Keresés

2020. április 30., csütörtök

Záróvizsga információk


Értesítjük szakzáró hallgatóinkat, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi félévének informatikus könyvtáros BA és könyvtártudomány MA nappali és levelező tagozatos záróvizsgáin az Intézeti Tanácsunk 2020. április 29-én meghozott döntése alapján a járványügyi helyzetre való tekintettel, a JOKT előírásaival összhangban kivételesen nem szervezünk írásbeli részt, hanem kizárólag szóbeli számonkérés lesz a MS Teams alkalmazásban.

2020. április 29., szerda

Voit Krisztina 80

Születésének 80., halálának 10. évfordulója alkalmából tisztelettel és szeretettel emlékezünk Könyvtártudományi Tanszékünk egykori vezetőjére, doktori programunk és a Nyitott Napok rendezvénysorozatunk alapítójára, a könyv-, könyvtár- és sajtótörténet kiváló kutatójára és oktatójára, Voit Krisztina tanárnőre (1940-2010).


Voit Krisztina egyetemi docens első és egyetlen munkahelye volt tanszékünk, neve összeforrott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával. 2020 tavaszára emlékkonferenciával készültünk, amit a koronavírus járvány miatt elhalasztani kényszerülünk. Örököse, Voit Pál jóvoltából Voit Krisztina szakmai hagyatéka a Könyvtár- és Információtudományi Intézetben található, terveink szerint a közeljövőben kamarakiállítást szervezünk Tanárnő munkásságáról. Ehhez fotókat, dokumentumokat, de akár visszaemlékezéseket is örömmel fogadunk (kapcsolat: lis@btk.elte.hu).


Voit tanárnő nyitott, kedves személyisége, kivételes műveltsége és tehetsége mindannyiunk előtt példaként szolgál.


Elhunyt Voit Krisztina. ELTE LIS. 2010. április 29.
Voit Krisztina válogatott publikációi az MTMT-ben


2020. április 24., péntek

A könyvtár- és információtudományi képzés ökológiája


Kiszl Péter intézetigazgatónak a Könyvtári Figyelő 2020. évi 1. számában megjelent átfogó tanulmánya elemzi a közelmúlt felsőfokú könyvtárosképzést érintő környezeti hatásait, bemutatja a hazai képzés jelenlegi rendszerét és kereteit, fejlesztésének irányait. Statisztikai adatok alapján meghatározza azokat a beavatkozási területeket, melyek hatására növelhető lenne a könyvtáros szak és a könyvtáros hivatás iránt érdeklődők, továbbá csökkenthető a pályaelhagyók száma. A 32 oldalas, több mint 130 jegyzetet tartalmazó közlemény nemcsak az egyetemi könyvtáros- és információs szakemberképzés, hanem egyúttal az azzal szimbiotikus viszonyban lévő magyarországi könyvtárügy 2020. év eleji helyzetének komplex megközelítésű, nemzetközi kontextusba helyezett lenyomatát is adja.

KISZL Péter: A könyvtár- és információtudományi képzés ökológiája. = Könyvtári Figyelő. 30. évf. 2020. 1. sz. 9-40. p.
Nyomtatható változat szabad elérése az EPA-ból


Ugyanebben a számban olvasható Fodor János adjunktus részletes beszámolója a 2019. november 26-án és 27-én, immár negyedik alkalommal megszervezett Valóságos könyvtár - könyvtári valóság című könyvtár- és információtudományi konferenciánkról, melynek előadásaiból már készül intézeti szakkönyv sorozatunk következő része.

FODOR János: Konferencia és ünnep. Valóságos könyvtár - könyvtári valóság IV. konferencia az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. = Könyvtári Figyelő. 30. évf. 2020. 1. sz. 41-53. p.
Nyomtatható változat szabad elérése az EPA-ból

Könyvtári Figyelő 2020. 1. szám

2020. április 22., szerda

Diszciplínák metszéspontjában - új tanulmányunk a Parlandóban

Figyelmükbe ajánljuk intézetünk oktatóinak legújabb publikációját, amely Diszciplínák metszéspontjában: zenei könyvtárosok képzése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen címmel jelent meg a Parlando zenepedagógiai folyóirat 2020. évi 3. számában.


Kiszl Péter és Németh Katalin tanulmánya a Művészetközvetítő és Zenei Intézettel közösen indított zenei könyvtáros specializációt elemzi. Részletesen bemutatja a képzés sajátosságait, az együttműködő partnerintézményeket és a munkaerőpiaci lehetőségeket.

KISZL Péter - NÉMETH Katalin: Diszciplínák metszéspontjában: zenei könyvtárosok képzése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. = Parlando: zenepedagógia folyóirat. 62. évf. 2020. 8. sz.

2020. április 21., kedd

Nyelvvizsga hiányában visszatartott diplomák kiadása


A Kormány 101/2020. (IV. 10.) rendelete értelmében megkezdődik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a korábban nyelvvizsga hiányában visszatartott diplomák kiadása. Az eljáráshoz első lépésként az adatokat kell egyeztetni. Az Egyetem az adategyeztető űrlapon megadott adatok alapján tudja a képzés adatait beazonosítani, a szükség szerinti egyeztetéshez az ott megadott elérhetőségeket használja, illetve az ott megadott címre juttatja el az oklevet.


Az eljárás részleteiről az ELTE honlapján tájékozódhatnak!

2020. április 20., hétfő

Doktori képzés - jelentkezés május 8-ig


Tisztelt érdeklődők, leendő doktoranduszaink!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy meghosszabbított jelentkezési határidő áll rendelkezésükre a doktori képzésre: a jelentkezéseket 2020. március 16-tól május 8. éjfélig lehet benyújtani online.

2020. április 16., csütörtök

Jelentkezési statisztika 2020.

A 2020-as felvételi jelentkezési adatok szerint a következő ősztől is képzőhelyünkön szeretnék legtöbben megkezdeni ismerkedésüket a könyvtártudománnyal. A statisztikák összevetése alapján elmondható, hogy a tavalyi adatokhoz képest összességében 50%-kal többen jelentkeztek mesterképzésre, és arányaiban a BA is népszerűbb lett.
Köszönjük bizalmukat, sok sikert kívánunk és szeretettel várunk minden érdeklődőt!Kattintson a grafikonokra a teljes méret megnyitásához (új ablakban).


felvi.hu 2020. tavaszi felvételi adatai alapján összeállította:
Dr. Németh Katalin adjunktus. 

2020. április 9., csütörtök

Doktori program: felvételi információk

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
Könyvtártudományi Doktori Programja
az érdeklődők szíves figyelmébe ajánlja
és az


A program aktuális témakiírásai az ODT adatbázisában (www.doktori.hu) böngészhetők.

A Könyvtártudományi Doktori Program témakiírói jelen felvételi időszakban:
Bibor Máté, PhD
Csík Tibor, PhD
Dippold Péter, PhD
Fodor János, PhD
Hajdu Ágnes, PhD, habil.
Kiszl Péter, PhD, habil., programvezető
Sebestyén György, CSc, habil.
Tószegi Zsuzsanna, PhD

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete az ország elsőként alapított (2019-ben immár 70 éves) és egyben első számú, teljes képzési kínálattal (BA, MA, OTAK, PhD) és legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező egyetemi könyvtár- és információtudományi képzőhelye, amely nemcsak interdiszciplinárisan rétegzett kutatási hagyományokkal és elismert kutató-oktatókkal, de hazai és nemzetközi szakmai együttműködő partnerei révén kiterjedt tudományos kapcsolati hálóval rendelkezik ahhoz, hogy hatékony támogatást biztosítson a doktoranduszok számára a PhD-fokozat megszerzéséhez.

Jelentkezési határidő: A jelentkezéseket 2020. március 16-tól április 24. éjfélig lehet benyújtani online.

A Könyvtártudományi Doktori Programról bővebb információ honlapunk Oktatás/Doktori (PhD) program menüpontjában olvasható.

Sikeres felvételi eljárást kívánunk!

2020. április 7., kedd

Cirkuszművészeti tartalomszolgáltatás - friss tanulmányunk a TMT-ben

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara között 2019. szeptember 6-án létrejött szakmai együttműködési megállapodás keretében a Könyvtár- és Információtudományi Intézet szerepet vállal a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ könyvtárának létrehozásában, mely egyúttal Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpontként és Adattárként fog működni. 


A közgyűjteményi szempontból jelentős külföldi cirkuszművészeti intézmények számbavételével, jó gyakorlatainak elemző bemutatásával a korszerű tartalomszolgáltatási rendszerek és a könyvtári közösségi programok hazai adaptációját kívánja támogatni a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás című szakfolyóirat legfrissebb számában megjelent tanulmányunk:

KISZL Péter - SZÜTS Etele: Cirkuszművészeti központok tartalomszolgáltatási modelljei. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 67. évf. 2020. 3. sz. 140-160. p.

2020. április 1., szerda

Szakdolgozat leadási határidő: április 22.

Tisztelt szakdolgozó hallgatók!
A rendkívüli járványügyi helyzet miatt a 2019/2020. tanév tavaszi félévben csak elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszerben feltöltve kell benyújtani a szakdolgozatot.A szakdolgozat feltöltésének menetéről rövidesen részletes tájékoztató készül.
Nyomtatott formában a szakdolgozatot nem kell megküldeni a Tanulmányi Hivatal részére.
A szakdolgozatok feltöltésére kijelölt végső határidő: 2020. április 22. 23:59.