Keresés

2019. január 28., hétfő

Nyitott Napok 2019. tavaszán

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
Könyvtár- és Információtudományi Intézete (ELTE BTK KITI)
a tavaszi félévben is folytatja a Nyitott Napok előadássorozatot.

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja:
a szorgalmi időszak minden hónapjának egy-egy szerda délutánja, 
mindig 17:00 órai kezdettel. 
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára. 
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

A 2018/2019. tanév tavaszi félévének tervezett programja:

2019. február 20.
"A könyvek könyvekről szólnak" – Könyvek párbeszéde a gimnáziumi irodalomórákon 
Székely Júlia 
(Berzsenyi Dániel Gimnázium) 

2019. március 27.
Turistaszemmel Európában. Rhédei Ádám útinaplója. 1789–1792. 
S. Sárdi Margit 
(ELTE BTK) 

2019. április 10.
Kosztolányi Dezső kéziratai 
Parádi Andrea 
(PIM)

2019. május 8.
Pulszky Ferenc könyvtára 
Viskolcz Noémi
(Miskolci Egyetem)

*
Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi eseményeiről

2019. január 26., szombat

Intézetünk oktatói a Corvina-kiállításon

Amint arról korábban beszámoltunk, tavaly ősszel könyvtörténet specializációs diákjaink kihelyezett tanóra keretében tekintették meg az OSzK A Corvina könyvtár budai műhelye c. tárlatát. 2019. január 17-én a KITI oktatói látogattak a nemzeti könyvtár – sajnos hamarosan záró – kiállítására. Ezúttal is a tárlat kurátora, Zsupán Edina volt kalauzunk, aki érdekesen és élvezetesen ismertette meg hallgatóságát a kiállított dokumantumokkal és összefüggéseikkel. Fölhívta a figyelmet az Egyetemünk könyvtárából kölcsönkért tucatnyi kódexre (ELTE EK, Cod. Graec. 1 és Cod. Lat. 1–11) és ősnyomtatványra (ELTE EK, Inc. 65) is.
Akik már korábban is látták a tárlatot, fölfigyelhettek arra, hogy egyes kötetek most másutt vannak kinyitva mint korábban. Az állományvédelmi okokból szükséges lapozásnak köszönhetően ezeknek a könyveknek több lapja is megcsodálható eredetiben. Sőt, az egyik legérdekesebb kéziratot, a Bíborbanszületett Konstantinnak tulajdonított Ceremóniák könyvét mostanra becsukták. Így a látogatók megtekinthetik Budán készült kötését, a két fennmaradt alla greca corvina-kötés egyikét. Ez a mű csak ebből a kb. 1050 éves (!) kódexből ismert, a fennmaradt példány a jobbára – akkor – új kötetekből álló Corvina könyvtár legrégebbi kódexei közé tartozott.
A kiállított kötetek között jócskán vannak olyanok, amelyek nem szerepeltek az utóbbi évtizedek tárlatain (1983, 1985, 1990, 1996, 2002, 2008 stb.), és akad olyan is (pl. Kálmáncsehi Domonkos esztergomi rítusú misekönyve és breviáriuma), amely valószínűleg a 16. század óta nem "járt" Magyarországon.

A kiállítás az OSzK honlapján
- A megújult corvina-honlap
- Beszélgetés Németh Andrással, a Vatikáni Könyvtár munkatársával
Zsupán Edina cikke a Mátyás-graduáléról
- Zsupán Edina cikke a Kálmáncsehi-breviáriumról
Zsupán Edina cikke az ELTE EK Tetraeuangelionáról, amely egykor Janus Pannoniusé volt
- Fényképek galériánkban

2019. január 25., péntek

Emerald és Sage folyóiratgyűjtemény ELTE polgároknak

2019. december 31-ig elérhetőek az Emerald Publishing kiadványai és a Sage Premier Package minden ELTE polgár számára. A hozzáférés ELTE IP címekhez kötött, az otthoni hozzáféréshez Stunnel/VPN szükséges.

Emerald
Az adatbázisban az Emerald kiadó több mint 300 kurrens folyóirata érhető el teljes szöveggel. A gyűjteményben olyan területeken van lehetőségünk böngészni, mint oktatás, könyvtártudomány, marketing, könyvelés, pénzügy, közgazdaságtan, menedzsment, információ és tudásmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment, turizmus és vendéglátás, fuvarozás, valamint mérnöki tudomány. Téma szerinti böngészés esetén érdemes a találatokat a "Content Type" választható opcióval folyóiratokra leszűkíteni.

Az adatbázis közvetlen elérhetősége
- Az ELTE-n elérhető folyóiratok címlistája és elérhetősége
- A hír az ELTE EKSz honlapján

Sage Premier Package
A több mint 1000 folyóirat egészen 1999-ig visszamenőleg, teljes szöveggel érhető el. A multidiszciplináris adatbázisban tudományos és lektorált kutatások, közel 400 tudományos társasággal való együttműködés eredményei találhatóak.

- Az adatbázis közvetlen elérhetősége
- A Sage Premier csomag címlistája
- A hír az ELTE EKSz honlapján

2019. január 21., hétfő

Publikációnk a Libri legfrissebb számában

A Libri című impakt faktorral rendelkező nemzetközi könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat 2018. decemberi számában megjelent intézetigazgatónknak, Kiszl Péternek a könyvtártudományi doktori programunk hallgatóival, Radó Ritával és Hubay Miklós Péterrel közös angol nyelvű tanulmánya a hazai könyvtárügy fejlesztési irányairól:

Kiszl Péter - Radó Rita - Hubay Miklós Péter:
From Divergence to Convergence in Hungarian Librarianship: Towards a Common Digital Platform
Libri, 68:4 pp. 315-329. (2018)
Open Access elérés az EISZ Nemzeti Program és a De Gruyter Kiadó megállapodása alapján:
https://doi.org/10.1515/libri-2018-0049

Tartalmi összefoglalás angol nyelven:
Hungarian librarianship and related research are sadly underrepresented in international literature. With this article we intend to fill this gap and inform the experts of library and information science of some of the most recent Hungarian innovations. After showcasing the international professional connections of Hungarian librarianship, we present the structure of the Hungarian public library network and its mode of operation. We also analyse current and future main digital development plans, projects and the most important related professional activities of Hungarian libraries. Emphasis is placed on information systems promoting cooperation between libraries and the issues of the National Library System Project, which is a large-scale modernisation programme carried out between 2016 and 2018, designed to develop the IT system of the National Széchényi Library. After introducing the information systems of academic and specialised libraries and the access models of scientific databases provided by multinational and Hungarian content services, we also discuss the endeavours of public libraries aiming for multifunctionality and community organisation. The paper ends by providing insights into how the outcomes of the recent initiatives have been fed back into Hungarian LIS training courses offered in higher education.

2019. január 20., vasárnap

Felvételi keretszámok - 2019.

Tisztelt érdeklődők, leendő egyetemi hallgatók!
Közeledik a felvételi jelentkezés ideje. Sorsukat formáló, szakmai fejlődésüket meghatározó döntésükben statisztikai kimutatásokkal is szeretnénk Önöket segíteni. A Felvi.huadatai alapján Németh Katalin adjunktus elkészítette a hazai könyvtártudományi képzőhelyek felvételi keretszámainak összehasonlító grafikonjait, melyekből országos körképet kaphatnak a különböző formákban kínált képzési alternatívákról.
Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete 2019 szeptemberétől is kiemelkedő létszámú hallgatói közösséggel várja Önöket. Képzőhelyünk a BA-képzéstől a doktori védésig segíti szakmai fejlődésüket e sokszínű tudományterület elkötelezett oktatóival, rangos tudományos események szervezésével, gazdag hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerével!

Informatikus könyvtáros képzések keretszámai
A 2019-es adatok összehasonlítása

Kattintson a grafikonokra a teljes méret megnyitásához. 

BA-képzés
államilag támogatott és önköltséges 

2019. január 18., péntek

Felvételizők figyelmébe: Nyílt Nap 2019.

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara 2019. január 25-én, pénteken 10:00 órai kezdettel a Gólyavár (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.) Mária Terézia termében tartja nyílt napját, ahol a megnyitót követően előadások hangzanak el a felvételi eljárással és karunk képzési kínálatával kapcsolatban, majd 11:30-tól szakos mintaórákat tartanak egyetemünk oktatói.

Az informatikus könyvtáros alapszakról (BA), a könyvtártudomány mesterszakról (MA) és a
választható specializációkról, valamint a könyvtárostanár képzésről
a kar Múzeum körúti főépületének (térkép) 6-os tantermében (térkép) 12:30-tól hallhatnak tájékoztatást az érdeklődők.

Az informatikus könyvtáros mesterszak (MA) iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk novemberi pályaorientációs tájékoztatónkról szóló beszámolónkat is:Képzési formák
Intézetünk a 2019-es felvételi időszakban a következő képzési formákkal várja leendő hallgatóit:

I. Informatikus könyvtáros alapszak (BA) nappali és levelező tagozaton, államilag támogatott és önköltséges formában. Választható specializációk:
- információ- és tudásmenedzsment
- könyvtörténet
- zenei könyvtáros (a Zenei Tanszék által meghirdetett ének-zene alapszakhoz kapcsolódóan)

II. Könyvtártudomány mesterszak (MA) nappali és levelező tagozaton, államilag támogatott és önköltséges formában.

III. Könyvtárostanár-képzés az alábbi képzési formákban:
- 2 féléves, nem tanári diszciplináris mesterképzésre épülő, egyszakos tanári mesterképzés (60 kredit): informatikus könyvtáros mesterszakos oklevél vagy annak megfelelő korábbi rendszerű egyetemi diploma
- 4 féléves, tanítói alapképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos tanári mesterképzés (120 kredit):
tanítói alapszakos (nem könyvtáros) oklevél
- 4 féléves, főiskolai szintű tanári szakképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos tanári mesterképzés (120 kredit): főiskolai szintű tanári (nem könyvtáros) oklevél
- 4 féléves, egyetemi szintű tanári szakképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos tanári mesterképzés (120 kredit): egyetemi szintű tanári (nem könyvtáros) oklevél
- 10 féléves osztatlan könyvtárostanár képzés szakpárban (társítható szakok: angol nyelv és kultúra, magyar, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra, német nyelv és kultúra, történelemtanár és állampolgári ismeretek, biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika, informatika)

Szakmai együttműködő partnerek
A hallgatók gyakorlati képzése változatos könyvtártípusok és további szervezetek bevonásával zajlik, szakmai együttműködő partnereink:
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár, Budapesti Műszaki Egyetem Országos, Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Csorba Győző Könyvtár, ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Infodok Kft., Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Olvasástársaság, Monguz Kft., Országgyűlési Könyvtár, Országos Idegennyelvű Könyvtár, Országos Közegészségügyi Intézet, Országos Széchényi Könyvtár, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtár, Kottatár és Médiatár, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás.

Nemzetközi kapcsolatok
A külföldi tapasztalatszerzés lehetőségét Európa-szerte 20 ERASMUS partnerintézményünk biztosítja: Åbo Akademi University, Turku; Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki; Babes–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár; Hacettepe Üniversitesi, Ankara; Högskolan i Borås; Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo; Ionian University, Corfu; Johannes Gutenberg Universität, Mainz; Latvijas Universitāte, Riga; Sapienza Università di Roma; Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku; Technische Hochschule Köln; Universidad Carlos III de Madrid; Universidad de León; Universidad de Salamanca; Universidade do Porto; Universita degli Studi di Firenze; Universitatea de Vest, Temesvár; Université Sciences Humaines et Sociales, Lille; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Doktori program
A mesterképzést követően hallgatóink előtt nyitva áll a továbblépés lehetősége a hazai könyvtártudományi képzés legfelső szintjét jelentő, PhD-fokozatot adó doktori programunk felé.

További információk:
- Felvételi keretszámok
- További részletes információk a Könyvtár- és Információtudományi Intézet honlapján
Mesterszak iránt érdeklődő felvételizőink figyelmébe: novemberi pályaorientációs tájékoztatónkról szóló beszámolónk
- A Nyílt Nap honlapja
- Országos felvételi információs portál: Felvi.hu
- Szíves figyelmébe ajánljuk egyetemünk felvételi kiadványát
- AZ ELTE BTK felvételi információk: BA / MA
- Az ELTE TKK felvételi információi a könyvtárostanárképzésről
- ELTE BTK felvételi ügyfélszolgálat

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2019. január 17., csütörtök

Újabb rangsorban javított eredményén az ELTE

Egyetemünk tizenkét helyet javított tavalyi eredményéhez képest a Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2019-es értékelésében: az ELTE a 119. helyet szerezte meg, és ezzel a feltörekvő gazdaságú országok intézményeinek listáján a vizsgált 7 magyar egyetem közül a második helyen végzett.

Hatodik alkalommal értékelte a Times Higher Education (THE) a feltörekvő gazdaságú országok egyetemeit. Az Emerging Economies University Rankings rangsorban az az 52 ország versenyez, amelyeket a Financial Times Stock Exchange (FTSE) idén ebbe a kategóriába sorolt. Egyetemünk tizenkét helyet javított tavalyi eredményéhez képest, ezzel a listán szereplő hét magyar egyetem közül a második. Ennél jobb eredményt az ELTE csak egyszer produkált, amikor 2016-ban a 112. helyen végzett ugyanebben a rangsorban.

A 2019-es listán 43 ország 442 egyeteme szerepel. A tavalyi eredményekhez hasonlóan idén is Kínából került a rangsorolt intézmények közé a legtöbb egyetem: az első tíz helyezettből hét működik az ázsiai országban, a 442 listázott egyetem közül pedig összesen 72. India továbbra is a második 49 intézménnyel, szemben a tavalyi 42-vel. A harmadik helyen Brazília áll 36 egyetemmel, tőle csak egy intézménnyel marad le Oroszország, ahol számos egyetem rosszabb helyezést ért el a tavalyinál.

Magyarországról ismét 7 egyetem került fel a listára. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemet a Semmelweis Egyetem előzi meg: a SE a teljes összesítésben a 67. helyezett. Az ELTE után sorrendben a Pécsi Tudományegyetem (141.) és a Szegedi Tudományegyetem (162.) következik. A Debreceni Egyetem a 201–250. sávban, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 251–300., míg a Corvinus Egyetem a 301–350-es sávban végzett. A részletes eredmények országok, tudományterületek és az egyetemek neve szerint keresve böngészhetők a THE honlapján.

- további részletek egyetemünk honlapján

2019. január 13., vasárnap

Tartalomszolgáltatási projektünkről a Kossuth Rádióban

2019. január 12.-én a Kossuth Rádió nappali magazinműsorait a Gellért fürdő medencéje fölé kitelepülve sugározta. A több, mint 100 éves fürdő történetéből válogatva, két ízben is szóba került Intézetünk tartalomszolgáltató műhelyének tavaly bemutatott gyűjteménye. A délelőtti adásban Pusztai Enikő telefonos interjúban nyilatkozott nagyapja fotósorozatáról, majd a délutáni idősávban intézetünk oktatójával, Fodor Jánossal a helyszínen készült élő interjú a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral együttműködésben, hallatóink munkájával létrehozott Hullámfürdő záróra előtt webprojektről, amely Pusztai Sándor fürdőmester korabeli fürdővendégekről készült félezer amatőrképének teljes, korszerű hálózati megjelenítését célozta.

A beszélgetés meghallgatható a rádió archívumában:
- mediaklikk.hu

2019. január 4., péntek

Tanulmányunkat ajánlja a Current Cites


Kiszl Péternek és Fodor Jánosnak, intézetünk oktatóinak a "The 'Collage Effect' - Against Filter Bubbles: Interdisciplinary Approaches to Combating the Pitfalls of Information Technology" című, a The Journal of Academic Librarianship szakfolyóiratban (44. évf. 2018. 6. sz. 753-761. p.) megjelent közleményét beválogatták a Current Cites annotált információtechnológiai bibliográfia legfrissebb (29. évf. 2018. december) számába. 

- Nancy Nyland ajánló kivonata oktatóink tanulmányáról itt olvasható.
- A tanulmány 2019. január 12-ig szabadon letölthető: ScienceDirect
- beszámoló blogunkban a tanulmány megjelenésről