Keresés

2013. december 19., csütörtök

Záróvizsga időpontok - figyelem, változás!

A téli vizsgaidőszakban szakzárásra készülő hallgatóink figyelmébe ajánljuk:

Az írásbeli záróvizsga időpontja:
BA képzés
január 13.
kezdés: 9 órakor
helyszín: MÚK 6-8. mfszt. 6.

Szóbeli záróvizsgák:
BA képzés
január 13.
kezdés: 13 órakor
helyszín: MÚK 6-8. mfszt. 6.

Jó felkészülést kívánunk!

2013. december 16., hétfő

Fülöp Géza-emlékülés

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete 2013. december 12-én tudományos konferenciát rendezett egykori tanszékvezetője, Fülöp Géza születésének 85. évfordulója alkalmával az ELTE BTK Kari Tanácstermében.

Borsodi Csaba, az ELTE rektorhelyettese köszöntőjében méltatta a nagy elődöket, köztük kiemelten is Fülöp Gézát, aki múlhatatlan érdemeket szerzett a könyvtárosképzés megújításban.
Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója megnyitójában áttekintette Fülöp Géza életútjának legfontosabb állomásait, ugyanakkor hangsúlyozta kiemelkedő szerepét a mai oktatás szerkezetének kialakításában. Előadásának zárásaként a személyes élmények tükrén át emlékezett meg Fülöp Géza kiváló előadói képességeiről.

Ezt követően Sebestyén György professzor emeritus előadásában ismerhettük meg a Tanár Úr tudományos és tanszékvezetői tevékenységének állomásait. Prezentációjának címe: Fülöp Géza, Kovács Máté tanítványa és utódja volt. Fülöp Géza életművének másik vetületét, a hallgatói tehetséggondozást, pályakövetést, a közéleti szerepvállalásokat és külkapcsolatok kiépítését, Barátné Hajdu Ágnes világította meg személyes hangvételű előadásában.

A konferencia második részében egykori hallgatók, Fülöp Gézához tematikailag köthető előadásokkal tisztelegtek néhai kedves tanáruk előtt. V. Ecsedy Judit, az MTA doktora (OSZK) Ismerjük-e régi nyomdászainkat? címmel idézett fel ismert és kevésbé ismert 16-17. századi nyomdákat, nyomdászokat, és mutatott rá a kor könyvnyomtatás területén megmutatkozó hazai sajátosságaira. Dr. Gazda István, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója, az MTA reformkori kiadói tevékenysége kapcsán számos ellentmondásra világított rá sodró lendületű előadásában. Zárásként Kovács Ilona, az OSZK nyugalmazott osztályvezetője, beszélt legújabb kutatásairól és mutatta be a Rutgers Egyetem Könyvtárában fellelt, a második világháború idején az amerikai hadseregbe behívott amerikai magyar katonák gyakran megrázó leveleiről írt könyvét.

Az emlékülés befejezéséül néhány hozzászólásra, személyes visszaemlékezésre nyílt még lehetősége a kitartó hallgatóságnak.

Kapcsolódó írás:
Kerekes Pál: Az Olvasóról: a könyvközönség természetrajza. ITBusiness, 2013. 12. 17.

2013. december 4., szerda

Konferencia a könyvtári értékekről

2013. november 26-án, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Valóságos könyvtár - könyvtári valóság címmel rendezett tudományos konferenciát az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete és az ELTE ITDI Könyvtártudományi Doktori Programja az ELTE BTK Kari Tanácstermében.

Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja köszöntőbeszédében a könyvtárak felsőoktatásban betöltött kiemelt jelentőségéről beszélt, valamint kitért az ELTE könyvtárügyének aktualitásaira is.

Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója nyitóelőadásában hangsúlyozta a könyvtárak megváltozott - multifunkciós - szolgáltatási rendszeréből fakadó kihívásokat, melyek szerves összhangban állnak évezredes értékteremtő- és őrző feladatukkal. A Könyvtártudományi Doktori Program vezetőjeként elemezte a tudós könyvtáros képzés eddigi eredményeit, felvázolta jövőbeli célkitűzéseit, nemzetközi kapcsolatrendszerét, összhangban a könyvtár- és információtudomány széles körű, interdiszciplináris és kutatástámogatási beágyazottságával.

Ezután az ELTE ITDI Könyvtártudományi Doktori Program hallgatói számoltak be kutatásaikról. Sörény Edina, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának vezető tanácsosa előadásában a könyvtári fejlesztések társadalmi és gazdasági hatásait értékelte. Juhász Éva, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény könyvtárosa a lean menedzsment könyvtári alkalmazásának lehetőségeit mutatta be külföldi (olasz és brit) tapasztalatai alapján. A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának főigazgató-helyettese, Rózsa Dávid a KSH Könyvtárának jelenlegi, valamint jövőben megvalósítandó szolgáltatásairól és fejlesztéseiről számolt be. Stummer János, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének tanársegédje érdekes epizódokat villantott fel a 19-20. század fordulóján élt két neves könyvtáros személyiség, Gulyás Pál és Szabó Ervin tudományos vitájából.

A konferencia délutáni programja kerekasztal beszélgetéssel folytatódott a könyvtáros diploma munkaerőpiaci értékéről, az informatikus könyvtáros szakon megszerezhető ismeretek konvertálhatóságáról nem tipikusan közgyűjteményi területek, akár a versenyszféra felé is. Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető beszélgetőpartnerei az intézetben korábban végzett hallgatók voltak: Koletár Katalin, Nagy Nikolett (Városi Könyvtár, Jászberény), Szikszai Edina (MTA Könyvtár és Információs Központ) és Takács Dániel (Budapesti Ügyvédi Kamara).

- Meghívó és program korábbi bejegyzésünkben.
- Nyomtatható program letöltése (pdf).
- További fotók az eseményről galériánkban.

2013. december 3., kedd

Nyolcadszor abszolút első a Bölcsészettudományi Kar

Immár nyolcadik éve az ELTE BTK az ország abszolút első számú kara. A minisztérium hivatalos felsőoktatási rangsorában, amelyet a HVG minden évben a Diploma mellékletében publikál, 2007 óta, amióta csak rangsor létezik, az ELTE Bölcsészettudományi Kara Magyarország 70 felsőoktatási intézménye, 161 kara összesített rangsorában az abszolút első.
Ez a kiválóság köszönhető a 378 éve töretlen kultúra- és társadalomformáló hagyományunknak, nemzetközi szinten is párját ritkító képzési kínálatunknak: 59 BA-, 76 MA-szak, 72 PhD-program, valamint 19 egyetemi szintű tanárképzési szak, amelyeket az ELTE más karai által kínált tanárképzési szakokkal lehet párosítani.
A kivételes eredményért köszönettel tartozunk kollégáinknak, az ország egyik legkiválóbb oktatói és kutatói közösségének, és köszönjük a hallgatóknak, hogy bennünket választottak, megtiszteltek bizalmukkal és kiválóságukkal, és tovább emelték a Kar magas presztízsét.
(Forrás: ELTE BTK honlap)

2013. december 2., hétfő

Fülöp Géza emlékülés - meghívó

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete szeretettel várja az érdeklődőket 

DR. FÜLÖP GÉZA SZÜLETÉSÉNEK 85. ÉVFORDULÓJA 

alkalmából rendezett tudományos emlékülésére 

Időpont: 2013. december 12. (csütörtök) 14.00-16.20
Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A

A rendezvény nyilvános, de 2013. december 10-ig történő előzetes regisztrációhoz kötött:

2013. december 1., vasárnap

Az Online/Searcher friss számai könyvtárunkban!

A tartalomból:

24 - Mit mond a jövőd? - Az Oxford Economics globális adat- és analitikai munkaállomása
30 - A nukleáris információ demokratizálódása
35 - Internet Expressz
38 - Nem hagyományos jogi kutatás - fellebbviteli összefoglalók
43 - Digitális örökségünk kezelése

2013. november 25., hétfő

A csoportidentitás szemiotikája konferencia Szegeden

Barátné Hajdu Ágnes a Könyvtárosok identitásának meghatározó elemei. A könyvtárosok szerepe a változó társadalmi környezetben címmel tartott előadást Szegeden a Magyar Szemiotikai Társaság, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézetének Identitáskutató Műhelye és a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéknek Új demokráciák és a humán kommunikáció kutatócsoportja szervezésében megrendezett Csoportidentitás szemiotikája konferencián 2013. november 15-én. A konferencia témája a különböző társadalmi / kulturális / szubkulturális stb. csoportok identitásformái, illetve a csoport-összetartozást kifejező jelek elemzése volt. A két plenáris előadás: Voigt Vilmos: A Magyar Szemiotikai Társaság identitásának szemiotikája, valamint Sándor Klára: Nyelv és identitás volt.

2013. november 21., csütörtök

A párbeszéd oltalma - könyvbemutató

Intézetünk digitalizálási munkáját újabb kiadványban adja közre karácsonyi kínálatában a Gondolat Kiadó.
Fodor András (1929-1997) Kossuth díjas költő, az OSZK főmunkatársa 1951-ben végzett könyvtárosként tanszékünkön - 62 évvel később, 2013 tavaszán jelent meg a hallgatóink által digitalizált, újra szerkeszthetővé tett költői életművét összefoglaló első kötet, Különös szép hajsza címen.
Most, 2013. december 2-án az életmű második felét - 1977-től haláláig tartalmazó - A párbeszéd oltalma című kötetet is bemutathatjuk a Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz termében.
E második kötet a verses életmű egészére vonatkozó névmutatót, teljes betűrendes versmutatót tartalmaz, válogatást ad a hátrahagyott kéziratokból és Fodor János szerkesztői utószavával zárul.
Az utószó részben olvasható Fodor János blogjában. Az esemény Facebook-oldalán várjuk az érdeklődők visszajelzéseit, s köszönjük a versek előkészítésében részt vett hallgatók munkáját.

Facebook-esemény oldal
Részlet A párbeszéd oltalma utószavából
Tudósításunk a korábbi kötet bemutatójáról
A korábbi kötet megjelenéséről szóló hírünk

2013. november 18., hétfő

Kerekes Pál címzetes egyetemi docens

Dr. Kiszl Péter intézetigazgató előterjesztésére, az Intézeti, majd a Kari Tanács támogatásának figyelembevételével a 2013. november 11-én megtartott szenátusi ülésen dr. Kerekes Pálnak, intézetünk önkéntes (külső) oktatójának címzetes egyetemi docensi címet adományozott az ELTE.

"Kerekes Pál szakmai tevékenysége nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a nyomtatott mellett tért nyerő elektronikus könyv funkcionalitása - az informatikai jellemzők mellett - könyvtár- és információtudományi szempontból is világosan értelmezhető, vizsgálható legyen. E-könyvészet kurzusa több évfolyam diákjai számára jelentette az első ismerkedés lehetőségét az e-bookkal, azzal a tartalmi és technikai eszközzel, amely jelenleg a bölcsészeti tudományok fiatal művelői érdeklődésének egyik fő iránya."

Kerekes tanár úrnak szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!


2013. november 16., szombat

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság

M E G H Í V Ó

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete szeretettel várja Önt 
a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében tartandó 
VALÓSÁGOS KÖNYVTÁR – KÖNYVTÁRI VALÓSÁG 
című tudományos konferenciájára.


Időpont: 2013. november 26. (kedd) 
Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A

Meghívó és részletes program letöltése (PDF)
A rendezvény nyilvános, de 2013. november 24-ig történő előzetes regisztrációhoz kötött: http://lis.elte.hu/reg

2013. november 13., szerda

Az Online/Searcher friss számai könyvtárunkban!

September/October 2013

16 – Közösségépítés tudásmenedzsmenttel
22 – A mai magánkiadás-láz megnehezíti az értékesítési csatornák útját
28 – A szakmailag értékelt tudományos videó folyóiratok jövője
38 – Közösségi innovációs műhelyek: a fizikai és a digitális felfedezése
44  Egy kémiai vizsgálat összehasonlítja a CAS SciFinder és az Elsevier Reaxys kutatási eszközeit

2013. november 12., kedd

ISKO konferencián Portóban

Eleventh Congress of ISKO-España - First Congress of ISKO Spain and Portugal

Barátné Hajdu Ágnes 2013. november 7 és 9 között a kétévente megrendezésre kerülő spanyol és portugál ISKO konferencián vett részt Portóban.
A nemzetközi konferencián a spanyol és portugál rendezők mellett többek között argentin, brazil, columbiai, dominikai, mexikói és német előadók voltak.

A konferenciát kitüntette előadásával Peter Ohly (képünkön, jobbra) az ISKO (International Society for Knowledge Organization) elnöke is.


A konferencia témája a spanyol szokásoknak megfelelően igen széles kört ölelt fel, ahogy azt a központi címnek megnevezés is jelzi: Information and/or Knowledge: the two faces of Janus. Az előadók az episztemológiai alapoktól, a modelleken, a katalógusokon, a kommunikációs kérdéseken, a repozitóriumokon át, az információ és tudás globális és lokális megjelenéséig széles körben tárgyalták a felmerülő kérdéseket.

Barátné Hajdu Ágnes a szokásoktól eltérően két előadást is bemutatott. Az első napon Theory and Practice of Concordance between different editions of UDC, majd a következőn Knowledge Organization is an essential part of KM lifecycle related to Open Access Repositories címmel adta elő prezentációit.
A konferencia további hozadéka egy esetleges új ERASMUS szerződés a csodálatos Faculdade de Letras da Universidade do Porto-val.

Barátné Hajdu Ágnes, Cecilia Rozenblum, Maria ElisaCerveira

2013. november 8., péntek

ELTE - Tények feketén-fehéren #2

Egyetemünk a tavalyihoz hasonló, infó-grafika-ihletésű videóanimációban ábrázolta és tette közzé az elmúlt időszak legfontosabb eredményeit, a felvételi statisztikákat és pályázati sikereink adatait. Az információk hatékony és könnyen befogadható ábrázolása szempontjából is tanulságos öszeállítást örömmel ajánljuk jelenlegi és leendő hallgatóink figyelmébe:

2013. október 19., szombat

Felnőttképzési és Szakképzési Nemzetközi Tudományos Konferencia Szegeden

Barátné Hajdu Ágnes A könyvtárosok továbbképzésének magyar és nemzetközi tendenciái címmel tartott előadást a Szegeden megrendezett Felnőttképzési és Szakképzési Nemzetközi Tudományos Konferencián.

A rendezvényt a Dél-alföldi Felnőttképzési és Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ c. EU-s project keretében szervezték meg román, szlovák, szerb, orosz, és hazai előadók részvételével 2013. október 17 és 19 között.

A konferencia programja
A Dél-alföldi Felnőttképzési és Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ c. EU-s project letölthető projektdokumentuma

2013. október 17., csütörtök

Látogatás a Piarista Központi Könyvtárban

2013. október 16-án az informatikus könyvtáros mesterképzés első évfolyamos hallgatói Németh Katalin vezetésével a Hagyományos dokumentumok, régi könyvek című kurzus keretében a Piarista Rend Magyar Tartományának Központi Könyvtárába látogattak. Homor Ferenc, a könyvtár vezetője köszöntötte a hallgatókat, majd intézetünk egykori tanítványa, Péterffy Alexandra könyvtáros ismertette a piarista rend történetét, s a könyvtár gyűjteményéből mutatott a kurzus tematikájához csatlakozva ősnyomtatványt, antikvát, részletesen beszélt a könyvkötésekről. A program végén a hallgatók kezükbe vehették az értékes könyvritkaságokat, és választ kaphattak a régi könyvek feldolgozásával kapcsolatos kérdéseikre is.

A gyűjtemény honlapja: http://archivum.piar.hu/konyvtar/

2013. október 8., kedd

Kiszl Péter a British Library-ben

Dr. Kiszl Péter intézetigazgató 2013. október 1-jén szakmai látogatást tett a British Library St Pancras központi épületében, Londonban.

Az egyedülálló állománnyal rendelkező brit nemzeti könyvtár fontosabb szolgáltatásainak áttekintését, illetve főbb olvasói és közösségi tereinek bejárását Wollner Ildikó, a magyar gyűjtemény  kurátora segítette. A programot számos hazai vonatkozású dokumentumritkaság kézbevétele is színesítette, és - intézetünk vezetőjének kutatási területéhez igazodva - sor került a Business & IP Centre felkeresésére is.

A látogatásról készült fényképek albuma galériánkban:

2013. szeptember 30., hétfő

Intézeti könyvtárunk állománya új kiadványokkal gyarapodott

A Hatágú Síp alapítványtól 2013-ban ajándékba kapott, KÖNYVES SZAKKÉPZÉS című sorozatban megjelent kötetek:
 • Molnár Gábor Tamás: Világirodalom a modernség után
 • Sz. Molnár Szilvia: Bevezetés a kortárs magyar irodalomba
 • Idegen szavak és kifejezések a könyvszakmában
 • Galli Katalin: Régi, becses könyvek ápolása és restauráltatása
 • Pankaszi István: Mire? Mivel? Hogyan? A sokszorosítás története és mestersége
 • Plihál Katalin: A térképnyomtatás művészete a kezdetektől a 19. század végéig (CD-ROM)
 • Pogányné Rózsa Gabriella: A könyvkultúra kutatásának kútfői
 • Pogány György: A történelem, a vallási irodalom és a Biblia-kiadások kútfői és szakirodalma
 • Gazda István: Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe
 • Mészáros Márton: Mai magyar irodalmi olvasókönyv - Bevezetés a kortárs magyar irodalom olvasásába
 • Péterfi Rita: "Befolyásos emberek" - a pedagógusok és a könyvek
ELTE Eötvös Kiadó ajándék kötetei:
 • Rédei Mária: Mozgásban a világ - A nemzetközi migráció földrajza
 • Kövecses Zoltán: Az amerikai angol
 • Szakály Orsolya: Egy vállalkozó főnemes
 • Fekete István - Gregorics Tibor - Nagy Sára: Bevezetés a mesterséges intelligenciába
 • Dukkon Ágnes: Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben
 • Németh István: Európa-tervek 1300-1945
 • Kozma László - Varga László: A szoftvertechnológia elméleti kérdései
 • Kalmár Magda: Az intelligencia alakulásának előrejelezhetősége és váratlan fordulatai
 • Babits Mihály Arany Jánosról
 • Kroó Katalin: Klasszikus modernség
 • Hunyady György: A szociálpszichológia történeti olvasatai

2013. szeptember 26., csütörtök

Németh Katalin doktori védése

Az ELTE BTK Doktori Tanácsa és az Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Doktori Programja szervezésében, 2013. szeptember 26-án 10 órától az ELTE BTK D épület, Alagsori Tanácstermében került sor Intézetünk oktatója, Németh Katalin Könyvtári menedzsment a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményben című doktori (PhD) értekezésének nyilvános védésére.
A doktorandusz témavezetője Dr. habil. Kiszl Péter volt, a bíráló bizottság elnöke Prof. Dr. Bańczerowski Janusz, a bírálók Barátné Dr. habil. Hajdu Ágnes és Dr. Zágorhidi Czigány Balázs volt. A bizottság titkára Dr. Iván Géza, tagjai Dr. Horváth Péter, Dr. Fodor János és Dr. Senkei-Kis Zoltán voltak.
Németh Katalin prezentációval kísért tételismertetése után a bírálatok hangzottak el. Németh Katalin válaszát bírálói elfogadták, a nyilvános vitában Prof. Dr. Sebestyén György, Dr. Horváth Péter és Dr. Zágorhidi Czigány Balázs szólalt föl. A bizottság zárt ülésén maximális pontszámmal, summa cum laude minősítéssel ismerte el az aspiráns munkáját és sikeres doktori védését.

Szívből gratulálunk kollégánknak, Németh Katalinnak!

2013. szeptember 25., szerda

Hallgatóink a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványnál

Az informatikus könyvtáros mesterképzés üzleti információmenedzser szakirányának másodéves hallgatói 2013. szeptember 25-én - dr. Kiszl Péter Az üzleti információ elmélete és gyakorlata című kurzusának keretében - szakmai látogatást tettek a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványnál (BVK). A csoportot Hegedűs Ildikó tanácsadási igazgató és Gál Imre kommunikációs igazgató fogadta, akik részletesen beszámoltak a vállalkozóknak nyújtott szerteágazó szolgáltatásaikról, nemzetközi projektekben való részvételeikről, aktuális programjaikról. Az esemény során a résztvevők kifejezték szándékukat a két intézmény közötti szorosabb együttműködésre.

Látogatásunkról a BVK oldalán
Korábbi látogatásunkról blogunkon


2013. szeptember 24., kedd

Köztársasági Ösztöndíjas hallgatónk

Örömmel adunk hírt róla, hogy Kovács Györgyi harmadéves informatikus könyvtáros hallgatónk Köztársasági Ösztöndíjban részesült.
Az oktatásért felelős miniszter által adományozott Köztársasági Ösztöndíj pályázati úton nyerhető el. Az ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

Kovács Györgyinek szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Hír az ELTE weboldalán

2013. szeptember 23., hétfő

Az Online/Searcher friss számai könyvtárunkban!

Május/Június

Az Egyesült Államok ProQuest statisztikai összefoglalója - jobb és felhasználóbarátabb: a ProQuest megmentette a statisztikai (p.21)
A SIIA CODIE-díj döntősei (p.24)
Internet Express (p.35)
Elveszett a felhőben (p.38)
Elektronikus könyvek a vállalati és a speciális könyvtárakban – kritika (p.41)

Július/Augusztus
Piacmozgató hírek a közösségi médián - veszélyek a láthatáron (p.16)
Támogatók utáni kutatás (p.24)
DonorSearch (p.30)
Internet Express (p. 35)
A térképek bejönnek a hideg elől (p. 42)

2013. szeptember 17., kedd

Doktori program - tanévnyitó tájékoztató

Tisztelt PhD-hallgatók!

A Könyvtártudományi Doktori Program tanévindító tájékoztatóját
2013. szeptember 18-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartjuk a Múzeum krt. 6-8. mszt. 6-os tanteremben.

Megjelenésükre feltétlenül számítok!

Dr. habil. Kiszl Péter
doktori programvezető

2013. szeptember 16., hétfő

Barátné Hajdu Ágnes előadása Nagyváradon

Mircea Regneală, a Román Könyvtáros Egyesület elnöke meghívására Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony képviselte a Magyar Könyvtárosok Egyesületét a 24nd National Conference of Romanian Library Association (ABR)-on és az MKE alelnökeként köszöntötte a rendezvényen résztvevő a román kollégákat. A 2013. szeptember 4 és 6 között megrendezett nagyváradi konferencia témája: The Library - Research, Knowledge and Culture volt. A tanárnő a második napon mutatta be Digital open access initiatives in Hungary címmel előadását a Cultura Informatiei szekcióban.

Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető
a Román Könyvtáros Egyesület 24. Nemzeti Konferenciáján,
Nagyváradon

További képek:

2013. szeptember 12., csütörtök

Az egyetem könyvtárosainak éves találkozója

2013. szeptember 2-án, a Bölcsészettudományi Karon rendezték meg az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) szokásos éves, egész napos találkozóját.
A Kari Tanácsteremben összegyűlt közel száz könyvtáros résztvevőt dr. Dezső Tamás, a Bölcsészettudományi Kar dékánja köszöntötte, majd dr. Kiszl Péter, a Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója, kari könyvtári koordinátor nyitotta meg az eseményt. Ezt követően az egyetem könyvtárainak vezetői számoltak be az elmúlt évben végzett szakmai munkájukról és jövőbeli terveikről. A program első részének végén - Kálóczi Katalin, az Egyetemi Könyvtár megbízott főigazgatójának szavai után - dr. Szögi László leköszönő főigazgató búcsúzott el a jelenlévőktől.
Az ebédszünet után az egyetem könyvtáros szakemberei a Bölcsészettudományi Karon működő könyvtárakkal ismerkedtek, s zárásképpen a házigazgda karon dolgozó kollégák tartottak előadásokat az általuk - többségében doktori tanulmányok keretében - folytatott kutatások tudományos eredményeiből.
Az eseményről bővebben, további képekkel az Egyetemi Könyvtári Szolgálat oldalán (link).

2013. szeptember 11., szerda

Erasmus pótpályázati határidő: IX. 25.

Tisztelt Hallgatók!
Felhívjuk figyelmüket az Erasmus-pótpályázat leadásának közelgő határidejére!
Vegyék figyelembe, hogy a fenti pályázati határidő intézeti Erasmus koordinátorounkra, Bella Katalinra vonatkozik: szeptember 25-én kell leadnia az elbírált pályázatokat. 
Ha tehát érdekli Önöket a részvétel a nemzetközi diákcsereprogramban, kérjük egyeztessenek vele és a legrövidebb időn belül juttassák el hozzá pályázatukat, hogy szeptember 25-én leadhassa azokat a kari koordinátornak.

2013. szeptember 10., kedd

Demonstrátori pályázat

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete pályázatot hirdet demonstrátori megbízás elnyerésére a 2013/2014-as tanév őszi félévére.

Részletes pályázati kiírás (PDF)

2013. szeptember 8., vasárnap

Könyvtári Nap a Trefort-kertben

Szeptember 10-én immár az 5. Könyvtári Napot szervezik hallgatóink a Trefort-kertben. A rendezvény célja, hogy az elsőéves hallgatók számára egy időpontban biztosítani lehessen több könyvtárba a beiratkozás lehetőségét. A kitelepülő könyvtárak internet elérhetőséggel ellátott standot kapnak, ahol bemutathatják szolgáltatásaikat, árulhatják fölöspéldányaikat, illetve beiratkozásra vagy előzetes beiratkozásra lehetőséget tudnak biztosítani (ez könyvtáranként változó).

Az idei évben az alábbi könyvtárak várják az érdeklődőket a Trefort-kertben:
- ELTE Egyetemi Könyvtár
- Országos Széchényi Könyvtár
- Könyvtártudományi Szakkönyvtár, Könyvtári Intézet
- Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
- Országos Idegennyelvű Könyvtár
- BME OMIKK
- Bibliothek Goethe-Institut
- Budapesti Keresztény Könyvtár

Képek a rendezvényről: Egyetemi Könyvtár (Facebook galéria)

2013. szeptember 4., szerda

Aleph 500 a Könyvtár- és Információtudományi Intézetben

Az informatikus könyvtáros képzésben elsajátítható ismeretek bővítése érdekében, az ELTE Egyetemi Könyvtár jóvoltából 2013 nyarán a Könyvtár- és Információtudományi Intézet 20 fős géptermében elérhetővé vált az egyetem könyvtári hálózatában működő Aleph 500 integrált könyvtárgépesítési rendszer valamennyi modulja. A rendszer oktatási célú felhasználására elsősorban a Formai feltárás, dokumentum-leírás 1-3., A formai feltárás korszerű módszerei, valamint az Adatbázisépítés és könyvtárgépesítés 2. tárgyak keretében kerül sor a 2013/2014-es tanév őszi félévtől. A gyakorlatorientált kurzusok elvégzésének köszönhetően hallgatóink megfelelő szintű felkészültséggel kezdhetik meg a könyvtári szakmai gyakorlatokat az Aleph 500 rendszert alkalmazó gyűjteményekben.

2013. szeptember 3., kedd

Fogadóórák a 2013/14. tanév őszi félévében

Tisztelt Hallgatók, Intézetünk oktatói az alábbi időpontokban állnak rendelkezésükre fogadóóráikon az őszi félévben:

Bella Katalin: hétfő 15.30-17.30
Boros Tibor: kedd 12.30-13.30, csütörtök 13.30-14.30
Dr. Fodor János: szerda 13.00-15.00
Barátné Dr. habil. Hajdu Ágnes: szerda 10.00-12.00
Dr. Horváth Péter: egyeztetés szerint
Dr. Iván Géza: egyeztetés szerint
Dr. habil. Kiszl Péter: csütörtök 14.00-16.00 (előzetes bejelentkezéssel Moravcsik Szilviánál)
Képes Gábor: egyeztetés szerint
Boda Gáborné Köntös Nelli: hétfő 15.30-16.30, csütörtök 15.00-16.00
Moravcsik Szilvia: hétfő, kedd: 9.00-12.00, szerda, csütörtök: 12.00-16.00
Németh Katalin: szerda 10.00-12.00
Prof. Dr. Sebestyén György: egyeztetés szerint
Dr. Senkei-Kis Zoltán: csütörtök 15.30-17.30
Stummer János: szerda 11.30-12.20
Dr. Kosztyánné Dr. Mátrai Rita: egyeztetés szerint
Dr. Patkósné Tóth Zsuzsa: egyeztetés szerint

2013. szeptember 2., hétfő

Kiadói gyakorlat - tájékoztató előadás

Az őszi félévben teljesítendő szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó tájékoztatóra várjuk alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatóinkat 2013. szeptember 11-én 14 órától az intézet 6-os tantermében.
Meghívott vendégünk Földes László, a Kossuth Kiadó Informatikai és web-szerkesztőségének vezetője, aki a kiadó által kínált gyakornoki pozíciókról és feladatokról (korrektúra, tartalmi portál-adminisztráció (multimediaplaza.com), recenzióírás, kreatív szerkesztés) tart előadást.
A kiadó a fentieken kívül lehetőséget biztosít multimediaplaza.com e-könyves portálán a Könyvtár- és Információtudományi Intézet hallgatói által készített – tágabb kör számára is érdekes – tanulmányok, szakdolgozatok e-könyvként való közreadására, a portál "e-könyv, olvasás" rovatában. A dolgozatok kiválasztásának főbb szempontjairól bővebb tájékoztatást szintén a szeptember 11-i előadáson kaphatnak. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Képek az eseményről:
2013. szeptember 1., vasárnap

Barátné Hajdu Ágnes az IFLÁ-n

2013. augusztus 17. és 23. között megrendezett 79. IFLA konferencián Szingapúrban intézetünket Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony képviselte az MKE alelnökeként. Az idei IFLA konferencia szlogenje, vezető témája: "A jövő könyvtárai: határtalan kilátások" címet kapta, ezzel is mutatva, hogy az alkalom az aktualitások mellett a jövő kihívásaira is fókuszál. http://conference.ifla.org/.
Barátné Hajdu Ágnes IFLA KM vezetőségi tagja, mint a Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának elnöke kiemelkedő módon, immár hetedik alkalommal vett részt az IFLA konferenciák programjának szervezésében, ebből Göteborgban (2010), Helsinkiben (2012) és Szingapúrban (2013) a Tudásmenedzsment Szekció nyilvános programjának igazgatójaként.
Idén a szekció ismét az egyik legtöbb (4) programot szervező és hallgatóságot vonzó csoport volt. Az idei nyilvános ülés témája rendkívüli érdeklődést keltett a lehetséges előadók körében is: A nyílt hozzáférés szerepe a tudásmenedzsment teljes életciklusában. A szekció meghívott előadói: Ellen Tise, volt IFLA elnök és Reggie Raju volt. Előadásuk címe: Open Access: a new dawn for knowledge management. Ellen Tise a téma egyik legelkötelezettebb ismert alakja, ami egyben mutatja a program jelentőségét is. A többi előadó:
- Jane Dysart-Frank Cervone: Supporting Learning, Knowledge Sharing & Team-Based Work with Open Access and Open Source Technology and Tools
Iva Buresova: Open Access at the Academy of Sciences of the Czech Republic
Nove E. Variant Anna-Dyah Puspitasari: Knowledge Sharing In Libraries: A Case Study of Knowledge Sharing Strategies in Indonesian University Libraries
Waleed Ali Al-Badi-Muneer Nasser AL-Battashi: Digital open access initiatives in health information: Oman Medical Journal as a model
Haipeng Li-Lisa Song: Not a Possibility, but a Reality: Sharing Unique Content via Open Access

Az Open Session levezető elnöke Barátné Hajdu Ágnes volt. Az előadások szövege idén első alkalommal tekinthető meg az IFLA repozitóriumában, az IFLA Library-ban.

Az eddigi szerepvállalásának elismeréséül, Barátné Hajdu Ágnes beválasztották a következő évi tudásmenedzsment program szervező bizottságába (2014, Lion).

Barátné dr. Hajdu Ágnes, mint az IFLA Knowledge Management Szekció programvezetője három fórumon tartott beszámolót:
- Knowledge Management Section, Standing Committee I. és II. meeting-en
- IFLA konferencián belüli ETO workshop-on
A Tudásmenedzsment Szekció eseményein kívül az alelnöknő a következő programokon vett részt: Műveltség és Olvasás Szekció, Információs Műveltség Szekció, Közkönyvtári Szekció, Bill és Melinda Gates Alapítvány, Oktatás és Képzés Szekció, Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekció és a küldöttközgyűlés.


2013. augusztus 27., kedd

Tanévkezdési információk

Tisztelt Hallgatók!

Szeretettel köszöntjük Önöket az új tanévben!
Ezúton szeretnénk ügyintézéseikhez segítséget nyújtani a következő - intézetünket érintő - kapcsolatfelvételi adatokkal:

A Könyvtár- és Információtudományi Intézet igazgatója,
az Információtudományi Tanszék vezetője,
a könyvtártudományi doktori program vezetője:
Dr. habil. Kiszl Péter
egyetemi docens
lis@btk.elte.hu

A Könyvtártudományi Tanszék vezetője:
Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes
egyetemi docens
hajdu.agnes@btk.elte.hu

Intézeti titkár:
Köntös Nelli
egyetemi tanársegéd
kontos.nelli@btk.elte.hu

Intézeti oktatás- és tanulmányi felelős (tanulmányi kérelmek előterjesztése, felvilágosítás tantervi- és kredit kérdésekben):
Németh Katalin
egyetemi tanársegéd
nemeth.katalin@btk.elte.hu

Informatikus könyvtáros szakmai gyakorlatok felelőse:
Dr. Senkei-Kis Zoltán
egyetemi tanársegéd
senkei-kis.zoltan@btk.elte.hu

Intézeti könyvtár vezetője:
Dr. Patkósné Tóth Zsuzsanna
nyitva tartás (mfszt. 5.): hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig; pénteken 9-14 óráig
toth.zsuzsanna@btk.elte.hu

Intézeti előadó:
Moravcsik Szilvia
ügyfélfogadás (mfszt. 9.): hétfő, kedd 9-12 óráig; szerda, csütörtök 12-16 óráig
lis@btk.elte.hu

Elsős hallgatóinknak részletes információkkal a 2013. szeptember 3-án (kedden) 10 órától megrendezésre kerülő kari tájékoztató napon szolgálunk.
Felsőbb éves hallgatóink figyelmébe is ajánljuk, hogy aznap 13 és 14 óra között fogadóórát tart Németh Katalin oktatás- és tanulmányi felelős.

Tanulmányaikhoz sok sikert, örömöt és jó egészséget kívánnak
a Könyvtár- és Információtudományi Intézet munkatársai!


2013. július 31., szerda

Trendek - újabb sajtóvisszhang

Fodor János adjunktus tollából, a Könyvtári Levelező/lap 2013 júniusi számában "Megszólaltatni új hangokat" címmel jelent meg a Trendek a hazai és a nemzetközi könyvtárügyben című, Kiszl Péter intézetigazgató által szerkesztett hallgatói tanulmánykötetről szóló képes összeállítás.

A kötetről bővebben: http://lis.elte.hu/KONYVTAR/trendek2013

2013. július 29., hétfő

Gratulálunk gólyáinknak!

A www.felvi.hu alapján - Boda Gáborné Köntös Nelli intézeti titkár közreműködésével - készült összeállításból kiderül, hogy hazánkban - 2013 szeptemberében is - képzőhelyünkön kezdi meg tanulmányait a legtöbb informatikus könyvtáros BA és MA hallgató. Emellett természetesen továbbra is működik az országban egyedülálló, a tudósképzést szolgáló könyvtártudományi doktori (PhD) programunk.

A sikeres felvételikhez szívből gratulálunk, örömmel várjuk az Önökkel közös munkát!

BA felvettek [DOC] [PDF]
MA felvettek [DOC] [PDF]

A jelentkezési adatokról szóló - korábban már közölt - statisztikák: [LINK]

Ezúton szeretnék felhívni a figyelmet az intézetünk által hirdetett alap- és mesterszakos pótfelvételi lehetőségekre, melyekkel kapcsolatos részletes információk elérhetők innen: [LINK - felvi.hu]

A szeptemberi viszontlátásig mindenkinek kellemes nyarat kívánunk!

A grafikonokat 2013. július 28-án a www.felvi.hu adatai alapján Boda Gáborné Köntös Nelli tanársegéd készítette.

2013. július 28., vasárnap

ELTE-LIS felvételi statisztika 2013.

A www.felvi.hu 2013 júliusi adatközlése alapján hazánkban - 2013 szeptemberében is - képzőhelyünkön kezdi meg tanulmányait a legtöbb informatikus könyvtáros BA és MA hallgató. Emellett természetesen továbbra is működik az országban egyedülálló, a tudósképzést szolgáló könyvtártudományi doktori (PhD) programunk.

Kattintson a grafikonokra a teljes méret megnyitásához (új ablakban). 
Statisztikák: szakirányválaszték keretszámok költségtérítés | jelentkezés felvétel korábbi évek statisztikái2013. július 24., szerda

Az e-könyvek illatáról a Népszabadságban

Dombi Gábornak, az INFORUM főtitkárának tollából a Népszabadság 2013. július 20-án (szombaton) nyomtatott formában, majd másnap elektronikusan is megjelent Hétvége mellékletében terjedelmes összeállítás [link]  foglalkozik az e-könyvekkel. A cikkben - a korábbi, Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben című kötetről szóló írás [link] után - ismét megszólal dr. Kiszl Péter intézetigazgató, aki leszögezi: "A jövő könyvtára dokumentum- és információszolgáltató lesz egyben, továbbá közösségi, sőt szociális tér. Ahogy a múltban, úgy a jövőben is jórészt a könyvön és a könyvtáron át vezet a társadalmi felemelkedés útja." Ugyanitt dr. Kerekes Pál, a Könyvkonnektor webmagazin szerkesztője, intézetünk oktatója a self-publishing lehetőségeire hívja fel a szerzők figyelmét.

2013. július 23., kedd

MKE 45. Vándorgyűlés

Intézetünk is képviseltette magát az MKE idei - Egerben lezajlott - Vándorgyűlésén.
Dr. Kiszl Péter intézetigazgató hivatali elfoglaltsága miatt Bella Katalin tanársegéd tartotta meg "Több szem többet lát - modern könyvtárügy és egyetemi tehetséggondozás" című előadását az Olvasószolgálati szekcióban [további képek / az itt közölt kép forrása: link].
Németh Katalin tanársegéd a Múzeumi szekcióban mutatta be prezentációját "Akinek kertje van és könyvtára, annak megvan mindene" címmel [további képek / az itt közölt kép forrása: link].
A Vándorgyűlés honlapja: http://vandorgyules-eger.ektf.hu