Keresés

2021. január 12., kedd

Hagyományok és kihívások – átfogó elemzés képzésünkről

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár által 2019-ben szervezett Hagyományok és kihívások VIII. Országos Könyvtárszakmai Nap előadásaiból konferenciakötet jelent meg a közelmúltban. A tanulmányok között szerepel Kiszl Péter 34 oldalas tudományos közleménye is, melyben intézetigazgatónk - nemzetközi kontextusba ágyazva és az egyetemi könyvtárakat fókuszba helyezve - elemzi könyvtárosképzésünk környezeti kihívásokra adott válaszait, valamint feltárja a napjainkban tapasztalható könyvtáros munkaerőhiány és pályaelhagyás okait, rögzíti a beavatkozási, illetve együttműködési területeket.


Kiszl Péter: Multidiszciplináris könyvtárosképzés és multifunkciós egyetemi könyvtár a tudásalapú gazdaság kontextusában. In: Szabó Panna–Székelyné Török Tünde (szerk.): Hagyományok és kihívások VIII. Országos Könyvtárszakmai Nap, 2019. Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, 2020. 29–62. p. 

A kötet és a tanulmány szabadon (Open Access) letölthető az EDIT-ből:

- Kötet DOI 
- Tanulmány DOI 

2021. január 6., szerda

Across - friss Q1-es publikációnk


Az Akadémiai Kiadó által gondozott Across Languages and Cultures című Q1-es besorolású, impakt faktorral rendelkező szakfolyóirat decemberi számában intézetünk, illetve doktori programunk szakértői közreműködésével készített bibliometriai elemzés jelent meg:

Károly Krisztina - Winkler Bea - Kiszl Péter: 
Across 20 Years: A Bibliometric Analysis of the Journal’s Publication Output Between 2000 and 2020
Across Languages and Cultures. 21. évf. 2020. 2. sz. 145-168. p.

A tanulmány szabadon (Open Access) letölthető:
DOI https://doi.org/10.1556/084.2020.00010