Keresés

2017. július 29., szombat

Diplomaosztó 2017.

2017. július 17-én, hagyományosan a Gólyavár Mária Terézia termében vehették át okleveleiket intézetünk nappali és levelező tagozatos informatikus könyvtáros alap- és mesterszakos hallgatói.


Az ünnepi eseményen dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató kézfogással köszöntötte a képzéseinket sikerrel elvégző szakembereket.  Bízunk abban, hogy mindannyiuknak segíthettünk elmélyedni a könyvtártudományban és annak tudományos kontextusában. Reméljük, örömüket lelik hivatásukban, s rövidesen szakmánk jeles képviselői között láthatjuk viszont Önöket!

Szívből gratulálunk és eredményes pályakezdést kívánunk! 

- Képek a diplomaosztóról galériánkban (fotó: Selmeczi Tamás)

2017. július 26., szerda

A hajózási információforrásokról - Kiszl Péter az M1 műsorában

Kiszl Péter intézetigazgató, a Hálózati révkalauz kötet szerzője 2017. július 23-án az M1 közszolgálati televízió Médiaklikk című műsorában a hajózási információs rendszerekről beszélt.
Az összeállításban megszólalt Spányik Gábor, a Mahart PassNave Személyhajózási Kft. ügyvezető igazgatója is.

- A műsor megtekinthető az MTVA oldalán (a bejátszás 15:00-től indul)
- Újabb aranykorát éli a hazai hajózás -  a műsor szövege a hirado.hu-n
- Képek a műsorból

2017. július 25., kedd

Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom szolgálatában

Az idén nyolcvankettedik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete immár 49. vándorgyűlését tartotta Miskolcon, július 5-7. között. A plenáris ükés és a tizenkét szekció ülés témája: Az élet minősége. Könyvtárosok a társadalom szolgálatában volt.  A konferencián Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető, MKE elnök több alkalommal is tartott előadást. A nyitó plenáris ülés érdekes és újszerű színfoltja volt, hogy Pelczné Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke videóüzenetben köszöntötte a könyvtárosokat.

Intézetünk hallgatói a szokásoknak megfelelően idén is szép számban (7 MA és 11 BA hallgató) képviselték az ELTÉ-t, látogatták az előadásokat, szakmai érdeklődésük szerint válogatva a szekciók között, s részt vettek a közös programokon, hiszen az előadások mellett könyvtárlátogatás és a szakmai kirándulások (Lillafüred, Vizsoly) színesítették a vándorgyűlést. A kiállítókkal való beszélgetések alkalmával is mindig lehetett találkozni hallgatóinkkal, s a baráti vacsorán szinte mindannyian részt vettünk, itt készült a közös fénykép. Az idei év fénypontja a közös éneklés volt, ahol az igazi közösségként elénekelt dal figyelmet és tiszteletet kapott a könyvtárosok szakmai közösségében. Összegzésként elmondható, hogy jelenlétüket, szakmai érdeklődésüket és emberi magatartásukat tekintve is büszkék lehetünk mindazokra, akik 2017-ben képviselték Intézetünket a könyvtárosok legnagyobb seregszemléjén Miskolcon.- Hallgatóink beszámolója
- További képek az eseményről

2017. július 24., hétfő

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017. évi vándorgyűlésén

Érdekes véletlen, hogy a Magyar Levéltárosok Egyesülete éves vándorgyűlésének is a Miskolci Egyetem adott helyet 2017. július 10. és 12. között egy héttel a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. vándorgyűlése után.  A köszöntők és a Dóka Klára-díjak átadása után következő plenáris ülésen első előadóként Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony tartott Könyvtárak a társadalom szolgálatában címmel előadást. Az első napon elhangzott további előadások:
- Deme Péter elnök, Pulszky Társaság: Múzeumok a változó világban
- Török András igazgató, Summa Artium Nonprofit Kft.: Civil szervezetek együttműködése a levéltárakkal
- Horváth J. András főlevéltáros, Budapest Főváros Levéltára: Levéltárak és a 21. század társadalmi kihívásai
- Borsodi Csaba intézetigazgató, dékán-helyettes, ELTE BTK: Új kihívások: a levéltáros-képzés átalakítása
- Herman István igazgató, MNL VeML: Levéltáros életpályamodell.
A rendezvény második napja a szekcióülésekkel, majd a kirándulásokkal folytatódott.

- Képek az eseményről

2017. július 23., vasárnap

Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj

Tisztelt Hallgatóink!
Örömmel hívjuk fel figyelmüket arra, hogy az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) meghirdette pályázatát mesterszakos hallgatók számára, könyvtárszakmai tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjprogram létrehozása a Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) fõigazgatója, valamint Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (ELTE BTK KITI) igazgatója által aláírt szakmai együttműködési megállapodás részeként segíti a kiemelkedő tehetséggel bíró pályakezdők OSZK-beli elhelyezkedését, támogatja azokat a könyvtári hivatás iránt érdeklődő nappali tagozatos egyetemi hallgatókat, akik az új generáció képviselőiként gazdagítani kívánják a nemzeti könyvtárat, részt kívánnak venni tudásukkal és elkötelezettségükkel a szakmai fejlődésben, a rohamosan változó világhoz való alkalmazkodásban.

- A Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj részletes pályazati kiírása az OSZK honlapján
- Az együttműködési megállapodásról korábbi blogbejegyzésünk mellett az ELTE honlapján is olvashatnak részleteket.2017. július 14., péntek

Munkatársaink írásai a Könyvtári Figyelőben

Tisztelettel ajánljuk olvasóink figyelmébe a Könyvtári Figyelő 2017. második negyedévi számát (2017. 2.), melyben három munkatársunk, Kiszl Péter intézetigazgató, Patkósné Tóth Zsuzsanna könyvtáros és Fodor János adjunktus munkáit olvashatják.

A Megszólított elődök rovatban olvasható Kiszl Péter és Patkósné Tóth Zsuzsanna: „Harmonikus egységbe olvad itt a józan gyakorlatiasság, az elmélet, a tudományos kutatás és a mások kutatásának a támogatása.” című tanulmánya Csapodi Csaba (1910–2004) és Csapodiné Gárdonyi Klára (1911–1993) munkásságáról.
pp. 232-250.

A Könyvszemle rovatban pedig A könyvtár és a tudományos kutatás paradigmaváltásában címmel Fodor János ismerteti Koltay Tibor – Špiranec, Sonja – Z. Karvalics László: Research 2.0 and the future of information literacy című angol nyelvű tanulmánykötetét (London, Chandos, 2015.)
pp. 257-261.

2017. július 7., péntek

Tanévzáró a Római-parton

Intézetünk oktatói idén is hajóra szálltak, hogy a tavaszi félév utolsó értekezletén a Római-part egyik teraszán találkozzanak. Tartalmas tanévet zártunk, emlékeztetett Kiszl Péter intézetigazgató az árnyas fák alatt hagyományosan szót kérve, s felidézte az eseményekben és örömteli változásokban gazdag őszt, telet és tavaszt. Könyvbemutatók és megemlékezések, élénk érdeklődéssel kísért szakmai rendezvények, rádió és TV-szereplések vagy a Nyitott Napok rendezvénysorozat állandósága és folyamatosan magas színvonala, hallgatóink lelkes részvétele a BOBCATSSS 2018 előkészületeiben, sikeres szereplésük az OTDK-n és első publikációik a szaksajtóban - mind azt bizonyítja, hogy a diáksággal, együttműködő partnerekkel és intézményekkel összefogva élettel teli, hétről-hétre értékeket és eredményeket teremtő egyetemi műhellyé váltunk, amely kész a megújulásra, fejlődésre is. Két új oktató, Dippold Péter és Csík Tibor csatlakozott tantestületünkhöz idén, Bella Katalin doktorált, Patkósné Tóth Zsuzsanna egyetemi kitüntetésben részesült, Kiszl Péter az ELTE Szenátusának tagja lett, Barátné Hajdu Ágnest pedig másodszor is az IFLA Governing Board tagjai közé választották. Nyitottnak kell maradnunk: pályakezdéstől a tudományos kutatásig, a hazai szakmai kérdésektől a globális problémákig. Jártak nálunk norvég, portugál, lengyel, mongol kollégák, német és angol digitális bölcsészek, rangos hazai szakemberek sora vendégelőadóként, nálunk ülésezett a hazai képzőhelyeket tömörítő Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma, s még könyvtárbusz is érkezett meghívásunkra. Széles körű elismerést keltett a Hazai György-projekt és a Neon Budapest adatbázis, létrejött a Digitális Bölcsészet Központ, új tervek, együttműködési megállapodások születtek, az Országos Közegészségügyi Intézettel még a tanév utolsó napjaiban is.
Bízunk abban, hogy jövőre is visszatérhetünk a Duna-part árnyas fái alá, de a változó idők sodrásában saját céljaink állandósága a biztos fogódzó: hallgatóink szakmai fejlődéséért dolgozva, tudományterületünkön közös eredményeket elérni - felújított intézeti terekkel - várjuk a következő évben minden jelenlegi és új diákunkat, kollégánkat a Múzeum körútra. Frissen végzetteinket szeretettel invitáljuk a diplomaosztóra és sikeres pályakezdést kívánunk mindannyiuknak, reméljük, viszont látjuk Őket mielőbb: személyesen, a szaksajtóban, kollégaként és együttműködő partnerekként a könyvtártudományban!

- További fényképek

2017. július 4., kedd

Együttműködés a közegészségügyi információs rendszer fejlesztéséért

Szakmai együttműködési megállapodást kötött az Országos Közegészségügyi Intézet és az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete 2017. június 28-án.
A szerződést Mezey Barna rektor, Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár és az EMMI több vezető tisztségviselője jelenlétében Surján Orsolya, az Országos Közegészségügyi Intézet megbízott főigazgatója nevében Koltai Áron igazgató, valamint Borhy László, az ELTE BTK dékánja és Kiszl Péter, az ELTE BTK KITI intézetigazgatója írta alá.
Az együttműködés során az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete, illetve Könyvtártudományi doktori programja vezető szakértői támogatást nyújt az Országos Epidemiológiai Központ „Értékmentés, Johan Béla Könyvtár- és Információs Központ fejlesztése” programjához.


Az egyetem az intézmény létrehozását elősegítő Rockefeller Alapítványhoz köthető, 90 évre visszanyúló történeti gyökerek feltárásában, a közel 60 országra kiterjedő nemzetközi tájékoztatási kapcsolatok újjászervezésében, végcélként pedig egy korszerű, a 21. század követelményeinek megfelelő, multifunkciós szakkönyvtár és közegészségügyi szakmai információs rendszer kidolgozásában működik közre.

- A könyvtár történetéről bővebben
- A hír az ELTE honlapján
- Képek az eseményről galériánkban

2017. július 2., vasárnap

Tartalomszolgáltató műhelyünk tavaszi munkáiból

A félév munkáját lezárva idén is szeretnénk hírt adni műhelyünk eredményeiről, kiemelve néhány izgalmas témát, jól sikerült hallgatói munkát. A Neon Budapest adatbázisról korábban már beszámoltunk, de végzős MA hallgatóink ebben a félévben összefoglalták saját tartalomszolgáltatási projektjeikben szerzett tapasztalataikat is.

Figyelmükbe ajánljuk:
Nagy Gábor: Szociális és kulturális reform a századelő Budapestjén
Kiss Attila Csaba: Kínai könyvtárak
Incze Dorottya: Töredékek a német juhászkutyáról
Kóger Dóra: Viking hétköznapok
Henézi Katalin: Korea irodalmi világa
című kutatásait.
- További témák tartalomjegyzékünkben

Elsőéves mesterszakos hallgatóink a FSZEK Budapest Gyűjteménnyel közös, készülő projektünkön dolgoztak, de besegítettek a Neon Budapest honlap létrehozásába is. Vendégül láttuk szakértőként többek között Pusztai Enikőt és Kincses Károly fotótörténészt (képünkön balra fent), a Pusztai kép-hagyaték feldolgozása során.

Tovább bővítettük digitális gyűjteményeket elemző, azokat jelen állapotukban megörökítő áttekinésünket. Néhány inspiráló példa:
British Pathé: Abonyi Magdolna
Rijks Museum Collection: Kovács Dorottya Marianna
The Digital Einstein Papers: Abonyi Magdolna
Central Florida Memory: Ivanics Márta
HathiTrust: Batisz Márton
- További digitális gyűjtemények elemzése

Végül, de nem utolsó sorban, folytattuk a külföldi szakirodalom szemlézését - a tavaszi félévben sorra került pl.:
Gaiman, Neil: Why our future depends on libraries, reading and daydreaming. [Miért függ a jövőnk a könyvtáraktól - olvasás és álmodozás] - ref. Cserép Viktória
Kumbier, Alana; Starkey, Julia: Access Is Not Problem: Disability Justice and Libraries. [A hozzáférés nem megoldott: a fogyatékkal élőkhöz való méltányos viszony és a könyvtár] - ref. Pataki Fruzsina
Kowalczyk, Piotr: Library of the future: 8 technologies we would love to see. [A jövő könyvtára: 8 eszköz, amelyet a könyvtárban látni szeretnénk] - ref. Móring Tibor
Gerber, Scott: How the Internet of Things is changing the face of business. [Hogyan változtatja meg a Dolgok Internete az üzletek arculatát?] - ref. Bodnár Barbara
Harviainen, J. Tuomas: Information literacies of self-identified sadomasochists: an ethnographic case study. [A szado-mazochizmus és az információs műveltség] - ref. Tót Barbara
- További szemlézett cikkek, tanulmányok

Hallgatóink munkáját köszönjük, s reméljük, a Neon-projekt sikerét látva, hasznosnak érzik a tartalomfejlesztésbe és -kutatásba fektetett munkájukat!

2017. július 1., szombat

Intézetünk egy jelentős IFLA dokumentumban

Az IFLA egyik legikonikusabb stratégiai programja az International Advocacy Programme (IAP), melynek keretében a Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviseletében 2016 decemberében Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony is részt vett egy workshop-on. Ennek kapcsán az informatikus könyvtáros MA első évfolyam hallgatóinak volt alkalma mélyebben megismerkedni az ENSZ Fenntartható fejlődés céljai programmal, a könyvtárak adta válaszokkal és magyar analógiákat keresni. Erről ad számot a májusban aktualizált IAP Update.