Keresés

2019. június 25., kedd

Turkológia és könyvtár

A turkológia szolgálatában. A Hazai György Könyvtár címmel közli Németh Katalin adjunktus tanulmányát a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás című könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat 2019. évi 6. száma (66. évf. 348-362. p.)

Absztrakt:

A 2016-ban elhunyt turkológus, orientalista, Hazai György professzor gazdag szellemi és kulturális örökséget hagyott az utódokra, az utókorra. Ennek az örökségnek egyik megnyilvánulása az a könyvtár, melyet lányai gondoskodása a magyar és nemzetközi kutatók és érdeklődők számára elérhetővé tett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet, valamint a Török Filológiai Tanszék hallgatóinak segítségével rendezett és feltárt állomány Hazai professzor egykori otthonában kapott méltó elhelyezést. A tanulmány bemutatja a gyűjtemény feldolgozásának lépéseit, a projekt során felmerült kérdéseket és tanulságokat

2019. június 7., péntek

Tartalomszolgáltatás-kutató műhelyünk munkáiból

BA képzésben részt vevő hallgatóink ezen a tavaszon is új fejezetekkel bővítették Intézetünk technológiai és társadalmi változásokat könyvtártudományi nézőpontból naplózó szemleblogját. A féléves témafigyelés során a hiteles források keresését, az információk kivonatolását gyakorolták, míg önálló összefoglalóikkal a webes publikálás alapvető kompetenciáit sajátították el, miközben egymás munkáit elemezve naprakész képet kaptak a hálózati jelenségek aktualitásairól.
Témáink között volt az álhírek hatása (Garai Gábor), a netsemlegesség sötét jövője (Balogh Dániel), Oroszország és az internet (Hegedüs Nikolett), s mi is feltettük a kérdést: "...Kína lesz a világ első digitális diktatúrája"? (Szarkáné Dobai Ildikó - A Google és Kína viszonyával Szalay Gréta foglalkozott.) A mai gyerekek internetes világáról gyűjtött Zelenák Sára, Balla Enikő tartalmi igények az interneten címmel publikált. Kovács Marcell a virtuális és kiterjesztett valóságról, Murai Bence az elektronikus média fejlődéséről, Polyák Dávid: a mobilhálózatiság új dimenzióiról, Béki Ádám a hardverfejlődés aktuális irányairól publikált összefoglalót. Az Apple jövőjéről Virág Dániel közölt összeállítást, az online videoszolgáltatásokról Králl Bernarda írt, az online TV Gergely Hanna Dóra támája volt, Kövér Edina az influencerek, Youtuberek világáról tudósított. Murai Péter a zeneipar és a streaming média harcát, Tóth Krisztina a képmegosztás fejlődését mutatta be az Instagram példáján. Orosz Adrienn áttekintette a Long Tail jelenséget, Weinhardt Bettina a Facebook hatásairól, Fodor Melinda pedig marketing szerepéről írt. Sokcsevits Judit a Cambridge Analytica botrányról, Orbán Zsuzsa a digitális lábnyomról gyűjtött. Tenczer Sarolta szerzői jogi aktualitásokról, Kiss Ildikó az uniós szerzői jog új irányelveiről publikált. A könyvtár új szerepkörét vizsgálta Babai Zsófia és Kolláth Sára, Seilingerné Czene Mariann új digitális gyűjtményekről, Mants Marianna digitális könyvtárakról késztett összefoglalót.
- teljes tartalomjegyzék

Műhelyünk másik blogjában, a KutatásiNaplóban MA képzésben résztvevő hallgatóink bővítették a Gyűjteményelemzések rovatot:
- Zenetudományi Intézet Hangarchívum - Bencze István
- Biodiversity Heritage Library - Jurinka Ibolya
- Magyar Október - Markó-Markechné Zelei Edit
- Azopan - Ruzsinszki Edina
- Gödöllő wiki gyűjtemény - Seres Nóra
- Watercolour World - Simon Tünde
- Digitális Magyar Vízjel Adatbank - Szücs Éva
- Virtuális diamúzeum - Tarjányi Gyöngyi
- UFDC - Baldwin Library of Historical Children's Literature - Tilhof Alexandra
- Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár digitalizált gyűjteménye - Tompai Dóra

A Fodor András Hálózati életműkiadás ebben a félévben új naplóbejegyzések feldolgozásával és kronológiai gyűjtésekkel gazdagodott.

2019. május 31., péntek

Piacgazdaság és könyvtárügy: elmélet és gyakorlat

A tavaszi félév során együttműködő partnereink közül Káldos János, az Országos Széchényi Könyvtár Országos Könyvtári Rendszer (OKR) projekt szakmai vezetője, Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárának (BCE EK) főigazgatója, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának (EKK) elnöke és Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) főigazgatója volt Kiszl Péter intézetigazgató vendége a Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című mesterszakos kurzus keretében.


2019. május 30., csütörtök

Könyvtörténeti együttműködések

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (KITI) oktató- és kutatómunkáját újabb szakmai együttműködési megállapodások támogatják. Elsősorban a könyvtörténeti specializáció hallgatói számára biztosítanak szakmai gyakorlati és szakdolgozati konzultációs lehetőséget a frissen megkötött szerződések, de a KITI és az egyházi gyűjtemények közötti további szakmai kapcsolatokat (pl. pályázatok, konferenciák) is erősíthetik.

2019. május 21-én az Evangélikus Országos Könyvtárban (EOK) Hubert Gabriella gyűjteményigazgató és az EOK munkatársai fogadták KiszI Péter intézetigazgatót, valamint Bibor Mátét, a könyvtörténet specializáció felelősét. Megmutatták egyik legújabb szerzeményüket, egy néhány hete ajándékba kapott Vizsolyi Bibliát és Martin Luther Kis kátéjának (az egykori) Magyarországon készült legkisebb kiadását, az 1686-os lőcsei edíciót. Az ünnepélyes aláírásra a könyvtár muzeális berendezésű Podmaniczky-Degenfeld termében került sor.


(a fényképeket Bibor Máté készítette)

2019. május 27-én az utóbbi időben a tragikus tűzesetről elhíresült Ráday Könyvtárban Berecz Ágnes gyűjteményigazgató és Bíró Gyöngyi régi könyves könyvtáros elmondta, hogy bár muzeális anyaguk viszonylag jól átvészelte a katasztrófát, még rengeteg munka szükséges a helyreállításhoz. Ebben – könyvtári szakmai gyakorlat keretében – a tavaszi szemeszter során az ELTE hat könyvtár szakos diákja is részt vett. Berecz Ágnes és Kiszl Péter a főként a péceli Ráday-kastély eredeti bútoraival berendezett teremben írta alá a dokumentumot Bibor Máté jelenlétében. Mindkét együttműködési megállapodást ellátta kézjegyével Sonkoly Gábor, az ELTE BTK dékánja is.


(a fényképeket Bibor Máté készítette)

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetétől alig tízpercnyi sétával elérhető neves könyvtárak rendszeresen tartanak kihelyezett órákat a könyvtörténet specializációs diákok számára. Ezek az alkalmak nem csak a gyűjtemények kincseinek megtekintésére szolgálnak, hanem bepillantást engednek az intézmények falai között zajló munkákba, hiszen a régi nyomtatványokat és kéziratokat lapozgatva sem feledkezhetünk el arról, hogy e nagy hagyományú könyvtárak egyúttal élő gyűjtemények is.

Beszámolók korábbi kihelyezett órákról
- 2018. december: Vendégségben az Evangélikus Országos Gyűjteményben
- 2017. október: Vendégségben a Ráday Könyvtárban
- 2018. április: Vendégségben a Ráday Könyvtárban
- 2018. december: Vendégségben a Ráday Könyvtárban

Honlapok:
- Evangélikus Országos Könyvtár
- Ráday Könyvtár

2019. május 29., szerda

Specializáció tájékoztató

2019. május 16-án kerül sor az idei szakirányos tájékoztatóra Intézetünk -102-es géptermében.
Az információ- és tudásmenedzsment specializációval kapcsolatos kérdésekre dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató válaszolt, a könyvtörténet specializációról dr. Bibor Máté adott tájékoztatást az érdeklődő hallgatóknak.
A két specializációról felsőbb éves hallgatóink is megosztották tapasztalataikat döntés előtt álló hallgatótársaikkal.

- Képek az eseményről galériánkban

2019. május 28., kedd

OTDK résztvevőink és Barátné Hajdu Ágnes köszöntése

A 2019. május 15-én tartott Intézeti Tanács keretében köszöntöttük az OTDK-n részt vett hallgatóinkat, Markó-Markechné Zelei Editet, Móring Tibort és Pataki Fruzsinát, valamint Barátné Hajdu Ágnes tanárnőt a Magyar Könyvtárosok Egyesületének - immár második ciklusra szóló - elnökké választása alkalmából.


- Hallgatóink OTDK-szerepléséről blogunkban
- Az MKE tisztújításáról blogunkban
Fényképek galériánkban

2019. május 27., hétfő

Sikeres CEEPUS-pályázat

Örömmel adunk hírt róla, hogy intézetünk Library and Information Scince in Central Europe - LISCE elnevezésű hálózatát a nyertes CEEPUS-hálózatok közé választották.
A CEEPUS-pályázat kiváló lehetőséget kínál a közép-európai egyetemek polgárainak arra, hogy regionálisan együttműködjenek, megismerjék egymás oktatását, tudományos életét, nyelvét és kultúráját. Az oktatók és diákok mobilitása érdekében több felsőoktatási intézmény közösen szerezhet jogot egy átfogó tudományos témában pályázatot benyújtva az intézményi hálózat működtetésére.
A pályázatok többlépcsős bírálaton mennek keresztül: minden pályázatot egy-egy független bíráló véleményez és pontoz, és egy adott hálózati pályázatot nemzeti szinten annyi ország bírál el, ahány országból a hálózatnak partnerintézménye van, majd az így kialakult nemzeti pontszámokat alapul véve egy Nemzetközi Szakértői Bizottság állítja fel a végső rangsort és hozza meg a döntést a hálózati pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról.

A LISCE hálózat tagjai:
ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet - a hálózat koordinátora
Josep Jurij Strossmayer Egyetem, Horvátország
Varsói Egyetem, Lengyelország
Temesvári Egyetem, Románia
Ljubljanai Egyetem,  Szlovénia

A CEEPUS Partnerhálózatokról az ELTE honlapján

2019. május 26., vasárnap

Körkép az egyetemi kutatásokról


A Könyvtári Intézet 2019. május 21-én szakmai műhelynapot szervezett a Digitális tartalom, digitális szolgáltatás - K2 továbbképzési sorozat keretében Körkép az egyetemi kutatásokról címmel, az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermében. A hazai egyetemek fiatal tehetségei, pályakezdők és doktoranduszok mutathatták be kutatásaikat, lehetőséget kapva a szélesebb szakmai publikum előtti bemutatkozásra.
A műhelynapon elhangzott négy előadásból az ELTÉhez kötődött két doktoranduszunk - Szüts Etele és Hubay Miklós - illetve végzős hallgatónk, Nagy Bence Ádám bemutatója.

Az elhangzott előadások címei:
Szüts Etele (ELTE): Kulturális örökségünk digitalizálásának problémái
Pápai Dóra (PTE): A modern formai feltárás lehetőségei: mi micsoda a korszerű katalogizálásban?
Hubay Miklós (ELTE): A szemantikus adatpublikáció gyakorlati kérdései – tények és mítoszok
Nagy Bence Ádám (ELTE): Felhasználó-központú könyvtárak kialakulása Magyarországon 1945-2014 között

- A műhelynapról a Könyvtári Intézet honlapján

2019. május 24., péntek

Doktoranduszunk a QQML konferencián

Radó Rita, Doktori Programunk hallgatója Digitális dokumentum- és gyűjteményelemzés kvalitatív és kvantitatív módszerekkel a FADGI útmutatásai és a könyvtári szabványok alapján című előadásával május 28. és 31 között részt vesz az idei Kvalitatív és kvantitatív módszerek a könyvtárakban (QQML) konferencián Firenzében. A QQML 2019 a Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference a könyvtár- és információtudomány sorozatban 11. alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciája. A konferenciát az ISAST (International Society for the Advancement of Science and Technology) támogatásával rendezik meg.

Doktoranduszunk részvételét munkahelye, az OSZK mellett a Magyar Információtudományi Alapítvány is támogatta.

2019. május 23., csütörtök

BookEye a könyvtárban


Örömmel adunk hírt róla, hogy Intézetünk szakmai-technológiai infrastruktúrájának új elemeként a félév kezdete óta egy nagy kapacitású, BookEye 4 könyvszkenner segíti az oktatást, s áll a hallgatók és munkatársak rendelkezésére az intézeti könyvtárban.
A szkenner kezelhető saját érintésérzékeny vezérlő paneljéről, vagy a mellette telepített számítógépről, melyen a beszkennelt oldalakon szövegfelismerés is indítható az Abby Fine Reader OCR programmal. A befotózott anyagok, felismert szövegek e számítógépról továbbíthatóak.
A szkenner számos beállítási template-tel, egyenkénti és kötegelt módban egyaránt használható.

- BookEye 4 munkában: további fényképek galériánkban

2019. május 22., szerda

International Journal of Digital Humanities


International Journal of Digital Humanities címmel a Springer Nature kiadásában nemzetközi digitális bölcsészeti tudományos folyóirat indult.

https://link.springer.com/journal/42803

Szerkesztőbizottság:
Almási Zsolt, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Roman Bleier, University of Graz, Graz, Austria
Kiszl Péter, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Piroska Lendvai, University of Göttingen, Göttingen, Germany
Palkó Gábor főszerkesztő, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nicolas Pethes, University of Cologne, Cologne, Germany
Thorsten Ries, University of Sussex, Brighton, United Kingdom; Ghent University, Belgium
Susan Schreibman, Maastricht University, The Netherlands
Dirk Van Hulle, University of Antwerp, Antwerp, Belgium

A tanulmányok 2019-ben és 2020-ban szabadon elérhetők. Már olvasható az első két tematikus szám anyaga:
Special Issue on Born-Digital Archives
Special Issue on Digital Scholarly Editing

2019. május 17., péntek

Közreműködés az RDA-HU munkacsoportban

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) keretei között létrejött RDA-HU munkacsoportban történő közreműködésre több intézetünkhöz kötődő szakember is felkérést kapott:
- Dr. Tóvári Judit, doktori programunk témavezető oktatója,
- Hubay Miklós doktorandusz hallgatónk,
- Vass Johanna megbízott előadónk és doktorandusz hallgatónk.

A munkacsoport tagja még egyetemünkről Székelyné Török Tünde, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Gyűjteményszervezési Osztályának vezetője.

"Az OSZK mellett több intézmény képviselőiből felálló RDA-HU elnevezésű munkacsoport az RDA (Resource Description and Access=Forrásleírás és Hozzáférés) katalogizálási szabályzat magyarországi bevezetését készíti elő és koordinálja. Feladatai közé tartozik továbbá az új kommunikációs formátumok (MARC21, BIBFRAME) implementálása, az RDA és a kapcsolódó dokumentumok (az IFLA könyvtári referenciamodellje, a katalogizálás új nemzetközi alapelvei) magyar nyelvre való átültetésének irányítása, ezzel összefüggésben a terminológiai kérdések tisztázása, a könyvtári szakszókincs megújítása."

Bővebben:
http://www.oszk.hu/rda-hu-munkacsoport