Keresés

2008. május 21., szerda

BA szakdolgozati témakörök

Szakdolgozati témakörök
a 2008/2009-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázó BA-s hallgatók részére

Informatikus könyvtáros (BA) alapszak
 • Könyvtörténet szakirány
 1. Az Alexandriai könyvtár története
 2. A tridenti zsinat jelentősége az egyetemes könyvtörténetben
 3. A dél-amerikai könyvkultúra megsemmisülése Amerika felfedezését követően
 4. Könyv- és könyvtár megsemmisítés az egyetemes könyv- és könyvtártörténetben
 5. Az 1933. május 10-i szervezett németországi könyvégetések
 6. Határon túli magyar nyelvű periodika a XX. század első felében
 7. Fehér Gábor szerkesztői és írói tevékenysége Hajdúszoboszlón (1891-1931)
 8. Melvil Dewey a könyvtáros, a pedagógus és a feltaláló
 • Információ- és tudásmenedzsment szakirány
 1. Információs kisvállalkozások indítása, működtetése; információbrókerség, információs tanácsadás, térítéses információszolgáltatás itthon és külföldön
 2. Marketing és pr a könyvtárakban, információs vállalkozásoknál. Szervezeti- és ügyfél-kommunikáció, etikett és protokoll.
 3. Az üzleti információ típusainak és szolgáltatóinak komplex elemzése, értékelése, minősítése
 4. A hazai könyvtári rendszer szerepe és lehetősége a kis- és közepes vállalkozások információellátásában. Piacképes könyvtári szolgáltatások. Könyvtárak és az üzleti szféra együttműködésének lehetőségei
 5. Vállalati könyvtárak, információs központok Magyarországon és külföldön. Szervezetek információgazdálkodása, tudásmegosztása
 6. Hagyományos és korszerű (pl. CRM, IAM, mystery shopping, coaching, lean management, outsourcing) menedzsment eljárások, módszerek, technikák stb. könyvtári-információs szervezetekben
 7. Forrásszerzés, lobbi az információs szférában
 8. Új típusú könyvtárak, multifunkciós információszolgáltató intézmények – a jövő könyvtára, a könyvtárak jövője. A könyvtárak szerepváltozása, trendek és tendenciák az információs munkában
 9. Magyarországi és külföldi könyvtári stratégiák elemző összehasonlítása, értékelése
 10. Egy konkrét könyvtár teljes körű átvilágítása; javaslatok, modellek a korszerű és hatékony működéshez
 11. Felhasználói elégedettség vizsgálata könyvtári környezetben, változások elemzése, megoldási módszerek kidolgozása
 12. Határterületek: sajtó- és hírfigyelés, adatbányászat, szövegelemzés, információbiztonság, versenytársfigyelés, hírszerzés, rejtett tartalmak megszerzése stb.
 13. Multinacionális tartalomszolgáltatók rendszereinek vizsgálata, az információkeresés módszertana, eszköztára, hatékonysága
 14. Képzés, továbbképzés – elsősorban az itt felsorolt témakörök vonatkozásában. Modern oktatási formák és stúdiumok az információs szakemberek kompetenciafejlesztésében
 15. Szabadon választott, szakirányfelelőssel előre egyeztetett és általa jóváhagyott témakör

III/2008. (IV. 30.) sz. Dékáni Utasítás az alapképzésben (BA) résztvevő hallgatók záródolgozatának elkészítési rendjéről http://eltebtk.aspnet.hu/cikk.utasitas.aspx

2008. május 15., csütörtök

Könyvtörténeti szakdolgozatok

2. éves BA hallgatók figyelem!

Akik szakdolgozatukat könyvtörténeti szakirányból írják, szíveskedjenek témajavaslatukat minél előbb leadni titkárságon!