Keresés

2016. február 27., szombat

Az OSZK Librariában

2016. február 25-én Kiszl Péter intézetigazgató meghívására, a Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban mesterszakos kurzus keretében Káldos János, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) általános főigazgató-helyettese tartott nagy sikerű előadást Határok, határsértések, határváltozások Librariában, a "könyves világban" címmel.

Káldos János prezentációjában részletesen kitért a nemzeti könyvtár - jogszabály által előírt - rendkívül sokrétű feladataira, az információhordozók rohamos fejlődése okozta kihívásokra, illetve hallgatói kérdésekre válaszolva szó esett olyan aktuális témákról is, mint például az új integrált könyvtári rendszer kiválasztása az OSZK-ban, az Arcanum és a könyvtári tartalomszolgáltatás viszonya, a könyvtár nyitva tartásának változása, az ELDORADO-projekttel kapcsolatos tapasztalatok, az OSZK gazdálkodása, a CIVIC Epistemologies projektben való részvétel, a MANDA beolvadása az OSZK-ba, s természetesen a nemzeti könyvtár költözése.

- Fényképek az előadásról

Kiszl Péter kurzusának következő vendége 2016. március 10-én Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója lesz.

2016. február 26., péntek

Pályázati felhívás Erasmus+ ösztöndíjra!

Az ELTE Erasmus+ pályázatot hirdet hallgatói mobilitás - részképzés és szakmai gyakorlat kategóriákban a 2016/2017-es tanévre! A pályázat benyújtásának határideje a Neptun elektronikus felületén: 2016. március 10.  Tudnivalók a pályázás menetéről:  rövid összefoglaló | pontos részletek | tájékoztató az Intézetben: március 2-án 13:15-14:15.

A Könyvtár- és Információtudományi Intézet partnerintézményei:
- Abo Akademi University, Turku FINNORSZÁG
- Alexander Technological Eductaional Institute of Thessaloniki GÖRÖGORSZÁG
- Charles III University of Madrid SPANYOLORSZÁG
- Cologne University of Applied Sciences, Köln NÉMETORSZÁG
- Hacettepe University, Ankara TÖRÖKORSZÁG
- Högskolan i Boras, SVÉDORSZÁG
- Ionian University, Corfu GÖRÖGORSZÁG
- Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz NÉMETORSZÁG
- Oslo and Akershus University, College of Applied Sciences NORVÉGIA
- Sapienza Universita' di Roma OLASZORSZÁG
- Universidad de Salamanca SPANYOLORSZÁG
- Universidade do Porto PORTUGÁLIA
- Universita degli studi di Firenze OLASZORSZÁG
- University of León SPANYOLORSZÁG
Új szerződések, új egyetemek!
- Jagiellonian University Krakkó LENGYELORSZÁG
- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Eszék HORVÁTORSZÁG
- Université Sciences Humaines et Sociales Lille FRANCIAORSZÁG
Kérdéseikkel bátran forduljanak hozzánk!

Tájékoztató az Intézetben: március 2-án 13:15-14:15.
Minden kedves hallgatónknak sikeres pályázást kívánunk!

Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes - a nemzetközi kapcsolatok felelőse
Bella Katalin - Erasmus+ koordinátor

2016. február 25., csütörtök

Erős könyvtár, felkészült könyvtárosok

Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke 2016. február 24-én Pest Megyei Szervezet közgyűlésén tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást Erős könyvtár, felkészült könyvtárosok. Tervek és elképzelések címmel.

Az előadásában vázolta hivatásunk humnánerőforrásának helyzetét, a lehetséges életpálya-modellt, az MKE stratégiájának főbb elemeit, az előttünk álló feladatokat és a bevezetés várható ütemezését és lehetséges lépéseit.

2016. február 19., péntek

Együttműködési megállapodás a BCE Egyetemi Könyvtárával

2016. február 18-án szakmai együttműködési megállapodást írt alá Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár (BCE EKL) főigazgatója, valamint dr. Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (ELTE BTK KITI) intézetigazgatója.

Az együttműködés fő célja a BCE EKL szakmai tevékenységének megismertetése az ELTE BTK KITI hallgatóival, segítségnyújtás a gyakorlati tapasztalatszerzésben, valamint a könyvtári munkakörnyezetben való szocializációban, illetve a BCE EKL számára a szakmai utánpótlás biztosítása.

A prof. dr. Borhy László dékán kézjegyével is ellátott megállapodás kiterjed közös tudományos rendezvények szervezésére, továbbá a hallgatók szemináriumi, TDK-dolgozatai és PhD disszertációi mellett az oktatók publikációinak szakirodalmi támogatására.


Az ELTE BTK KITI közelmúltban kötött szakmai együttműködési megállapodásairól:
Budapesti Műszaki Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
Magyar Olvasástársaság (HUNRA)
Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei Gyűjtemény

2016. február 15., hétfő

Újrainduló Nyitott Napok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete (ELTE BTK KITI)
a 2015/2016. tanév tavaszi félévétől kezdődően újraindítja
a Nyitott Napok előadássorozatot.

A Nyitott Napokat az ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszékének egykori vezetője, Voit Krisztina alapította 1995 októberében, aki a következőkben fogalmazta meg a nyilvános előadásfolyam küldetését: „A sorozat célja kettős: egyfelől az egyetemi hallgatóság számára szeretnénk olyan szakmai ismereteket nyújtani, amelyek kiegészítik és tovább bővítik a tantervben szereplő stúdiumok adta tudásanyagot, másfelől a könyvtáros szakma számára felkínálni [...] tájékozódási lehetőségeket.” Hosszú szünet után ennek szellemében indul újra a Nyitott Napok.


A rendezvény helyszíne
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja 
a szorgalmi időszak minden hónapjának egy-egy szerda délutánja, mindig 17:00 órai kezdettel

A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterének programja
Február 24. 17:00
Kiszl Péter intézetigazgató köszöntője
Megemlékezés Voit Krisztináról
Barátné Hajdu Ágnes és Kiszl Péter (ELTE BTK KITI), Poprády Géza (OSZK)
*
A könyvtáros és orvostudós Semmelweis
Gazda István (Magyar Tudománytörténeti Intézet)

Március 9.
A zágoni parókia könyvtára
S. Sárdi Margit (ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék)

Április 20.
„Papirusz-stílus” a középkori könyvfestészetben. Egy családregény hagyományozódás-történeti konzekvenciái
Boreczky Anna (MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport)

Május 11.
Egy kevéssé ismert közép-európai Habsburg-kódexsorozat magyarországi vonatkozásai.
A Szent Korona legkorábbi ábrázolásai a 16. században
Pálffy Géza (MTA BTK Történettudományi Intézet)

A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
 *
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges: http://lis.elte.hu/reg