Keresés

2020. november 30., hétfő

A Fülöp Géza Könyvtártudományi Tudományos Diákkör intézeti fordulója

2020. november 25-én - rendhagyó módon - online formában került sor a Fülöp Géza Könyvtártudományi Tudományos Diákkör intézeti konferenciájára. A zsűri tagjai Barátné Hajdu Ágnes, Bibor Máté, Fodor János, Kiszl Péter, Németh Katalin és Senkei-Kis Zoltán oktatók, valamint Besze Dóra hallgató voltak. A magas színvonalú előadásokat felvonultató megmérettetésen kilenc hallgató tíz dolgozattal kvalifikálta magát a 2021 tavaszán a Nyíregyházi Egyetemen zajló 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójába. 


Baratiné Sipos Lilla: Az infografika mint az üzenetközvetítés speciális formája (Témavezető: Fodor János)
Benke Tamás: A füleki ferences könyvtár története és egyes possessor-bejegyzései (Témavezető: Bibor Máté)
Kovács Attila: Open source az open access szolgálatában (Témavezető: Senkei-Kis Zoltán)
Leitgéb Mária: A "középkori" tanszék könyvtára a Műegyetemen (Témavezető: Bibor Máté)
Orosz Adrienn: Képi források a Kísértő ábrázolásához a Winchester Psalter illuminációjában (Témavezető: Bibor Máté)
Orosz Adrienn: A kigúnyolt zsoltár: Írásos források a Kísértő ábrázolásához a Winchester Psalter illuminációjában (Témavezető: Bibor Máté)
Polyák Dávid: A képregény műfajának kezdete, kialakulása és szerepe a könyvtárakban (Témavezető: Barátné Hajdu Ágnes)
Szelestei Flóra: Ifjúsági regények és olvasóik (Témavezető: Senkei-Kis Zoltán)
Szendi Attila: Szövegegységszintű információrendszerezés a jogtudományi adatbázisokban (Témavezető: Kiszl Péter)
Winkler Anna: Arab nyelvű kéziratok az ELTE Egyetemi Könyvtárban (Témavezető: Bibor Máté)

Gratulálunk, és sok sikert kívánunk minden indulónak, akik intézetünket képviselik majd a nyíregyházi OTDK-n!

OTDK: https://otdk.hu

2020. november 23., hétfő

Pénzügyi kultúra, start-up és könyvtár

Az IKTD-419 Üzleti információ és pénzügyi kultúra című mesterszakos kurzus keretében - külső szakértőként - Kiszl Péter intézetigazgató vendége volt Jánosi Dóra, a FinanceZone Kft. ügyvezetője. A nappali és levelező tagozatos hallgatók aktív részvételével, a járványhelyzet miatt az MS Teams alkalmazásban 2020. november 12-én lezajlott foglalkozáson került sor a Vállalkozásindítás könyvtári támogatással: a The British Library Business & IP Centre National Network és a Start-ups in London Libraries pilot-program hazai implementációjának tudományos vizsgálata témájú kutatás elméleti/nemzetközi szakirodalmi hátterének és módszertanának megvitatására. A szakmai diskurzus a könyvtárak pénzügyi kultúra fejlesztésében betöltött szerepe tudományos igényű elemzésének a korábbi órákon már megkezdett szerves folytatása volt.


Aktualitásként hívjuk fel a szakmai közönség figyelmét a The British Library szervezésében 2020. november 19-én az online térben bonyolított Start-Up Day 2020 gazdag programjára: https://www.bl.uk/events/start-up-day
A kutatói szeminárium az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával valósult meg.

2020. november 19., csütörtök

Intézetünk oktatója az ELTEFeszten

Nyolcadszor rendezte meg egyetemünk pályaválasztó fesztiválját, az ELTEFeszt eseménysorozatát, melyen az intézmény összes kara bemutatkozott, ízelítőt adva az egyetem képzési kínálatának színes palettájából. A Bölcsészettudományi Kart Gintli Tibor, az általános ügyek dékánhelyettese mutatta be, majd három előadást követhettek az érdeklődők:

Dull Szabolcs (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet): Milyen lesz a média, 5, 10, 30 év múlva? És hogyan készít fel rá a kommunikáció szak?

Dr. Fodor János (Könyvtár- és Információtudományi Intézet): Elfér-e majd minden könyvtár egy robot fejében?

Dr. Ullmann Tamás (Filozófia Intézet): A szabadság filozófiája

Oktatónk így foglalta össze előadásának tartalmát: A Könyvtár az évszázadok óta folyamatosan halmozódó emberi tudás szimbóluma. De mi az emberi tudás? Ha a valaha írt összes könyv szövege, az ma már kis helyen is elfér. Ha beletartozik az összes film, fénykép és hangfelvétel, akkor egyetlen robot fejtérfogata kevés, bár egy korszerű robot bizonyára tárolhatja tudását felhőtárhelyeken is. Az emberi tudás szerves része azonban a tudás használata, az értelmezés és az asszociációk is. Ugyanúgy, ahogy a Könyvtárnak is szerves része a katalógus, a könyvtáros tudása, a "tudás a tudásról". A kérdés így az, hogy elég lehet-e a mesterséges intelligencia az emberi tudás kezeléséhez, használatához?

- Az esemény részletei az ELTE honlapján
- Az esemény részletei az ELTE BTK honlapján
- Oktatónk előadása


2020. november 18., szerda

Kollégánk kari kitüntetése


Az ELTE Bölcsészettudományi Kara 2020-ban ünnepli alapításának 385. évfordulóját. A járványhelyzetre, valamint a bevezetett szigorításokra tekintettel azonban a Kar vezetése úgy döntött, hogy a Kari Ünnepet későbbi időpontra halasztja. Dr. Sonkoly Gábor, az ELTE BTK dékánja a Kari Tanács által adományozott Kari Díjak kitüntetettjeit idén ezért levélben köszöntötte, köztük intézetünk adjunktusát, dr. Németh Katalint, aki intézetigazgatói előterjesztésre a járványügyi helyzetben tanúsított kivételes helytállása és ez idő alatt is végzett kiemelkedő tanulmányi felelősi munkája miatt részesült elismerésben.

Kollégánknak szívből gratulálunk!

Forrás:
- A hír Karunk honlapján

2020. november 13., péntek

Átállás távolléti oktatásra

Az Egyetem a 2020/21-es tanév őszi szemeszterére korábban elrendelt hibrid oktatásról távolléti oktatásra áll át. Ennek alapján valamennyi kurzust távolléti oktatás formájában kell megtartani. 


A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés. A 2020/21. tanév őszi szemeszter vizsgaidőszakára úgy kell felkészülni, hogy valamennyi számonkérés csak online formában tartható meg. 

A tudományos, oktatási és szakmai rendezvények csak online szervezhetők és tarthatók. 

- Az ELTE koronavírus tájékoztató oldala
- Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. november 12-i tájékoztatója

2020. november 12., csütörtök

Mesterszakos Nyílt Hét

Minden érdeklődő szíves figyelmébe ajánljuk az idén online formában megrendezett Mesterszakos Nyílt Hetet, mely során előadásokon és tájékoztatókon vehetnek részt!

Keressék fel az esemény Facebook oldalát további információkért!"Az ELTE BTK-n találod az országban a legtöbb bölcsészettudományi mesterképzést, akár az idegen nyelvek, a történelem és kultúra, az irodalom, a nyelvészet, a filozófia vagy a művészetelmélet, a média és a film érdekel.
Ha kíváncsi vagy, hogy milyen kurzusokon tanulhatnak nálunk a mesterszakos hallgatók, akkor az MA Nyílt Napokat Neked találták ki!
Figyeld az eseményt a további részleteért, látogass el november 16-20. között az ELTE BTK nyílt online kurzusaira, szakos tájékoztatóira!"

2020. november 2., hétfő

Szakmai együttműködés a Forum Hungaricummal

Szakmai együttműködési megállapodást írt alá 2020 októberében Lovas Lajos, a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (KITI) igazgatója. A dokumentumot ellátta kézjegyével Sonkoly Gábor, az ELTE BTK dékánja is.


A megállapodás értelmében a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. szakmai tapasztalatainak megosztásán, szakdolgozatok, TDK-dolgozatok és doktori disszertációk konzultációs támogatásán túl informatikai eszközöket (könyv-, dia- és film-, háromdimenziós szkenner; tablet; asztali számítógép) bocsát az ELTE BTK KITI rendelkezésére a digitalizációhoz kapcsolódó egyetemi stúdiumok képzési programjának hatékony gyakorlati megvalósításához. A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. történetének, működésének, szolgáltatásainak megismertetésével, szakmai gyakorlatok szervezésével az ELTE BTK KITI elősegíti a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. középtávú szakember-utánpótlását. A szerződő felek együttműködnek szakmai-tudományos rendezvények, események kezdeményezésében és szervezésében.

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft.:
- ágazati aggregátorként részt vesz a  Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) végrehajtásában;
- az Europeana által akkreditált legnagyobb hazai aggregátor;
- üzemelteti a Magyar Nemzeti Digitális Archívumot (MaNDA DB).

Az együttműködés eredményeképpen két informatikus könyvtáros hallgató már meg is kezdte szakmai gyakorlatát, akik a MaNDA DB-vel kapcsolatos elektronikus könyvtári feladatokat végeznek, jelenleg home office-ban. A digitalizált kulturális örökségi elemek adatbázisba való feltöltésé és metaadatokkal való ellátása, illetve már feltöltött adatbázis-rekordok adatgazdagítása a fő feladatuk, valamint részt vesznek a tematikus virtuális kiállítások szerkesztésében és összeállításában.

Az informatikai eszközök átadás-átvételére Szüts Etele osztályvezető és Kiszl Péter intézetigazgató jelenlétében került sor az ELTE BTK KITI projektlaborjában.
- Fényképek galériánkban

2020. november 1., vasárnap

THE 2021 - Négy szakterületen vezet az ELTE

Az ELTE lett Magyarország legjobb egyeteme a bölcsészettudomány, az informatika, az élettelen természettudomány, illetve a pszichológia tudományterületén a Times Higher Education 2021-es szakterületi rangsorában. Pszichológusképzésünk továbbra is a világ 300 legjobb intézménye közé tartozik.


A Times Higher Education (THE) minden év őszén teszi közzé a világ legjobb egyetemeit felsoroló szakterületi rangsorait. A brit szervezet október 28-án publikálta legfrissebb, 2021-re vonatkozó ranglistáját, amelyben 11 szakterületen értékelték a világ 1512 felsőoktatási intézményét. A rangsor összeállítása során ugyanazon adatbázist és módszertant használták, mint az összesített egyetemi világranglista (World University Rankings / WUR) esetében, azzal a különbséggel, hogy itt az adott szakterület sajátosságainak megfelelő súlyozást is alkalmaztak. A THE felmérések módszertanáról ezen az oldalon olvashat részletesen angol nyelven.