Keresés

2021. január 12., kedd

Hagyományok és kihívások – átfogó elemzés képzésünkről

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár által 2019-ben szervezett Hagyományok és kihívások VIII. Országos Könyvtárszakmai Nap előadásaiból konferenciakötet jelent meg a közelmúltban. A tanulmányok között szerepel Kiszl Péter 34 oldalas tudományos közleménye is, melyben intézetigazgatónk - nemzetközi kontextusba ágyazva és az egyetemi könyvtárakat fókuszba helyezve - elemzi könyvtárosképzésünk környezeti kihívásokra adott válaszait, valamint feltárja a napjainkban tapasztalható könyvtáros munkaerőhiány és pályaelhagyás okait, rögzíti a beavatkozási, illetve együttműködési területeket.


Kiszl Péter: Multidiszciplináris könyvtárosképzés és multifunkciós egyetemi könyvtár a tudásalapú gazdaság kontextusában. In: Szabó Panna–Székelyné Török Tünde (szerk.): Hagyományok és kihívások VIII. Országos Könyvtárszakmai Nap, 2019. Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, 2020. 29–62. p. 

A kötet és a tanulmány szabadon (Open Access) letölthető az EDIT-ből:

- Kötet DOI 
- Tanulmány DOI 

2021. január 6., szerda

Across - friss Q1-es publikációnk


Az Akadémiai Kiadó által gondozott Across Languages and Cultures című Q1-es besorolású, impakt faktorral rendelkező szakfolyóirat decemberi számában intézetünk, illetve doktori programunk szakértői közreműködésével készített bibliometriai elemzés jelent meg:

Károly Krisztina - Winkler Bea - Kiszl Péter: 
Across 20 Years: A Bibliometric Analysis of the Journal’s Publication Output Between 2000 and 2020
Across Languages and Cultures. 21. évf. 2020. 2. sz. 145-168. p.

A tanulmány szabadon (Open Access) letölthető:
DOI https://doi.org/10.1556/084.2020.00010

2020. december 22., kedd

Kellemes Ünnepeket!

Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet kívánunk minden hallgatónknak, együttműködő partnerünknek és munkatársunknak!

Ünnepi jókívánságunk illusztrációjaként, hallgatóink őszi digitalizálási és gyűjteményfejlesztési munkájából, a 30-as évek képeslapjaiból válogattunk.

Egy nehéz év végére - könyebb új esztendőt remélve - néhány derűs pillanat...

- Az összeállítás videó formátumban -

*

Hallgatóinknak sikeres vizsgaidőszakot kívánunk, 
várjuk Önöket 2021-ben is!

ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet

2020. december 18., péntek

Az ELTE sikere a QS régiós rangsorában

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem négy helyet javítva tavalyi eredményén a 24. helyen végzett a QS 2021-es, közép-és kelet-európai, illetve közép-ázsiai intézményeket vizsgáló regionális rangsorában, ezzel a hazai egyetemek közül az első helyre került.


December 16-án hozták nyilvánosságra a Quacquarelli Symonds 2021-es regionális felsőoktatási rangsorának (Emerging Europe and Central Asia - EECA) eredményeit. A rangsorban a tavalyi 354 intézménnyel szemben idén már 400 egyetem szerepel, közülük 52 új szereplő. A rangsorban 10 indikátort vizsgálnak, ezeket az összesített eredmények megállapításánál különböző súlyozással veszik figyelembe. Az indikátorok között szerepel az akadémiai és a munkáltatói hírnév, az oktatók és hallgatók aránya, valamint a publikációk és hivatkozások száma. Számításba veszik még a PhD-fokozattal rendelkező oktatók arányát, a webes befolyást, valamint a külföldi oktatók és hallgatók arányát. Az ELTE az összesített listán négy helyet javítva tavalyi eredményén a 24. helyen végzett, ezzel az EECA rangsor legfelső 6 százalékában szerepel. Összesítésben az egyetem 162 százalékkal jobb eredményt el a régiós átlagnál, a magyarországi egyetemek mezőnyéhez képest pedig 99,6 százalékkal jobban teljesített. 

- A hír további részletekkel az ELTE honlapján
- A QS 2021 rangsor a weben

2020. december 15., kedd

Környezettudatos könyvtárak, sikeres fenntarthatóság

Oktatóink előadásokkal köszöntötték
az OSZK-ban működő 20 éves Könyvtári Intézetet
a 2020. november 26-án rendezett online konferencián.


Az ünnepi ülés nyitóelőadását Kiszl Péter intézetigazgató tartotta
Hagyomány és fenntarthatóság – Gazdaságfejlesztés innovatív könyvtári eszközökkel címmel.

Ezt követően Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnökeként
Hagyomány és innováció => fenntarthatóság: Az IFLA fenntarthatósági törekvései és eredményei  címmel adott elő.

Sok sikert kívánunk szakmai együttműködő partnerünk
hazai könyvtárügyet támogató további munkájához!

*

Meghívó

Beszámoló a konferenciáról


2020. december 9., szerda

Oktatóink tanulmányai az MKE kötetében

Megjelent a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) kompetencia konferenciasorozata első három évének előadásaiból a 
Barátné Hajdu Ágnes által szerkesztett 

Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás.
Válogatott könyvtártudományi tanulmányok
 
című kötet. 

A kiadványban neves külföldi és magyar könyvtárosok 20 tanulmánya kapott helyet, köztük vezető oktatóink könyvtárosképzéssel kapcsolatos közleményei: 

Barátné Hajdu Ágnes: A könyvtárosi szaktudás folyamatos megújítása és elismerése. A magyar továbbképzési gyakorlat aktuális kérdései (83-102. p.) 

Kiszl Péter: Kutatás és innováció: kompetenciafejlesztés a könyvtár- és információtudományi doktori képzésben (163-178. p) 


Barátné Hajdu Ágnes szerk.:
Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás. Válogatott könyvtártudományi tanulmányok
Budapest, Magyar Könyvtárosok Egyesülete. 2020.
ISBN 978-963-89260-3-6, 978-963-89260-4-3 (pdf) 

A kötetről az MKE honlapján 


2020. december 7., hétfő

Portré: Barátné Hajdu Ágnes


Öt kérdés - öt válasz: figyelmükbe ajánljuk a Reformátusok Lapjának decemberi számában tanszékvezetőnkről megjelent portrét.

- Reformátusok Lapja, LXIV. évf. 49. szám, 30. oldal

2020. december 2., szerda

Nívódíjban részesült kollégánk

A Kovács Máté Alapítvány 2019-ben 50.000,- forintos jutalommal járó publikációs Nívódíjat alapított, hogy jutalmazza a Kovács Máté bibliológiai koncepciójában kifejtett részterületek ismertetésére, népszerűsítésére és elmélyítésére vállalkozó, publikált tanulmányokat. Az Alapítvány Kuratóriuma minden esztendőben a Kovács Máté születésnapjához kapcsolódó megemlékezés alkalmával egy Nívódíjat ad át, Tanácsadó Testülete ajánlása alapján választva az adott évet megelőző két év szakirodalmi terméséből. A döntésnél a Kuratórium azokat a publikációkat részesíti előnyben, amelyek elméleti igénnyel tárgyalják a tágan felfogott hagyományos vagy digitális könyv- vagy könyvtári kultúra kérdéseit; gyakorlati módszertani eljárást mutatnak be a hagyományos vagy digitális könyv- vagy könyvtári kultúra megismertetésében vagy továbbfejlesztésében; a tágan felfogott könyv- és könyvtári kultúra valamely dokumentumtípusának történeti fejlődésével, valamint annak egyéni vagy közösségi használata múltjával, jelenével és jövőjével foglalkoznak. A mindenkori díjazott a következő évben teljes jogú tagként, szavazati joggal vesz részt a Tanácsadó Testület munkájában.


A Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma az Alapítvány mellett működő Tanácsadó Testület javaslatára 2020-ban a publikációs Nívódíjat Intézetünk oktatójának, Fodor Jánosnak ítélte oda a Könyv és Nevelés 2018. évi 2. számában megjelent Csetablaktól a könyvespolcig - a könyvtári tartalomfejlesztés lehetőségei című tanulmányáért. A szerzőt a 2021-es ünnepi kuratóriumi ülés alkalmával kérik fel szakmai életútja és tanulmánya bemutatására.

Kollégánknak gratulálunk elismeréséhez!

2020. december 1., kedd

Őrzi vezető helyét az ELTE

A HVG 2021-es, hazai felsőoktatási intézményeket értékelő, mértékadó rangsorát november végén hozták nyilvánosságra. Eszerint a tudományos fokozattal, MTA-doktori címmel rendelkező oktatók aránya alapján az ELTE továbbra őrzi vezetői helyét a hazai egyetemek között az oktatatói kiválóság területén. 

Egyetemünk újra első helyen végzett a hallgatói kiválósági szempontok szerint is. Az elsőhelyes jelentkezések, középiskolai tanulmányi versenyen elért helyezések és a nyelvvizsgával rendelkezők aránya alapján felálló rangsorban a második a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a harmadik a Budapesti Corvinus Egyetem lett.


A 2021-es rangsorban az egyetemi-főiskolai karok versenyében a dobogó három helyéből kettőt szerzett meg az ELTE: a listát a Bölcsészettudományi Kar vezeti holtversenyben a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karával, a harmadik helyen pedig egyetemünk Természettudományi Kara szerepel.

Az összetett intézményi rangsorokban az élen nincs változás: az ELTE első helye évek óta változatlan.

- További részletek Karunk honlapján


2020. november 30., hétfő

A Fülöp Géza Könyvtártudományi Tudományos Diákkör intézeti fordulója

2020. november 25-én - rendhagyó módon - online formában került sor a Fülöp Géza Könyvtártudományi Tudományos Diákkör intézeti konferenciájára. A zsűri tagjai Barátné Hajdu Ágnes, Bibor Máté, Fodor János, Kiszl Péter, Németh Katalin és Senkei-Kis Zoltán oktatók, valamint Besze Dóra hallgató voltak. A magas színvonalú előadásokat felvonultató megmérettetésen kilenc hallgató tíz dolgozattal kvalifikálta magát a 2021 tavaszán a Nyíregyházi Egyetemen zajló 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójába. 


Baratiné Sipos Lilla: Az infografika mint az üzenetközvetítés speciális formája (Témavezető: Fodor János)
Benke Tamás: A füleki ferences könyvtár története és egyes possessor-bejegyzései (Témavezető: Bibor Máté)
Kovács Attila: Open source az open access szolgálatában (Témavezető: Senkei-Kis Zoltán)
Leitgéb Mária: A "középkori" tanszék könyvtára a Műegyetemen (Témavezető: Bibor Máté)
Orosz Adrienn: Képi források a Kísértő ábrázolásához a Winchester Psalter illuminációjában (Témavezető: Bibor Máté)
Orosz Adrienn: A kigúnyolt zsoltár: Írásos források a Kísértő ábrázolásához a Winchester Psalter illuminációjában (Témavezető: Bibor Máté)
Polyák Dávid: A képregény műfajának kezdete, kialakulása és szerepe a könyvtárakban (Témavezető: Barátné Hajdu Ágnes)
Szelestei Flóra: Ifjúsági regények és olvasóik (Témavezető: Senkei-Kis Zoltán)
Szendi Attila: Szövegegységszintű információrendszerezés a jogtudományi adatbázisokban (Témavezető: Kiszl Péter)
Winkler Anna: Arab nyelvű kéziratok az ELTE Egyetemi Könyvtárban (Témavezető: Bibor Máté)

Gratulálunk, és sok sikert kívánunk minden indulónak, akik intézetünket képviselik majd a nyíregyházi OTDK-n!

OTDK: https://otdk.hu

2020. november 23., hétfő

Pénzügyi kultúra, start-up és könyvtár

Az IKTD-419 Üzleti információ és pénzügyi kultúra című mesterszakos kurzus keretében - külső szakértőként - Kiszl Péter intézetigazgató vendége volt Jánosi Dóra, a FinanceZone Kft. ügyvezetője. A nappali és levelező tagozatos hallgatók aktív részvételével, a járványhelyzet miatt az MS Teams alkalmazásban 2020. november 12-én lezajlott foglalkozáson került sor a Vállalkozásindítás könyvtári támogatással: a The British Library Business & IP Centre National Network és a Start-ups in London Libraries pilot-program hazai implementációjának tudományos vizsgálata témájú kutatás elméleti/nemzetközi szakirodalmi hátterének és módszertanának megvitatására. A szakmai diskurzus a könyvtárak pénzügyi kultúra fejlesztésében betöltött szerepe tudományos igényű elemzésének a korábbi órákon már megkezdett szerves folytatása volt.


Aktualitásként hívjuk fel a szakmai közönség figyelmét a The British Library szervezésében 2020. november 19-én az online térben bonyolított Start-Up Day 2020 gazdag programjára: https://www.bl.uk/events/start-up-day
A kutatói szeminárium az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával valósult meg.

2020. november 19., csütörtök

Intézetünk oktatója az ELTEFeszten

Nyolcadszor rendezte meg egyetemünk pályaválasztó fesztiválját, az ELTEFeszt eseménysorozatát, melyen az intézmény összes kara bemutatkozott, ízelítőt adva az egyetem képzési kínálatának színes palettájából. A Bölcsészettudományi Kart Gintli Tibor, az általános ügyek dékánhelyettese mutatta be, majd három előadást követhettek az érdeklődők:

Dull Szabolcs (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet): Milyen lesz a média, 5, 10, 30 év múlva? És hogyan készít fel rá a kommunikáció szak?

Dr. Fodor János (Könyvtár- és Információtudományi Intézet): Elfér-e majd minden könyvtár egy robot fejében?

Dr. Ullmann Tamás (Filozófia Intézet): A szabadság filozófiája

Oktatónk így foglalta össze előadásának tartalmát: A Könyvtár az évszázadok óta folyamatosan halmozódó emberi tudás szimbóluma. De mi az emberi tudás? Ha a valaha írt összes könyv szövege, az ma már kis helyen is elfér. Ha beletartozik az összes film, fénykép és hangfelvétel, akkor egyetlen robot fejtérfogata kevés, bár egy korszerű robot bizonyára tárolhatja tudását felhőtárhelyeken is. Az emberi tudás szerves része azonban a tudás használata, az értelmezés és az asszociációk is. Ugyanúgy, ahogy a Könyvtárnak is szerves része a katalógus, a könyvtáros tudása, a "tudás a tudásról". A kérdés így az, hogy elég lehet-e a mesterséges intelligencia az emberi tudás kezeléséhez, használatához?

- Az esemény részletei az ELTE honlapján
- Az esemény részletei az ELTE BTK honlapján
- Oktatónk előadása