Keresés

2023. április 30., vasárnap

Doktoranduszunk előadása a KRE teolingvisztikai konferenciáján

2023. április 20-án Megváltoztathatatlan? A szent szöveg bővítési pontjainak azonosítása és a bővítés technikái a 11-15. századi latin nyelvű kódexekben címmel tartott előadást a Nyelv és szakrális kommunikáció az ökumené jegyében című teolingvisztikai konferencián doktoranduszunk, Orosz Adrienn. Bár a teolingvisztika Nyugat-Európában már az alkalmazott nyelvészeti diszciplínák sorába tartozik, hazánkban a Károli Gáspár Református Egyetem kétnapos konferenciája volt az első olyan rendezvény, amelynek célja, hogy egybegyűjtse a témával foglalkozó kutatókat és kijelölje a lehetséges kutatási irányokat. Hallgatónk a Szakrális szövegek történeti megközelítésben című szekcióban mutatta be kutatását a szent szövegek bővíthetőségének kérdéseiről, amelyben a bővítő elemek azonosítását, a bővítési pontok lokalizálását és a bővítés technikáit tárgyalta a 11-15. századi angliai, flamand és francia készítésű kódexek Jézus megkísértéséről szóló részeinek multimediális elemzésével.

A konferencia honlapja, program és absztraktkötet: https://btk.kre.hu/konf/theolingv/index/Fooldal

Az illusztrációban felhasznált kép leírása és forrása: The Fouquet Missal (Beinecke MS 425) f.48r részlete. 1470-1475. Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven, [Forrás]


2023. április 22., szombat

ELTE sikerek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia PePAK Szekciójában2023. április 11. és 13. között a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara rendezte meg az OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióját.

Intézetünket 4 dolgozat képviselte, melyek közül mindegyik díjazott lett. 
A tagozat ELTE-s eredményei:

I. hely
Édes Regina: A reziliencia megjelenése az óvodáskori mesékben
Neveléstudomány MA, 4. félév
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Témavezető: Vekety Boglárka

II. hely
Bognár Alexandra Bettina: A multifunkciós könyvtárak fellegvára: Deichman Bjørvika
Informatikus könyvtáros BA, 6. félév
ELTE Bölcsészettudományi Kar, Témavezető: Dr. Senkei-Kis Zoltán
A hallgató megkapta a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szponzorációs publikációs különdíját, az MKE Akadémiáján tartandó előadás lehetőségét.

III. hely
Varga Gábor: Az IFLA és a COVID-19
Könyvtártudomány MA, 2. félév
ELTE Bölcsészettudományi Kar, Témavezető: Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes

A Kovács Máté Alapítvány szponzorációs különdíja
Mátyás Flóra Mária ‒ Mellen Adrienn Viktória ‒ Szövérffy Kincső Virág: Charles Ammi Cutter élete és munkássága
Informatikus könyvtáros BA, 2. félév
ELTE Bölcsészettudományi Kar, Témavezető: Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara KAPOCS kutató csoportjának Közösségi Kapcsolódások ‒ tanulmányok a kultúráról, oktatásról című folyóiratának publikációs különdíja
Gurka-Balla Júlia: Harry Potter olvasókör irodalomterápiás elemekkel. Csoport tanulmány a Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben végzett élőkönyvtár műhelyében zajló munkáról
Könyvtártudomány MA, 2. félév
ELTE Bölcsészettudományi Kar, Témavezető: Dr. Senkei-Kis Zoltán

Minden résztvevőnek és felkészítő oktatónak szívből gratulálunk!

2023. április 19., szerda

Doktori felvételi tájékoztató 2023.


Az ELTE BTK Doktorandusz Önkormányzata, illetve a Doktori és Tudományszervezési Iroda idén is megszervezi az ELTE BTK 2023/2024. tanévre szóló PhD felvételi tájékoztatóját:

2023. április 19. (szerda) 16:00

További részletek a vonatkozó Facebook eseményben.

Figyelmükbe ajánljuk az ELTE BTK tájékoztató oldalait a doktori felvételi eljárásról (és https://www.btk.elte.hu/phd-apply), valamint az online felvételi jelentkezés oldalát.


A Könyvtártudományi doktori program aktuális témakiírásai az ODT adatbázisában (www.doktori.hu) olvashatóak.
Programvezető: Kiszl Péter (kiszl.peter@btk.elte.hu)

A Magyarországon egyedülálló könyvtár- és információtudományi (Library and Information Science – LIS) doktori program küldetése:
- a tudós könyvtáros és az információs szakértő-kutató utánpótlás biztosítása;
- a könyvtárakat és a tudástárakat irányító munkatársak kompetenciáinak tudományos szintre emelése;
- a szakmai továbbfejlődést és nemzetközi kapcsolódási pontokat kínáló új kutatási irányok kijelölése;
- a tudományos vizsgálatokhoz kutatói infrastruktúra rendelkezésre bocsátása;
- a kutatási eredmények disszeminációja;
- tudományosan megalapozott gyakorlati megoldásokkal szolgálni a könyvtárak
és más memóriaintézmények korszerű működését.

A doktori program főbb tématerületei: könyv-, könyvtár- és sajtótörténet; információtörténet és információelmélet; formai és tartalmi feltárás; olvasási, művelődési trendek; infokommunikációs fejlődés társadalmi folyamatainak elemzése; multifunkciós könyvtárügy; könyvtármenedzsment; könyvtárinformatika; információs etika; esélyegyenlőség; hálózati kutatás-fejlesztési és üzleti irányultságú információszervezés; pénzügyi kultúra fejlesztése; információgazdálkodás stb.

A kutatások kapcsolódnak a könyvtár- és információtudomány valamennyi részterületéhez, legújabb innovációihoz és a tudástársadalom számtalan stratégiai vonulatához. Több mint két évtizede működő programunk bölcsész elkötelezettséggel, széles spektrumú irodalom- és kultúratudományi közegben segíti a doktoranduszok előmenetelét.

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete az ország elsőként (1949) alapított és egyben első számú, teljes képzési kínálattal (alapképzés, mesterképzés, tanárképzés, doktori képzés) és legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező egyetemi könyvtár- és információtudományi tudósműhelye. Nemcsak interdiszciplináris kutatási hagyományokkal és elismert kutató-oktatókkal, de hazai és nemzetközi szakmai együttműködő partnerei révén kiterjedt tudományos kapcsolati hálóval rendelkezik.

A Könyvtártudományi Doktori Programról bővebb információ honlapunk Oktatás/Doktori (PhD) program) menüpontjában olvasható, felmerülő kérdésekre készséggel válaszolunk: lis@btk.elte.hu


Sikeres felvételi eljárást kívánunk!

2023. április 16., vasárnap

Nyitott Napok 44. - Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt
a Nyitott Napok sorozat következő előadásáraRitka növények, gombák, fosszíliák, római feliratok.
Carolus Clusius sokoldalú tevékenysége Magyarországon.

Orbán Áron
(Tokaj-Hegyalja Egyetem)

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)

A rendezvény időpontja
2023. április 26. szerda 17:00

Házigazda: Bibor Máté

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges:

Az eseménysorozat honlapja:


Carolus Clusius meghívóhoz felhasznált ábrázolása Martino Rota műve (1575),
Forrás: Wikimedia Commons

2023. április 14., péntek

Oktatónk a Szakkönyvtári seregszemlén

Könyvtárak a digitális világban címmel oktatónk, Csík Tibor is előadást tartott a 2023-as Szakkönyvtári seregszemle konferenciaprogramjában, 2023. március 30-án. A rendezvénynek a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára adott otthont, célja a szakkönyvtárügy aktuális kérdéseinek megvitatása és az egyes szakkönyvtártípusok helyzetének, eredményeinek bemutatása.

- A konferencia programja
- Az előadás videofelvétele
- Az előadás prezentációja

2023. április 12., szerda

II. Bölcsész Ideathon


Április 21-22-én tartjuk a karon a II. Bölcsész Ideathont. Az Ideathon egy ötletverseny, mely során a résztvevők csapatokba rendeződve (vagy csapatként érkezve) egy-egy általuk meghatározott társadalmilag innovatív ötlet megvalósítására készítenek prezentációt. A folyamat során megismerkednek az innováció és az start up-ok világával, végül innovációs és üzleti szakemberekből álló szakmai zsűri előtt, értékes nyereményekért prezentálják a kidolgozott koncepciót.

Az idei téma: Kultúra és kreativitás alapú innovációk

Jelentkezési határidő: április 17.

2023. április 10., hétfő

Doktoranduszunk a Kelet Felé Konferencián


2023. március 30. és április 1. között az ELTE Eötvös József Collegium Orientalisztikai Műhelye szervezésében került megrendezésre a Kelet Felé Konferencia. Ennek mongol szekciójában tartott előadást doktoranduszunk, Varga Anett. „Földtani kutató expedíciók Mongóliában – A kéziratos jelentésekben rejlő adatvagyon” címmel ismertette az 1966 és 1990 között működő földtani expedíciós csoportok mongóliai munkáját. A kutatócsoportok által készített kéziratos dokumentumok adatvagyonát ezúttal társadalomtudományi irányból vizsgálta. A jelentések földtani-geofizikai adatokon túl olyan leírásokat, fotókat is tartalmaznak, amelyek bemutatják a kutatás időszakában a térképezés során bejárt terület földrajzi-gazdaságföldrajzi jellemzőit, így a lakosságot, a települési viszonyokat, az úthálózatot; valamint az bányanyitást befolyásoló tényezőket, például az energia- és a vízellátás helyzetét, illetve a rendelkezésre álló munkaerőt.

A konferencia honlapja: http://kfk.eotvos.elte.hu/
A konferencia programja: http://kfk.eotvos.elte.hu/?page_id=49
A konferencia absztraktfüzete: http://kfk.eotvos.elte.hu/?page_id=51

A fényképet Dr. Rákos Attila (ELTE BTK Távol-keleti Intézet, Mongol és Belső-ázsiai Tanszék) készítette.

2023. április 1., szombat

Korszerű kompetenciák konferencia – az IFLA elnöke intézetünkben


Korszerű kompetenciák a használók és a könyvtárosok számára. Pillanatképek a könyvtárosképzésből és a könyvtárak gyakorlatából címmel 2023. március 29-én teltházas nemzetközi konferencia zajlott az ELTE BTK Kari Tanácstermében a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezésében, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete társszervezésben.

A szakmai esemény díszvendégeként és előadójaként Barbara Lisont, a könyvtári- és információs szervezetek világszövetségének, az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) elnökét köszönthettük, akit Barátné Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, a Könyvtártudományi Tanszék egyetemi tanára és Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója fogadott. Budapesten 1972-ben rendeztek IFLA világkonferenciát, azóta hivatalos szerepben nem járt Magyarországon IFLA elnök.

A konferencia lebonyolításában az ELTE BTK harmadéves nappali tagozatos informatikus könyvtáros hallgatói is részt vettek a Projektmunka tantárgy keretében.

Konferenciánkról és a találkozásokról Barbara Lison is megemlékezett Facebook-oldalán:
Fényképek: