Keresés

2000. február 13., vasárnap

Németh Katalin

Németh Katalin
egyetemi tanársegéd

Telefon: 485-5200/

Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 2-es szoba

E-mail: codex(a)freemail.hu

Fogadóóra: szerda 9:15-10:15 és csütörtök 14:30-15:30 között

Kutatási területek: könyv- és írástörténet, kritikai szövegkiadás, középkori prédikációs irodalom, elektronikus adatbázisok (latin nyelvű, teljes szövegű), intertextualitás

ÖnéletrajzSzemélyi adatok:

Születési hely, idő: Szombathely, 1983. január 30.

Értesítési cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 49/A fsz. 310.


Tanulmányok, eredmények:

2006-tól

ELTE Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Doktori Program

2003-tól

ELTE Bölcsészettudományi Kar, latin nyelv és irodalom szak

2001-2006:

ELTE Bölcsészettudományi Kar, könyvtár szak

2000:

Megyei német fordítóverseny első díj

1999:

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, III. kategória, országos III. helyezés

1993-2001:

Kanizsai Dorottya Gimnázium (Szombathely) nyolcosztályos tagozat


Szakmai tevékenység:

2004-től

Temesvári Pelbárt prédikációinak internetes szövegkiadása

2005:

szakmai gyakorlat a Piarista Központi Könyvtárban.

Egyházi könyvtárak helyzetének áttekintése, valamint a régi könyvek kezelésével kapcsolatos nehézségek megismerése.

2005:

A Vasvári Városi Múzeum domonkos gyűjteményének könyvtári rendszerezése

2006:

Plaustrum konferencián elhangzott előadásom címe: Egy Pelbárt-sermo hivatkozott idézeteinek visszakeresése elektronikus eszközök segítségével

2006-tól

részvétel a Sermones Compilati kutatócsoport munkájában

Kutatási területek: kritikai szövegkiadás, középkori prédikációs irodalom, elektronikus adatbázisok (latin nyelvű, teljes szövegű), intertextualitás


Nyelvismeret:

2000: német C típusú középfokú állami nyelvvizsga

2001: angol A típusú középfokú állami nyelvvizsga

2003: latin egyetemi záróvizsga kitűnő minősítéssel

2005: ógörög egyetemi záróvizsga jeles minősítéssel

2006: olasz C típusú középfokú állami nyelvvizsga

Nincsenek megjegyzések: