Keresés

2023. március 8., szerda

Nemzetközi könyvtár- és információtudományi konferencia az ELTÉn


A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Korszerű kompetenciák a használók és a könyvtárosok számára. 
Pillanatképek a könyvtárosképzésből és a könyvtárak gyakorlatából

címmel nemzetközi konferenciát szervez, amelyre tisztelettel meghívjuk

Időpontja: 2023. március 29. 10.00-15.00

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Kari tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

A konferencia az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet társszervezésében valósul meg.

A konferencia programja

Levezető elnök: Barátné Hajdu Ágnes, Magyar Könyvtárosok Egyesülete

10.00 – 10.15
Köszöntő
Barátné Hajdu Ágnes elnök, egyetemi tanár
Kiszl Péter, intézetigazgató, doktori programvezető, ELTE

10.15 – 10.45
Hogyan támogatja az IFLA a világ könyvtárait, hogy szembenézzenek a jövő kihívásaival
Előadó: Barbara Lison, az IFLA elnöke, a Brémai Közkönyvtári Rendszer igazgatója, Németország

10.45 – 11.05
Az IFLA könyvtárosképzési irányelvei a képesítési követelmények metszetében
Előadó: Barátné Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, egyetemi tanár

11.05 –11.25
A fenntarthatóság kultúrája és a kultúra fenntarthatósága
Előadó: Manchin Róbert, c. egyetemi docens, ELTE

11.25 – 11.45
A digitális átalakulás kompetenciái: a könyvtári és információs szakemberek hozzájárulása az adatforradalom és a mesterséges intelligencia térnyeréséhez
Előadó: Andrew Cox, University of Sheffield, IFLA Mesterséges Intelligencia Speciális Érdeklődésű Csoport tagja

11.45 ‒ 12.05
Fenntarthatóság és felelősségvállalás szervezeti szinten – fókuszban a civil szektor és a jó gyakorlatok
Előadó: Tóth Gabriella, RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. egyik alapítója és szakmai vezetője

12.05 – 13.00
Büfé ebéd

13.00 – 13.20
Sokszínűség, egyenlő bánásmód, befogadás és elérhetőség. A terminológiától a sikeres gyakorlatig
Előadó: Maela Rakočević Uvodić, City Library of Zagreb, IFLA Könyvtári Szolgáltatások Speciális Igényű Emberek Számára Szekció elnöke

13.20 – 13.40
A könyvtárak közösségi és humanitárius szerepvállalása a háború idején ‒ különös tekintettel a nemzeti könyvtár tevékenységére
Előadó: Gerencsér Judit, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkára, OSZK főigazgató-helyettes

13.40 – 14.00
Közkönyvtárak – közösségépítés 2040
Előadó: Juha Manninen, Finnish Library Association igazgatója

14.00 – 14.20
Könyvtár a falakon kívül
Előadó: Sikaláné Sánta Ildikó, igazgató, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

14.20 – 14.40
20 év – 20 ajándék – A gödöllői városi könyvtár innovatív válasza az elmúlt évek kihívásaira
Előadó: Istók Anna, igazgatóhelyettes, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

14.40 – 15.00
Kérdések és zárás

Kérem, hogy fogadja el az MKE Elnökségének és az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézete meghívását, tisztelje meg jelenlétével a rendezvényünket!

A programon szinkrontolmácsolást biztosítunk.

Részvételi szándékát a https://forms.gle/eXSXf9eHAvwSgmSx6 linken várjuk legkésőbb 2023. március 27-ig.

A rendezvény fő támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

Nincsenek megjegyzések: