Keresés

2013. szeptember 30., hétfő

Intézeti könyvtárunk állománya új kiadványokkal gyarapodott

A Hatágú Síp alapítványtól 2013-ban ajándékba kapott, KÖNYVES SZAKKÉPZÉS című sorozatban megjelent kötetek:
 • Molnár Gábor Tamás: Világirodalom a modernség után
 • Sz. Molnár Szilvia: Bevezetés a kortárs magyar irodalomba
 • Idegen szavak és kifejezések a könyvszakmában
 • Galli Katalin: Régi, becses könyvek ápolása és restauráltatása
 • Pankaszi István: Mire? Mivel? Hogyan? A sokszorosítás története és mestersége
 • Plihál Katalin: A térképnyomtatás művészete a kezdetektől a 19. század végéig (CD-ROM)
 • Pogányné Rózsa Gabriella: A könyvkultúra kutatásának kútfői
 • Pogány György: A történelem, a vallási irodalom és a Biblia-kiadások kútfői és szakirodalma
 • Gazda István: Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe
 • Mészáros Márton: Mai magyar irodalmi olvasókönyv - Bevezetés a kortárs magyar irodalom olvasásába
 • Péterfi Rita: "Befolyásos emberek" - a pedagógusok és a könyvek
ELTE Eötvös Kiadó ajándék kötetei:
 • Rédei Mária: Mozgásban a világ - A nemzetközi migráció földrajza
 • Kövecses Zoltán: Az amerikai angol
 • Szakály Orsolya: Egy vállalkozó főnemes
 • Fekete István - Gregorics Tibor - Nagy Sára: Bevezetés a mesterséges intelligenciába
 • Dukkon Ágnes: Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben
 • Németh István: Európa-tervek 1300-1945
 • Kozma László - Varga László: A szoftvertechnológia elméleti kérdései
 • Kalmár Magda: Az intelligencia alakulásának előrejelezhetősége és váratlan fordulatai
 • Babits Mihály Arany Jánosról
 • Kroó Katalin: Klasszikus modernség
 • Hunyady György: A szociálpszichológia történeti olvasatai

2013. szeptember 26., csütörtök

Németh Katalin doktori védése

Az ELTE BTK Doktori Tanácsa és az Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Doktori Programja szervezésében, 2013. szeptember 26-án 10 órától az ELTE BTK D épület, Alagsori Tanácstermében került sor Intézetünk oktatója, Németh Katalin Könyvtári menedzsment a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményben című doktori (PhD) értekezésének nyilvános védésére.
A doktorandusz témavezetője Dr. habil. Kiszl Péter volt, a bíráló bizottság elnöke Prof. Dr. Bańczerowski Janusz, a bírálók Barátné Dr. habil. Hajdu Ágnes és Dr. Zágorhidi Czigány Balázs volt. A bizottság titkára Dr. Iván Géza, tagjai Dr. Horváth Péter, Dr. Fodor János és Dr. Senkei-Kis Zoltán voltak.
Németh Katalin prezentációval kísért tételismertetése után a bírálatok hangzottak el. Németh Katalin válaszát bírálói elfogadták, a nyilvános vitában Prof. Dr. Sebestyén György, Dr. Horváth Péter és Dr. Zágorhidi Czigány Balázs szólalt föl. A bizottság zárt ülésén maximális pontszámmal, summa cum laude minősítéssel ismerte el az aspiráns munkáját és sikeres doktori védését.

Szívből gratulálunk kollégánknak, Németh Katalinnak!

2013. szeptember 25., szerda

Hallgatóink a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványnál

Az informatikus könyvtáros mesterképzés üzleti információmenedzser szakirányának másodéves hallgatói 2013. szeptember 25-én - dr. Kiszl Péter Az üzleti információ elmélete és gyakorlata című kurzusának keretében - szakmai látogatást tettek a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványnál (BVK). A csoportot Hegedűs Ildikó tanácsadási igazgató és Gál Imre kommunikációs igazgató fogadta, akik részletesen beszámoltak a vállalkozóknak nyújtott szerteágazó szolgáltatásaikról, nemzetközi projektekben való részvételeikről, aktuális programjaikról. Az esemény során a résztvevők kifejezték szándékukat a két intézmény közötti szorosabb együttműködésre.

Látogatásunkról a BVK oldalán
Korábbi látogatásunkról blogunkon


2013. szeptember 24., kedd

Köztársasági Ösztöndíjas hallgatónk

Örömmel adunk hírt róla, hogy Kovács Györgyi harmadéves informatikus könyvtáros hallgatónk Köztársasági Ösztöndíjban részesült.
Az oktatásért felelős miniszter által adományozott Köztársasági Ösztöndíj pályázati úton nyerhető el. Az ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

Kovács Györgyinek szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Hír az ELTE weboldalán

2013. szeptember 23., hétfő

Az Online/Searcher friss számai könyvtárunkban!

Május/Június

Az Egyesült Államok ProQuest statisztikai összefoglalója - jobb és felhasználóbarátabb: a ProQuest megmentette a statisztikai (p.21)
A SIIA CODIE-díj döntősei (p.24)
Internet Express (p.35)
Elveszett a felhőben (p.38)
Elektronikus könyvek a vállalati és a speciális könyvtárakban – kritika (p.41)

Július/Augusztus
Piacmozgató hírek a közösségi médián - veszélyek a láthatáron (p.16)
Támogatók utáni kutatás (p.24)
DonorSearch (p.30)
Internet Express (p. 35)
A térképek bejönnek a hideg elől (p. 42)

2013. szeptember 17., kedd

Doktori program - tanévnyitó tájékoztató

Tisztelt PhD-hallgatók!

A Könyvtártudományi Doktori Program tanévindító tájékoztatóját
2013. szeptember 18-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartjuk a Múzeum krt. 6-8. mszt. 6-os tanteremben.

Megjelenésükre feltétlenül számítok!

Dr. habil. Kiszl Péter
doktori programvezető

2013. szeptember 16., hétfő

Barátné Hajdu Ágnes előadása Nagyváradon

Mircea Regneală, a Román Könyvtáros Egyesület elnöke meghívására Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony képviselte a Magyar Könyvtárosok Egyesületét a 24nd National Conference of Romanian Library Association (ABR)-on és az MKE alelnökeként köszöntötte a rendezvényen résztvevő a román kollégákat. A 2013. szeptember 4 és 6 között megrendezett nagyváradi konferencia témája: The Library - Research, Knowledge and Culture volt. A tanárnő a második napon mutatta be Digital open access initiatives in Hungary címmel előadását a Cultura Informatiei szekcióban.

Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető
a Román Könyvtáros Egyesület 24. Nemzeti Konferenciáján,
Nagyváradon

További képek:

2013. szeptember 12., csütörtök

Az egyetem könyvtárosainak éves találkozója

2013. szeptember 2-án, a Bölcsészettudományi Karon rendezték meg az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) szokásos éves, egész napos találkozóját.
A Kari Tanácsteremben összegyűlt közel száz könyvtáros résztvevőt dr. Dezső Tamás, a Bölcsészettudományi Kar dékánja köszöntötte, majd dr. Kiszl Péter, a Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója, kari könyvtári koordinátor nyitotta meg az eseményt. Ezt követően az egyetem könyvtárainak vezetői számoltak be az elmúlt évben végzett szakmai munkájukról és jövőbeli terveikről. A program első részének végén - Kálóczi Katalin, az Egyetemi Könyvtár megbízott főigazgatójának szavai után - dr. Szögi László leköszönő főigazgató búcsúzott el a jelenlévőktől.
Az ebédszünet után az egyetem könyvtáros szakemberei a Bölcsészettudományi Karon működő könyvtárakkal ismerkedtek, s zárásképpen a házigazgda karon dolgozó kollégák tartottak előadásokat az általuk - többségében doktori tanulmányok keretében - folytatott kutatások tudományos eredményeiből.
Az eseményről bővebben, további képekkel az Egyetemi Könyvtári Szolgálat oldalán (link).

2013. szeptember 11., szerda

Erasmus pótpályázati határidő: IX. 25.

Tisztelt Hallgatók!
Felhívjuk figyelmüket az Erasmus-pótpályázat leadásának közelgő határidejére!
Vegyék figyelembe, hogy a fenti pályázati határidő intézeti Erasmus koordinátorounkra, Bella Katalinra vonatkozik: szeptember 25-én kell leadnia az elbírált pályázatokat. 
Ha tehát érdekli Önöket a részvétel a nemzetközi diákcsereprogramban, kérjük egyeztessenek vele és a legrövidebb időn belül juttassák el hozzá pályázatukat, hogy szeptember 25-én leadhassa azokat a kari koordinátornak.

2013. szeptember 10., kedd

Demonstrátori pályázat

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete pályázatot hirdet demonstrátori megbízás elnyerésére a 2013/2014-as tanév őszi félévére.

Részletes pályázati kiírás (PDF)

2013. szeptember 8., vasárnap

Könyvtári Nap a Trefort-kertben

Szeptember 10-én immár az 5. Könyvtári Napot szervezik hallgatóink a Trefort-kertben. A rendezvény célja, hogy az elsőéves hallgatók számára egy időpontban biztosítani lehessen több könyvtárba a beiratkozás lehetőségét. A kitelepülő könyvtárak internet elérhetőséggel ellátott standot kapnak, ahol bemutathatják szolgáltatásaikat, árulhatják fölöspéldányaikat, illetve beiratkozásra vagy előzetes beiratkozásra lehetőséget tudnak biztosítani (ez könyvtáranként változó).

Az idei évben az alábbi könyvtárak várják az érdeklődőket a Trefort-kertben:
- ELTE Egyetemi Könyvtár
- Országos Széchényi Könyvtár
- Könyvtártudományi Szakkönyvtár, Könyvtári Intézet
- Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
- Országos Idegennyelvű Könyvtár
- BME OMIKK
- Bibliothek Goethe-Institut
- Budapesti Keresztény Könyvtár

Képek a rendezvényről: Egyetemi Könyvtár (Facebook galéria)

2013. szeptember 4., szerda

Aleph 500 a Könyvtár- és Információtudományi Intézetben

Az informatikus könyvtáros képzésben elsajátítható ismeretek bővítése érdekében, az ELTE Egyetemi Könyvtár jóvoltából 2013 nyarán a Könyvtár- és Információtudományi Intézet 20 fős géptermében elérhetővé vált az egyetem könyvtári hálózatában működő Aleph 500 integrált könyvtárgépesítési rendszer valamennyi modulja. A rendszer oktatási célú felhasználására elsősorban a Formai feltárás, dokumentum-leírás 1-3., A formai feltárás korszerű módszerei, valamint az Adatbázisépítés és könyvtárgépesítés 2. tárgyak keretében kerül sor a 2013/2014-es tanév őszi félévtől. A gyakorlatorientált kurzusok elvégzésének köszönhetően hallgatóink megfelelő szintű felkészültséggel kezdhetik meg a könyvtári szakmai gyakorlatokat az Aleph 500 rendszert alkalmazó gyűjteményekben.

2013. szeptember 3., kedd

Fogadóórák a 2013/14. tanév őszi félévében

Tisztelt Hallgatók, Intézetünk oktatói az alábbi időpontokban állnak rendelkezésükre fogadóóráikon az őszi félévben:

Bella Katalin: hétfő 15.30-17.30
Boros Tibor: kedd 12.30-13.30, csütörtök 13.30-14.30
Dr. Fodor János: szerda 13.00-15.00
Barátné Dr. habil. Hajdu Ágnes: szerda 10.00-12.00
Dr. Horváth Péter: egyeztetés szerint
Dr. Iván Géza: egyeztetés szerint
Dr. habil. Kiszl Péter: csütörtök 14.00-16.00 (előzetes bejelentkezéssel Moravcsik Szilviánál)
Képes Gábor: egyeztetés szerint
Boda Gáborné Köntös Nelli: hétfő 15.30-16.30, csütörtök 15.00-16.00
Moravcsik Szilvia: hétfő, kedd: 9.00-12.00, szerda, csütörtök: 12.00-16.00
Németh Katalin: szerda 10.00-12.00
Prof. Dr. Sebestyén György: egyeztetés szerint
Dr. Senkei-Kis Zoltán: csütörtök 15.30-17.30
Stummer János: szerda 11.30-12.20
Dr. Kosztyánné Dr. Mátrai Rita: egyeztetés szerint
Dr. Patkósné Tóth Zsuzsa: egyeztetés szerint

2013. szeptember 2., hétfő

Kiadói gyakorlat - tájékoztató előadás

Az őszi félévben teljesítendő szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó tájékoztatóra várjuk alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatóinkat 2013. szeptember 11-én 14 órától az intézet 6-os tantermében.
Meghívott vendégünk Földes László, a Kossuth Kiadó Informatikai és web-szerkesztőségének vezetője, aki a kiadó által kínált gyakornoki pozíciókról és feladatokról (korrektúra, tartalmi portál-adminisztráció (multimediaplaza.com), recenzióírás, kreatív szerkesztés) tart előadást.
A kiadó a fentieken kívül lehetőséget biztosít multimediaplaza.com e-könyves portálán a Könyvtár- és Információtudományi Intézet hallgatói által készített – tágabb kör számára is érdekes – tanulmányok, szakdolgozatok e-könyvként való közreadására, a portál "e-könyv, olvasás" rovatában. A dolgozatok kiválasztásának főbb szempontjairól bővebb tájékoztatást szintén a szeptember 11-i előadáson kaphatnak. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Képek az eseményről:
2013. szeptember 1., vasárnap

Barátné Hajdu Ágnes az IFLÁ-n

2013. augusztus 17. és 23. között megrendezett 79. IFLA konferencián Szingapúrban intézetünket Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony képviselte az MKE alelnökeként. Az idei IFLA konferencia szlogenje, vezető témája: "A jövő könyvtárai: határtalan kilátások" címet kapta, ezzel is mutatva, hogy az alkalom az aktualitások mellett a jövő kihívásaira is fókuszál. http://conference.ifla.org/.
Barátné Hajdu Ágnes IFLA KM vezetőségi tagja, mint a Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának elnöke kiemelkedő módon, immár hetedik alkalommal vett részt az IFLA konferenciák programjának szervezésében, ebből Göteborgban (2010), Helsinkiben (2012) és Szingapúrban (2013) a Tudásmenedzsment Szekció nyilvános programjának igazgatójaként.
Idén a szekció ismét az egyik legtöbb (4) programot szervező és hallgatóságot vonzó csoport volt. Az idei nyilvános ülés témája rendkívüli érdeklődést keltett a lehetséges előadók körében is: A nyílt hozzáférés szerepe a tudásmenedzsment teljes életciklusában. A szekció meghívott előadói: Ellen Tise, volt IFLA elnök és Reggie Raju volt. Előadásuk címe: Open Access: a new dawn for knowledge management. Ellen Tise a téma egyik legelkötelezettebb ismert alakja, ami egyben mutatja a program jelentőségét is. A többi előadó:
- Jane Dysart-Frank Cervone: Supporting Learning, Knowledge Sharing & Team-Based Work with Open Access and Open Source Technology and Tools
Iva Buresova: Open Access at the Academy of Sciences of the Czech Republic
Nove E. Variant Anna-Dyah Puspitasari: Knowledge Sharing In Libraries: A Case Study of Knowledge Sharing Strategies in Indonesian University Libraries
Waleed Ali Al-Badi-Muneer Nasser AL-Battashi: Digital open access initiatives in health information: Oman Medical Journal as a model
Haipeng Li-Lisa Song: Not a Possibility, but a Reality: Sharing Unique Content via Open Access

Az Open Session levezető elnöke Barátné Hajdu Ágnes volt. Az előadások szövege idén első alkalommal tekinthető meg az IFLA repozitóriumában, az IFLA Library-ban.

Az eddigi szerepvállalásának elismeréséül, Barátné Hajdu Ágnes beválasztották a következő évi tudásmenedzsment program szervező bizottságába (2014, Lion).

Barátné dr. Hajdu Ágnes, mint az IFLA Knowledge Management Szekció programvezetője három fórumon tartott beszámolót:
- Knowledge Management Section, Standing Committee I. és II. meeting-en
- IFLA konferencián belüli ETO workshop-on
A Tudásmenedzsment Szekció eseményein kívül az alelnöknő a következő programokon vett részt: Műveltség és Olvasás Szekció, Információs Műveltség Szekció, Közkönyvtári Szekció, Bill és Melinda Gates Alapítvány, Oktatás és Képzés Szekció, Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekció és a küldöttközgyűlés.