Keresés

2018. szeptember 30., vasárnap

Vendégünk volt Buda Attila

A Nyitott Napok 2018. őszi félévének első délutánjára szeptember 26-án került sor. Vendégünk, Buda Attila, nyugdíjas könyvtáros és irodalomtörténész Ambrus Zoltán hagyatéka az OSZK Kézirattárában címmel tartott előadást. Elmondta, hogy Ambrus Zoltán hagyatéka az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában található, s felöleli az író teljes pályáját az 1880-as évektől, 1932-ig, haláláig. A hagyaték nagyon változatos, kéziratokat, gépiratokat, újságkivágatokat, iratokat tartalmaz. Két, önmagában is jelentős temaikai egysége kutatási forrásként is szolgálhat. Ezek közül az egyik a Nemzeti Színház működésével kapcsolatos kéziratokból áll, Ambrus 1917 és 1922 között volt az igazgatója. Drámabírálatok, elutasított és elfogadott darabok, a színházi tanács működése, jegyzőkönyvek és természetesen színészek, színésznők, rendezők, szerzők levelei. Egyébként a levelezés ugyancsak igen jelentős szerepet tölt be a hagyatékban. Ezek egy része pályatársaktól, az említetteken túl íróktól, újságíróktól, szerkesztőktől, művészektől származik, s egy részük nyomtatásban is megjelent. Mellettük azonban igen jelentős a családi levelezés is, amelyet Ambrus anyjával, két feleségével, lánytestvéreivel, lányával és más családtagjaival folytatott, s amely egy múlt századfordulós értelmiségi család életébe enged bepillantást.

- Fényképek az eseményről (A fotókat és Németh Katalin és Bibor Máté készítette.)
- Az eseménysorozat honlapja
- Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól: blogunkban

2018. szeptember 27., csütörtök

Új kiadványunk: Magyar irodalom a világhálón


Magyar irodalom a világhálón.
Szabadon elérhető magyar nyelvű szöveggyűjtemények

címmel megjelent az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének legújabb kiadványa.

Szerzők: Kerekes Pál és Kiszl Péter
Az előszót írta és a könyvet lektorálta: Tószegi Zsuzsanna

DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-489-010-2

A kötet letölthető:
- ELTE Digitális Intézményi Tudástár (EDIT)
- ELTE Reader

Nyomtatott példányok megvásárolhatók az ELTE Eötvös Kiadóban és korlátozott számban - kiadványcsere keretében - igényelhetők az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének Könyvtárától. Kapcsolattartó: Patkósné Tóth Zsuzsanna (telefon: 411-6500/2245, e-mail: toth.zsuzsanna@btk.elte.hu).

"Aki olvasni akar, könnyen jut könyvhöz az interneten. Hazai és globális tárak ontják - legális módon, ingyenesen - a magyar nyelvű írásműveket. A szabadon elérhető könyvek és irodalmi szövegek a világháló legnagyobb kulturális lehetőségei közé tartoznak. Kerekes Pál és Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Intézetének két oktatója körképet ad a szabadon elérhető magyar nyelvű irodalom webkönyvtárairól és szöveggyűjteményeiről, az azokban megtalálható elektronikus könyvekről, szövegekről. Ez az összeállítás a maga nemében talán az utolsó: lehetséges, hogy a hazai internetarchiválás elindulásával a világhálón ingyenesen hozzáférhető magyar literatúra lelőhelyeiről nem készül már több nyomtatásban megjelenő kötet." / Eötvös Kiadó

2018. szeptember 26., szerda

Egy kiállítás képei - Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete
tisztelettel meghívja Önt az

"Egy kiállítás képei"
című rendezvényére.

Ennek keretében kerül sor az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár néhány kódexéről, ősnyomtatványáról és más könyvritkaságáról készült, nagyméretű reprodukciók ünnepélyes átadására. 
A tíz kép a KITI közösségi tereinek falait díszíti.

Program:
- Kiszl Péter intézetigazgató köszöntője
- Kálóczi Katalin, az ELTE EKL főigazgatója üdvözli a megjelenteket
- Bibor Máté tanársegéd, a könyvtörténeti specializáció vezetőjének
ismertetője a fotókon látható könyvkincsekről

Az esemény helyszíne:
az ELTE BTK KITI előtere
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. mfszt.)

A rendezvény időpontja:
2018. október 3. (szerda) 16:30

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Illusztrációk meghívónkban: 

Fent:
Inc. 812a, 88 recto
Brevarium Ordinis Fratrum Heremitarum Sancti Pauli primi heremitae
[Basel, Nicolaus Kessler, 1486–1491 között]
pálos breviárium, kézzel illuminált ősnyomtatvány

Lent:
Inc. 483, CXXIIv–CXXIII recto
Missale Strigoniense
Venezia, Johann Hamman, 1493.
esztergomi rítusú misekönyv pergamenre nyomtatott példánya kézzel színezett fametszettel

2018. szeptember 25., kedd

Hullámfürdő a rádió hullámain

Tavasszal bemutatott, Hullámfürdő záróra előtt című, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral közös webprojektünkről beszélgetett a nyáron Sándor Tibor osztályvezető (FSZEK Budapest Gyűjtemény), Joó András történész (Veritas Intézet) és a projektet Intézetünkben vezető Fodor János adjunktus - Hámori Kinga szerkesztő (Magyar Katolikus Rádió) kérdéseire válaszolva.

A 30 perces beszélgetés most meghallgatható a rádió archívumában.

- A beszélgetésről a Pesti Mesék című rádióműsor ajánlójában
- Az adás felvétele a rádió archívumában

2018. szeptember 24., hétfő

Szakdolgozati témakonzultáció 2018.

Kedves Hallgatóink!

Intézetünk 2018. szeptember 27-án (csütörtökön) 11:00 órai kezdettel, a 6-os tanteremben szakdolgozati tájékoztatót rendez a BA és MA képzésben részt vevő végzős hallgatóknak. Az esemény keretében oktatóink, valamint intézetünk szakmai együttműködő partnerei ismertetik az általuk konzultációra szívesen fogadott szakdolgozati témákat, melyek közül a hallgatók a 2018. október 15-én lezáruló szakdolgozati címbejelentés alkalmával már választhatnak. A program ideje alatt oktatóinkkal, illetve a könyvtárak és szakmai szervezetek képviselőivel személyes konzultációra is lesz lehetőség a témák részletesebb kifejtéséhez, az esetleges kérdések tisztázásához.

Partnereink témajavaslatai (a lista még bővülhet)
- Oktatóink szakdolgozati témáit megtalálják egyéni honlapjaikon (oldalmenü / Szakdolgozati témakörök).

2018. szeptember 21., péntek

EMIS bemutatón az Egyetemi Könyvtárban

2018. szeptember 19-én Kiszl Péter intézetigazgató Üzleti információ 1. című kurzusa keretében az EMIS adatbázissal ismerkedtek harmadéves informatikus könyvtáros nappali tagozatos hallgatóink. Az Egyetemi Könyvtárban tartott bemutatón Gergely Zoltán, az EMIS munkatársa ismertette a szolgáltatás főbb elemeit, funkcióit.

Linkek:
konyvtar.elte.hu/.../probahozzaferes-az-emis-adatbazishoz
www.emis.com
- További fényképek

2018. szeptember 20., csütörtök

Tószegi Zsuzsanna szeptemberi előadásairól

A GDPR alkalmazása az országos szakkönyvtárakban – tapasztalatok, észrevételek, javaslatok címmel tartott egy kérdőíves felmérésen alapuló előadást Intézetünk címzetes egyetemi docense, Dr. Tószegi Zsuzsanna A megújuló országos bírósági könyvtári rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal II. című szakmai konferencián 2018. szeptember 10-én.

A rendezvény az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára, a Fővárosi Törvényszék Könyvtára és az MKE Jogi Szekció közös szervezésében valósult meg.

Kecskeméten A Családok a könyvtárban című, a Bács-Kiskun megyei városi és községi könyvtárosok részére szervezett szakmai továbbképzésen A jogszerű program- és szolgáltatásszervezés címmel tartott előadást 2018. szeptember 17-én. A 120 perces prezentáció a könyvtárakat leginkább érintő szerzői jogi, személyiségi jogi és adatvédelmi kérdésekről szólt.

2018. szeptember 18., kedd

Ellhunyt Bánóczki György

Megrendüléssel tudatjuk, hogy intézetünk egykori munkatársa, technikus kollégánk,


Bánóczki György

2018. augusztus 29-én tragikus hirtelenséggel Budapesten elhunyt.

Búcsúztatója 2018. október 1-én délelőtt 11 órakor 
az Új Köztemető 10-es parcelláján lesz.
Budapest, X. ker. Kozma utca 8-10. 

Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük!

2018. szeptember 17., hétfő

Nyitott Napok 21.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat huszonegyedik délutánjára:


Ambrus Zoltán hagyatéka az OSZK Kézirattárában

Buda Attila
(ny. könyvtáros, irodalomtörténész)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2018. szeptember 26. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*

- Illusztráció: Ambrus Zoltán (Fotó: Petőfi Irodalmi Múzeum)

2018. szeptember 13., csütörtök

Nyitott Napok 2018. őszén

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
Könyvtár- és Információtudományi Intézete (ELTE BTK KITI)
az őszi félévben is folytatja a Nyitott Napok előadássorozatot.

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja:
a szorgalmi időszak minden hónapjának egy-egy szerda délutánja, 
mindig 17:00 órai kezdettel. 
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára. 
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

A 2018/2019. tanév őszi félévének tervezett programja:

2018. szeptember 26.
Ambrus Zoltán hagyatéka az OSZK Kézirattárában 
Buda Attila
ny. könyvtáros, irodalomtörténész

2018. október 17.
Az Amerikai Magyar Református Egyház Múzeuma és Archívuma 
Török Karola
Puskás Tivadar Távközlési Technikum könyvtára

2018. november 14.
Shakespeare a nyomdában – kalózok és gondozók az első száz évben 
Nádasdy Ádám
professor emeritus, ELTE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék

2018. december 12.
Az erdélyi írásbeliség és a fejedelmi kancellária iratkiadási gyakorlata a 16–17. században
Oborni Teréz
tudományos főmunkatárs,
a Kora újkor témacsoport vezetője, MTA BTK TTI;
egyetemi docens, ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék

*
Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi eseményeiről

2018. szeptember 7., péntek

Fogadóórák az őszi félévben

Kedves Hallgatók, oktatóink ebben a félévben is várják kérdéseiket e-mailben és személyesen is, a szorgalmi időszak minden hetén biztosított fogadóóráikon!

Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes: szerda 10.30-12.30
Dr. Bella Katalin: kedd 17.00-19.00
Dr. Bibor Máté: csütörtök 14:00-tól 16:00
Dr. Csík Tibor: szerda 8.00-09.00 és 17.00-18.00
Dr. Dippold Péter: kedd 15.30-17.30 (helyszín: FSzEK)
Dr. Fodor János: szerda 10.30-12.30
Dr. habil. Kiszl Péter: szerda 13.00-14.00, csütörtök 15.30-16.30 (titkárságon történő bejelentkezés alapján)
Dr. Németh Katalin: szerda 12.30-14.30
Dr. Senkei-Kis Zoltán: kedd 15.30-17.30