Keresés

2019. február 21., csütörtök

Kulturális kánonok, filterbuborékok - Fodor János előadása a BME-n

Kultúra a digitális forradalom idején címmel indítottak közös konferenciasorozatot az ELTE és a BME média-tanszékei. A 2019. február 14-15.-én rendezett első konferenciát Kulturális iparágak, kánonok és filterbuborékok címmel rendezték a BME Q épületében.
A XXI. századi kultúrát gyüjteményi oldalról közelítve, Intézetünk oktatója, Fodor János digitális archívumaink szerepéről beszélt előadásában, kiemelve a létrehozott gyűjtemények aktív használatának és további gondozásának jelentőségét.
Számos hazai és határon túli egyetem oktatója és a PIM több munkatársa mellett a konferencia előadói között volt  Maróthy Szilvia doktorandusz is, aki az Open Access és az Open Source helyzetéről tartott előadást a hazai tudományos élet szempontjából.

- Fodor János előadásának absztraktja és prezentációja
- A konferencia honlapja
- Fényképek galériánkban (A BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék fotói)

2019. február 20., szerda

Diplomaosztó

2019. február 13-án (szerdán) 13:00 órától vehették át a januárban sikeres záróvizsgát tett informatikus könyvtáros hallgatóink diplomáikat Kiszl Péter intézetigazgató jelenlétében karunk Gólyavárában.

Végzett diákjainknak szívből gratulálunk, pályájukhoz sok sikert kívánunk!

2019. február 19., kedd

A KIKK ülése intézetünkben

A Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma (KIKK) 2019. január 24-én Kiszl Péter intézetigazgató elnökletével intézetünkben tartotta egész napos ülését, melyen a tagok (valamennyi hazai felsőfokú könyvtárosképző intézmény, illetve az MKE, az IKSZ és a HÖOK képviselői) mellett meghívottként részt vett Sörény Edina, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetője.
Főosztályvezető asszony tájékoztatást adott a készülő országos könyvtári stratégiáról, majd a jelenlévők reflexiói után a könyvtárosképzés aktualitásairól esett szó.

- Fényképek galériánkban

2019. február 18., hétfő

Taylor and Francis online

Jelentős könyvtár- és információtudományi tartalom érhető el 2019. decemberének végéig az ELTE IP címekről, valamint VPN/Stunnel használatával akár otthonról is böngészhető Taylor and Francis Online adatbázisban.

A hozzáférés révén az 1852-ben alapított Taylor and Francis kiadó több mint 2300 folyóiratához férhetünk hozzá. Az adatbázisban lehetőségünk van egyszerű keresésre (kulcsszó, szerző, DOI azonosító stb. alapján), valamint tudományterületek alapján akár böngészni is. A multidiszciplináris adatbázisban a kiadó kurrens folyóiratainak cikkeit teljes szöveggel tekinthetjük meg.

- Az adatbázis közvetlen elérhetősége: https://www.tandfonline.com/
- A gyűjteményben található folyóiratok címlistája.
- A hír az EKSz oldalán

2019. február 17., vasárnap

Könyvtári Szakértői Bizottság - EMMI

A Kultúráért Felelős Államtitkárság Könyvtári és Levéltári Főosztály 2018. november 15-én megalakult szakmai egyeztető fóruma, az új Könyvtári Szakértői Bizottság 2019. január 23-án tartotta soron következő ülését, melynek témája a könyvtárosképzés, döntően a továbbképzés volt.

Az egyetemi képzés helyzetéről Kiszl Péter a Könyvtár- és Információtudományi Intézet igazgatója, a KIKK (Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma) vezetője adott tájékoztatást.

A bizottság ülésén Barátné Hajdu Ágnes a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, a bizottság állandó tagja is képviselte Intézetünket.

2019. február 15., péntek

Oktatónk tanulmánya a Hungarológiai Közleményekben

Digitális bölcsészet - régi-új horizontok az interdiszciplinaritásban címmel jelent meg Kiszl Péter intézetigazgató tanulmánya az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke által kiadott Hungarológiai Közlemények 2018. évi 1. számában.

A publikáció 2019. január 24-től szabadon letölthető.
DOI: https://doi.org/10.19090/hk.2018.1.85-100

2019. február 14., csütörtök

Újra alakult az UNESCO Kommunikációs és Információs Szakbizottsága

Az újra alakult UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Kommunikációs és Információs Szakbizottság 2019. január 24-én tartotta első ülését.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete delegáltjaként a bizottság tagja Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony a 2018 és 2021 közötti időszakban.
Az első alkalommal jelen volt Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke és Soós Gábor főtitkár is. 
A szakbizottság vezetője Z.Karvalics László.

2019. február 13., szerda

Találkozzunk szeptemberben! Nyílt Nap Intézetünkben

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara 2019. január 25-én, pénteken 10:00 órai kezdettel a Gólyavár Mária Terézia termében tartotta nyílt napját, ahol a megnyitót követően előadások hangzottak el a felvételi eljárással és karunk képzési kínálatával kapcsolatban. 11:30-tól szakos mintaórákat tartottak egyetemünk oktatói. Intézetünk 6-os tantermében Fodor János adjunktus fogadta az érdeklődő, felvételire készülőket. A mintaóra címe a könyvtártudomány és könyvtári rendszer jövőjének átgondolására bíztatta az egybegyűlteket: "Lesznek-e könyvtárak 100 év múlva?" Alcíme pedig ("miféle szerepre készülünk Önökkel?") azt jelezte, a változásokra számítunk, s szándékunk szerint egy rugalmas, jövőben is fontos hivatásra készítjük fel a hozzánk jelentkező hallgatókat. A képzést és talán életre szóló pályát is választani készülő érdeklődők az informatikus könyvtáros alapszakról (BA), a könyvtártudomány mesterszakról (MA) és a választható specializációkról, valamint a könyvtárostanár képzésről Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszonytól, Németh Katalin adjunktustól és a hallgatók képviselőitől hallhattak informatív és közvetlen tájékoztatást 12:30-tól.

Bízunk benne, hogy a megjelent érdeklődőket viszontláthatjuk ősszel, mint új hallgatóinkat!

- További fényképek galériánkban

2019. február 12., kedd

A húszéves DIA - Tószegi Zsuzsanna tanulmánya a Magyar Tudományban

A Digitális Irodalmi Akadémia működésének 20. évfordulóján Intézetünk oktatója, Tószegi Zsuzsanna közöl átfogó tanulmányt a maga nemében az egész világon egyedülálló kulturális projekt indulásáról, létrehozásának körülményeiről, fejlődéséről napjainkig. A forrásértékű írás a hazai irodalmi digitalizálási kezdeményezések kontextusába helyezve áttekinthetővé teszi a keletkezés hátterét csakúgy, mint a szolgáltatással kapcsolatos technológiai, szerzői jogi és könyvtári-gyűjteményi kérdéseket.

A tanulmány szabadon elérhető a Magyar Tudomány  új, 2019. februári számában,  a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás  (MERSZ) honlapján:

Tószegi Zsuzsanna:
Digitalizált kortárs szépirodalom az interneten: húszéves a Digitális Irodalmi Akadémia 

2019. február 11., hétfő

Nyitott Napok 25. - Meghívó

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat huszonötödik délutánjára:

„A könyvek könyvekről szólnak” 
Könyvek párbeszéde 
a gimnáziumi irodalomórákon


Székely Júlia
(nyugdíjas magyartanár, Berzsenyi Dániel Gimnázium)
A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2019. február 20. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*

2019. február 8., péntek

Fogadóórák a tavaszi félévben

Kedves Hallgatók, oktatóink ebben a félévben is várják kérdéseiket e-mailben és személyesen is, a szorgalmi időszak minden hetén biztosított fogadóóráikon!

Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes: szerda 10.30-12.30
Dr. Bella Katalin: kedd 16.00-18.00
Dr. Bibor Máté: csütörtök 10.30-11.30; péntek 12.45-13.45
Dr. Csík Tibor: szerda 14.00-16.00
Dr. Dippold Péter: kedd 15.30-17.30 (helyszín: FSzEK)
Dr. Fodor János: szerda 15.30-17.30
Dr. habil. Kiszl Péter: csütörtök 14.00-16.00 (titkárságon történő bejelentkezés alapján)
Dr. Németh Katalin: hétfő 10.00-11.00; szerda 10.00-11.00
Dr. Senkei-Kis Zoltán: hétfő 11.00-12.00; kedd 13.00-14.00

2019. február 6., szerda

Még egyszer a corvina-kiállításon

Novemberben harmadéves, könyvtörténet-specializációs hallgatóink, januárban oktatóink tekintették meg a Corvina könyvtár budai műhelyét bemutató tárlatot. 2019. február 2-án, szombaton délelőtt egy zömmel a KITI másodéves, könyvtörténet-specializációs diákjaiból álló csoport látogatott az OSzK-ba. A kiállítás nagy népszerűsége miatt ebben az időpontban a nemzeti könyvtár nem tudott nekik vezetőt biztosítani, ezért Bibor Máté kalauzolta őket.
A gazdagon díszített kódexek sorát bemutató tárlat megtekintése után tanulságos volt végignézni az egyik oldalfolyósón vetített kisfilmet. Ez egyetlen – corvina-viszonylatban igen szerényen díszített – kódex-kezdőlap (OSzK, Cod. Lat. 428, f. 1r) másolatának készítését mutatja be. Bárki számára nyilvánvalóvá válhat belőle, hogy mennyi műgonddal és – mai fogalmak szerint – milyen lassan készültek a kódexek. Szintén tanulságos, de egyben igen élvezetes is volt a másik oldalfolyosón a kódexkészítési eljárásokat, anyagokat és eszközöket bemutató, múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz használt kellékek kipróbálása.

A fényképeket Dari Nikolett, Illek Nikolett, Szalay Gréta, Tenczer Boróka, Csányi Norbert és Polyák Dávid készítette

*
Ezúton is fölhívjuk az érdeklődők figyelmét az OSzK corvina-kiállításának finisszázsára:
- a február 7-én, csütörtökön 17 órakor kezdődő műhelybeszélgetésre
- és a szintén egyénileg is látogatható, de regisztrációköteles "Kesztyűs kézzel – két eredeti corvina átlapozása" c. programra, amelyre február 10-én, vasárnap 16 órakor kerül sor.