Keresés

Betöltés...

2016. október 20., csütörtök

Együttműködő partnereinknél jártunk

A félév során hagyományosan felkeressük elsőéves BA és MA hallgatóinkkal együttműködő partnereinket, hogy a mindig megújuló diákság már tanulmányai kezdetén találkozhasson gyakorló könyvtáros szakemberekkel, láthassa és bejárhassa az egyetemen elméletben megismert könyvtári rendszer élő, működő központjait. A látogatások során kalauzoló kollégák figyelmét, szíves fáradozásait ezúton is köszönjük!

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára, 2016. október 3.
*

Országos Széchényi Könyvtár, 2016. október 4.
Kalauzaink voltak: 
Altalános vezetés: Herendi László, Tudományos Titkárság
Könyvtártudományi Szakkönyvtár: 
Fazokas Eszter, Borvölgyi Györgyi, Tóth Béla
*

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2016 október 4.
BA első és MA első évfolyam
Kalauzunk volt: 
Dippold Péter, 
Babákné Kálmán Mariann, Csoma Éva, Horváth Tímea (tájékoztatási csoportvezetők)
*

Piarista Központi Könyvtár - 2016. október 13 .
MA első évfolyam
Kalauzunk volt: Baranya Péter

2016. október 17., hétfő

Kiszl Péter a könyvtárak társadalmi szerepvállalásáról az M1-en

Kiszl Péter intézetigazgató 2016. október 16-án az M1 közszolgálati televízió Médiaklikk című műsorában - a hazai és nemzetközi trendeket érintve - a könyvtárak társadalmi szerepvállalásáról beszélt.
Az összeállításban az egykori állatkerti mozgókönyvtárat idézte fel Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

- A műsor megtekinthető az MTVA oldalán (a bejátszás 14:50-től indul)
- Képek a műsorból

2016. október 16., vasárnap

Demonstrátori megbízás

A 2016. október 12-én tartott Intézeti Tanács a 2016/2017-es tanév őszi félévére Farkas Csenge végzős informatikus könyvtáros mesterszakos, nappali tagozatos hallgató demonstrátori pályázatát támogatta.

Farkas Csenge demonstrátori munkájához sok sikert kívánunk!

- Az augusztus végén blogunkon is megjelent pályázati kiírás (PDF)

2016. október 10., hétfő

Meghívó Prof. Ragnar A. Audunson előadására

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
Könyvtár- és Információtudományi Intézete (ELTE BTK KITI) tisztelettel várja az érdeklődőket Prof. Ragnar A. Audunson, az Oslo and Akershus University College of Applied Sciences tanárának Libraries and the other ALM-institutions as an infrastructure for a sustainable public sphere in a digital age című angol nyelvű, tantermi előadására.

Időpont és helyszín:
2016. október 13. csütörtök, 14:00-tól 15:30 óráig
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt.) 6-os tanterem
Az előadás nyilvános és ingyenes, de a helyszín befogadóképességének korlátozottsága miatt - 2016. október 12-én 16:00 óráig történő - előzetes regisztrációhoz kötött: lis.elte.hu/reg

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

- Audunson professzor korábbi előadásairól beszámoló és videó blogunkban: 2014, 2012

2016. október 9., vasárnap

Szakdolgozati címbejelentés

A szakdolgozati címbejelentők - témavezetőket követő - jóváhagyó aláírására a kari leadási határidő (2016. október 15.) előtt még 2016. október 13-án (csütörtökön) 13:30-14:00 óra között nyílik lehetőség dr. Kiszl Péter intézetigazgató úrnál. Előzetes titkársági bejelentkezés nem szükséges.

Minden kedves hallgatónknak sikeres szakdolgozatírást kívánunk! 

2016. október 6., csütörtök

Barátné Hajdu Ágnes rektori elismerése

2016. október 3-án intézetünk tanszékvezetője, Barátné Hajdu Ágnes Rektori Kiválósági Különdíjat vehetett át Mezey Barnától, az ELTE rektorától.
Egyetemünk kiemelkedő oktató-kutatói egy éven keresztül részesülnek a Különdíjban: a díjátadó ünnepségen 96 oktató jelent meg és vette át az elismerést. 
A pályázók oktatási tevékenységét, tudományos kutatásait és egyetemi közéleti aktivitását egyaránt értékelték, a Különdíjban azok a pályázók részesülhettek, akik mindhárom komponens esetében kiemelkedő munkát végeznek.

Barátné Hajdu Ágnes tanárnőnek szívből gratulálunk, mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai és tudományos életben, valamint oktatói tevékenységében további sikereket kívánunk!

- Hír a díjátadásról egyetemünk honlapján
- Pályázati kírás

Fotók: ELTE Online

2016. október 4., kedd

Nyitott Napok 6.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat hatodik délutánjára:

A középkori magyar nyelvű irodalom fordítóiról
Fordítási technikák, árulkodó hibák

Madas Edit akadémikus, egyetemi tanár
(MTA  OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport, PPKE) 

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2016. október 12. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
*
Emlékeztető az ötödik alkalomról:

A Nyitott Napok 2016 őszi szemeszterének első előadója Gábor Csilla, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalomtudományi Intézetének professzora volt.
Mint arra a szeptember 21-i előadás címe (A Ponciánus-história históriája – kódexek, fordítások, kiadások) is utalt, a szóban forgó novellafüzér évszázadokon át népszerű volt.
Gábor Csilla előadásában először a "Hét bölcs története"-ként is szereplő elbeszélés cselekményét ismertette, majd a szövegvariánsokat tekintette át. A mű 72 latin nyelvű, középkori kézirata közül a gyulafehérvári Batthyaneum és az ELTE Egyetemi Könyvtár kódexét mutatta be. Ez utóbbit Sztáray Máté 1474-ben másolta Nagyváradon.
A nyomtatott kiadások közül a 16–17. századi magyar nyelvűek kerültek terítékre: a bécsi 1573-as és a lőcsei 1633-as edíció, valamint a kolozsvári töredék.
Az előadás végén Gábor Csilla rámutatott arra, hogy ennek és a hasonló, ma csak szépirodalomként olvasott műveknek az adott korban többfajta funkciója volt: egyazon cselekmény a prédikációs segédanyagtól a „világi”, mulattató olvasmányig különféle célokra szolgált. Ezzel együtt a mai ember számára nem csak kor- és mentalitástörténeti, ill. nyelvszemléleti tanulságokkal szolgálnak, hanem akár szórakoztató olvasmányként is.
- Az ELTE Egyetemi Könyvtár kódexe és a lőcsei kiadás
- Mindkét régi magyar fordítás részletei olvashatók mai helyesírással
- A lőcsei kiadás korszerűsített szövege – Heltai Gáspárnak tulajdonítva – a Magyar Elektronikus Könyvtárban
- Gábor Csilla, A történet kerete, a keret története: Változatok Ponciánusra = Erdély reneszánsza , szerk. G. Cs., Luffy Katalin, Sipos Gábor, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009, 147–160.
- Csilla Gábor, The Frame of the Story, the Story of the Frame, Philobiblon, 15 (2010), 176–193.
- Gábor Csilla, A hét bölcs mester mint épületes olvasmány – Ponciánus császár középkori történetei = G. Cs., Laus et polemia: Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban, szerk. Korondi Ágnes, Debrecen, Debreceni University Press – Kolozsvár, Bolyai Társaság, Egyetemi Műhely, 2015, 307–332.

A fényképeket Kállai Anita készítette.
- További fényképek
- Az eseménysorozat honlapja
- Beszámolók és képek a Nyitott napok korábbi előadásairól blogunkban

2016. október 3., hétfő

ProQuest Library Science Database

Intézetünkben 2016. október 31-ig lehetőség nyílik a ProQuest Library Science Database teljes szövegű tartalmakat biztosító rangos könyvtár- és információtudományi szakirodalmi adatbázis tesztelésére.

További információ az intézeti könyvtárban kérhető!

Eredményes kutatást kívánunk!

- Bővebben a szolgáltatásról
- Feldolgozott folyóiratok

2016. október 2., vasárnap

Meghívó Bella Katalin kutatóhelyi vitájára

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Könyvtártudomány Doktori Programja, valamint
Könyvtár- és Információtudományi Intézete

tisztelettel meghívja Önt

Bella Katalin
doktorjelölt
A Szépirodalmi Könyvkiadó története (1950-1956)
című PhD-értekezésének

kutatóhelyi vitájára

2016. október 6-án (csütörtökön) 15:30 órára
a 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6-os tanterembe.

Témavezető: Dr. habil. Kiszl Péter, PhD
Vitaindítót tart: Barátné Dr. habil. Hajdu Ágnes, PhD és Dr. Iván Géza, CSc
Titkár: Dr. Bibor Máté, PhD

A disszertáció az intézeti könyvtárban hozzáférhető.

Dr. habil. Kiszl Péter
doktori programvezető, intézetigazgató

Képek a vitáról

- A kutatóhelyi vitáról Kerekes Pál publikált részletes beszámolót:
Szépirodalom és kiadója: a múlt feltárása folyik. Könyvkonnektor, 2016. október 14.

2016. szeptember 30., péntek

Szakdolgozati témaválasztás kollegiális légkörben

Intézetünk stratégiájának mind fontosabb eleme a könyvtártudományi felsőoktatás és a könyvtári gyakorlat közötti határok feloldása. Az új hagyományként már másodízben, szeptember 29-én megrendezett szakdolgozati témakonzultáció oldott hangulata is azt jelezte, együttműködő partnereink vezető könyvtáros munkatársai örömmel érkeznek hozzánk, s ajánlják végzős hallgatóink figyelmébe a számukra kiemelten fontos kutatási témákat. Bár hallgatóinknak a tudományos eszmecserék, gyakorlatok és közös projektek évről-évre több lehetőséget biztosítanak arra, hogy képzésük ideje alatt élő kapcsolatba kerülhessenek a tágabb szakmai élettel, az első, tudományos megmérettetést jelentő munka mégis fontos mérföldkő marad. Erre hívta fel figyelmüket Kiszl Péter intézetigazgató, a felelősséget is kiemelve: az archivált szakdolgozat életre szóló referencia, visszamutat a tanulmányok időszakára, de előre is, a megkezdett szakmai pályára, melyet vonzáskörébe téríteni a hét intézmény képvielője most személyes ajánlóval érkezett. Sorrendben Hoffmann Ádám (BCE EK), Giczi András (BME OMIKK), Székelyné Török Tünde (ELTE EK), Kovácsné Koreny Ágnes (FSZEK), Rózsa Dávid (KSH Könyvtár), Heinczné Oszkai Judit (OIK) és dr. Kulcsár-Szabó Ernőné Gombos Annamária (OSZK) tartott szakmailag komoly, de a kortesbeszéd műfaját játékosan megidéző ismertetőt. A nyolc intézménytől százat is meghaladó témaajánlatban eligazodni így is nehéz volt: a tájékoztató után kötetlen, személyes megbeszélések segítették hallgatóinkat a - talán pályafutásukat is meghatározó - döntéseikben.

- Partnereink témajavaslatai
- További képek az eseményről

2016. szeptember 29., csütörtök

Erasmus pót-pályázat - határidő október 5.!

Tisztelt Hallgatók!
Felhívjuk figyelmüket az Erasmus-pótpályázat leadásának közelgő határidejére!

Vegyék figyelembe, hogy a fenti pályázati határidő intézeti Erasmus koordinátorounkra, Bella Katalinra vonatkozik: október 5-én kell leadnia az elbírált pályázatokat. 

Ha tehát érdekli Önöket a részvétel a nemzetközi diákcsereprogramban, kérjük egyeztessenek vele és a legrövidebb időn belül juttassák el hozzá pályázatukat, hogy szeptember 25-én leadhassa azokat a kari koordinátornak.


- minden kitöltendő dokumentum és információ elérhetősége: www.elte.hu/content/erasmus-palyazati-felhivas
Intézetünk Erasmus oldala - pályázható partneregyetemeink
- Intézeti Erasmus koordinátor: Bella Katalin egyetemi tanársegéd

2016. szeptember 27., kedd

Kiszl Péter és Szalaváry Miklós az M1 műsorában

2016. szeptember 25-én (vasárnap) az M1 közszolgálati televízió a Médiaklikk című műsora keretében vetítette az Egyetemi Könyvtár  és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjáról szóló összeállítását, melyben megszólalt dr. Kiszl Péter kuratóriumi elnök, intézetünk igazgatója és Szalaváry Miklós, a könyvtár restaurátora.

- A műsor megtekinthető a Médiaklikk oldalán
- Az örökbe fogadható könyvek listája