Keresés

2022. augusztus 3., szerda

Intézetünk az MKE Vándorgyűlésén


2022. július 14-16. között Kaposváron került megrendezésre a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 53. Vándorgyűlése. A MATE kaposvári campusán szervezett rendezvény a Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás hármasa köré szerveződött. Intézetünk oktatója, Winkler Bea július 16-án (pénteken), a Mezőgazdasági szervezet szekcióülésén tartott előadást "Könyvtárosok és a mesterséges intelligencia" címmel.

- Az illusztrációnkban felhasznált fényképet Winkler Bea előadásáról Habók Lilla készítette.
- További fényképek a Vándogyűlés honlapján: https://mkevandorgyules.hu/galeria-2022/

2022. augusztus 1., hétfő

Könyvtárosok pénzügyi kompetenciatérképe - Kiszl Péter előadása az EDULEARN22 nemzetközi konferencián


Kiszl Péter intézetigazgató a The financial literacy competency map of librarians című virtuális előadással képviselte intézetünket a 2022. július 4-6. között a spanyolországi Palma de Mallorcán megrendezett EDULEARN22 - 14th annual International Conference on Education and New Learning Technologies konferencián.

Az előadáshoz kapcsolódóan elfogadott angol nyelvű absztrakt és lektorált tanulmány az EDULEARN22 konferenciakötetében (https://doi.org/10.21125/edulearn.2022) olvasható:

KISZL Péter: The financial literacy competency map of librarians. = EDULEARN22 Proceedings. Palma de Mallorca (Spain), IATED, 2022. 6209-6218.p.
ISBN: 978-84-09-42484-9
DOI: https://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2022.1465

Az előadás a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával valósult meg.

2022. július 29., péntek

Könyvtörténeti tanulmányunk a Bibliothecae.it szakfolyóiratban


A Bolognai Egyetem által kiadott Bibliotheca.it nemzetközi könyvtár- és információtudományi, Scopus-indexelt szakfolyóirat legfrissebb számában jelent meg oktatóink részletes, illusztrációkkal gazdagon ellátott tanulmánya az ELTE Egyetemi Könyvtárában őrzött itáliai kódexekről:

Bibor Máté - Németh Katalin - Kiszl Péter: Italian Codices in Eötvös Loránd University Library, Budapest. = Bibliothecae.it, 11. évf. 2022. 1. sz. 40-111. p.

A tanulmány szabadon letölthető: https://doi.org/10.6092/issn.2283-9364/15072

2022. július 27., szerda

Pótfelvételi lehetőség!

Ősszel induló évfolyamainkra még lehet jelentkezni július 26. és augusztus 5. között!
Találkozzunk szeptemberben a Trefort-kertben!
Légy az ELTE egyetemi polgára!

MIKOR JELENTKEZHETSZ PÓTFELVÉTELIRE?
- Ha az általános felvételi eljárás során egyetlen megjelölt képzésre sem kerültél be;
- Ha az általános felvételi eljárásban nem nyújtottad be a jelentkezésedet.

Fontos tudni, hogy pótfelvételi során a bölcsészettudomány képzési területen kizárólag önköltséges képzések indulnak. Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, az e-felvételi rendszerében legkésőbb 2022. augusztus 5-ig lehet, és csak egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzése jelölhető meg.

MILYEN KÉPZÉSEKRE TUDSZ JELENTKEZNI?
BA: informatikus könyvtáros (Nappali vagy levelező)
MA: könyvtár- és információtudomány (Nappali vagy levelező)

További lehetőségek és tudnivalók:
- https://btk.elte.hu/potfelveteli2022

2022. július 25., hétfő

100 új hallgató? Köszönjük a jelentkezést - gratulálunk a sikeres felvételihez!


Töretlen az ELTE népszerűsége: az idei felvételi eljárás során az intézmény rekordszámú, 11.355 jelentkezőt vett fel képzéseire. A legtöbb hallgatót a Bölcsészettudományi Kar (2.174 fő) veszi fel, s intézetünk továbbra is a vezető könyvtár- és információtudományi felsőfokú képző- és kutatóhely Magyarországon, összesen 99 fő nappali és levelező tagozatra most felvett új hallgatóval és doktorandusszal, mely létszámot az augusztusi pótfelvételi eljárás még tovább növelheti

A könyvtár- és információtudomány népszerűségét napjainkban nem magyarázhatjuk mással, mint azzal, hogy sok rokon tudományterülethez és egy kiterjedt szolgáltatási rendszerhez kapcsolódik. Akik ezt a képzést választják, nyitottak a jövőbe vezető technológiai fejlődésre és a múlt tudásának szépségére is, tisztában vannak az üzleti információk gazdasági jelentőségével, de a kódexek muzeális értékeire is érzékenyek, s felelősnek érzik magukat azért is, hogy ezt a sokfelé-nyitottságot közvetítsék, képviseljék és dolgozzanak egy aktív szolgáltatás rendszeren, amely a társadalom minden szegmense felé hozzáférhetővé teszi a hiteles tudást, a múltra és nyitottságra épülő műveltséget, és a rálátást jelenünk komplexitására.

Jővőre, múltra egyaránt figyelő tudományos nyitottság és társadalmi felelőségérzet - szívből örülünk annak, hogy 2022 őszén is megismerhetünk majd 100 olyan leendő kollégát, akik készen állnak arra, hogy ezt a tudományterületet válasszák pályájuk vezérfonalául, s ehhez intézetünktől várnak útmutatást. Bízuk abban, hogy bizalmuk részben eddigi munkánk elismerése, s hiszünk benne, hogy közös munkánk eredményei igazolni fogják várakozásaikat! Frissen felvett hallgatóink köszöntése mellett szakmai együttműködő partnereinknek, kollégáinknak is köszönjük eddigi támogatásukat képzéseink népszerűsítésében és színvonalának emelésében, számítunk megtisztelő jövőbeli értékes közreműködésükre, akár megbízott oktatóként, akár vendégelőadóként, akár témavezetőként, akár szakmai gyakorlatok vezetőjeként.

Az előző évekhez képest nemhogy megőriztük, hanem emelni tudtuk az informatikus könyvtáros alapszakon szeptembertől tanulmányaikat megkezdő hallgatók létszámát, míg 2020-ban 46 fő, 2021-ben 65 fő, 2022-ben 69 fő nyert felvételt alapképzésünkre. Továbbra is népszerű a könyvtár- és információtudomány mesterszak, valamint a könyvtárostanár képzés (rövid ciklusú változatban is indítjuk), ahogy a tudományterületünkön hazánkban egyedülálló doktori programunk is. Teljes képzési portfoliónk nemzetközivé vált, valamennyi szinten fogadunk ERASMUS, illetve Stipendium Hungaricum ösztöndíjas diákokat, a legtöbb angol nyelven tanuló hallgatónk doktori programunkra érkezik.

Köszönjük a jelentkezéseket, sok sikert kívánunk frissen felvett hallgatóinknak, várjuk az őszi találkozást és a közös munkát Önökkel, de addig is szép nyarat, pihenést kívánunk!

- A felvételi eljárás részletes eredményei - grafikonok, intézetünk statisztikái 
- Minden idők legtöbb felvett hallgatója az ELTÉ-n
- Az ELTE az ország legjobb egyeteme, az ELTE számokban 
- ELTE - Felvettek
- ELTE - Gólyatábor

2022. július 22., péntek

Smart investing@your library - a mesterképzésben


A 2021/2022. tanév tavaszi félévében intézetünk mesterszakos hallgatói Kiszl Péter intézetigazgató Üzleti információ és pénzügyi kultúra című kurzusán kiemelten foglalkoztak a pénzügyi kultúra fejlesztésének könyvtári lehetőségeivel, a nemzetközi jó gyakorlatok tudományos igényű áttekintésével. Magyarországon is adaptálható, követendő modellként megvizsgálták az American Library Associaton és a FINRA Foundation által működtett Smart investing@your library komplex program valamennyi pillérét (https://smartinvesting.ala.org), majd kitértek a vállalkozásfejlesztés támogatásának bevált könyvtári eszközeire is.

Az előadás a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával valósult meg.

2022. július 20., szerda

Köszönet külsős oktatóinknak!
Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet képzési programjának nem csupán korokon átívelő, interdiszciplináris ismeretanyagot kell közvetítenie, de az elméleti tudást egy globális intézményhálózat gyorsan változó gyakorlatával összhangban, a könyvtáros szakmával szoros együttműködésben kell átadnia a jövő szakembereinek. Főállású oktatóink munkája mellett ezért nélkülözhetetlenek a hosszú távú szakmai együttműködések és ezért tartozunk őszinte köszönettel azoknak, akik szakmai munkájuk mellett is vállalják, hogy félévről-félévre bekapcsolódnak az oktatásba. Örömteli, hogy képzéseink valamennyi szintjén (BA, MA, OTAK, PhD) szerepet vállalnak a könyvtári szektor jeles szakemberei, hogy óraadóként számíthatunk egy-egy terület elismert szakértőire, ambiciózus kutatókként doktorandszainkra is. 

Intézetünk, egyetemi műhelyünk minden polgára nevében köszönjük mindazok munkáját, akik a 2021/2022-es tanévben értékes szakmai szempontokkal gazdagították képzési programunkat, lehetővé téve, hogy hallgatóink több könyvtártípus gyakorló képviselőjével, s számos szakterület kiemelkedő kutatójával már oktatóként is megismerkedhessenek!

A 2021/2022-es tanév tavaszi félévének megbízott (külsős) oktatói:

Dr. Tószegi Zsuzsanna - az ELTE BTK KITI címzetes egyetemi docense
- BTKD-IR-15 Konzultáció (Doktori képzés)

Schubert András - a Scientometrics Q1-es szakfolyóirat szerkesztője, az MTA KIK ny. tudományos tanácsadója
- BMA-IKTD-117 Tudománymetria (MA nappali)
- BMA-IKTD19-L-117 Tudománymetria (MA levelező)

Dr. Szabó Panna - osztálvezető-helyettes, Egyetemi Könyvtár
- BBN-KVT-480 Kutatástámogatás (BA nappali)
- BBN-KVT-L-480 Kutatástámogatás (BA levelező)

Vass Anna Johanna - - könyvtárvezető, Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet
- BMA-IKTD19-120 Formai feltárás, metaadat-rendszerek (MA nappali)
- BMA-IKTD19-L-120 Formai feltárás, metaadat-rendszerek (MA levelező)

Németh Réka Valentina - PhD-hallgató / Óbudai Árpád Gimnázium
- BMA-IKTD19-419 Projektmunka (MA nappali)
- BMA-IKTD19-L-419 Projektmunka (MA levelező)

Orosz Adrienn - PhD-hallgató
- OT-KVT-301 Speciálkollégium (OTAK)

Nagy Andor - PhD-hallgató / Országos Széchényi Könyvtár - Könyvtári Intézet
- BBN-IKT-487 Tartalomkezelő rendszerek (BA nappali)
- BBN-IKT-L-487 Tartalomkezelő rendszerek (BA levelező)

Zsömle Viktor - PhD-hallgató / Széchenyi Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár
- BMA-IKTD-345 Információvizualizálás (MA nappali)
- BMA-IKTD-L-345 Információvizualizálás (MA levelező)

2022. június 27., hétfő

Doktoranduszunk publikációja Q2-es folyóiratban


Joseph Marmol Yap első éves PhD hallgatónk Yelizaveta Kamilovával közösen írt tanulmánya Subject Librarianship in Kazakhstan: Exploring Information Literacy Skills, Functions, and Practices címmel jelent meg az International Journal of Media and Information Literacy Q2-es folyóiratban.

https://ijmil.cherkasgu.press/journals_n/1654769748.pdf
DOI: 10.13187/ijmil.2022.1.132
https://ijmil.cherkasgu.press

2022. június 25., szombat

Tartalomszolgáltatás-kutatás 2022. tavasz

Mesterszakos hallgatóink tartalomszolgáltatással és digitális gyűjteményekkel foglalkozó gyakorlataikon saját tartalomszolgáltatási ötleteik kidolgozása mellett ezen a tavaszon is bővítették a jó, vagy épp kritizálható digitális gyűjteményi példák tárát, vizsgálták gyűjtemények közösségi média jelenlétét és készülő projektünkhöz kapcsolódóan képeslaptárakkal, régi képeslapok jellegzetességeivel foglalkoztak. Munkáik a KutatásiNapló blogban olvashatóak:

- Kutatási Napló blog - tartalomjegyzék

2022. június 24., péntek

Sikeres záróvizsgák, diplomaosztó ünnepség


Intézetünkben 2022. június 13-17. között több mint 40 hallgató záróvizsgájára került sor informatikus könyvtáros alap- és mesterszakon.

Gratulálunk a sikeres vizsgákhoz, és szeretettel várjuk hallgatóinkat a 2022. július 18-án (hétfőn) 13:00 órakor kezdődő diplomaosztó ünnepségre.

2022. június 23., csütörtök

Internet szemle 2022. tavasz

Másodéves BA hallgatóink a Hálózati kommunikáció című gyakorlaton 2022 tavaszán is nyomon követték a technológiai híreket és a hálózati jelenségek változásait, hiteles forrásokat kerestek és kiemelték a legfontosabb trendeket. Munkáikat a webes publikálás szabályait elsajátítva, InternetSzemle című blogunkon készítették el, ahonnan elérhető az általuk szemézett 166 hír és felhasznált forrást is.

- A 2022. tavaszi félév tartalomjegyzéke
- Korábbi évfolyamok munkái

2022. június 22., szerda

Ünnepi Könyvhét, Egerben

Az Ünnepi Könyvhétre jelent meg A könyvtárak digitális ökoszisztémája című kötet, melynek szerzője Lengyelné Molnár Tünde, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Informatikai Karának dékánhelyettese. A kiadványt az egri felsőoktatási intézmény oktatói mellett intézetünk igazgatója, dr. Kiszl Péter mutatatta be a Líceumban, 2022. június 9-én. 

- Bővebben a bemutatóról
- Az illusztrációban felhasznált fotókat Szepesi Áron készítette