Keresés

2019. szeptember 29., vasárnap

Partnereink szakdolgozati témajavaslatai

Intézetünk stratégiájának meghatározó eleme a könyvtártudományi képzés és a könyvtári gyakorlat közötti határok feloldása. Ezzel összhangban, együttműködő partnereink 2019. szeptember 25-én az ELTE BTK Központi Olvasótermében (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 14.) – immár ötödik alkalommal – tartottak tájékoztatást hallgatóinknak, ismertetve az általuk ajánlott szakdolgozati témajavaslatokat. Az együttműködő partnerek ajánlotta szakdolgozati témák és Intézetünk oktatóinak témakínálata jól mutatja, hogy képzésünk szorosan kapcsolódik a szakmai élethez, s a kihívásokra közösen keressük a tudományosan megalapozott válaszokat.

A jó témaválasztás nemcsak a felsőfokú tanulmányok eredményes lezárásához járul hozzá, hanem utat nyithat a tudományos munkához (OTDK) is. A rendezvény lehetőséget teremtett arra, hogy áttekintve az intézeti és az együttműködő partnerek témajavaslatait, érdeklődésük szerint válasszanak témát és végezzenek kutatást.

A konzultáció iránti nagy hallgatói érdeklődést mutatta, hogy résztvevők száma meghaladta a legnagyobb intézeti tanterem befogadóképességét is. Az oldott hangulat azt jelezte, hogy partnereink vezető, könyvtáros munkatársai örömmel érkeztek hozzánk, s ajánlották végzős hallgatóink figyelmébe a megítélésük szerint fontos kutatási témákat.

Az OIK szakemberi közül Sárközi Andrea ismertette témajavaslataikat, az OGYK részéről Villám Judit, az ELTE EK küldötteként Móring Tibor, az MKE-től Haszonné Kiss Katalin, BCE EK részéről Hoffmann Ádám, a FSZEK képviseletében Dippold Péter, a NAVA küldötteként Kis Szilárd, a Ráday Gyűjteménytől Berecz Ágnes, a kecskeméti Katona József Könyvtár témafelelőse Katona Tibor, az Evangélikus Országos Gyűjtemény részéről Hubert Gabriella szólt az általuk támogatott szakdolgozati témákról.

Fényképek az eseményről
Együttműködői partnereink szakdolgozati témajavaslatai (PDF)

2019. szeptember 28., szombat

85. IFLA konferencia Athénban

IFLA World Library and Information Congress, 85th IFLA General Conference and Assembly. Athén, 2019. augusztus 22-30 

A 2019. augusztus 22 és 30 között megrendezett 85. IFLA konferencia szlogenje, vezető témája: Libraries: dialog for change volt, ezzel is utalva Glòria Pérez-Salmerón elnöki témájára (Libraries: motors for change), valamint a könyvtárosok szerepére a jelen és jövő kihívásai közepette. A téma egyben rámutat az IFLA egyik stratégiai programjára, melyhez az Magyar Könyvtárosok Egyesülete is számos rendezvényével és kiadványával is társult, amely az ENSZ 2030 Agendához és a Fenntartható Fejlődés Célokhoz kapcsolódó könyvtári hozzájárulásokat tudatosítja a társadalomban és számos eszközzel támogatja a nemzeti és nemzetközi szinten való megjelenést.

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának tagja, immár tizenharmadik alkalommal vett részt az IFLA konferenciák programjának szervezésében és 2020-ban ismét szerepet kap a Dublinban megrendezendő IFLA konferencia Tudásmenedzsment Szekció nyilvános ülésének szervezőbizottságában, melyet az IT Szekcióval közösen tartanak majd. A két téma várhatóan:

1. What is the future of the library? Outsourcing and "library as a service" - opportunity or threat?

2. What is the future of library systems? Open vs Closed source and Cloud-based delivery - Perceptions and Expectations of User Communities

Továbbá tagja a Knowledge Management Szekció és az Education and Training Szekció által közösen indított projekt csoportnak, amely a KM oktatásának tematikáit, módszertanát hivatott vizsgálni és a tervek szerint ajánlásokat is megfogalmaz majd.

A számos programon kívül, melyen Barátné Hajdu Ágnes részt vett, egyik felelőse volt a Congress Advisory Committee tagjaként az idei konferencia teljes lebonyolításáért, a LDAC (Library Development Advisory Committee) bizottság tagjaként áttekintették a támogatott programok megvalósulását és akciótervet dolgoztak ki a következő két évre. Az konferencia közel két tucat rendezvényén képviselte az igazgatótanácsot.

Az athéni IFLA záróplenáris ülésén került sor Glória Glòria Pérez-Salmerón és az elköszönő Governing Board búcsúztatására, valamint Christine MacKenzie elnöki beiktatására.

2019. szeptember 27., péntek

Nyitott Napok 30. - meghívó

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat harmincadik délutánjára:


Könyvtár a kertben, kert a könyvtárban. 
Egy zöld könyvtár és speciális szolgáltatásai

Szépvölgyi Katalin
(Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2019. október 9. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadás végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól: blogunkban
*
Meghívónkat az előadó fényképeivel illusztráltuk

2019. szeptember 25., szerda

Könyvbemutató Hódmezővásárhelyen

2019. augusztus 17-én mutatták be a Szent István Király Ünnepe program sorozat keretében a Hódmezővásárhely története monográfia 3. kötetét, amelyben 7 éves kutató munka eredményeként megjelent Barátné Hajdu Ágnes Olvasókörök. Vásárhely és egyletek című fejezete. A könyvbemutató érdekessége, hogy a könyvbemutatóra a Kossuth téri nagyszínpadon került sor egy kerekasztal-beszélgetés keretében.

Barátné Hajdu Ágnes: Olvasókörök. Vásárhely és egyletek. = Hódmezővásárhely története. Szerk.: Makó Imre, Marjanucz László. 3. köt. A forradalmak időszakától a tanácsrendszer létrejöttéig 1918-1951. Hódmezővásárhely : Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2019. 1550-1597. p.

- A könyvbemutatóról a város honlapján
- Képek galériánkban 

2019. szeptember 20., péntek

Szakdolgozati témakonzultáció 2019.

Kedves Hallgatóink!

Intézetünk 2019. szeptember 25-én (szerdán) 12:30 órai kezdettel szakdolgozati tájékoztatót rendez a BA és MA képzésben részt vevő végzős hallgatóknak. Helyszín: az ELTE BTK Központi Olvasóterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 14.)
Az esemény keretében oktatóink, valamint intézetünk szakmai együttműködő partnerei ismertetik az általuk konzultációra szívesen fogadott szakdolgozati témákat, melyek közül a hallgatók a 2019. október 15-én lezáruló szakdolgozati címbejelentés alkalmával már választhatnak. A program ideje alatt oktatóinkkal, illetve a könyvtárak és szakmai szervezetek képviselőivel személyes konzultációra is lesz lehetőség a témák részletesebb kifejtéséhez, az esetleges kérdések tisztázásához.

Partnereink témajavaslatai (a lista még bővülhet)
- Oktatóink szakdolgozati témáit megtalálják egyéni honlapjaikon (oldalmenü / Szakdolgozati témakörök).
- Beszámoló az eseményről / fényképek

2019. szeptember 19., csütörtök

Emerald e-book próbahozzáférés

2019. szeptember 30-ig az egyetemi hálózatról elérhető az Emerald könyvtár- és információtudományi e-book kínálata is:
https://www.emerald.com/insight

Ahogy azt az év elején jeleztük, 2019. december 31-ig elérhetőek az Emerald Publishing (több mint 300 kurrens folyóirata teljes szöveggel) és a Sage Premier Package (több mint 1000 folyóirat egészen 1999-ig visszamenőleg) kínálata minden ELTE polgár számára. A hozzáférés ELTE IP címekhez kötött, az otthoni hozzáféréshez Stunnel/VPN szükséges.


2019. szeptember 18., szerda

Tájékoztató napot tartottunk elsős hallgatóinknak

2019. szeptember 5-én, a Bölcsészettudományi Kar tanévkezdő tájékoztató napján Intézetünk is köszöntötte, információkkal várta a tanulmányaikat most kezdő szakemberjelölteket.
Elsőként dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató üdvözölte az első éves hallgatókat, és mutatta be a képzést, majd dr. Németh Katalin intézeti oktatásfelelős hívta fel a figyelmet a legfontosabb tanulmányi tudnivalókra.
2019-ben megalakult a HELP (Hallgató eredményességet elősegítő program - https://btk.elte.hu/help), melynek szakmentora dr. Senkei-Kis Zoltán, ki egyúttal a Kari Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke is. Senkei tanár úr ismertette a segítőrendszer működését, valamint a szakmai gyakorlatok koordinátoraként beszélt az Intézetünkkel együttműködő partnerekről és a náluk végezhető gyakorlatokról.
A tájékoztató második felében az Intézeti Képviselet tartott részletes tájékoztatót, és látta el praktikus információkkal gólyáinkat.

Sikeres tanévkezdést, élményekkel teli, ugyanakkor szakmailag tartalmas egyetemi éveket kívánunk!

- Képek az eseményről galériánkban

2019. szeptember 17., kedd

Hagyományok és kihívások VIII.

2019. augusztus 29-én Hagyományok és kihívások VIII. címmel került sor az Egyetemi Könyvtár és Levéltár immár nyolcadik alkalommal megrendezett országos könyvtárszakmai konferenciájára.

Az eseményen, melynek egyik témája a könyvtárosok kompetenciafejlesztése volt, Newton III. törvénye: könyvtári aspektusok címmel Kiszl Péter intézetigazgató is előadást tartott a plenáris ülés keretében. A prezentációk anyaga várhatóan 2020 nyarán jelenik meg önálló kötetben.

2019. szeptember 16., hétfő

Nyitott Napok 29. - Meghívó

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat huszonkilencedik délutánjára:


A kulturális örökség örök ellenségei
Gondolatok a Ráday Gyűjteményt is sújtó katasztrófa után

Bíró Gyöngyi 
(A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2019. szeptember 25. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadás végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

2019. szeptember 15., vasárnap

IFLA Site visit látogatások 2019

Barátné Hajdu Ágnes, az IFLA Konferenciaszervező Bizottság tagjaként 2018 óta állandó tagja az IFLA konferencia szervezésére pályázó városok 3 fős látogató bizottságának. 2019 során négy lehetséges IFLA konferencia helyszín meglátogatására került sor.
2019. március 11. és 13. között Rotterdam, 2019. március 13. és 15. között Brüsszel, 2019. március 20. és 23. között Dublin pályázatát elemezte és lehetséges helyszíneit látogatta meg Gerald Leitner (IFLA főtitkár), Roberta Odebrecht (Account Director K.I.T. Group GmbH) és Barátné Hajdu Ágnes (IFLA GB tag). A látogatások tapasztalata és a pályázatok elemzése után született meg a döntés, hogy a 2021-ben Rotterdam rendezheti meg a könyvtárosok világkonferenciáját.
A 2020-ra kiválasztott Auckland (New Zealand) nemzeti szervezőbizottsága még tavasszal bejelentette, hogy az előzetes tervekkel ellentétben az új konferenciaközpont nem készül el, így sajnos nem tudják megrendezni az IFLA konferenciát 2020-ban, egyben kérvényezték, hogy mindezt 2022-ben tehessék meg. A kérést az IFLA Igazgatótanácsa támogatta, ezért az azonnali felhívásra beadott, illetve már meglévő, 2020-ra is fenntartott pályázatokat értékelte. Ehhez 2019. június 3. és 8. között a mexicói Guadalajaraba látogatott Roberta Odebrecht (Account Director K.I.T. Group GmbH) és a bizottság vezetőjeként Barátné Hajdu Ágnes (IFLA GB tag). A döntést július folyamán nyilvánosságra hozta az IFLA vezetősége, ennek értelmében 2020-ban az írországi Dublinban rendezik meg az IFLA konferenciát.- Fényképek a látogatásokról galériánkban

2019. szeptember 14., szombat

Hiteles hely - mindenhol, mindenkinek

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. vándorgyűlését ezen a nyáron Székesfehérváron tartotta. A rendezvény idei témája: Hiteles hely - mindenhol, mindenkinek volt. A résztvevőket többek között Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár asszonya is köszöntötte a plenáris ülésen, ahol prof. Hermann Róbert, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, Dualizmus-kori Kutatócsoport vezetője, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, plenáris ülésünk meghívott előadója tartott szakmai előadást Történészi hitelesség, hiteles történetírás - átugorhatjuk-e a saját árnyékunkat (és a másokét)? címmel.
A konferencián Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető, MKE elnök több alkalommal is tartott előadást.
Intézetünk hallgatói a szokásoknak megfelelően idén is szép számban képviselték az ELTÉ-t. A szekcióülések, melyeket érdeklődésének megfelelően látogatták, hozzájárultak szakmai fejlődésükhöz és kiválóan alkalmas voltak kapcsolatépítésre is. Az előadások mellett könyvtárlátogatás és a szakmai kirándulások színesítették a programot. A baráti vacsorán szinte mindannyian részt vettünk, itt készült a közös fénykép. Összegzésként elmondható, hogy mind számszerűségüket, mind szakmai érdeklődésüket, mind emberi magatartásukat tekintve büszkék lehetünk azokra, akik 2019-ben is képviselték Intézetünket a könyvtárosok legnagyobb seregszemléjén Székesfehérváron.

- Fényképek galériánkban
- További képek a Vándorgyűlés galériájában

2019. szeptember 13., péntek

Kiszl Péter az M1 Ma délelőtt című műsorában

Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója 2019. szeptember 12-én az M1 közszolgálati televízió Ma délelőtt című műsorában a Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal kötött szakmai együttműködési megállapodásról beszélt.

A műsor megtekinthető az MTVA Médiaklikk oldalán (a bejátszás 5:05-től indul)

A megállapodásról szóló hír
- a Fővárosi Nagycirkusz honlapján
- az ELTE honlapján


2019. szeptember 12., csütörtök

Doktori program - tanévkezdés

Tisztelt Doktoranduszok!

A Könyvtártudomány Doktori Program szemeszterindító tájékoztatóját 2019. szeptember 18-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel szervezzük intézetünk 6-os tantermébe.
A tájékoztatót követően lehetőség nyílik az abszolutóriumhoz szükséges kreditek programvezetővel történő egyeztetésére és további tanulmányi kérdések személyre szabott megbeszélésére is.
A 2019/2020. tanév őszi félévére a Neptunban meghirdetett tanegységek oktatóival, illetve a témavezetőkkel való konzultációra is lehetőséget biztosítunk a tanévindító tájékoztató után.

Tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk és szeretettel várjuk Önöket!

Doktori képzésünk oktatói és témavezetői nevében is üdvözlettel:

Dr. habil. Kiszl Péter
doktori programvezető

2019. szeptember 11., szerda

Nyitott Napok 2019. őszén

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
Könyvtár- és Információtudományi Intézete (ELTE BTK KITI)
az őszi félévben is folytatja a Nyitott Napok előadássorozatot.

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja:
a szorgalmi időszak minden hónapjának egy-egy szerda délutánja, 
mindig 17:00 órai kezdettel. 
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára. 
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

A 2019/2020. tanév őszi félévének tervezett programja:

2019. szeptember 25.
A kulturális örökség örök ellenségei
Gondolatok a Ráday Gyűjteményt is sújtó katasztrófa után
Bíró Gyöngyi
(A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye)

2019. október 9.
Könyvtár a kertben, kert a könyvtárban
Egy zöld könyvtár és speciális szolgáltatásai
Szépvölgyi Katalin
(Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára)

2019. november 20.
Az ephesusi özvegy téma változatai
S. Sárdi Margit (ELTE BTK RMIT)

2019. december 4.
Az elveszett Thuróczy nyomában
Farkas Gábor Farkas (OSzK, Régi Nyomtatványok Tára)

*
Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi eseményeiről

2019. szeptember 9., hétfő

Együttműködés a Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal

A Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. részéről Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára, miniszteri biztos és dr. Borsós Beáta ügyvezető igazgató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara részéről Prof. Dr. Borhy László, az ELTE rektora, Prof. dr. Sonkoly Gábor, az ELTE BTK dékánja és Dr. habil. Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár-és Információtudományi Intézetének intézetigazgatója írt alá együttműködési megállapodást pénteken.

Budapesten jön létre Európa legnagyobb cirkuszművészeti központja, amely magába foglal kutatóbázist, könyvtárat, adattárat és múzeumot is. Közép-Európában nincs másik olyan központ, amely a cirkuszművészet adatbázisát, könyv- és dokumentumtárát, video- és képanyagtárát létrehozná és működtetné. A Visegrádi Egyezmény országai (V4 országok) által is támogatott, a közép-európai cirkuszművészetet feldolgozó Közép-európai Cirkuszművészeti Kutatóközpont és Adattár egyszerre kívánja szolgálni a történeti megismerést, a tudományos kutatást és a művészeti megújulást.

Az együttműködési megállapodás értelmében az ELTE BTK Könyvár- és Információtudományi Intézet szakmai támogatást nyújt a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ cirkuszművészetet dokumentáló és adatbázis-építő tevékenységeihez, a hallgatók körében ismerteti és népszerűsíti a kulturális örökséget dokumentáló, adatbázis-építő tevékenységeit. Támogatja a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ munkatársainak szakmai továbbképzését és közreműködik a legalkalmasabb gyakornok vagy pályakezdő megtalálásában.

Az együttműködés keretében a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ várja az ELTE Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének oktatóit és hallgatóit, hogy megismerjék a magyar cirkuszművészetet bemutató gyűjteményt, segítséget nyújtsanak a képi és mozgóképi dokumentumok digitalizációjához, és részt vegyenek az ebből épülő adatbázis építésében.

- További részletek és fényképek a megállapodásról

2019. szeptember 6., péntek

Fogadóórák az őszi félévben

Kedves Hallgatók, oktatóink ebben a félévben is várják kérdéseiket e-mailben és személyesen is, a szorgalmi időszak minden hetén biztosított fogadóóráikon!

Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes: szerda 11.00-13.00
Dr. Bella Katalin: kedd 17.30-19.30
 Erasmus Office Hours: Tuesday 5.30-7.30 pm or by appointment
Dr. Bibor Máté: szerda 16:00-18:00
Dr. Csík Tibor: szerda 15.30-17.30
Dr. Dippold Péter: kedd 15.30-17.30
Dr. Fodor János: kedd 14.30-16.30
Dr. habil. Kiszl Péter: csütörtök 14.00-16.00 (titkárságon történő bejelentkezés alapján)
Dr. Köntös Nelli: hétfő 9.00-10.00; péntek 12.00-13.00
Dr. Németh Katalin: hétfő 10.00-11.00; szerda 10.30-11.30
Dr. Senkei-Kis Zoltán: hétfő 15.30-17.30

2019. szeptember 3., kedd

Meghívó Juhász Éva doktori védésére

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskolája
Könyvtártudomány Doktori programjának nevében
tisztelettel meghívjuk Önt

Juhász Éva
Könyvtárgazda(g)ság: pénzügyi vonatkozású korszerű menedzsmenteljárások könyvtári alkalmazása
című PhD disszertációjának nyilvános vitájára,

melyet
2019. szeptember 10-én, kedden 14:00 órától tartunk
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
A épületének alagsori 150-es tanácstermében (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A).

A bizottság elnöke: Prof. Dr. Bollobás Enikő CMHAS, egyetemi tanár
Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Dippold Péter PhD, egyetemi adjunktus és Dr. Virágos Márta PhD, ny. főigazgató
A bizottság további tagjai:
Dr. Csík Tibor PhD, egyetemi adjunktus, a bizottság titkára
Dr. Palotai Mária PhD, ny. főosztályvezető
A bizottság póttagjai:
Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes PhD, habilitált egyetemi docens
Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD, c. egyetemi docens
Témavezető: Dr. Kiszl Péter PhD, habilitált egyetemi docens

A disszertáció a Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtárában megtekinthető.

2019. szeptember 2., hétfő

Tanévkezdési információk - 2019. ősz

Tisztelt Hallgatók! Szeretettel köszöntjük Önöket az új tanévben!
Új hallgatóinknak gratulálunk sikeres felvételi eredményeikhez, melyekről honlapunk korábbi bejegyzésében közöltünk adatokat. A tanévkezdésről elsőéves hallgatóink számára részletes információkkal szolgálunk a 2019. szeptember 5-én (csütörtökön) 9:00 órától szervezett tájékoztató napon, a Múzeum krt. 6-8. fszt. 11-es teremben.
Mindenkit szeretettel várunk, s készséggel válaszolunk a felmerülő kérdésekre!

Levelező képzéseink időpontjai:
BA 1. évf. és MA 1. évf. páros heteken:
1. szeptember 12-13.
2. október 10-11.
3. október 24-25.
4. november 7-8.
5. november 21-22.
6. december 5-6.

BA 2-3. évf. és MA 2. évf. páratlan heteken:
1. szeptember 26-27.
2. október 3-4.
3. október 17-18.
4. november 14-15.
5. november 28-29.
6. december 12-13.

A BA levelezősök konzultációs alkalmai péntekenként, az MA levelezős hallgatóké pedig csütörtökön és péntekenként lesznek.  

2019. szeptember 1., vasárnap

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete szakmai napja

Szentesen rendezték meg Trendek kívül-belül címmel a 47. Csongrád megyei könyvtárosnapot 2019. június 20-án, ahol Barátné Hajdu Ágnes Modern könyvtárbelsők a világ minden tájáról címmel tartott előadást.