Keresés

2023. július 26., szerda

Gratulálunk végzett hallgatóinknak!


A diplomaosztó a búcsúzás az újrakezdés és az állandóság ünnepe egyben: végzett hallgatóink évekkel ezelőtti felelős döntésük és több éves munkájuk eredményét ünnepelve, egyetemi éveiktől búcsúzva, de a szakmai pálya megkezdése, vagy magasabb szintre emelése előtt állnak a Gólyavár Mária Terézia termében, s velük ünnepelnek hozzátartozóik, Intézetünk képviselői. 

Hiszen számunkra is ünnepi a búcsúzás: legképzettebb, s oktatási műhelyünk legismertebb hallgatói távoznak most, sikeres szakzárásuk után ünnepélyes keretek között átvéve diplomájukat, s ősztől akkor is hiányozni fognak képzőhelyünk falai közül, ha oktatási programunkban ismeretlen tanegység számukra már nem maradt, s ha végzős hallgatóként helyükön örömmel üdvözöljük majd a következő évfolyam tagjait. 

A diplomások búcsúztatása így az újrakezdés ünnepe is, hiszen megszokott arcuk helyett újakkal, elsőéves hallgatóinkkal találkozunk majd ősztől, s ahogy az évfolyamok jelenléte és dinamikája állandó, úgy a könyvtár- és információtudomány állandóságában is bízhatunk: hiszünk benne, hogy végzett hallgatóink velünk maradnak, szakemberként, tudósjelöltként tovább gyarapítják az újabb nemzedékek számára oktatott tudományterületet, visszavárjuk őket vendégként, előadóként, vagy doktoranduszként, örömmel üdvözöljük majd mindannyiukat intézeti szakmai rendezvényeinken.

Szívből gratulálunk minden most végzett hallgatónknak, sikeres pályakezdést kívánunk!

- Fényképek (Selmeczi Tamás - ELTE)

2023. július 13., csütörtök

Kutatóhelyi vitanapunk képei

Az ELTE BTK ITDI Könyvtártudományi Doktori Programjának három doktorandusza jutott el 2023 júliusára tanulmányainak arra a pontjára, amikor kutatásaik eredményei már formálódó disszertációként is megítélhetőek, megállapításaik és eredményeik vitára alkalmasak. A kutatóhelyi vitán az érdeklődő kutatótársak és a képzőhely oktatói két kijelölt bíráló véleményére is támaszkodhattak, s a készülő disszertációk átolvasására is lehetőségük volt. Ráczné Radó Rita, Nemes László és Zsömle Viktor a teljes munkanapot kitöltő vitanapon a sikeres védéshez nélkülözhetetlen, részletes és támogatóan kritikus helyzetjelentést kaptak munkáikról, s valamennyi résztvevő tanulságos betekintést nyerhetett a három izgalmas kutatási területbe.

Az elhangzottak alapján bízhatunk benne, hogy tudományterületünk számára kiemelkedően értékes disszrtációk védéseire számíthatunk a következő félév során! Doktoranduszainknak sok erőt és kitartást kívánunk a dolgozatok tökéletesítéséhez, nevükben is köszönetet mondva a bírálóknak, s valamennyi résztvevőnek!

- Fényképek a vitanapról

- Meghívó a vitanapra

2023. július 10., hétfő

Az OSzK kódexkiállításán jártunk


2023. május 24-én BA harmadéves, könyvtörténet-specializációs diákjainkkal a Paleográfiai és kodikológiai alapismeretek kurzus keretében látogattunk az OSzK-ba. A nemzeti könyvtárban az „Uram, hallgasd meg én imádságomat…” A magánáhítat könyvei a középkor végén című kamarakiállítást tekintettük meg a tárlat egyik kurátora,  Korondi Ágnes vezetésével. Az ELKH–OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport tagja elmondta, hogy az imádkozás egyéni formája a középkor kései századaiban egyre jobban felértékelődött, és a közösségi imádkozás fontos kiegészítőjévé vált. Az olvasni tudás fokozatos terjedésével azoknak a latin és népnyelvű kéziratoknak a száma is egyre szaporodott, amelyek a magánáhítat megéléséhez kínáltak imaszövegeket. A tárlat a késő középkori Magyar Királyságban és tágabb környezetében magánáhítat céljára használt, latin és népnyelvű (magyar és német), kézírásos és nyomtatott könyvek különböző típusait mutatta be. A kiállított hét kódex és egy nyomtatvány, valamint az ezeket kiegészítő, digitális eszközön hozzáférhető anyag segítségével betekintést kaptunk a késő középkori imakönyvek színes világába és bepillantást nyerhettünk a könyvek megrendelőinek, használóinak lelki életébe, aggodalmaiba, reményeibe és mindennapjaiba is.

Képek a látogatásról (a felvételeket Bibor Máté készítette)

2023. július 8., szombat

2023 nyári záróvizsgák2023. június 19. és 2023. június 23. között zajlottak intézetünkben a nappali és levelező tagozatos szóbeli szakzáróvizsgák. Az informatikus könyvtáros BA, a könyvtár- és információtudomány MA, valamint a könyvtárostanár osztatlan és rövid ciklusú tanárképzésben végzősök tudásukról nemcsak oktatóink, hanem külső vizsgabizottsági tagok (Dippold Péter, Kerekes Pál, Szák-Kocsis Pálné és Székelyné Török Tünde) előtt is számot adtak. A sikeres szakzáráshoz szívből gratulálunk, szeretettel várjuk hallgatóinkat a júliusban sor kerülő diplomaosztóra!