Keresés

2019. március 20., szerda

Meghívó - Kettős könyvbemutatónk az OSZK-ban

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtára tisztelettel meghívja az érdeklődőket az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete közelmúltban megjelent két kötetének bemutatójára:

Kiszl Péter - Csík Tibor szerk.
Valóságos könyvtár - könyvtári valóság
Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018.

Kerekes Pál - Kiszl Péter
Magyar irodalom a világhálón
Szabadon elérhető magyar nyelvű szöveggyűjtemények

Időpont:
2019. március 27. (szerda) 17 óra

Helyszín: 
Az Országos Széchényi Könyvtár tanácsterme
1827 Budapest, Budavári Palota F épület V. emelet, 516.A megjelenteket köszönti:
Tüske László, az OSZK főigazgatója
és Sörény Edina, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetője

A köteteket ismerteti:
Bényei Miklós, a Debreceni Egyetem c. tanára
Dippold Péter, a FSZEK Központi Könyvtárának igazgatója
Tószegi Zsuzsanna, az ELTE BTK c. egyetemi docense
Tóvári Judit, az Eszterházy Károly Egyetem ny. főiskolai tanára

Moderátor:
Fazokas Eszter, a Könyvtártudományi Szakkönyvtár vezetője

A rendezvény keretében a résztvevőknek - korlátozott számban - tiszteletpéldányokat biztosítunk.
További információ: fazokas.eszter@oszk.hu

2019. március 11., hétfő

Nyitott Napok 26. - Meghívó

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat huszonhatodik délutánjára:


Turistaszemmel Európában. 
Rhédei Ádám útinaplója 1789–1792.

S. Sárdi Margit 
(ELTE BTK RMIT)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2019. március 27. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadás végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*
Illusztráció: Rhédei Ádám rajza Ferney-ről, Voltaire házáról

2019. március 8., péntek

Digitális bölcsészet a könyvtár- és információtudományban 4. rész

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) 2019. évi 2. számában folytatódik a digitális bölcsészet, valamint a könyvtár- és információtudomány kapcsolatát vizsgáló tanulmánysorozatunk:

Kiszl Péter - Mátyás Melinda:
Digitális bölcsészet a könyvtár- és információtudományban 4. rész Történeti kutatásokhoz kapcsolódó európai adatbázisok
69-90. p.

A tanulmány absztraktja:

A digitális bölcsészet, valamint a könyvtár- és információtudomány szoros kapcsolatban álló diszciplínák. Tanulmánysorozatunk negyedik részében a European Association for Digital Humanities (EADH) által közzétett multidiszciplináris projektekből válogatva a történettudományhoz kötődő adatbázisokat (1914-1918-online, International Encyclopedia of the First World War, ALCIDE – Analysis of Language and Content In a Digital Environment, CENDARI – Collaborative European Digital Archive Infrastructure, COURAGE – Cultural Opposition: Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries, eHeritage – Expanding the Research and Innovation Capacity in Cultural Heritage Virtual Reality Applications, Europeana Newspapers, Forced Labor 1939−1945. Memory and History, PELAGIOS – Pelagios: Enable Linked Ancient Geodata In Open Systems, Fasti Online) elemezzük. Vizsgálatunk eredményeinek közzétételével elsősorban a magyarországi könyvtári tájékoztatást és a könyvtárosképzést szeretnénk támogatni, valamint a hazai tartalomszolgáltatások színvonalának emelését ösztönözni.

2019. március 4., hétfő

Ódry Archívum - hallgatóink munkájának új eredménye a weben

ÓDRY Archívum 1956-1969
Az Ódry Színpadon bemutatott előadások fényképarchívumából.
Készült az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet és az SZFE Könyvtár, Kottatár és Médiatár együttműködésében, 2018/2019.


Az ELTE BTK Könyvtár- és Infomációtudományi Intézete és a Színház- és Filmművészeti Egyetem együttműködési megállapodása keretében az ELTE BTK KITI hallgatói digitalizálták az Ódry Színpadon tartott vizsgaelőadások képanyagát tartalmazó, több ezer tételes fotóarchívum legkorábbi képeit.

Hallgatóink a 2018/2019-es tanév őszi félévben a hatvanas évek végéig értek, 26 előadás több, mint 300 fényképét dolgozta fel Fodor János irányításával Agárdi László, Medgyesy Bence, Opálka Tamara, Tóth Fruzsina és Veres Zsuzsanna.
Az adattárat nevekkel, pozíciójelölésekkel, szerepekkel és adatbázisok kapcsolásával bővítették:
- 700 rekordos mutató készült a képek adatairól, mutató tárja fel a képeken szereplő színészeket, a bemutatott darabokat, szerzőiket, a rendezőket és a fényképek készítőit.
- A mutató minden rekordját kapcsolták - lehetőség szerint több- adatbázishoz: OSZMI, SZFE OPAC, IMDB, Wikipédia, Port.hu
A megállapodás értelmében a digitalizált képanyag az SZFE Könyvtár, Kottatár és Médiatár állományában kutatható, bélyegképeit azonban, a gyűjtött adatokkal, kapcsolt linkekkel az iNapló gyűjteményében közzé tehették. Ezt a gyűjteményt publikálták most, benne 300, eddig ismeretlen felvétel, egy színész-nemzedék indulásának első pillanatai.

- A gyűjtemény címe: http://inaplo.hu/odryarch

2019. február 27., szerda

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018.

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018 címmel megjelent az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének legújabb kiadványa.

Szerkesztette: Kiszl Péter és Csík Tibor
Lektorálta: Bényei Miklós, Dippold Péter, Tószegi Zsuzsanna, Tóvári Judit
Olvasószerkesztő: Kovács Katalin
Műszaki szerkesztő: Szabó Panna
Angol nyelvi lektor: Kovácsné Koreny Ágnes
További munkatársak: Boda Gáborné Köntös Nelli, Németh Katalin, Patkósné Tóth Zsuzsanna

Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2018. 384 p.
ISBN 978-963-489-017-1
DOI: 10.21862/vkkv2018


TARTALOM
Kiszl Péter: Előszó. Emberközpontú könyvtártudomány
Sepsey Tamásné Vígh Annamária: Bevezető. A könyvtár mindenkié

KÖNYVTÁRAK ÉS PLATFORMOK
Fodor Péter: A fejezet tanulmányai elé
Klaudy Kinga: Egy új tudományág születésének könyvtári vonatkozásai
Káldos János: A (nemzeti) könyvtár állandósága és változása
Fehér Miklós: Tudomány, tudás – szerep és tevékenység
Ramháb Mária: A KönyvtárMozi közösségteremtő ereje
Redl Károly: Könyvtár, ami összeköt
Nagy János Ádám: A könyvtári állomány rendezésének újszerű módszerei.
Esettanulmány az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtárának modernizálásáról

Barátné Hajdu Ágnes: Kompetenciafejlesztés – érdekérvényesítés. Eszközök és módszerek az aktuális IFLA stratégiákban
Kiszl Péter: Pénzügyi kultúra, vállalkozásfejlesztés, képzés: a könyvtár mint a gazdasági fejlődés egyik záloga
Csík Tibor: Könyvtár és oktatás. A könyvtárak oktatási szerepének kialakulása

OKTATÓINK KUTATÁSAIBÓL
Bényei Miklós: A fejezet tanulmányai elé
Bibor Máté János: Vázlatok egy pályaképhez. Soltész Zoltánné Juhász Erzsébet (1921–1997)
Tószegi Zsuzsanna: A Digitális Irodalmi Akadémia első két évtizede
Dippold Péter: A Long Tail és a könyvtárak. Hogyan kapcsolódhatunk a „hosszú farok” jelenséghez?
Kerekes Pál: Self-publishing. A könyv-önmenedzselés irodalmi és kiadói modelljéről
Fodor János: Tér, idő, tartalom. Kor- és helytörténeti webprojektjeink újabb tanulságai
Németh Katalin: Többnyelvű keresési lehetőségek az online könyvtári katalógusokban
Murányi Péter: A magyar könyvtár- és információtudományi folyóiratok feldolgozottsága adatbázisokban és teljes szövegük elérhetősége a hálózaton
Bognárné Lovász Katalin: Társadalmiasítás és a könyvtárak. Hogyan vonják be a megyei könyvtárak közösségüket az intézmény működésébe?
Senkei-Kis Zoltán: Társadalmi felelősségvállalás a könyvtárakban
Kosztyánné Mátrai Rita: MEK hallgatva: a Magyar Elektronikus Könyvtár egyszerűsített felülete képernyőolvasóval

DOKTORANDUSZAINK KUTATÁSAIBÓL
Tóvári Judit: A fejezet tanulmányai elé
Orbán Anna: Divéky József könyvillusztrációs tevékenységének kezdetei
Hubay Miklós Péter: Könyvtári ontológiák és működésük a XXI. században
Vass Anna Johanna: Az RDA és a szemantikus elemkészletek
Bilicsi Erika: Nyílt tudomány – közösségi kutatás
Winkler Bea: A mesterséges intelligencia és a könyvtárosok
Kovácsné Koreny Ágnes: A közösségvezérelt könyvtár elmélete és gyakorlata
Sörény Edina: Emberközpontú könyvtár – a közszolgáltatások támogatásáért
Juhász Éva: Akiket a hitelkártya és a könyvtár összeköt: a könyvtár mint a CRM eszköze a Hyundai Card gyakorlatában
Nemes László: Elektronikus platformok az oktatásban és a könyvtárak változó szerepe

DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET
Fodor János: A fejezet tanulmányai elé. Tudományterületek határain
Apor Péter – Bódi Lóránt – Horváth Sándor – Micsik András – Scheibner Tamás: COURAGE: az ellenzéki kultúra adatbázisa
Maróthy Szilvia: A tudományos elektronikus szövegkiadások feldolgozása
Garamvölgyi László: Open Access folyóirat publikálása ingyenes eszközzel az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

A kötet letölthető az ELTE Digitális Intézményi Tudástárból (EDIT)

A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül. Nyomtatott példányok korlátozott számban - kiadványcsere keretében - igényelhetők
az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének Könyvtárától.
Kapcsolattartó: Patkósné Tóth Zsuzsanna (telefon: 411-6500/2245, e-mail: toth.zsuzsanna@btk.elte.hu).

A könyvbemutatóra 2019 márciusában az Országos Széchényi Könyvtárban kerül sor, melyről hamarosan részletes tájékoztatást adunk.

2019. február 26., kedd

Vendégünk volt Székely Júlia

A Nyitott Napok idei első délutánjára február 20-án került sor a KITI zsúfolásig telt 6-os termében. Székely Júlia, a Berzsenyi Dániel Gimnázium – tavaly óta nyugdíjas – magyartanárnője "A könyvek könyvekről szólnak" – Könyvek párbeszéde a gimnáziumi irodalomórákon címmel tartott előadást. A címbeli Umberto Eco idézet kapcsán Székely Júlia azt kívánta bemutatni, hogy ugyan a művek szuverének, de gazdagítja értelmezésüket, ha felfedezzük más művekhez való kapcsolódásukat. Az előadás középpontjában Kertész Imre Sorstalanság című regénye állt, ezzel kapcsolatban kerültek szóba a homéroszi eposzok, a Koldus és királyfi (amelyre a Sorstalanság főszereplője hivatkozik is a regényben), az Aranyember stb. Székely Júlia fölhívta a figyelmet arra, hogy A kudarc című könyvében Kertész vitatkozik Semprun A nagy utazás című regényével: nem ért egyet a spanyol szerző leegyszerűsítő világképével (áldozatok=jók / tettesek=rosszak), stílusát pedig túlírtnak tartja. Az előadó rámutatott, hogy Camus Az idegen (korábbi fordításban Közöny) című regénye szerkezetében, nyelvezetében és világszemléletében egyaránt megdöbbentő hasonlóságot mutat a Sorstalansággal – bár erre Kertész sehol nem utal. A magyar írónál azonban az elidegenítő írásmód a későbbi boldogság lehetőségét ígéri, ugyanakkor a túlélés véletlenével kapcsolatban a gondviselés létezését Kertész elutasította. Ő maga is számos alkalommal értelmezte regényét, 2003-ban például azt állította, hogy a mű a Kádár-rendszerről szól.

- Fényképek az eseményről (A fotókat Ágai Ágnes és Ács Pál készítette.)
- Székely Júlia publikációs jegyzéke

- Az eseménysorozat honlapja
Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól blogunkban

2019. február 25., hétfő

Üzleti információs adatbázisok a BCE EK-ban

2019. február 20-án délután, III. éves, nappali tagozatos, informatikus könyvtáros BA információ- és tudásmenedzsment specializáción tanuló hallgatóink a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárában (BCE EK) tettek látogatást Kiszl Péter intézetigazgató Üzleti információ 2. című kurzusa keretében.

A kihelyezett óra középpontjában a BCE EK által szolgáltatott adatbázisok álltak.

- Szolgáltatott adatbázisok a könyvtár honlapján

2019. február 21., csütörtök

Kulturális kánonok, filterbuborékok - Fodor János előadása a BME-n

Kultúra a digitális forradalom idején címmel indítottak közös konferenciasorozatot az ELTE és a BME média-tanszékei. A 2019. február 14-15.-én rendezett első konferenciát Kulturális iparágak, kánonok és filterbuborékok címmel rendezték a BME Q épületében.
A XXI. századi kultúrát gyüjteményi oldalról közelítve, Intézetünk oktatója, Fodor János digitális archívumaink szerepéről beszélt előadásában, kiemelve a létrehozott gyűjtemények aktív használatának és további gondozásának jelentőségét.
Számos hazai és határon túli egyetem oktatója és a PIM több munkatársa mellett a konferencia előadói között volt  Maróthy Szilvia doktorandusz is, aki az Open Access és az Open Source helyzetéről tartott előadást a hazai tudományos élet szempontjából.

- Beszámoló a konferenciáról az ELTE honlapján
- Fodor János előadásának absztraktja és prezentációja
- A konferencia honlapja
- Fényképek galériánkban (A BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék fotói)

2019. február 20., szerda

Diplomaosztó

2019. február 13-án (szerdán) 13:00 órától vehették át a januárban sikeres záróvizsgát tett informatikus könyvtáros hallgatóink diplomáikat Kiszl Péter intézetigazgató jelenlétében karunk Gólyavárában.

Végzett diákjainknak szívből gratulálunk, pályájukhoz sok sikert kívánunk!

2019. február 19., kedd

A KIKK ülése intézetünkben

A Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma (KIKK) 2019. január 24-én Kiszl Péter intézetigazgató elnökletével intézetünkben tartotta egész napos ülését, melyen a tagok (valamennyi hazai felsőfokú könyvtárosképző intézmény, illetve az MKE, az IKSZ és a HÖOK képviselői) mellett meghívottként részt vett Sörény Edina, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetője.
Főosztályvezető asszony tájékoztatást adott a készülő országos könyvtári stratégiáról, majd a jelenlévők reflexiói után a könyvtárosképzés aktualitásairól esett szó.

- Fényképek galériánkban

2019. február 18., hétfő

Taylor and Francis online

Jelentős könyvtár- és információtudományi tartalom érhető el 2019. decemberének végéig az ELTE IP címekről, valamint VPN/Stunnel használatával akár otthonról is böngészhető Taylor and Francis Online adatbázisban.

A hozzáférés révén az 1852-ben alapított Taylor and Francis kiadó több mint 2300 folyóiratához férhetünk hozzá. Az adatbázisban lehetőségünk van egyszerű keresésre (kulcsszó, szerző, DOI azonosító stb. alapján), valamint tudományterületek alapján akár böngészni is. A multidiszciplináris adatbázisban a kiadó kurrens folyóiratainak cikkeit teljes szöveggel tekinthetjük meg.

- Az adatbázis közvetlen elérhetősége: https://www.tandfonline.com/
- A gyűjteményben található folyóiratok címlistája.
- A hír az EKSz oldalán

2019. február 17., vasárnap

Könyvtári Szakértői Bizottság - EMMI

A Kultúráért Felelős Államtitkárság Könyvtári és Levéltári Főosztály 2018. november 15-én megalakult szakmai egyeztető fóruma, az új Könyvtári Szakértői Bizottság 2019. január 23-án tartotta soron következő ülését, melynek témája a könyvtárosképzés, döntően a továbbképzés volt.

Az egyetemi képzés helyzetéről Kiszl Péter a Könyvtár- és Információtudományi Intézet igazgatója, a KIKK (Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma) vezetője adott tájékoztatást.

A bizottság ülésén Barátné Hajdu Ágnes a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, a bizottság állandó tagja is képviselte Intézetünket.