Katalin
(Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2019. október 9. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadás végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól: blogunkban
*
Meghívónkat az előadó fényképeivel illusztráltuk

2019. szeptember 25., szerda

Könyvbemutató Hódmezővásárhelyen

2019. augusztus 17-én mutatták be a Szent István Király Ünnepe program sorozat keretében a Hódmezővásárhely története monográfia 3. kötetét, amelyben 7 éves kutató munka eredményeként megjelent Barátné Hajdu Ágnes Olvasókörök. Vásárhely és egyletek című fejezete. A könyvbemutató érdekessége, hogy a könyvbemutatóra a Kossuth téri nagyszínpadon került sor egy kerekasztal-beszélgetés keretében.

Barátné Hajdu Ágnes: Olvasókörök. Vásárhely és egyletek. = Hódmezővásárhely története. Szerk.: Makó Imre, Marjanucz László. 3. köt. A forradalmak időszakától a tanácsrendszer létrejöttéig 1918-1951. Hódmezővásárhely : Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2019. 1550-1597. p.

- A könyvbemutatóról a város honlapján
- Képek galériánkban 

2019. szeptember 20., péntek

Szakdolgozati témakonzultáció 2019.

Kedves Hallgatóink!

Intézetünk 2019. szeptember 25-én (szerdán) 12:30 órai kezdettel szakdolgozati tájékoztatót rendez a BA és MA képzésben részt vevő végzős hallgatóknak. Helyszín: az ELTE BTK Központi Olvasóterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 14.)
Az esemény keretében oktatóink, valamint intézetünk szakmai együttműködő partnerei ismertetik az általuk konzultációra szívesen fogadott szakdolgozati témákat, melyek közül a hallgatók a 2019. október 15-én lezáruló szakdolgozati címbejelentés alkalmával már választhatnak. A program ideje alatt oktatóinkkal, illetve a könyvtárak és szakmai szervezetek képviselőivel személyes konzultációra is lesz lehetőség a témák részletesebb kifejtéséhez, az esetleges kérdések tisztázásához.

Partnereink témajavaslatai (a lista még bővülhet)
- Oktatóink szakdolgozati témáit megtalálják egyéni honlapjaikon (oldalmenü / Szakdolgozati témakörök).
- Beszámoló az eseményről / fényképek

2019. szeptember 19., csütörtök

Emerald e-book próbahozzáférés

2019. szeptember 30-ig az egyetemi hálózatról elérhető az Emerald könyvtár- és információtudományi e-book kínálata is:
https://www.emerald.com/insight

Ahogy azt az év elején jeleztük, 2019. december 31-ig elérhetőek az Emerald Publishing (több mint 300 kurrens folyóirata teljes szöveggel) és a Sage Premier Package (több mint 1000 folyóirat egészen 1999-ig visszamenőleg) kínálata minden ELTE polgár számára. A hozzáférés ELTE IP címekhez kötött, az otthoni hozzáféréshez Stunnel/VPN szükséges.


2019. szeptember 18., szerda

Tájékoztató napot tartottunk elsős hallgatóinknak

2019. szeptember 5-én, a Bölcsészettudományi Kar tanévkezdő tájékoztató napján Intézetünk is köszöntötte, információkkal várta a tanulmányaikat most kezdő szakemberjelölteket.
Elsőként dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató üdvözölte az első éves hallgatókat, és mutatta be a képzést, majd dr. Németh Katalin intézeti oktatásfelelős hívta fel a figyelmet a legfontosabb tanulmányi tudnivalókra.
2019-ben megalakult a HELP (Hallgató eredményességet elősegítő program - https://btk.elte.hu/help), melynek szakmentora dr. Senkei-Kis Zoltán, ki egyúttal a Kari Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke is. Senkei tanár úr ismertette a segítőrendszer működését, valamint a szakmai gyakorlatok koordinátoraként beszélt az Intézetünkkel együttműködő partnerekről és a náluk végezhető gyakorlatokról.
A tájékoztató második felében az Intézeti Képviselet tartott részletes tájékoztatót, és látta el praktikus információkkal gólyáinkat.

Sikeres tanévkezdést, élményekkel teli, ugyanakkor szakmailag tartalmas egyetemi éveket kívánunk!

- Képek az eseményről galériánkban

2019. szeptember 17., kedd

Hagyományok és kihívások VIII.

2019. augusztus 29-én Hagyományok és kihívások VIII. címmel került sor az Egyetemi Könyvtár és Levéltár immár nyolcadik alkalommal megrendezett országos könyvtárszakmai konferenciájára.

Az eseményen, melynek egyik témája a könyvtárosok kompetenciafejlesztése volt, Newton III. törvénye: könyvtári aspektusok címmel Kiszl Péter intézetigazgató is előadást tartott a plenáris ülés keretében. A prezentációk anyaga várhatóan 2020 nyarán jelenik meg önálló kötetben.

2019. szeptember 16., hétfő

Nyitott Napok 29. - Meghívó

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat huszonkilencedik délutánjára:


A kulturális örökség örök ellenségei
Gondolatok a Ráday Gyűjteményt is sújtó katasztrófa után

Bíró Gyöngyi 
(A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2019. szeptember 25. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadás végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

2019. szeptember 15., vasárnap

IFLA Site visit látogatások 2019

Barátné Hajdu Ágnes, az IFLA Konferenciaszervező Bizottság tagjaként 2018 óta állandó tagja az IFLA konferencia szervezésére pályázó városok 3 fős látogató bizottságának. 2019 során négy lehetséges IFLA konferencia helyszín meglátogatására került sor.
2019. március 11. és 13. között Rotterdam, 2019. március 13. és 15. között Brüsszel, 2019. március 20. és 23. között Dublin pályázatát elemezte és lehetséges helyszíneit látogatta meg Gerald Leitner (IFLA főtitkár), Roberta Odebrecht (Account Director K.I.T. Group GmbH) és Barátné Hajdu Ágnes (IFLA GB tag). A látogatások tapasztalata és a pályázatok elemzése után született meg a döntés, hogy a 2021-ben Rotterdam rendezheti meg a könyvtárosok világkonferenciáját.
A 2020-ra kiválasztott Auckland (New Zealand) nemzeti szervezőbizottsága még tavasszal bejelentette, hogy az előzetes tervekkel ellentétben az új konferenciaközpont nem készül el, így sajnos nem tudják megrendezni az IFLA konferenciát 2020-ban, egyben kérvényezték, hogy mindezt 2022-ben tehessék meg. A kérést az IFLA Igazgatótanácsa támogatta, ezért az azonnali felhívásra beadott, illetve már meglévő, 2020-ra is fenntartott pályázatokat értékelte. Ehhez 2019. június 3. és 8. között a mexicói Guadalajaraba látogatott Roberta Odebrecht (Account Director K.I.T. Group GmbH) és a bizottság vezetőjeként Barátné Hajdu Ágnes (IFLA GB tag). A döntést július folyamán nyilvánosságra hozta az IFLA vezetősége, ennek értelmében 2020-ban az írországi Dublinban rendezik meg az IFLA konferenciát.- Fényképek a látogatásokról galériánkban

2019. szeptember 14., szombat

Hiteles hely - mindenhol, mindenkinek

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. vándorgyűlését ezen a nyáron Székesfehérváron tartotta. A rendezvény idei témája: Hiteles hely - mindenhol, mindenkinek volt. A résztvevőket többek között Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár asszonya is köszöntötte a plenáris ülésen, ahol prof. Hermann Róbert, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, Dualizmus-kori Kutatócsoport vezetője, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, plenáris ülésünk meghívott előadója tartott szakmai előadást Történészi hitelesség, hiteles történetírás - átugorhatjuk-e a saját árnyékunkat (és a másokét)? címmel.
A konferencián Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető, MKE elnök több alkalommal is tartott előadást.
Intézetünk hallgatói a szokásoknak megfelelően idén is szép számban képviselték az ELTÉ-t. A szekcióülések, melyeket érdeklődésének megfelelően látogatták, hozzájárultak szakmai fejlődésükhöz és kiválóan alkalmas voltak kapcsolatépítésre is. Az előadások mellett könyvtárlátogatás és a szakmai kirándulások színesítették a programot. A baráti vacsorán szinte mindannyian részt vettünk, itt készült a közös fénykép. Összegzésként elmondható, hogy mind számszerűségüket, mind szakmai érdeklődésüket, mind emberi magatartásukat tekintve büszkék lehetünk azokra, akik 2019-ben is képviselték Intézetünket a könyvtárosok legnagyobb seregszemléjén Székesfehérváron.

- Fényképek galériánkban
- További képek a Vándorgyűlés galériájában

2019. szeptember 13., péntek

Kiszl Péter az M1 Ma délelőtt című műsorában

Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója 2019. szeptember 12-én az M1 közszolgálati televízió Ma délelőtt című műsorában a Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal kötött szakmai együttműködési megállapodásról beszélt.

A műsor megtekinthető az MTVA Médiaklikk oldalán (a bejátszás 5:05-től indul)

A megállapodásról szóló hír
- a Fővárosi Nagycirkusz honlapján
- az ELTE honlapján


2019. szeptember 12., csütörtök

Doktori program - tanévkezdés

Tisztelt Doktoranduszok!

A Könyvtártudomány Doktori Program szemeszterindító tájékoztatóját 2019. szeptember 18-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel szervezzük intézetünk 6-os tantermébe.
A tájékoztatót követően lehetőség nyílik az abszolutóriumhoz szükséges kreditek programvezetővel történő egyeztetésére és további tanulmányi kérdések személyre szabott megbeszélésére is.
A 2019/2020. tanév őszi félévére a Neptunban meghirdetett tanegységek oktatóival, illetve a témavezetőkkel való konzultációra is lehetőséget biztosítunk a tanévindító tájékoztató után.

Tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk és szeretettel várjuk Önöket!

Doktori képzésünk oktatói és témavezetői nevében is üdvözlettel:

Dr. habil. Kiszl Péter
doktori programvezető