Keresés

2013. november 25., hétfő

A csoportidentitás szemiotikája konferencia Szegeden

Barátné Hajdu Ágnes a Könyvtárosok identitásának meghatározó elemei. A könyvtárosok szerepe a változó társadalmi környezetben címmel tartott előadást Szegeden a Magyar Szemiotikai Társaság, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézetének Identitáskutató Műhelye és a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéknek Új demokráciák és a humán kommunikáció kutatócsoportja szervezésében megrendezett Csoportidentitás szemiotikája konferencián 2013. november 15-én. A konferencia témája a különböző társadalmi / kulturális / szubkulturális stb. csoportok identitásformái, illetve a csoport-összetartozást kifejező jelek elemzése volt. A két plenáris előadás: Voigt Vilmos: A Magyar Szemiotikai Társaság identitásának szemiotikája, valamint Sándor Klára: Nyelv és identitás volt.

2013. november 21., csütörtök

A párbeszéd oltalma - könyvbemutató

Intézetünk digitalizálási munkáját újabb kiadványban adja közre karácsonyi kínálatában a Gondolat Kiadó.
Fodor András (1929-1997) Kossuth díjas költő, az OSZK főmunkatársa 1951-ben végzett könyvtárosként tanszékünkön - 62 évvel később, 2013 tavaszán jelent meg a hallgatóink által digitalizált, újra szerkeszthetővé tett költői életművét összefoglaló első kötet, Különös szép hajsza címen.
Most, 2013. december 2-án az életmű második felét - 1977-től haláláig tartalmazó - A párbeszéd oltalma című kötetet is bemutathatjuk a Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz termében.
E második kötet a verses életmű egészére vonatkozó névmutatót, teljes betűrendes versmutatót tartalmaz, válogatást ad a hátrahagyott kéziratokból és Fodor János szerkesztői utószavával zárul.
Az utószó részben olvasható Fodor János blogjában. Az esemény Facebook-oldalán várjuk az érdeklődők visszajelzéseit, s köszönjük a versek előkészítésében részt vett hallgatók munkáját.

Facebook-esemény oldal
Részlet A párbeszéd oltalma utószavából
Tudósításunk a korábbi kötet bemutatójáról
A korábbi kötet megjelenéséről szóló hírünk

2013. november 18., hétfő

Kerekes Pál címzetes egyetemi docens

Dr. Kiszl Péter intézetigazgató előterjesztésére, az Intézeti, majd a Kari Tanács támogatásának figyelembevételével a 2013. november 11-én megtartott szenátusi ülésen dr. Kerekes Pálnak, intézetünk önkéntes (külső) oktatójának címzetes egyetemi docensi címet adományozott az ELTE.

"Kerekes Pál szakmai tevékenysége nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a nyomtatott mellett tért nyerő elektronikus könyv funkcionalitása - az informatikai jellemzők mellett - könyvtár- és információtudományi szempontból is világosan értelmezhető, vizsgálható legyen. E-könyvészet kurzusa több évfolyam diákjai számára jelentette az első ismerkedés lehetőségét az e-bookkal, azzal a tartalmi és technikai eszközzel, amely jelenleg a bölcsészeti tudományok fiatal művelői érdeklődésének egyik fő iránya."

Kerekes tanár úrnak szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!


2013. november 16., szombat

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság

M E G H Í V Ó

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete szeretettel várja Önt 
a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében tartandó 
VALÓSÁGOS KÖNYVTÁR – KÖNYVTÁRI VALÓSÁG 
című tudományos konferenciájára.


Időpont: 2013. november 26. (kedd) 
Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A

Meghívó és részletes program letöltése (PDF)
A rendezvény nyilvános, de 2013. november 24-ig történő előzetes regisztrációhoz kötött: http://lis.elte.hu/reg

2013. november 13., szerda

Az Online/Searcher friss számai könyvtárunkban!

September/October 2013

16 – Közösségépítés tudásmenedzsmenttel
22 – A mai magánkiadás-láz megnehezíti az értékesítési csatornák útját
28 – A szakmailag értékelt tudományos videó folyóiratok jövője
38 – Közösségi innovációs műhelyek: a fizikai és a digitális felfedezése
44  Egy kémiai vizsgálat összehasonlítja a CAS SciFinder és az Elsevier Reaxys kutatási eszközeit

2013. november 12., kedd

ISKO konferencián Portóban

Eleventh Congress of ISKO-España - First Congress of ISKO Spain and Portugal

Barátné Hajdu Ágnes 2013. november 7 és 9 között a kétévente megrendezésre kerülő spanyol és portugál ISKO konferencián vett részt Portóban.
A nemzetközi konferencián a spanyol és portugál rendezők mellett többek között argentin, brazil, columbiai, dominikai, mexikói és német előadók voltak.

A konferenciát kitüntette előadásával Peter Ohly (képünkön, jobbra) az ISKO (International Society for Knowledge Organization) elnöke is.


A konferencia témája a spanyol szokásoknak megfelelően igen széles kört ölelt fel, ahogy azt a központi címnek megnevezés is jelzi: Information and/or Knowledge: the two faces of Janus. Az előadók az episztemológiai alapoktól, a modelleken, a katalógusokon, a kommunikációs kérdéseken, a repozitóriumokon át, az információ és tudás globális és lokális megjelenéséig széles körben tárgyalták a felmerülő kérdéseket.

Barátné Hajdu Ágnes a szokásoktól eltérően két előadást is bemutatott. Az első napon Theory and Practice of Concordance between different editions of UDC, majd a következőn Knowledge Organization is an essential part of KM lifecycle related to Open Access Repositories címmel adta elő prezentációit.
A konferencia további hozadéka egy esetleges új ERASMUS szerződés a csodálatos Faculdade de Letras da Universidade do Porto-val.

Barátné Hajdu Ágnes, Cecilia Rozenblum, Maria ElisaCerveira

2013. november 8., péntek

ELTE - Tények feketén-fehéren #2

Egyetemünk a tavalyihoz hasonló, infó-grafika-ihletésű videóanimációban ábrázolta és tette közzé az elmúlt időszak legfontosabb eredményeit, a felvételi statisztikákat és pályázati sikereink adatait. Az információk hatékony és könnyen befogadható ábrázolása szempontjából is tanulságos öszeállítást örömmel ajánljuk jelenlegi és leendő hallgatóink figyelmébe: