Keresés

2017. július 23., vasárnap

Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj

Tisztelt Hallgatóink!
Örömmel hívjuk fel figyelmüket arra, hogy az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) meghirdette pályázatát mesterszakos hallgatók számára, könyvtárszakmai tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjprogram létrehozása a Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) fõigazgatója, valamint Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (ELTE BTK KITI) igazgatója által aláírt szakmai együttműködési megállapodás részeként segíti a kiemelkedő tehetséggel bíró pályakezdők OSZK-beli elhelyezkedését, támogatja azokat a könyvtári hivatás iránt érdeklődő nappali tagozatos egyetemi hallgatókat, akik az új generáció képviselőiként gazdagítani kívánják a nemzeti könyvtárat, részt kívánnak venni tudásukkal és elkötelezettségükkel a szakmai fejlődésben, a rohamosan változó világhoz való alkalmazkodásban.

- A Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj részletes pályazati kiírása az OSZK honlapján
- Az együttműködési megállapodásról korábbi blogbejegyzésünk mellett az ELTE honlapján is olvashatnak részleteket.2017. július 14., péntek

Munkatársaink írásai a Könyvtári Figyelőben

Tisztelettel ajánljuk olvasóink figyelmébe a Könyvtári Figyelő 2017. második negyedévi számát (2017. 2.), melyben három munkatársunk, Kiszl Péter intézetigazgató, Patkósné Tóth Zsuzsanna könyvtáros és Fodor János adjunktus munkáit olvashatják.

A Megszólított elődök rovatban olvasható Kiszl Péter és Patkósné Tóth Zsuzsanna: „Harmonikus egységbe olvad itt a józan gyakorlatiasság, az elmélet, a tudományos kutatás és a mások kutatásának a támogatása.” című tanulmánya Csapodi Csaba (1910–2004) és Csapodiné Gárdonyi Klára (1911–1993) munkásságáról.
pp. 232-250.

A Könyvszemle rovatban pedig A könyvtár és a tudományos kutatás paradigmaváltásában címmel Fodor János ismerteti Koltay Tibor – Špiranec, Sonja – Z. Karvalics László: Research 2.0 and the future of information literacy című angol nyelvű tanulmánykötetét (London, Chandos, 2015.)
pp. 257-261.

2017. július 7., péntek

Tanévzáró a Római-parton

Intézetünk oktatói idén is hajóra szálltak, hogy a tavaszi félév utolsó értekezletén a Római-part egyik teraszán találkozzanak. Tartalmas tanévet zártunk, emlékeztetett Kiszl Péter intézetigazgató az árnyas fák alatt hagyományosan szót kérve, s felidézte az eseményekben és örömteli változásokban gazdag őszt, telet és tavaszt. Könyvbemutatók és megemlékezések, élénk érdeklődéssel kísért szakmai rendezvények, rádió és TV-szereplések vagy a Nyitott Napok rendezvénysorozat állandósága és folyamatosan magas színvonala, hallgatóink lelkes részvétele a BOBCATSSS 2018 előkészületeiben, sikeres szereplésük az OTDK-n és első publikációik a szaksajtóban - mind azt bizonyítja, hogy a diáksággal, együttműködő partnerekkel és intézményekkel összefogva élettel teli, hétről-hétre értékeket és eredményeket teremtő egyetemi műhellyé váltunk, amely kész a megújulásra, fejlődésre is. Két új oktató, Dippold Péter és Csík Tibor csatlakozott tantestületünkhöz idén, Bella Katalin doktorált, Patkósné Tóth Zsuzsanna egyetemi kitüntetésben részesült, Kiszl Péter az ELTE Szenátusának tagja lett, Barátné Hajdu Ágnest pedig másodszor is az IFLA Governing Board tagjai közé választották. Nyitottnak kell maradnunk: pályakezdéstől a tudományos kutatásig, a hazai szakmai kérdésektől a globális problémákig. Jártak nálunk norvég, portugál, lengyel, mongol kollégák, német és angol digitális bölcsészek, rangos hazai szakemberek sora vendégelőadóként, nálunk ülésezett a hazai képzőhelyeket tömörítő Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma, s még könyvtárbusz is érkezett meghívásunkra. Széles körű elismerést keltett a Hazai György-projekt és a Neon Budapest adatbázis, létrejött a Digitális Bölcsészet Központ, új tervek, együttműködési megállapodások születtek, az Országos Közegészségügyi Intézettel még a tanév utolsó napjaiban is.
Bízunk abban, hogy jövőre is visszatérhetünk a Duna-part árnyas fái alá, de a változó idők sodrásában saját céljaink állandósága a biztos fogódzó: hallgatóink szakmai fejlődéséért dolgozva, tudományterületünkön közös eredményeket elérni - felújított intézeti terekkel - várjuk a következő évben minden jelenlegi és új diákunkat, kollégánkat a Múzeum körútra. Frissen végzetteinket szeretettel invitáljuk a diplomaosztóra és sikeres pályakezdést kívánunk mindannyiuknak, reméljük, viszont látjuk Őket mielőbb: személyesen, a szaksajtóban, kollégaként és együttműködő partnerekként a könyvtártudományban!

- További fényképek

2017. július 4., kedd

Együttműködés a közegészségügyi információs rendszer fejlesztéséért

Szakmai együttműködési megállapodást kötött az Országos Közegészségügyi Intézet és az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete 2017. június 28-án.
A szerződést Mezey Barna rektor, Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár és az EMMI több vezető tisztségviselője jelenlétében Surján Orsolya, az Országos Közegészségügyi Intézet megbízott főigazgatója nevében Koltai Áron igazgató, valamint Borhy László, az ELTE BTK dékánja és Kiszl Péter, az ELTE BTK KITI intézetigazgatója írta alá.
Az együttműködés során az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete, illetve Könyvtártudományi doktori programja vezető szakértői támogatást nyújt az Országos Epidemiológiai Központ „Értékmentés, Johan Béla Könyvtár- és Információs Központ fejlesztése” programjához.


Az egyetem az intézmény létrehozását elősegítő Rockefeller Alapítványhoz köthető, 90 évre visszanyúló történeti gyökerek feltárásában, a közel 60 országra kiterjedő nemzetközi tájékoztatási kapcsolatok újjászervezésében, végcélként pedig egy korszerű, a 21. század követelményeinek megfelelő, multifunkciós szakkönyvtár és közegészségügyi szakmai információs rendszer kidolgozásában működik közre.

- A könyvtár történetéről bővebben
- A hír az ELTE honlapján
- Képek az eseményről galériánkban

2017. július 2., vasárnap

Tartalomszolgáltató műhelyünk tavaszi munkáiból

A félév munkáját lezárva idén is szeretnénk hírt adni műhelyünk eredményeiről, kiemelve néhány izgalmas témát, jól sikerült hallgatói munkát. A Neon Budapest adatbázisról korábban már beszámoltunk, de végzős MA hallgatóink ebben a félévben összefoglalták saját tartalomszolgáltatási projektjeikben szerzett tapasztalataikat is.

Figyelmükbe ajánljuk:
Nagy Gábor: Szociális és kulturális reform a századelő Budapestjén
Kiss Attila Csaba: Kínai könyvtárak
Incze Dorottya: Töredékek a német juhászkutyáról
Kóger Dóra: Viking hétköznapok
Henézi Katalin: Korea irodalmi világa
című kutatásait.
- További témák tartalomjegyzékünkben

Elsőéves mesterszakos hallgatóink a FSZEK Budapest Gyűjteménnyel közös, készülő projektünkön dolgoztak, de besegítettek a Neon Budapest honlap létrehozásába is. Vendégül láttuk szakértőként többek között Pusztai Enikőt és Kincses Károly fotótörténészt (képünkön balra fent), a Pusztai kép-hagyaték feldolgozása során.

Tovább bővítettük digitális gyűjteményeket elemző, azokat jelen állapotukban megörökítő áttekinésünket. Néhány inspiráló példa:
British Pathé: Abonyi Magdolna
Rijks Museum Collection: Kovács Dorottya Marianna
The Digital Einstein Papers: Abonyi Magdolna
Central Florida Memory: Ivanics Márta
HathiTrust: Batisz Márton
- További digitális gyűjtemények elemzése

Végül, de nem utolsó sorban, folytattuk a külföldi szakirodalom szemlézését - a tavaszi félévben sorra került pl.:
Gaiman, Neil: Why our future depends on libraries, reading and daydreaming. [Miért függ a jövőnk a könyvtáraktól - olvasás és álmodozás] - ref. Cserép Viktória
Kumbier, Alana; Starkey, Julia: Access Is Not Problem: Disability Justice and Libraries. [A hozzáférés nem megoldott: a fogyatékkal élőkhöz való méltányos viszony és a könyvtár] - ref. Pataki Fruzsina
Kowalczyk, Piotr: Library of the future: 8 technologies we would love to see. [A jövő könyvtára: 8 eszköz, amelyet a könyvtárban látni szeretnénk] - ref. Móring Tibor
Gerber, Scott: How the Internet of Things is changing the face of business. [Hogyan változtatja meg a Dolgok Internete az üzletek arculatát?] - ref. Bodnár Barbara
Harviainen, J. Tuomas: Information literacies of self-identified sadomasochists: an ethnographic case study. [A szado-mazochizmus és az információs műveltség] - ref. Tót Barbara
- További szemlézett cikkek, tanulmányok

Hallgatóink munkáját köszönjük, s reméljük, a Neon-projekt sikerét látva, hasznosnak érzik a tartalomfejlesztésbe és -kutatásba fektetett munkájukat!

2017. július 1., szombat

Intézetünk egy jelentős IFLA dokumentumban

Az IFLA egyik legikonikusabb stratégiai programja az International Advocacy Programme (IAP), melynek keretében a Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviseletében 2016 decemberében Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony is részt vett egy workshop-on. Ennek kapcsán az informatikus könyvtáros MA első évfolyam hallgatóinak volt alkalma mélyebben megismerkedni az ENSZ Fenntartható fejlődés céljai programmal, a könyvtárak adta válaszokkal és magyar analógiákat keresni. Erről ad számot a májusban aktualizált IAP Update. 


2017. június 30., péntek

MKE Lengyel nap intézetünkben

2017 WLIC – Wroclaw. Lengyel impressziók a 2017-es IFLA konferencia előtt címmel tartott szakmai napot Intézetünkben június 23-án a Magyar Könyvtárosok Egyesülete.

Az IFLA (Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége – International Federation of Library Association and Institutions) idén Lengyelországban, Wroclawban tartja éves konferenciáját. A konferencia közelsége, az önkéntesek csapatának nyitottsága minden eddiginél nagyobb csapatot hozott össze, akik lehetőséget kaptak a konferencián való részvételre. Az MKE ösztöndíjas felhívásával több kollégának, önkéntesnek és előadónak sikerült támogatást nyújtania a részvételhez. Az önkéntesek között ott találjuk többek között három nappalis MA-s hallgatónkat: Bodnár Barbarát, Pataki Fruzsinát és Tót Barbarát.
A szakmai napon lehetőség nyílt a lengyel kultúrába való rövid bepillantásra. Előadást tartott: Megyes Klára a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsa elnöke és az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület elnöke: Benyomások Lengyelországról - 13 év kirándulásai nyomán; Sebestyén Ewa az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatója: Két hazában - két kultúrában, valamint Barátné Hajdu Ágnes a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke: A lengyel könyvtárügy és a WLIC 2017 – Wroclaw címmel.
Az előadásokat baráti beszélgetés követte az előttünk álló feladatokról az önkéntesek, előadók, résztvevők, szervezők részvételével.

2017. június 26., hétfő

Bibor Máté "A könyv és olvasója" konferencián

A könyv és olvasója: A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban címmel rendeztek konferenciát az ELTE BTK középkorászai az MTA Könyvtár és Információs Központban 2017. június 15–16-án.
A rendezvényt az MTA KIK főigazgatója, Monok István nyitotta meg, majd akadémiai, CEU-s, ELTE-s és OSZK-s kutatók, oktatók és doktoranduszok előadásai következtek. Többek között Gulyás Borbála (MTA BTK MI), Györkös Attila (DE BTK), Kelényi Borbála (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport), Kiss Farkas Gábor (ELTE BTK), Korondi Ágnes (MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport), Mikó Árpád (MTA BTK MI), Molnár Dávid (MTA–ELTE HECE) és Zsupán Edina (MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport) referátumát hallhatták az egybegyűltek.
Külön szekció szólt az ELTE Egyetemi Könyvtár Cod. Ital. 3 jelzetű, olasz nyelvű kódexéről. A kézirat fizikai jellemzőiről és történetéről intézetünk oktatója, Bibor Máté beszélt, a kódexet művészettörténeti szempontból Boreczky Anna (MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport) vizsgálta, filológiailag Falvay Dávid (ELTE BTK) elemezte, nyelvészetileg pedig Fridl Viktória (ELTE BTK) mutatta be.

Az Arisztotelész-, Cassiodorus-, Cicero- és Seneca-szemelvényeket, ill. kivonatokat tartalmazó kéziratot sokáig spanyolként tartották számon, bár egyértelműen olasz nyelven írták. Hazai szemszögből azért érdekes, mert egyike annak a harmincöt kódexnek, amelyeket II. Abdülhamid szultán 1877-ben ajándékozott az Egyetemi Könyvtárnak. Szakmai körökben világhírűvé azonban a könyvtest utolsó lapján látható, 15. századi rajz teszi, amely feltehetően Iustinianus császár elpusztult lovasszobrát ábrázolja.

- A kézirat az ELTE EK online katalógusában
- A teljes kódex digitalizált változata az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban
- A konferencia programja

2017. június 20., kedd

IFLA: Újraválasztották Barátné Hajdu Ágnest

Örömmel adunk hírt róla, hogy az IFLA honlapján a pénteki napon közzétett választási eredmények szerint Intézetünk tanszékvezetője, az MKE elnöke, Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető egyetemi docens az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) Governing Board tagja lett, immár második alkalommal.  Ezt a pozíciót a világszervezet szabályai szerint összesen kétszer lehet betölteni.  A tanárnő 2013-ban elsőként kapott jelölést az IFLA Igazgatósági Tanácsába a magyar könyvtárosok közül, majd a mostanit megelőzően először 2015-2017 közötti időszakra választották meg.

Barátné Hajdu Ágnes Intézetünk nemzetközi kapcsolatait is meghatározóan, hosszú ideje képviseli a könyvtártudomány és szakma érdekeit az IFLA-ban. Tizenkét éve tagja az IFLA Tudásmenedzsment Szekciónak. Tudományos tevékenysége révén számos nemzetközi szervezethez kötődik (ISKO, UDC Consortium), 2010 és 2011 között tagja volt a Bill and Melinda Gates Alapítvány Tanácsadó Testületének is. Szakmai kapcsolatainak számos eleme megjelenik Intézetünk ERASMUS kapcsolataiban.

Szívből gratulálunk Barátné Hajdu Ágnesnek!

- További információkat olvashat a Magyar Könyvtárosok Egyesülete honlapján.

2017. június 11., vasárnap

Könyvtárak a vállalkozókért - intézetünk a TMT-ben

Az ELTE BTK könyvtártudományi oktatási programjában kiemelt helyet kap a magyarországi (kis)vállalkozásfejlesztési törekvések könyvtári-információs támogatása, valamint a piacgazdasági környezetben magabiztos jártassággal rendelkező könyvtárosok képzése.
Az üzleti információ elmélete és gyakorlata 1-2. című informatikus könyvtáros mesterszakos tantárgy teljesítésének részkövetelményeként 2016 tavaszán és őszén készültek a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat 2017. évi 5. számában - tematikus összeállításban - megjelent hallgatói recenziók, melyeket a kurzust vezető Kiszl Péter intézetigazgató tanulmánya foglal keretbe:

Kiszl Péter: Könyvtárak a vállalkozókért - nemzetközi impressziók 235-240. p.

Csordás Dániel: Vállalkozók támogatása és a gazdasági fejlődés a floridai könyvtárakban 252-253. p.
Kiss Attila Csaba: Az egyetemi könyvtárak és a vállalkozók együttműködése 254-255. p.
Farkas Csenge: Befektetési szakértők elektronikus és digitális információhasználata Kuvaitban 256-258. p.
Hujber Zsófia: Új kölyök a háztömbben: egy pályakezdő üzleti könyvtáros nehézségei és diadalai 259-260. p.
Henézi Katalin: A kínai egyetemi könyvtárosok új szerepe: szabadalmi információszolgáltatás fejlesztése a Nanjing Műszaki Egyetem könyvtárában 261-262. p.
Incze Dorottya: Könyvtárosok és a Vállalkozói Kiképzőtábor Veteránoknak 262-263. p.
Kiss Attila Csaba: Kisvállalkozás-fejlesztési központok és könyvtárak: egy felmérés 264-265. p.
Török Karola: Információs szakemberek a versenyszférában: esettanulmány francia vállalatokról 266-267. p.

- A szám teljes tartalomjegyzéke
- Szakmai együttműködési megállapodásunkról a TMT-vel, illetve a BME OMIKK-kal

2017. június 5., hétfő

Intézeti projektünkről a médiában

Tartalomszolgáltató műhelyünk Neon Budapest projektjének május 26-án megrendezett bemutatója népszerű témának bizonyult a médiában: az Index képszerkesztőjének másnapra megjelent helyszíni tudósítását követően, de attól függetlenül, Elképesztően klassz az új neonreklám-térkép címmel számolt be munkánk eredményéről Mindeközben rovatuk, s kisvártatva átvette hírét a 444.hu is.
Június elsején a Kossuth Rádió Közelről című magazinműsora is félórás tematikus blokkban foglalkozott Intézetünk munkájával. Prusinszki Istvánnal a Múzeum körút neonjairól a helyszínen készítettek külső felvételt, majd élő adásban, a rádió stúdiójában Fodor Jánossal és a grafikai arculatot megformáló Patkós Lucával készült interjú. Kránitz Balázs műsorvezető kérdésére Fodor János elmondta: valójában mindegy volt a téma, hiszen Intézetünk tartalomszolgáltatási projektjei olyan helyzetek modelljei, melyekben a könyvtáros feladata meglátni bármely értékes gyűjtemény összefüggéseit, hiteles információkig vezető kontextusát, s úgy kínálni azt a weben, közösségi médiában, hogy kedvet kapjon megismeréséhez és megosztásához is az olvasó. Így, bár természetes, hogy az újabb  nemzedéknek mást, kevesebbet jelentenek a neonjelek, tájékoztató munkájuk mégis felkeltheti irántuk a  jövő olvasóinak érdeklődését is. Az összeállítás a Mediaklikk archivumában 60 napig hallgatható vissza.
Június 8-án a We Love Budapest is hírt adott munkánkról, június 22-én visszatért a témára a Mindeközben.

Bízunk benne, hogy a projektben részt vett hallgatóink is örömmel látják, hogy gyakorlásként létrehozott webmunkáik széles érdeklődésre számíthatnak!

Térképre vitték a fogyatkozó budapesti neonörökséget - Nagy Attila Károly - Index.hu, 2017.05.27.
Elképesztően klassz az új neonreklám-térkép - Zubreczki Dávid - Index.hu/Mindeközben, 2017. 05. 29.
- Itt nézheted meg, hol vannak neonreklámok Budapesten - Herczeg Márk - 444.hu, 2017. 05.29.
- A Neon Budapestről a Közelről adásában - Kossuth Rádió, Mediaklikk.hu, 2017. 06. 01.
Már neten és térképen is elérhetőek a legszebb budapesti neonreklámok - welovebudapest.com, 2017.06.08.
Utazik a neonfelirat. Tudjuk honnan jön, csak azt nem tudjuk hová viszik Zubreczki Dávid - Index.hu/Mindeközben, 2017. 06. 22.
- Beszámolónk az eseményrőlblogunkban 

2017. június 3., szombat

Egészség – Információ – Könyvtár

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára, valamint az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár 2017. május 18-án rendezte meg 3. konferenciáját Egészség – Információ – Könyvtár címmel.
A rendezvényen intézetünket  Barátné Hajdu Ágnes és Senkei-Kis Zoltán képviselte.
A bevezető nagyelőadás Ádány Róza: Népegészségügyi kihívások Magyarországon címmel hangzott el.
A konferencián workshopot tartott többek között egykori hallgatónk Ruttkay Szivia is Open Acces a gyakorlatban címmel.

- Összefoglaló az eseményről a Semmelweis Egyetem honlapján
- További képek az eseményről a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapján