Keresés

2013. december 19., csütörtök

Záróvizsga időpontok - figyelem, változás!

A téli vizsgaidőszakban szakzárásra készülő hallgatóink figyelmébe ajánljuk:

Az írásbeli záróvizsga időpontja:
BA képzés
január 13.
kezdés: 9 órakor
helyszín: MÚK 6-8. mfszt. 6.

Szóbeli záróvizsgák:
BA képzés
január 13.
kezdés: 13 órakor
helyszín: MÚK 6-8. mfszt. 6.

Jó felkészülést kívánunk!

2013. december 16., hétfő

Fülöp Géza-emlékülés

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete 2013. december 12-én tudományos konferenciát rendezett egykori tanszékvezetője, Fülöp Géza születésének 85. évfordulója alkalmával az ELTE BTK Kari Tanácstermében.

Borsodi Csaba, az ELTE rektorhelyettese köszöntőjében méltatta a nagy elődöket, köztük kiemelten is Fülöp Gézát, aki múlhatatlan érdemeket szerzett a könyvtárosképzés megújításban.
Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója megnyitójában áttekintette Fülöp Géza életútjának legfontosabb állomásait, ugyanakkor hangsúlyozta kiemelkedő szerepét a mai oktatás szerkezetének kialakításában. Előadásának zárásaként a személyes élmények tükrén át emlékezett meg Fülöp Géza kiváló előadói képességeiről.

Ezt követően Sebestyén György professzor emeritus előadásában ismerhettük meg a Tanár Úr tudományos és tanszékvezetői tevékenységének állomásait. Prezentációjának címe: Fülöp Géza, Kovács Máté tanítványa és utódja volt. Fülöp Géza életművének másik vetületét, a hallgatói tehetséggondozást, pályakövetést, a közéleti szerepvállalásokat és külkapcsolatok kiépítését, Barátné Hajdu Ágnes világította meg személyes hangvételű előadásában.

A konferencia második részében egykori hallgatók, Fülöp Gézához tematikailag köthető előadásokkal tisztelegtek néhai kedves tanáruk előtt. V. Ecsedy Judit, az MTA doktora (OSZK) Ismerjük-e régi nyomdászainkat? címmel idézett fel ismert és kevésbé ismert 16-17. századi nyomdákat, nyomdászokat, és mutatott rá a kor könyvnyomtatás területén megmutatkozó hazai sajátosságaira. Dr. Gazda István, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója, az MTA reformkori kiadói tevékenysége kapcsán számos ellentmondásra világított rá sodró lendületű előadásában. Zárásként Kovács Ilona, az OSZK nyugalmazott osztályvezetője, beszélt legújabb kutatásairól és mutatta be a Rutgers Egyetem Könyvtárában fellelt, a második világháború idején az amerikai hadseregbe behívott amerikai magyar katonák gyakran megrázó leveleiről írt könyvét.

Az emlékülés befejezéséül néhány hozzászólásra, személyes visszaemlékezésre nyílt még lehetősége a kitartó hallgatóságnak.

Kapcsolódó írás:
Kerekes Pál: Az Olvasóról: a könyvközönség természetrajza. ITBusiness, 2013. 12. 17.

2013. december 4., szerda

Konferencia a könyvtári értékekről

2013. november 26-án, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Valóságos könyvtár - könyvtári valóság címmel rendezett tudományos konferenciát az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete és az ELTE ITDI Könyvtártudományi Doktori Programja az ELTE BTK Kari Tanácstermében.

Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja köszöntőbeszédében a könyvtárak felsőoktatásban betöltött kiemelt jelentőségéről beszélt, valamint kitért az ELTE könyvtárügyének aktualitásaira is.

Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója nyitóelőadásában hangsúlyozta a könyvtárak megváltozott - multifunkciós - szolgáltatási rendszeréből fakadó kihívásokat, melyek szerves összhangban állnak évezredes értékteremtő- és őrző feladatukkal. A Könyvtártudományi Doktori Program vezetőjeként elemezte a tudós könyvtáros képzés eddigi eredményeit, felvázolta jövőbeli célkitűzéseit, nemzetközi kapcsolatrendszerét, összhangban a könyvtár- és információtudomány széles körű, interdiszciplináris és kutatástámogatási beágyazottságával.

Ezután az ELTE ITDI Könyvtártudományi Doktori Program hallgatói számoltak be kutatásaikról. Sörény Edina, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának vezető tanácsosa előadásában a könyvtári fejlesztések társadalmi és gazdasági hatásait értékelte. Juhász Éva, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény könyvtárosa a lean menedzsment könyvtári alkalmazásának lehetőségeit mutatta be külföldi (olasz és brit) tapasztalatai alapján. A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának főigazgató-helyettese, Rózsa Dávid a KSH Könyvtárának jelenlegi, valamint jövőben megvalósítandó szolgáltatásairól és fejlesztéseiről számolt be. Stummer János, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének tanársegédje érdekes epizódokat villantott fel a 19-20. század fordulóján élt két neves könyvtáros személyiség, Gulyás Pál és Szabó Ervin tudományos vitájából.

A konferencia délutáni programja kerekasztal beszélgetéssel folytatódott a könyvtáros diploma munkaerőpiaci értékéről, az informatikus könyvtáros szakon megszerezhető ismeretek konvertálhatóságáról nem tipikusan közgyűjteményi területek, akár a versenyszféra felé is. Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető beszélgetőpartnerei az intézetben korábban végzett hallgatók voltak: Koletár Katalin, Nagy Nikolett (Városi Könyvtár, Jászberény), Szikszai Edina (MTA Könyvtár és Információs Központ) és Takács Dániel (Budapesti Ügyvédi Kamara).

- Meghívó és program korábbi bejegyzésünkben.
- Nyomtatható program letöltése (pdf).
- További fotók az eseményről galériánkban.

2013. december 3., kedd

Nyolcadszor abszolút első a Bölcsészettudományi Kar

Immár nyolcadik éve az ELTE BTK az ország abszolút első számú kara. A minisztérium hivatalos felsőoktatási rangsorában, amelyet a HVG minden évben a Diploma mellékletében publikál, 2007 óta, amióta csak rangsor létezik, az ELTE Bölcsészettudományi Kara Magyarország 70 felsőoktatási intézménye, 161 kara összesített rangsorában az abszolút első.
Ez a kiválóság köszönhető a 378 éve töretlen kultúra- és társadalomformáló hagyományunknak, nemzetközi szinten is párját ritkító képzési kínálatunknak: 59 BA-, 76 MA-szak, 72 PhD-program, valamint 19 egyetemi szintű tanárképzési szak, amelyeket az ELTE más karai által kínált tanárképzési szakokkal lehet párosítani.
A kivételes eredményért köszönettel tartozunk kollégáinknak, az ország egyik legkiválóbb oktatói és kutatói közösségének, és köszönjük a hallgatóknak, hogy bennünket választottak, megtiszteltek bizalmukkal és kiválóságukkal, és tovább emelték a Kar magas presztízsét.
(Forrás: ELTE BTK honlap)

2013. december 2., hétfő

Fülöp Géza emlékülés - meghívó

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete szeretettel várja az érdeklődőket 

DR. FÜLÖP GÉZA SZÜLETÉSÉNEK 85. ÉVFORDULÓJA 

alkalmából rendezett tudományos emlékülésére 

Időpont: 2013. december 12. (csütörtök) 14.00-16.20
Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A

A rendezvény nyilvános, de 2013. december 10-ig történő előzetes regisztrációhoz kötött:

2013. december 1., vasárnap

Az Online/Searcher friss számai könyvtárunkban!

A tartalomból:

24 - Mit mond a jövőd? - Az Oxford Economics globális adat- és analitikai munkaállomása
30 - A nukleáris információ demokratizálódása
35 - Internet Expressz
38 - Nem hagyományos jogi kutatás - fellebbviteli összefoglalók
43 - Digitális örökségünk kezelése