Keresés

2020. május 28., csütörtök

InternetSzemle - 2020. tavasz


A világjárvány és a távolléti oktatás ellenére másodéves hallgatóink ezen a tavaszon is megörökítették a web híreit, jelenségeit, könyvtáros szemmel is érdekes változásait. A forráskezelést, az információ hozzáadását és tömörítését a webes publikálás szabályainak betartásával gyakorló projektünk legfrissebb kiadása az alábbi linken érhető el:


2020. május 26., kedd

Fogadóórák a vizsgaidőszakban

Tisztelt Hallgatók!
Oktatóink a 2020. tavaszi/nyári vizsgaidőszakban is állnak rendelkezésükre. Fogadóórákat most nem tarthatunk, de e-mailben, s igény szerint bármely más, kölcsönösen rendelkezésre álló távkommunikációs formában, szívesen konzultálunk Önökkel. E-mail címeinket a honlap oktatói oldalain megtalálják.


Eredményes felkészülést, sikeres vizsgákat kívánunk!

2020. május 20., szerda

Linkgyűjtemények a záróvizsgákhoz

Tisztelt záróvizsgázó Hallgatók!

A rendkívüli járványügyi helyzet, illetve a távolléti oktatás figyelembevételével rendhagyó összeállítást készítettünk, hogy az egyes tételekhez tartozó, szabadon elérhető szakirodalmi forrásokkal segítsük a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében BA és MA szinten záróvizsgázó hallgatóink felkészülését.


Az alap- és mesterszakos linkgyűjtemények az MS Teams záróvizsga csoportjaiból érhetők el.

Sikeres záróvizsgát kívánnak a Könyvtár- és Információtudományi Intézet oktatói!

2020. május 17., vasárnap

Radó Rita intézetünk oktatója


Ráczné Radó Rita, az Országos Széchényi Könyvtár Projektiroda koordinátora 2020. május 1-jétől főállású egyetemi tanársegédként csatlakozott intézetünk oktatói közösségéhez.

Tanárnő kinevezéséhez szívből gratulálunk és munkájához további sikereket kívánunk!

2020. május 5., kedd

Specializáció tájékoztató

2020. május 13-án (szerda) 16.30-tól kerül sor az informatikus könyvtáros alapszakos, nappali és levelező tagozatos hallgatók idei specializáció választó tájékoztatójára, a különleges helyzetre való tekintettel az MS Teams alkalmazásban.

Az információ- és tudásmenedzsment specializációval kapcsolatos kérdésekre dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató válaszol, a könyvtörténet specializációról dr. Bibor Máté ad tájékoztatást az érdeklődő hallgatóknak.


A jelentkezésről és tanulmányi kérdésekről dr. Németh Katalin adjunktus ad felvilágosítást, míg az Intézeti Képviselet tagjai a két specializációval kapcsolatos tapasztalataikról és élményeikről mesélnek.

A meghívást az MS Teams csoportba Neptun-üzenetben továbbítjuk az érintett hallgatóknak.

2020. május 3., vasárnap

British Library - webinárok


Wollner Ildikó, a British Library munkatársa a következő webinárokat ajánlja oktatóink és hallgatóink figyelmébe. Köszönjük!

The British Library's Shared Research Repository
Thursday 7th May, 2.30-3.30pm
Creative and cultural organisations require repositories that look good, are attractive to users and support a wide range of non-text research outputs. Join us to learn more about our shared repository for UK cultural heritage organisations.
Details and sign-up here: https://attendee.gotowebinar.com/register/5003834943448442636


Introduction to research data, data services and DataCite at the British Library (and beyond)
Thursday 14th May, 2.30-3.30pm
This webinar will provide an introduction to research data and how to use persistent identifiers such as DOIs to make research data and other digital outputs like theses and grey literature findable and citable online. This webinar will also provide an introduction to DataCite, an international non-profit organisation, which enables the ability to create DOIs for digital objects.
Details and sign-up here: https://attendee.gotowebinar.com/register/6958681955238901260


Introduction to EThOS: the British Library database of UK theses
Thursday 21st May, 2.30-3.30pm
The British Library service known as EThOS is effectively a shop window on the amazing doctoral research undertaken in UK universities. With half a million thesis titles listed, you can uncover unique research on every topic imaginable and often download the full thesis file to use immediately for your own research. This webinar will offer a guided walk through the features and content of EThOS, and the research potential for making use of EThOS as a dataset.
**This webinar will be of interest to doctoral students and researchers, so please do advertise locally. It will also be of interest to librarians wishing to learn more about how EThOS works**.
Details and sign-up here: https://attendee.gotowebinar.com/register/1072813692823727372


Project FREYA: How persistent identifiers can connect research together
Thursday 28th May, 2.30-3.30pm
This webinar will showcase the latest developments from the EC-funded FREYA project, including the PID Graph which provides a method to discover the relationships between different researchers and their organisations and find out the full impact of research outputs. It will also describe upcoming developments planned in the final year of the project such as a Common DOI Search.
Details and sign-up here: https://attendee.gotowebinar.com/register/6895938324199891724

2020. április 30., csütörtök

Záróvizsga információk


Értesítjük szakzáró hallgatóinkat, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi félévének informatikus könyvtáros BA és könyvtártudomány MA nappali és levelező tagozatos záróvizsgáin az Intézeti Tanácsunk 2020. április 29-én meghozott döntése alapján a járványügyi helyzetre való tekintettel, a JOKT előírásaival összhangban kivételesen nem szervezünk írásbeli részt, hanem kizárólag szóbeli számonkérés lesz a MS Teams alkalmazásban.

2020. április 29., szerda

Voit Krisztina 80

Születésének 80., halálának 10. évfordulója alkalmából tisztelettel és szeretettel emlékezünk Könyvtártudományi Tanszékünk egykori vezetőjére, doktori programunk és a Nyitott Napok rendezvénysorozatunk alapítójára, a könyv-, könyvtár- és sajtótörténet kiváló kutatójára és oktatójára, Voit Krisztina tanárnőre (1940-2010).


Voit Krisztina egyetemi docens első és egyetlen munkahelye volt tanszékünk, neve összeforrott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával. 2020 tavaszára emlékkonferenciával készültünk, amit a koronavírus járvány miatt elhalasztani kényszerülünk. Örököse, Voit Pál jóvoltából Voit Krisztina szakmai hagyatéka a Könyvtár- és Információtudományi Intézetben található, terveink szerint a közeljövőben kamarakiállítást szervezünk Tanárnő munkásságáról. Ehhez fotókat, dokumentumokat, de akár visszaemlékezéseket is örömmel fogadunk (kapcsolat: lis@btk.elte.hu).


Voit tanárnő nyitott, kedves személyisége, kivételes műveltsége és tehetsége mindannyiunk előtt példaként szolgál.


Elhunyt Voit Krisztina. ELTE LIS. 2010. április 29.
Voit Krisztina válogatott publikációi az MTMT-ben


2020. április 24., péntek

A könyvtár- és információtudományi képzés ökológiája


Kiszl Péter intézetigazgatónak a Könyvtári Figyelő 2020. évi 1. számában megjelent átfogó tanulmánya elemzi a közelmúlt felsőfokú könyvtárosképzést érintő környezeti hatásait, bemutatja a hazai képzés jelenlegi rendszerét és kereteit, fejlesztésének irányait. Statisztikai adatok alapján meghatározza azokat a beavatkozási területeket, melyek hatására növelhető lenne a könyvtáros szak és a könyvtáros hivatás iránt érdeklődők, továbbá csökkenthető a pályaelhagyók száma. A 32 oldalas, több mint 130 jegyzetet tartalmazó közlemény nemcsak az egyetemi könyvtáros- és információs szakemberképzés, hanem egyúttal az azzal szimbiotikus viszonyban lévő magyarországi könyvtárügy 2020. év eleji helyzetének komplex megközelítésű, nemzetközi kontextusba helyezett lenyomatát is adja.

KISZL Péter: A könyvtár- és információtudományi képzés ökológiája. = Könyvtári Figyelő. 30. évf. 2020. 1. sz. 9-40. p.
Nyomtatható változat szabad elérése az EPA-ból


Ugyanebben a számban olvasható Fodor János adjunktus részletes beszámolója a 2019. november 26-án és 27-én, immár negyedik alkalommal megszervezett Valóságos könyvtár - könyvtári valóság című könyvtár- és információtudományi konferenciánkról, melynek előadásaiból már készül intézeti szakkönyv sorozatunk következő része.

FODOR János: Konferencia és ünnep. Valóságos könyvtár - könyvtári valóság IV. konferencia az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. = Könyvtári Figyelő. 30. évf. 2020. 1. sz. 41-53. p.
Nyomtatható változat szabad elérése az EPA-ból

Könyvtári Figyelő 2020. 1. szám

2020. április 22., szerda

Diszciplínák metszéspontjában - új tanulmányunk a Parlandóban

Figyelmükbe ajánljuk intézetünk oktatóinak legújabb publikációját, amely Diszciplínák metszéspontjában: zenei könyvtárosok képzése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen címmel jelent meg a Parlando zenepedagógiai folyóirat 2020. évi 3. számában.


Kiszl Péter és Németh Katalin tanulmánya a Művészetközvetítő és Zenei Intézettel közösen indított zenei könyvtáros specializációt elemzi. Részletesen bemutatja a képzés sajátosságait, az együttműködő partnerintézményeket és a munkaerőpiaci lehetőségeket.

KISZL Péter - NÉMETH Katalin: Diszciplínák metszéspontjában: zenei könyvtárosok képzése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. = Parlando: zenepedagógia folyóirat. 62. évf. 2020. 8. sz.

2020. április 21., kedd

Nyelvvizsga hiányában visszatartott diplomák kiadása


A Kormány 101/2020. (IV. 10.) rendelete értelmében megkezdődik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a korábban nyelvvizsga hiányában visszatartott diplomák kiadása. Az eljáráshoz első lépésként az adatokat kell egyeztetni. Az Egyetem az adategyeztető űrlapon megadott adatok alapján tudja a képzés adatait beazonosítani, a szükség szerinti egyeztetéshez az ott megadott elérhetőségeket használja, illetve az ott megadott címre juttatja el az oklevet.


Az eljárás részleteiről az ELTE honlapján tájékozódhatnak!

2020. április 20., hétfő

Doktori képzés - jelentkezés május 8-ig


Tisztelt érdeklődők, leendő doktoranduszaink!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy meghosszabbított jelentkezési határidő áll rendelkezésükre a doktori képzésre: a jelentkezéseket 2020. március 16-tól május 8. éjfélig lehet benyújtani online.