Keresés

2000. február 13., vasárnap

Dr. Iván Géza

Dr. Iván Géza
tudományos főmunkatárs

Telefon: 485-5200/

Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 4-es szoba

E-mail: ivan.geza(a)freemail.hu

Fogadóóra: Péntek 12.00-13.00; Szerda 13.00-14.00

Kutatási területek: könyvtártan, könyvtári management

Önéletrajz

Születési év

  • 1942

Végzettség

  • Egyetemi diploma

Szakképzettség

  • Történelem szakos középiskolai tanár

Jelenlegi munkahely:

  • ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszék

Beosztás:

  • tudományos főmunkatárs

Tudományos fokozat:
  • történelemtudomány kandidátusa (CSc)


Oktatásban eltöltött idő:
  • négy évtized
Oktatott tárgyak:

  • Gyűjteményszervezés,
  • Olvasószolgálat,
  • Könyvtárügy,
  • Könyvtári és Informatikai Menedzsment,
  • Könyvtárpolitika,
  • Cenzúra története,

Közismereti tantárgyak:

  • Filozófia,
  • Közgazdaságtan


Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény:
  • Az ELTE BTK Központi Könyvtárában eltöltött 12 év során részvétel a könyvtári gépesítés bevezetésében, pályázatírásban, a menedzsment jellegű vezetés kialakításában és működtetésében, átszervezésben és a Múzeum körútra való átköltözés előkészítésében

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység:
  • Magyar Információbrókerek Egyesületének (MIBE) tagsága


Dr. Kiszl Péter

Dr. Kiszl Péter
egyetemi adjunktus
intézeti titkár

Telefon: 485-5200/2236

Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 7-es szoba

E-mail: pkiszl(a)ludens.elte.hu

Fogadóóra: szerda 9:15-10:15 és csütörtök 14:30-15:30 között

Kutatási területek: üzleti információ és a könyvtárak, céginformációs rendszerek, információbrókeri tevékenység, vállalati információgazdálkodás, információ- és tudásmenedzsment, vállalkozói kompetenciák a könyvtárosképzésben

ÖnéletrajzMunkahely, beosztás:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

Informatikai és Könyvtártudományi Intézet

Könyvtártudományi Tanszék

2001 - 2005. egyetemi tanársegéd

2002 - informatikus könyvtáros szak tanulmányi- és kreditfelelőse

2005 - egyetemi adjunktus

2005 - kifutó főiskolai informatikus könyvtáros képzés megbízott felelőse

2005 - Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézetének megbízott előadója

2005-ben Corvinus Egyetem Üzleti Iskolájának megbízott előadója

2006 - intézeti tanács tagja

2006 - informatikus könyvtáros BA képzés információ- és tudásmenedzsment szakirány felelőse

2007 - intézeti titkár

2007 - kari oktatási és képzési bizottság tagja


Tanulmányok:

1996 - 2001. okleveles könyvtáros kitűnő minősítéssel, ELTE BTK

1998 - 2002. közgazdász kereskedelmi szakon kiváló minősítéssel, Szolnoki Főiskola

2001 - 2004. PhD "summa cum laude" 100%-os minősítéssel,

ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, könyvtártudományi program

A doktori értekezés

 • címe: Könyvtárak az üzleti információk közvetítésében, különös tekintettel a céginformációs szolgáltatásokra
 • témavezetője: Prof. Dr. Sebestyén György tanszékvezető egyetemi tanár, doktori program vezető
 • opponensei: Dr. Kis-Tóth Lajos rektorhelyettes, intézetigazgató főiskolai tanár; EKF és Dr. Pálvölgyi Mihály tanszékvezető főiskolai tanár; BDF


Egyéb képzettségek:

1998 Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL)


Nyelvtudás:

1998 orosz C típusú középfokú állami nyelvvizsga (ÁNYB)

1998 latin nyelvi egyetemi záróvizsga (ELTE BTK)

2000 angol C típusú alapfokú lektorátusi nyelvvizsga (ELTE BTK)

2002 angol doktori nyelvvizsga (ELTE BTK)


Szakmai közéleti tevékenység:

 • 2005 - Magyar Információbrókerek Egyesületének (MIBE) alelnöke,
  "A könyvtáros mint információbróker - térítéses információszolgáltatás a könyvtárban" című akkreditált továbbképzési program felelőse,
  országos szakmai konferenciák szervezője,
  MIBE hírlevél szerkesztője


Egyéb tevékenységek:

 • Sz-44/2004. névjegyzéki sorszám alatt az Oktatási és Kulturális Minisztériumban bejegyzett könyvtári (kulturális) szakértő
 • rendszeres lektori közreműködés a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás című szakfolyóirat számára
 • hallgatók tutorálása


Oktatás és vizsgáztatás, szakdolgozati témavezetés az informatikus könyvtáros szak kifutó főiskolai, egyetemi, valamint BA képzés összes tagozatán, tantárgyak (2001-2007):

Proszeminárium; Dokumentum leírás; Információforrások; Információs rendszerek; Internetes keresési technikák; Vállalkozói, üzleti ismeretek, információforrások; Gazdasági, vállalkozói, jogi ismeretek; Információbrókeri ismeretek, térítéses információszolgáltatások; Könyvtárügyi, könyvtártani szakszeminárium; Tájékoztatási, információforrások szakszeminárium; Könyvtári és informatikai menedzsment, Szakdolgozati szeminárium


Közreműködés tudományos minősítésekben (2006- ):

Doktori (PhD) felvételi, szigorlati, védési bizottságok tagja


Egyéb oktatási tevékenység:

 • 2006 Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) felső- és középvezetői részére Üzleti információ, digitális kompetencia címmel szervezett információkeresési készségfejlesztő tréning előadója, illetve gyakorlatvezetője


Tananyagfejlesztés, akkreditációs munka:

 • 2001 - 2002 közreműködés az informatikus könyvtáros kredites képzés tantervének összeállításában, üzleti információval kapcsolatos új tantárgyak kidolgozása (Vállalkozói, üzleti ismeretek, információforrások, Információbrókeri ismeretek, térítéses információszolgáltatások)
 • 2006 - az informatikus könyvtáros BA és MA szakalapítási konzorcium tagja és a szakindítási tanszéki munkacsoport titkára; két önálló szakirány kidolgozója:
  BA - információ- és tudásmenedzsment
  MA - üzleti információmenedzsment


Külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak:

 • 2002 (7 nap) London, Internten Librarian International konferencia és British Library
 • 2005 (7 nap) Prága, Cseh Nemzeti Könyvtár (Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatásával)


Hallgatói projektek vezetése:

 • hírszerkesztés a KIT Hírlevél számára
 • közreműködés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Közhasznú Információs Adatbázisának (KIA) építésében
 • ÜzletInfo (Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával)


Sikeres pályázati szereplések:

 • 2002 Elektronikus információszolgáltatás (képzés és számítástechnikai eszközök beszerzése) Informatikai és Hírközlési Minisztérium közreműködő
 • 2005 Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak című kötet megjelentetése Nemzeti Kulturális Alap témavezető
 • 2005 Cseh rövid szakmai tanulmányút (Prága, Cseh Nemzeti Könyvtár) Magyar Ösztöndíj Bizottság témavezető
 • 2006 ÜzletInfo (Üzleti információ az üzleti információról című tájékoztató felület elkészítése) Nemzeti Kulturális Alap témavezető
 • 2006 Szakképzési hozzájárulás számítástechnikai eszközfejlesztésre az üzleti információval foglalkozó kurzusok számára Bains Kavics Kft.témavezető
 • 2007 Kutatók Éjszakája (Több tudás egy csárdában - Az információkutatók éjszakája) Európai Bizottság - Tempus Közalapítvány, Prím Online, Adverticum, Pest Buda Körút Terasz Kulturális Egyesület témavezető


Publikációk


Könyv:

Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak. Az előszót írta: Prof. Dr. Rózsa György, lektorálta: Dr. Pálvölgyi Mihály. Közreadta az ELTE. Budapest, Traduirex. 2005. 235 p. (A kötet megjelenését támogatták: NKÖM-NKA, MIBE)

Recenziók:

 • Árokszállási Gábor: Információbróker a könyvtárakban? = Számítástechnika. 2005. április 13.
 • Janics Edina - Székelyné Török Tünde: Kiszl Péter: Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak. = A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője. 35. évf. 2005. 3. sz. 51-52. p.
 • Kerekes Pál: Információbróker? IT mentor könyvtárak. = Prím Online. 2005. április 13.
 • Információ-bróker szakkönyv magyarul. = SG.hu Hírmagazin. 2005. április 13.
 • Információbróker a könyvtárakban. = Népszava. 2005. április 20.
 • Nagy Zsuzsanna: Üzleti információ - a könyvtárak megújulása: helyzetkép és egy lehetséges út. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 52. évf. 2005. 7-8. sz. 358-359. p.
 • Szivi Józsefné: Üzleti információért is forduljon könyvtárosához! Információ-rendszerező szakmunka a könyvtári információszolgáltatás egy területéről. = Könyvtári Levelező/lap. 17. évf. 2005. 5. sz. 33-34. p.
 • Tóth Máté: Üzleti információ és a könyvtárak. = Könyvtári Figyelő. 2005. 15. (51.) évf. 3. sz. 583-587. p.


Televíziós szereplések a könyv kapcsán:

 • 2005. április 18. Magyar ATV, Más-Nap. Riporter: Ács Mónika
 • 2005. május 2. Magyar Televízió (M2), Záróra. Műsorvezető: Rózsa Péter
 • 2005. május 3. Magyar Televízió (MTV), Napi Mozaik. Műsorvezető: Dióssy Klári, Mann Dániel
 • 2005. május 17. TelePaks, Mozaik. Riporter: Préházi Ildikó

Tanulmányok, folyóiratcikkek:

 1. Beszámoló a DAT 2000 konferencia "Üzleti információk online" című szekcióüléséről. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 48. évf. 2001. 2. sz. 80-84. p.
 2. Bonnier az élvonalban. Koncentráció a hazai céginformációs piacon. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 52. évf. 2005. 3. sz. 122-125. p.
 3. Business - informatikus könyvtáros hallgatóknak. A vállalkozói, üzleti információ oktatása a felsőfokú könyvtárosképzésben. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 51. évf. 2004. 11. sz. 484-494. p.
 4. Céginformáció - dióhéjban. = BOSS Magazin. 3. évf. 2001. 11. sz. 42-45. p.
 5. Céginformációs adatszolgáltatások a hazai könyvtárakban. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 9. évf. 2000. 12. sz. 19-30. p.
 6. Hallgatói projektek az ELTE BTK könyvtártudományi tanszékén. = Könyvtári Levelező/lap. 17. évf. 2005. 2. sz. 10-11. p.
 7. Hogyan tovább? Üzleti információszolgáltatás a magyarországi könyvtárakban. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 51. évf. 2004. 9. sz. 371-378. p.
 8. Információból üzlet. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 54. évf. 2007. 3. sz. 133-135. p. [Információból üzleti érték című kötet ismertetése.]
 9. Az információgazdálkodás kihívásai a globális információs gazdaság korában. = Vezetéstudomány. 36. évf. 2005. 2. sz. 38-46. p.
 10. Internet Librarian International. London, 2002. = Könyvtári Levelező/lap. 14. évf. 2002. 6. sz. 28-29. p.
 11. A jövő információbrókerei: könyvtáros hallgatók felkészítése a vállalkozási tevékenységre. = Információból üzleti érték. Az információbróker környezet és munkája. Szerk. Mikulás Gábor. Budapest, MIBE. 2006. 67-73. p.
 12. A könyvtárosképzés jelene és jövője az átalakuló magyar felsőoktatásban. = Könyvtári Levelező/lap. 19. évf. 2007. 6. sz. 3-6. p.
 13. Lépéskényszerben. Az üzleti információszolgáltatások fejlesztése a hazai könyvtárakban. = A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője. 36. évf. 2006. 2. sz. 3-4. p.
 14. Magyarországi céginformációs rendszerek tipizálása. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 49. évf. 2002. 6-7. sz. 231-247. p.
 15. OVID konferencia a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában. = Könyvtári Levelező/lap. 15. évf. 2003. 3. sz. 22-23. p.
 16. Paks történeti bibliográfiája. = Várossá válni... Várostörténeti tanulmányok. Paks, 1979-1999. Szerk. Kernné Magda Irén. Paks, Paks Város Önkormányzata. 2001. 317-331. p. [Kernné Magda Irénnel közösen]
 17. Rendszerváltás a könyvtárakban. Közkönyvtárak a gazdasági információk közvetítésében. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 47. évf. 2000. 4. sz. 171-181. p.
 18. Üzleti információs ismeretek könyvtáros hallgatóknak. = Könyvtári Levelező/lap. 15. évf. 2003. 7. sz. 21-22. p.
 19. Üzleti információszolgáltatás a magyarországi könyvtárakban! Megjegyzések Mikulás Gábor hozzászólásához. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 52. évf. 2005. 2. sz. 73. p.
 20. Vállalkozói, üzleti információforrások című kurzus az ELTE BTK Könyvtártudományi - Informatikai Tanszékén. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 11. évf. 2002. 5. sz. 28-33. p.


Konferencia előadások:


Interjúk, sajtószereplések:

Szakmai rendezvények szervezése:

Aktualizálva: 2007. december 19.

Senkei-Kis Zoltán

Senkei-Kis Zoltán
egyetemi tanársegéd

Telefon: 485-5200/2244

Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 4-es szoba

E-mail: senkei(a)ludens.elte.hu

Fogadóóra: Kedd 16.00-17.00; Csütörtök 15.30-16.30

Kutatási területek: szerzői jog, információkereső rendszerek, integrált könyvtári rendszerek

ÖnéletrajzSzemélyes adatok

Születési hely, idő Szolnok, 1976.02.17.

E-mail senkei@ludens.elte.hu

Tanulmányok

2004- 2007 ELTE BTK Irodalomtudományi doktori iskola

1996-2001 ELTE Bölcsészettudományi Kar

Könyvtár szak

1990-1994 Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd

Szakmai tapasztalat

2005-

ELTE Bölcsészettudományi Kar, Könyvtártudományi és

Informatika Tanszék

Tanársegéd

Oktatott kurzusok: Könyvtárgépesítés, integrált könyvtári

rendszerek ; Adatbázis-építés és -kezelés ; Információs

rendszerek, IKR

2003-2005

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

Könyvtáros, adatbázis kezelő

2002-2003

Ceglédi Városi Könyvtár

Könyvtáros

2000-2003

Inet Kft.

Hírszerkesztő

sajtófigyelő

2000-2001

Compaq Computer Magyarország Kft.

Aspiráns

1997-2000

ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumának Könyvtára

Tájékoztató könyvtáros


Egyéb

Nyelvtudás angol, orosz, latin nyelvismeret

 • Számítástechnika Felhasználói PC ismeretek (Windows, Word, Excel)
 • Könyvtári adatbázisok ismerete


Tudományos munka, publikáció

 1. A szerzői jog kialakulása és fejlődése in Első Század, 2007/1. pl. 322-332.
 2. Szerzői jogi visszaélések az elektronikus dokumentumok világában, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2007/3, pl. 103-108.
 3. Egy szakkönyvtár rövid története - a Semmelweis Orvostörténeti könyvtár. in Könyvtári Híradó, 2003. XLVII. évf. 4. szám., pl. 17-18.
 4. A "nemes röjtökfalvi" Bene család kiválóságai. in Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Budapest: MTESZ, 2005., pl. 96-104.

Rendszeresen megjelenő recenziók, ismertetések, beszámolók az Orvostörténeti Közlemények és a Valóság című folyóiratokban.


 • 2003-tól a Magyar Orvostörténelmi Társasági (MOT) tagság
 • 2005-től a Magyar Információbrókerek Egyesületének (MIBE) tagsága

Szakmai konferenciákon való részvétel és előadás:

 • A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) konferenciái (2003-tól)
 • A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége konferenciája: Informatio Medicata 2004.
 • Bobcatsss 2005.
 • A Magyar Információbrókerek Egyesülete konferenciái (2004-től)
 • A Magyar Orvostörténelmi Társaság rendezvényei (2003-tól)
 • Masters of Library Science konferencia (2007)


Németh Katalin

Németh Katalin
egyetemi tanársegéd

Telefon: 485-5200/

Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 2-es szoba

E-mail: codex(a)freemail.hu

Fogadóóra: szerda 9:15-10:15 és csütörtök 14:30-15:30 között

Kutatási területek: könyv- és írástörténet, kritikai szövegkiadás, középkori prédikációs irodalom, elektronikus adatbázisok (latin nyelvű, teljes szövegű), intertextualitás

ÖnéletrajzSzemélyi adatok:

Születési hely, idő: Szombathely, 1983. január 30.

Értesítési cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 49/A fsz. 310.


Tanulmányok, eredmények:

2006-tól

ELTE Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Doktori Program

2003-tól

ELTE Bölcsészettudományi Kar, latin nyelv és irodalom szak

2001-2006:

ELTE Bölcsészettudományi Kar, könyvtár szak

2000:

Megyei német fordítóverseny első díj

1999:

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, III. kategória, országos III. helyezés

1993-2001:

Kanizsai Dorottya Gimnázium (Szombathely) nyolcosztályos tagozat


Szakmai tevékenység:

2004-től

Temesvári Pelbárt prédikációinak internetes szövegkiadása

2005:

szakmai gyakorlat a Piarista Központi Könyvtárban.

Egyházi könyvtárak helyzetének áttekintése, valamint a régi könyvek kezelésével kapcsolatos nehézségek megismerése.

2005:

A Vasvári Városi Múzeum domonkos gyűjteményének könyvtári rendszerezése

2006:

Plaustrum konferencián elhangzott előadásom címe: Egy Pelbárt-sermo hivatkozott idézeteinek visszakeresése elektronikus eszközök segítségével

2006-tól

részvétel a Sermones Compilati kutatócsoport munkájában

Kutatási területek: kritikai szövegkiadás, középkori prédikációs irodalom, elektronikus adatbázisok (latin nyelvű, teljes szövegű), intertextualitás


Nyelvismeret:

2000: német C típusú középfokú állami nyelvvizsga

2001: angol A típusú középfokú állami nyelvvizsga

2003: latin egyetemi záróvizsga kitűnő minősítéssel

2005: ógörög egyetemi záróvizsga jeles minősítéssel

2006: olasz C típusú középfokú állami nyelvvizsga

Fodor János

Fodor János Ph.D.
egyetemi adjunktus

Telefon: 485-5200/2243
Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 3-as szoba
E-mail: fodorjanos(a)ludens.elte.hu
Fogadóóra: kedd 10:00-11:00, péntek 14:30-15:30Kutatási területek:  internetes közművelődési tájékoztatás és tartalomszolgáltatás, hálózati forráskiadás, webdesign, bölcsész-informatika, hálózati kultúra


Oktatási tartalomszolgáltató projekt: iNapló

Kutatási projekt és gyakorlat: Hálózati tartalom és tájékoztatás

>Works in progress<
 
Önéletrajz


 • Budapest, 1969

MUNKAHELY, BEOSZTÁS:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 
  Informatikai és Könyvtártudományi Intézet, Könyvtártudományi Tanszék
  2008 - egyetemi adjunktus
  2000 - 2008 egyetemi tanársegéd
 • Hálózati kutatások és szakmai kapcsolatok felelőse 2002-től.
 • ELTE BTK Bölcsészinformatikai Minor (BIN)
  2009 - óraadó
 • ELTE BTK Bölcsészinformatikai Önálló Program (BIÖP)
  2002 - 2008 óraadó
 • Szilf Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
  1994 - 2006 ügyvezető / webdesigner
 • Országos Széchényi Könyvtár
  1987 - 1988 a Kötelespéldány Osztály munkatársa

TANULMÁNYOK:

 • 2006 ELTE BTK ITDI - Doktorátus (Ph.D.) "summa cum laude" minősítéssel.
 • 2000 - 2003 ELTE BTK Irodalomtudományi Doktoriskola
  • Könyvtártudományi Doktori Program
 • 1989 - 1995 ELTE BTK
  • Magyar szak
 • 1989 - 1994 ELTE BTK
  • Könyvtár szak
 • 1989 - 1993 Eötvös Collegium
  • Magyar irodalom és nyelvészet
 • 1979 - 1987 ELTE Ságvári Endre Gyak. Isk. (Trefort)

NYELVTUDÁS:

 • 2003: angol C típusú középfok
 • 2002: orosz PhD középfok (ELTE BTK)
 • 1994: latin nyelvi egyetemi záróvizsga (ELTE BTK)
 

TEVÉKENYSÉG:

Egyetemi oktatás 

   Doktori képzés:
Doktori disszertációk bírálata:
 • Senkei-Kis Zoltán: Az internetes szerzői jog, és annak könyvtári vonatkozásai. 2009.
 • Kerekes Pál: Az e-kormányzat fejlődése és jelenlegi helyzete; a könyvtár és a digitális gyűjtemények helye, szerepe az elektronikus közszolgáltatások rendszerében. 2008.
 • Bujdosóné Dani Erzsébet: A magyar kulturális intézmények múltja és jövője a Székelyföldön. 2008.
 • Domokos Áron: A populáris ezotéria és az olvasás piaca. Doktori disszertáció. 2007.
    MA képzés:
 • Oktatott tárgyak: A tartalomszolgáltatás eszközrendszere és elmélete; Hálózati információs szolgáltatások szervezése; Szövegkiadás
    BA képzés:
 • Oktatott tárgyak: Kommunikációelmélet; Hálózati ismeretek; Adatbázisfejlesztés
    Bölcsészinformatikai Minor: Tartalomfejlesztési gyakorlat
    Korábbi kurzusok: Információelmélet, információs folyamatok; Web 2.0; Multimédia szerkesztés; Kulturális adatbázisok; Digitális fényképezés és webdesign; Olvasásszociológia és pszichológia; Tájékoztatási és informatikai szakszemináriumok; HTML szerkesztési speciális kollégiumok; Számítástechnikai ismeretek

Könyvtártudomány 

   Az ezredforduló óta tart előadásokat a
 
Informatika 

 • A Krono informatikai/kulturális publikációs és szemleportál szekesztője, tervezője
 • Szervezője és előadója a 2007-es in4 konferenciának (http://www.hypertext.hu)
 • 2004 –óta tart előadásokat a hálózati technológiák és a virtuális közösségi terek kapcsolatáról.
 • 1999 –től foglakozik hálózati tájékoztatási rendszerek tervezésével
  Együttműködések:
 • Önálló fejlesztésű tájékoztatási rendszerek:
  • Fodor András Tudásbázis (2007 - )
  • Könyves Szövetség – 33 könyvkiadó teljes honlap-rendszere  (2001)
  • Inapló kulturális webportál és hálózati dokumentum-mutatórendszer. (1999-)
 • 1997 –óta foglalkozik hálózati tartalomszolgáltató projektekkel
  Fontosabb önálló munkái:
 • Folyóiratok teljes digitális változatai: Nagyvilág, Magyar Napló, Prae, Orpheus,
 • Könyvkiadók honlapjai: Széphalom, Nap Kiadó, Littera Nova, Napkút Kiadó
 • 1994 – óta foglalkozik informatikai rendszerekkel és hálózati megoldásokkal
  • Fontosabb megrendelői:
   Ganz-Set Rt., SONY DADC – SzONYa Budapest, ZaKi Stúdió
 
Irodalom és kultúra

  Jelenleg Fodor András nyomtatásban megjelent naplóköteteinek hálózati kiadásán és fotó/filmtárral bővítésén, adatbázisba rendezésén dolgozik az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékén a hallgatók bevonásával. 

  1997-óta foglalkozik Fodor András költő hagyatékának közreadásával.
 • Gondozásában jelentek meg eddig a
  • Jelkereső. 1998 (műfordítások)
  • Az utolsó három hónap. 1999 (napló)
  • A somogyi diák. 2000 (napló)  
  • Kései rádöbbenés. 2001 (versek)
  • és a Takáts Gyula és Fodor András levelezése (2007) című kötet, melyben Fodor András levelezését rendezte sajtó alá Kőrös Katalinnal.
 • 2008 tavaszán jelent meg Tüskés Tibor és Fodor András levelezésének megjelenése, melyben Fodor András leveleit digitalizálta.
 • 2008 őszén jelent meg a Tüskés - Fodor levelezés második kötete. Jelenleg a harmadik kötet leveleinek feldolgozását végzi. Várható megjelenés: 2009. Könyvhét.
 
  A kilencvenes évek közepe óta részt vesz kortárs művészeti projektekben:
 • 1990 - 1994 A Margin vizuális műhely alapítója Sőrés Zsolttal, Lovas Tamással,
 • 1992 - 1998 az OA kísérleti művészeti csoport tagja Füle Csabával, Tóth Attilával.
 • 2001 óta az Orrect elektronikus zenei műhely tagja.
  Fontosabb bemutatók:
 • Láthatatlan Filmek Fesztiválja - Margin filmek 1996,
 • ENTER - kísérleti multimédia fesztivál 2000 és 2002,
 • SZIGET Fesztivál '94, '95, '96, 2000, 2002, 2003;
 • Gödör Klub, Budapesti Őszi Fesztivál 2003
 • Egyetemi Színpad, DeepEnd 1-2., Garancsi tó, Frankhegy, FMK, Tilos az Á
 • Subwoofer Rádió, Tilos Rádió, A3 televízió
 • Kikötő című kulturális folyóirat főszerkesztője és szerzője
 • a Kikötő Műhely szervezője (Eötvös Collegium) majd
 • a Littera Nova Kiadó lektora, később az
 • Etnofon Kiadó munkatársa.
 
  Köteteket rendez sajtó alá
 • a Felső Magyarország,
 • a Pro Pannonia és a  
  Masszi Kiadó részére.
Publikációk, előadások, munkákFodor András irodalmi hagyatékának gondozása, szerkesztése

 • Megjelenés előtt: Fodor András és Tüskés Tibor levelezése III. [kéziratgondozás, digitalizálás - F.A. levelei] 2010, Pécs, Pro Pannonia Kiadó.
 • Előkészítés alatt: A nyolcvanas évek. (napló)
 • Előkészítés alatt: A kilencvenes évek. (napló)
 • 2009 - Fodor András hálózati multimédia-életműkiadás (napló, verskéziratok, képek).
 • 2008 Fodor András és Tüskés Tibor levelezése II. [kéziratgondozás, digitalizálás - F.A. levelei] Pécs, Pro Pannonia Kiadó.
 • 2007 – Fodor András és Takáts Gyula levelezése. [kéziratgondozás, digitalizálás - F.A. levelei - Kőrös Katalinnal]
  Pécs, Pro Pannonia Kiadó.
 • 2001 - Kései rádöbbenés. (hátrahagyott versek - digitalizálás, szerk., sajtó alá rend., utószó).
  Budapest, Masszi Kiadó.
 • 2000 - A somogyi diák. (napló - digitalizálás, szerk, sajtó alá rend.) Pécs, Pro Pannonia Kiadó.
 • 1999 - Az utolsó három hónap. (napló - digitalizálás, szerk., sajtó alá rend.) Kortárs, 1999/6.
 • 1998 - Jelkereső. (műfordítások - sajtó alá rend.) Felsőmagyarország Kiadó.

WEBKIADVÁNYOK:

Kulturális - irodalmi webprojektjei, lineáris-hypertext szövegátalakítások

Közművelődési tájékoztatási rendszerek tervezése, kivitelezése és tartalmi szerkesztése

Horváth Péter

Horváth Péter

Budapest, 1937.dec. 24.

Tanulmányok

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, fizikus szak, Budapest, 1961.
 • Műszaki tudomány kandidátusa, 1974, ELTE egyetemi doktor, 1975.

Szakmai tevékenység

 • 2001-2003 A BME-OMIKK tudománytörténeti digitális archívumának és CD-kiadványainak főszerkesztője, a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás című folyóirat elektronikus változatának szerkesztője
 • 1999-nyugdíjas egyéni vállalkozó (könyvtári-informatikai szolgáltatások, kiadói-szerkesztői szolgáltatások /CD-lemezek szerkesztése/, egyetemi és főiskolai oktatás)
 • 1984-2000 A TMB, majd MTA Doktori Tanács Elektronikai és hiradástechnikai szakbizottságának tagja
  1993-1998 OMIKK általános főigazgató-helyettes
 • 1990-1992 OMIKK főigazgató,
 • 1984-1990 OMIKK kiadói igazgató,
 • 1983-1984 OMIKK Magyar Elektronika c. folyóirat alapító felelős szerkesztő,
 • 1980-1982 Medicor Művek Orvostechnikai osztályvezető,
 • (stratégiai tervezés, informatika, együttműködések szervezése),
 • 1970-1979 Medicor Művek fejlesztési osztály vezetője (betegőrző és hemodinamikai készülékek),
 • 1961-1970 Optikai Kutató Laboratórium, majd Elektronikai és Finommechanikai Kutató Intézet, tudományos segédmunkatárs, munkatárs (nukleáris orvosi műszerek, fejlesztése, a radioizotópos keringésvizsgálatok méréstechnikája).

Oktatási tevékenység

 • 2001-2003 ELTE BTK Könyvtártudományi és informatikai Tsz.: nappali és egyetemi szakképzés, előadás: könyvtári és információtudományi alapok; gyakorlat: információkeresésés a hálón; Ph.D. képzés: információtudomány - információtörténet;
 • 2001 SOTE-HIETE Informatikai Tsz: szakképzés, információkeresésés a hálón;
 • 2000-2001 ELTE BTK Könyvtártudományi és imformatikai Tsz.: egyetemi szakképzés, előadás: információkeresésés a hálón;
 • 1999-2000 Károli Gáspár Református Egyetem: információtudomány - információtörténet, könyvtári informatika, előadás;
 • 1997-2002 E TFK Könyvtártud. Tsz.: információkeresésés a hálón, speciális kollégium; hálóoldalak szerkesztése, gyakorlat;
 • 1997 a HIETE-n előkészületben lévő egészségügyi informatikus képzésben a Bevezetés az információtudományba tárgy tantárgyi felelőse;
 • 1997 Károli Gáspár Református Egyetem: számítástechnikai gyakorlat vezetése;
 • 1996-1997 ELTE TTK Könyvtártudományi Tsz.: posztgraduális képzés, előadás, információkeresésés a hálón;
 • 1974-1976 SOTE: speciális kollégium, orvosi méréstechnika;
 • 1972-1975 előadások UNIDO tanfolyamokon:orvosi elektronika.

Publikációk

 • Az információtudomány történeti háttere I-VIII. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (megjelent a 2001. 4., 5.,. 6-7., 8., 9-10.,11. és a 2002. 1., 3. számban.)
 • Egészségügyi információk megszerzése, feldolgozása és visszakeresése. Könyvfejezet az Egészségügyi informatika c. könyvben. Szerk.: dr. Kékes Ede és mások. Medicina. Budapest, 2000.
 • Gábor Dénes élete és munkássága. CD-lemez a Magyar tudomány és technika nagyjai sorozatban (főszerkesztő és fejezetszerző, OMIKK 2000.)
 • Gábor Dénes emléklemez. CD-lemez (főszerkesztő és fejezetszerző, OMIKK, 2000.)
 • Horváth Péter, Koltay Tibor: Digitális könyvtári projektek. Tanulmány a Neumann ház megbízásából (1998.) http://www. Neumann_haz.hu
 • Horváth Péter: A magyar könyvtári rendszer fejlesztésének stratégiája. MKM pályázat II. díj (nyertes tanulmány, 1996.)
 • Horváth Péter: A magyar könyvtári rendszer fejlesztésének stratégiája. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 43. k. 10. sz. 375. o. (1996.)
 • Horváth Péter: Az elektronikus (digitális) könyvtár fejlesztése. Előadás a DAT-konferencián (Budapest, 1996. okt. 31.)
 • Horváth Péter: Kisérletek hiperdokumentum fejlesztésére. Előadás a Networkshop '98 konferencián (Győr, 1998 április)
 • Horváth Péter: Kisérletek hiperdokumentum fejlesztésére. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 44. k. 11. sz. 411. o. (1997.)
 • Információkeresés a világhálón. Fejezet a Templom egere című könyvben. Szerk.: Bogdányi Gábor (Harmat, 2002.)
 • Információmenedzsment. Posztgraduális egyetemi jegyzet (BME IMVT, 1998.)
 • Koltay Tibor, Horváth Péter: Digitális könyvtárak a világban. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 45. k. 7. sz 255. o. (1998.)
 • Könyvtári automatizálás. Fejezet a Könyvtárosok kézikönyve IV. kötetében. (Osiris, 2002)
 • Wigner Jenő, Teller Ede. Szócikkek a Magyarok a világ természettudományos és műszaki haladásáért című CD-lemezen (OMIKK- ELTE TTK Oktatástechnikai Csoportja, 1999.)Köntös Nelli

Köntös Nelli
egyetemi tanársegéd

Telefon: 485-5200/5198

Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 2-es szoba

E-mail: kontosn(a)caesar.elte.hu

Fogadóóra: kedd 12:00-13:00 és csütörtökön 11.00-12.00


Kutatási területek: Online információforrások, integrált könyvtári rendszerek, formai feltárás, dokumentum-leírás


Önéletrajz

Munkahelyek, gyakorlatok

2006 -

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Informatikai és Könyvtártudományi Intézet, Könyvtártudományi Tanszék

Egyetemi tanársegéd

Főiskolai levelező tagozaton, valamint egyetemi nappali és kiegészítő képzésben oktatott tantárgyak: Formai feltárás, dokumentum-leírás, Könyvtárgépesítés - integrált könyvtári rendszerek, Digitalizálási projektek, digitális gyűjtemények Magyarországon, Közismereti kurzusok

2006 - 6 hónap

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ Könyvtára

Könyvtáros

2005 - 4 hónap

Magyar Távirati Iroda zRt.

Szakmai gyakorlat a Magyar Távirati Iroda Sajtóadatbankjában, Fotóarchívumában, valamint az MTI Szakkönyvtár és Mikrofilmarchívumban, részvétel az egyes szervezeti egységek munkafolyamataiban.

2003 - 2 hónap

Magyar Országos Levéltár

A Szépművészeti Múzeum megbízásából, levéltári anyaguk digitalizálása, a restitúciós adatbázis építése.

2003 - 2 hónap

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ Könyvtára

Könyvtáros


Tanulmányok

2006 -

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Könyvtártudományi program, Budapest

2001 - 2006

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

Okleveles könyvtáros (kitüntetéses eredménnyel)

1999 - 2001

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely

Könyvtár - magyar szak


Egyéb képesítések

 • Digitalizálás - Miért? Mit? Hogyan? Mivel? Szakmai továbbképzés az Egyházi Könyvtárak Egyesülése és az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében (2007)
 • MTI alapismereti tanfolyam (2005)


Szakmai tevékenység

 • Adatbázis-építés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Közhasznú Információ Szolgálatánál, a térképészeti információforrások témakörében. (2005)
 • Részvétel a Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék I-napló projektjében. A weben található kulturális tartalmak adatbázisba szervezése, a Nemzeti Digitális Adattár témakörében. (2005)
 • ELTE-BTK tudományos ösztöndíj (2005)
 • Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány ösztöndíja (2005)
 • Szombathelyi Könyvtáros Hallgatók Egyesületének titkára (1999-2001)


Nyelvismeret

 • Angol nyelv alapfok C (2005)
 • Német nyelv középfok C (2004)
 • Latin egyetemi záróvizsga ELTE BTK (2003)


Publikációk

 1. Lehetőség-e a kiszervezés a magyar megyei könyvtárak számára? / Mikulás Gábor - Köntös Nelli. In: Vezetéstudomány. 38. évf. 2. szám (2007. február) p. 48-52.
 2. L'externalisation et les bibliotheques municipales hongroises : un développement lent et laborieux [Kiszervezés és a magyar megyei könyvtárak - lassan, de bizonytalanul] / Mikulás Gábor, Köntös Nelli. In: p. 219-226, Externalisation et sous-traitance dans les services d'information : État des lieux et perspectives. - ADBS : Lyon, 2004. - 278 p.
 3. Beszámoló a "Digitalizálás lépésről lépésre" c. konferenciáról (2004. november 10-11. - Országos Széchényi Könyvtár) In: Könyvtári Levelező/Lap 16. évf. 12. sz.
 4. Cikkismertetések a Könyvtár - Információ - Társadalom c. elektronikus hírlevélben (2004, ősz)

Barátné Dr. Hajdú Ágnes

Barátné Dr. Hajdú Ágnes
egyetemi adjunktus

Telefon: 485-5200/2236

Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 8-as szoba

E-mail: hajdu(a)jgypk.u-szeged.hu

Fogadóóra: Péntek 13.00-15.30


ÖnéletrajzSzemélyi adatok

Név: Barátné dr. Hajdu Ágnes
Szül.: Hódmezővásárhely, 1955. január 19.
Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Könyvtártudományi Tanszék
Cím: 6723, Szeged, Szilléri sgt. 12.
Beosztás: tanszékvezető főiskolai tanár


Szakmai képzés, végzettség

1973-1979 ELTE könyvtár-fizika szak
1985 ELTE, egyetemi doktorátus
1995, 1996, 1997, 1998: British Council, menedzsment tanfolyamok különböző részterületeken
1997 ELTE, PhD fokozat
2000 JGYTF orosz szak


Munkahelyek

1979-1986JATE Központi Könyvtár, módszertani munkatárs
1986-1987JGYTF Központi Könyvtár, igazgató
1987-ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék, adjunktus
1989-1990JGYTF Könyvtártudományi Tanszék, adjunktus
1990-1992Somogyi-könyvtár, igazgató
1992-SZTE JGYTFK, Könyvtártudományi Tanszék, adjunktus, 1995-től docens, 1999-től tanszékvezető, 2000-től főiskolai tanár


Oktatott tárgyak

Könyvtári osztályozás - információkereső nyelvek, Kommunikáció és informatika, Könyvtári menedzsment, Adatbázisépítés


Nyelvismeret

angol, orosz


Szakmai szervezetekben való részvétel

Magyar Könyv Alapítvány, kuratóriumi tag 1996-ig
Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság, elnök 2000-től
Országos Kulturális Továbbképzési Akkreditációs Bizottság, elnök 2001-től
A könyvtárosi életpálya stratégiai munkabizottság, tag 2003-tól
MKE elnökségi póttag 2003-tól, alelnök 2007-től
MKE Csongrád megyei szervezet elnökségének tagja 2003-tól
MKE Műszaki Szekció, tag
Csongrád Megyei Könyvtáros, szerkesztő bizottsági tag
ISKO nemzetközi osztályozáselméleti társaság, tag
SZTE JGYTFK Kubatúra Bizottság, elnök 2003-tól
IFLA Knowledge Management Section Standing Commitee, tag 2005. márciustól, titkár 2006. augusztustól
UDC Consortium Advisory Board, tag 2005-től


Külföldi tanulmányutak az utóbbi években

1999 Svédország, Finnország
2000 Olaszország
2002 Spanyolország, Belgium
2003 Dánia, Olaszország, Spanyolország
2004 Spanyolország, Nagy-Britannia, Svédország
2005 Spanyolország, Olaszország, Írország
2006 Finnország, Ausztria, Dél-Korea
2007 Spanyolország


Konferenciák, előadások (a tanulmányutakon kívül) az utóbbi években

1998

 • A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. 1998. április 16-18. Szombathely = Szövegelemzés, tartalomelemzés, tartalmi feltárás: interdiszciplináris kapcsolatok / Barátné Hajdu Ágnes - Koltay Tibor.

2000

 • Felsőfokú iskolarendszerű képzés és továbbképzés - különös tekintettel a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karon, Békéscsaba, 2000. ápr.3.

2001

 • A könyvtárosképzés helyzete és szintjei. IKSZ konferencia. OSZK, Bp. 2001. ápr.3.
 • Az ETO jelene és jövője. KELLO előadássorozat. Kódex könyváruház, Bp. 2001. máj. 17.
 • Az iskolarendszerű képzés és továbbképzés a változó jogszabályok tükrében. OSZK-Könyvtári Intézet, Bp. 2001.máj.23.
 • Igények és kínálat: A képzési piac. Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Sopron, 2001. szept.24-25.
 • A szakfelügyeleti rendszer és az akkreditáció. OSZK-Könyvtári Intézet, Bp. 2001. október 9.

2002

 • Előadássorozat az ETO jelzetszerkesztési szabályainak változásairól, Bp. 2002. június

2003

 • Mire készítik fel a képző intézmények az informatikus könyvtárosokat? A könyvtáros életpálya változásai. Kecskemét, 2003. március 3.
 • Change in the Process of Cognition by Contemporary Information Technology.6th Conference of the ISKO Spanish Chapter, Salamanca, 2003. máj.5-7.
 • General Information Retrieval Language Dictionary in the National Széchényi Library (Hungary). 6th Conference of the ISKO Spanish Chapter, Salamanca, 2003. máj. 5-7.
 • Személyes emlékek Galyasi Miklósról. Előadás Galyasi Miklós centenáriumi emléknapján. Hódmezővásárhely, 2003. június 18.
 • Az információs műveltség átalakítása. Tudásalapú társadalom � információs műveltség. Nemzetközi konferencia. OPKM, Budapest, 2003. október 16-17.
 • Az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés. Vitanap a könyvtárosképzésről. Informatikai és Könyvtári Szövetség, Budapest, 2003. november 6.

2004

 • UDC adaptation - possibilities and problems. Boras, 2004. április 26-30.
 • Knowledge organization of the Universal Decimal Classification � new solutions, user-friendly methods from Hungary. 8th International ISKO Conference, London, 2004. július 13-16.

2005

 • Norvég nap. MKE. Budapest, 2005. június 24.
 • The human dimension of knowledge organization. 7th Conference of the ISKO Spanish Chapter, Barcelona, 2005. július 6-8.
 • Hungarian new UDC edition. Libraries = A voyage of discovery. World Library and Information Congress. 71st IFLA General Conference and Council. Oslo, 2005. augusztus 11-21.
 • European convergence, formation and labour market in information and documentation. Salamanca, 2005. október 26-28.

2006

 • A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata. SZTE JGYTFK. Szeged, 2006. március 6-8.
 • Pupils in Primaries and Librarians. Two levels of the Information Society in Hungary és Usability and the user interfaces of the classical information retrieval languages. 9th International ISKO Conference. Bécs, 2006. július 3-9.
 • Revision in UDC = 72st IFLA General Conference and Council. Seoul, 2006. augusztus 17-26.

2007

 • Magyarok az Egyetemes Tizedes Osztályozás történetében � tradíciók, kiadások és kutatás. Új utakon a Pedagógusképző Kar. SZTE JGYPK. Szeged, 2007. április 10.
 • Az ETO - kiadás, aktualitások és teendők. Szombathely, 2007. április 5.
 • Heisenberg and the Structure of Concept - Content and Dimension. 8th Conference of the ISKO Spanish Chapter, 2007. április 18-20.
 • Könyvtárosképzés a változó világban. Hódmezővásárhely, 2007. május 11.
 • Az ETO - kiadás, aktualitások és teendők. Szeged, 2007. május 17.
 • Multilevel Education, Training, Traditions and Research in Hungary. UDC Conference. Information Access for the Global Community: an International Seminar on the Universal Decimal Classification. Hága, 2007. június 4-6.


Elismerések

1994, 1997 Pro Sciencia dolgozat irányító tanára
2002 Tudással Magyarországért emlékplakett
2003 Pro Juventute Kiváló dolgozó I.


Jelentősebb publikációk


Könyv, monográfia:

Kurrens időszaki kiadványok a jelentősebb szegedi könyvtárakban, 1980. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Szeged: JATE, 1981. 243 p.

Barátné Hajdu Ágnes: Egy évtized Móra után. A Somogyi-könyvtár története, 1934�1944. Szeged, 1985. 370 p. Disszertáció.

Barátné Hajdu Ágnes: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola oktatóinak tudományos publikációs jegyzéke, 1981�1985. Szeged, 1989. 282 p.

Informatika. 2. Szöveggyűjtemény. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Baja: Eötvös József Tanítóképző Főiskola, 1995. 325 p. Főiskolai jegyzet.

Informatika. 1. Szöveggyűjtemény. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Baja: Eötvös József Tanítóképző Főiskola, 1996. 345 p. Főiskolai jegyzet.

Barátné Hajdu Ágnes: Információkereső nyelvek. 1. Baja: Eötvös József Főiskola, 1996. 81 p. Főiskolai jegyzet.

Barátné Hajdu Ágnes: Információkereső nyelvek. 2. Baja: Eötvös József Főiskola, 1996. 94 p. Főiskolai jegyzet.

Barátné Hajdu Ágnes: Információkereső nyelvek. 1-2. bővített kiad. Baja: Eötvös József Főiskola, 1997. 110 p. Főiskolai jegyzet.

Barátné Hajdu Ágnes: Információkereső nyelvek. 3. Baja: Eötvös József Főiskola, 1997. 84 p. Főiskolai jegyzet.

Barátné Hajdu Ágnes: Információkereső nyelvek. 4. Baja: Eötvös József Főiskola, 1997. 76 p. Főiskolai jegyzet.

Babiczky Béla-Barátné Hajdu Ágnes: Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába. Bp.: Universitas, 1998. 224 p.

Fülöp Géza emlékkönyv. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Bp.: ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék, 1999. 225 p.

Barátné Hajdu Ágnes: A tartalmi feltárás alapjai. Bp.: Könyvtári Intézet, 2001. 35 p. (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei)

Egyetemes Tizedes Osztályozás. UDC Publ. No. P057. Szerk., bevezető Barátné Hajdu Ágnes. 1/1-2.-2. köt. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár; Könyvtári Intézet, 2005. 536; 554; 843 p.

�Mert a szívnek teljességéből szól a száj.� Könyvtártudományi tanulmányok Hajdu Géza 80. születésnapjára. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Szeged: SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2007. 292 p.


Könyvfejezet, közreműködés:

Barátné Hajdu Ágnes: Egy évtized Móra után = A Somogyi-könyvtár száz éve. Szerk. Péter László. Szeged: Somogyi-könyvtár, 1984, 123-155. p.

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Rövidített kiadás. FID Publ. No. 692. Közreműködött Barátné Hajdu Ágnes. 1-2. köt. Bp.: OMIKK, OSZK KMK, 1991, 387, 499 p., Újabb változatlan kiadások.

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Rövidített kiadás. FID Publ. No. 692. Közreműködött Barátné Hajdu Ágnes. 1-2. köt. Változatlan utánnyomás. Bp.: OMIKK, OSZK KMK, 1996, 387, 499 p.

Az ETO helyzete a számítógépes integrált könyvtári rendszerek korában. In: Fülöp Géza emlékkönyv. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Bp.: ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék, 1999, 31-40. p.

Hajdu Géza: Az olvasókörök városa. Vásárhelyi körök 1945�2000. Bibliográfia: Barátné Hajdu Ágnes. Hódmezővásárhely: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2002. 133-164. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Szabó Sándor munkásságának válogatott bibliográfiája = Emlékkötet Szabó Sándor 70. születésnapjára. Szerk. Hangodi Ágnes, Ládi László. Bp.: ELTE BTK IKI Főiskolai Könyvtár-Informatikai Központ, 2005, 15-18. p.

Barátné Hajdu Ágnes: A percepció lehetőségei az ismeretszervezésben = Emlékkötet Szabó Sándor 70. születésnapjára. Szerk. Hangodi Ágnes, Ládi László. Bp.: ELTE BTK IKI Főiskolai Könyvtár-Informatikai Központ, 2005, 21-35. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Az érzékelés és megjelenítés lehetőségei, különös tekintettel az ETO-ra = In: �Mert a szívnek teljességéből szól a száj.� Könyvtártudományi tanulmányok Hajdu Géza 80. születésnapjára. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Szeged: SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2007. 199-220. p.

A könyvtáros életpálya modell a stratégiák tükrében = Kultúraközvetítés. Szeged: SZTE JGYTFK 2006 [megjelenés alatt]


Cikkek, tanulmányok:

Barátné Hajdu Ágnes: Beszélgetés a magyar irodalomtörténeti tanszék könyvtárosával. Csongrád megyei könyvtáros, 16. évf. 1984. 1-2. sz. 52-56. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Két könyvtárban. Csongrád megyei könyvtáros, 16. évf. 1984. 3-4. sz. 146-148. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Munka egy könyv- és médiatárban. Csongrád megyei könyvtáros, 17. évf. 1985. 3-4. sz. 132-135. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Fordítóiroda Szegeden. Csongrád megyei könyvtáros, 18. évf. 1986. 3-4. sz. 214-216. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Könyvtárfelelős oktató. Csongrád megyei könyvtáros, 18. évf. 1986. 1-2. sz. 59-61. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Nappali tagozatos könyvtárosképzés. Csongrád megyei könyvtáros, 21. évf. 1989. 1-2. sz. 7-13. p.

Könyvekben őrzött múlt a nagy hagyományú középiskolák könyvtáraiban. Kiállítási katalógus. Előszó: Barátné Hajdu Ágnes. Lekt. Barátné Hajdu Ágnes. Szeged, 1991, Somogyi-könyvtár. 46 p.

Barátné Hajdu Ágnes: Felhasználók tanulmányozása Sheffieldi Egyetemen. = Tudományos Műszaki Tájékoztatás, 38. évf. 1991. 8. sz. 358-361. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Egy író-olvasó találkozó ürügyén. Csongrád megyei könyvtáros. 24. évf. 1992. 1-2. sz. 10-11. p.

Barátné Hajdu Ágnes: A könyvtárak helyzete Svédországban, különös tekintettel a területi ellátás problémájára. Szeged, 1993. 16 p. Útijelentés.

Barátné Hajdu Ágnes: A közművelődési könyvtárak fejlesztési, vezetési, finanszirozási kérdései Belgiumban: Együttműködési lehetőségek. Szeged, 1993. 14 p. Útijelentés.

Barátné Hajdu Ágnes: Beszámoló a Magyar Könyv Alapítvány 1993. évi tevékenységéről. Könyvtári és Informatikai Kamara. Hírek, Információk. 1994. 2. sz. 2-3. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Beszámoló a Magyar Könyv Alapítvány 1994. évi tevékenységéről. Könyvtári és Informatikai Kamara. Hírek, Információk. 1995. 2. sz. 2-3. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Összevont könyvtárak, megosztott feladatok Luxenburgban. Szeged, 1995. 13 p. Útijelentés.

Barátné Hajdu Ágnes: Tanulmányúton az USIA-val. Szeged, 1995. 51 p. Útijelentés.

Barátné Hajdu Ágnes-Fejős László: Az ETO Master Reference File (MRF) magyar változatának munkálatai. = Könyvtári levelező/lap, 1997. 5. sz. 10-12. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Születésnap = Könyvtári levelező/lap, 1998. 4. sz. 30-31. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Fülöp Géza (1928-1998) = Könyvtári levelező/lap, 1998. 6-7. sz. 22-23. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Egy szép ünnepnap = Könyvtári levelező/lap, 1999. 11. p.

Barátné Hajdu Ágnes-Koltay Tibor: A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. 1998. április 16-18. Szombathely. = Szövegelemzés, tartalomelemzés, tartalmi feltárás: interdiszciplináris kapcsolatok. szombathely: BDTF, 1999. 2. köt. 427-431. p.

Barátné Hajdu Ágnes: A könyvtár-informatikus szakemberképzés jövője a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2000. 47. évf. 6-7. sz. 282-284. p.

Barátné Hajdu Ágnes: A Fülöp Géza emlékkönyv bemutatása. = Könyvtári Figyelő, 2000. 10 (46). évf. 1-2. sz. 35-37. p.

Barátné Hajdu Ágnes: A Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság eddigi tevékenysége és feladatai. = Könyvtári levelező/lap, 2001. 5. sz. 6-9. p.

Ágnes Hajdu Barát: Change in the Process of Cognition by Contemporary Information Technology = Tendencias de Investigación en Organización del Conocimiento � Trends in Knowledge Organization Research. Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003, p. 351-355.

Ágnes Hajdu Barát: General Information Retrieval Language Dictionary in the Széchényi National Library (Hungary) = Tendencias de Investigación en Organización del Conocimiento � Trends in Knowledge Organization Research. Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003, p. 463-468.

Ágnes Hajdu Barát: Knowledge organization of the Universal Decimal Classification � new solutions, user-friendly methods from Hungary = Knowledge Organization and the Global Information Society. Ed. Ia C.McIlwaine. Würzburg, Ergon Verlag, 2004, p. 173-178.

Barátné Hajdu Ágnes: Babiczky Béla = Könyvtári levelező/lap, 2004. 3. sz. p. 13�14.

Barátné Hajdu Ágnes: Babiczky Béla (1919�2004) = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. évf. 2004. 5. sz. 218. p.

Ágnes Hajdu Barát: Knowledge organization of the Universal Decimal Classification � new solutions = Extension and Correction to the UDC. 26. The Hague : UDC Consortium, 2004, p.7-12. (CD-n is)

Barátné Hajdu Ágnes: A tükröző szöveg. Koltay Tibor: Referálás: elmélet és gyakorlat című könyvéről = Szemiotikai szövegtan. Szerk. Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. 16. köt. Szeged: JGYTF K., 2005. (megjelenés előtt)

Barátné Hajdu Ágnes: Az információs műveltség átalakítása = A könyvtár- és információtudományi képzés helyzete és jövője. Tanulmányok. Szerk. Celler Zsuzsanna, Csík Tibor, Cziráky Istvánné. Bp.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2005, 9-18.

Barátné Hajdu Ágnes: Központban az információ = Könyvtári Figyelő, 2005. 15(51). évf. 4. sz. 847�856. p.

Ágnes Hajdu Barát�László Fejős: New Hungarian UDC edition � Extension and Correction to the UDC. 27. Tha Hague: UDC Consortium, The Hague MMV, 2005, p. 8�12. (CD-n is)

Ágnes Hajdu Barát: The Relationship between Human Perception and Knowledge Organization = La dimensió humana de l'organizació del coneixement - La dimensión humana de la organización del conocimiento - The human dimension of knowledge organization/Ed. Jesús Gascón, Ferran Burguillos, Amadeu Pons. Barcelona : Universitat de Barcelona Departament de Biblioteconomia i Documentació, 2005, p. 286-295.

Ágnes Hajdu Barát: Usability and the user interfaces of classical information retrieval languages = Knowledge Organization for a Global Learning Society. Ed. Gerhard Budin, Christian Swertz, Konstantin Mitgutsch. Würzburg: Ergon Verlag, 2006, p. 115-122.

Barátné Hajdu Ágnes: Az IFLA egyik legfiatalabb szekciója a Tudásmenedzsment Szekció = TMT, 2006. 53. évf. 5. sz. 245-249. p.

Barátné Hajdu Ágnes - Patkósné Hanesz Andrea: A 80 éves Hajdu Géza köszöntése = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2006. 11.sz. 57-58.p.

Barátné Hajdu Ágnes - Patkósné Hanesz Andrea: �Neki életeleme, vezérlő csillaga lett a folytonos szellemi építkezés� - a 80 éves Hajdu Géza köszöntése = Könyvtári levelező/lap, 2006. 11.sz. 17-20.p.

Barátné Hajdu Ágnes - Patkósné Hanesz Andrea: Remények, sors, akarat - Hajdu Géza 80 éves = Csongrád Megyei Könyvtáros 2006 [megjelenés alatt]

Usability and responsibility = Extension and Correction to the UDC. 28. The Hague : UDC Consortium, The Hague MMVI, 2006, p.46-55. (CD-n is)

A magyar ETO-kiadás munkálatai. Hazai és nemzetközi tapasztalatok = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2007. 2.sz. 20-39.p.


Lektorálás:

A könyvtár kezelése. Szerk. Katsányi Sándor. Lekt. Barátné Hajdu Ágnes, Surján Miklós. Budapest, 1990. KMK. 306 p.

Pálvölgyi Mihály: Információfeldolgozás, információkereső nyelvek. Lekt. Barátné Hajdu Ágnes. Szombathely: BDTF, 1998. 327, [5] p.

Könyvtári raktározási táblázatok. Lekt. Barátné Hajdu Ágnes. Bp.: OSZK-KMK, 1998. 97 p.

Koltay Tibor: Referálás: elmélet és gyakorlat. Lekt. Barátné Hajdu Ágnes. Bp.: Könyvtári Intézet, 2003. 80 p. (Továbbképzés felsőfokon)