Keresés

2013. november 25., hétfő

A csoportidentitás szemiotikája konferencia Szegeden

Barátné Hajdu Ágnes a Könyvtárosok identitásának meghatározó elemei. A könyvtárosok szerepe a változó társadalmi környezetben címmel tartott előadást Szegeden a Magyar Szemiotikai Társaság, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézetének Identitáskutató Műhelye és a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéknek Új demokráciák és a humán kommunikáció kutatócsoportja szervezésében megrendezett Csoportidentitás szemiotikája konferencián 2013. november 15-én. A konferencia témája a különböző társadalmi / kulturális / szubkulturális stb. csoportok identitásformái, illetve a csoport-összetartozást kifejező jelek elemzése volt. A két plenáris előadás: Voigt Vilmos: A Magyar Szemiotikai Társaság identitásának szemiotikája, valamint Sándor Klára: Nyelv és identitás volt.

Nincsenek megjegyzések: