Keresés

2015. november 26., csütörtök

A könyvtártudomány ünnepe intézetünkben

Mit jelent a könyvtár (és a könyvtárosság) a tudományban, a kutatásban, múltunk feltárásában, jelenünkben, jövőnk kijelölésében? Milyen szerepet tölt be virtualizálódó valóságunkban, illetve hogyan látjuk a globális információs rendszer részeként? Intézetünk és doktori programunk a Valóságos könyvtár - könyvtári valóság II. című konferenciával emelte a figyelem középpontjába a könyvtár- és információtudományt a Magyar Tudomány Ünnepén.

2015. november 23-án és 24-én, két napon keresztül, két helyszínen több, mint 40 értékes, hazai és határon túli előadói megszólalással, összesen 170 vendégünknek biztosíthattunk részletgazdag panorámaképet interdiszciplináris tudományterületünk aktuális kérdéseiről.

Rendezvényünk eredményességért köszönetet mondunk előadóinknak: karunk kiemelkedő professzorai pályájukat elemző, nagy ívű vallomásaikkal, a hazai és nemzetközi könyvtárvezetők friss tapasztalataik megosztásával adtak egyedi és megismételhetetlen karaktert elemző áttekintésünknek, melyben a könyvtárosképzést kutatásaikkal meghatározó egyetemi oktatóink és a jövőt már szakemberként képviselő doktoranduszaink adtak ízelítőt naprakész tudásuk legjavából, a könyvtári rendszer változásait katalizáló piaci szakértők pedig bemutatták legfrissebb fejlesztési eredményeiket.

Köszönetet mondunk konferenciánk minden vendégének a szekciókon és helyszíneken átívelő figyelemért és aktivitásért, ahogy az egyetemi, kari és ágazati vezetésnek, valamint a szekcióelnököknek folyamatos támogatásukért. A rendezvény sikeres lebonyolítását, a helyszínek és időbeosztás példás biztosítását köszönjük valamennyi partnerünknek, közreműködő kollégáinknak és hallgatóinknak.


A 2016-ban megjelenő konferenciakötet szerkesztését már megkezdtük és tudományos ülésünk eredményeiről rövidesen beszámolunk a szaksajtóban. Az előadások tartalmi összefoglalói és a fényképek galériája már hozzáférhetőek, az esemény videódokumentációját és a vetített prezentációkat honlapunkon hamarosan közzétesszük.

Tisztelettel, szeretettel várjuk Önöket 2016-ban is, további könyvtárszakmai rendezvényeinken!

A konferencia szervezőbizottsága 
- A konferencia honlapja

2015. november 14., szombat

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság II.

Szeretettel várjuk Önt a
című konferenciára
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete,
valamint Könyvtártudományi Doktori Programja szervezésében
a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében.
Konferenciánk célja, hogy lehetőséget adjon a könyvtár- és  információtudomány aktuális, a szakmai közösség hazai és határon túli  képviselőit egyaránt foglalkoztató kérdéseinek megvitatására, jelen  esetben a könyvtárak valós és virtuális szerepének, lehetőségének  elemzésére, a könyvtárak információközvetítő és tudományos  kutatómunkát támogató küldetésének több aspektusú problémafeltárására,  jövőbeli feladataik széles körű vizsgálatára.

Időpont: 2015. november 23-24. (hétfő, kedd)

A konferencia résztvevőit köszönti:
Szalay Péter, az ELTE tudományos ügyek rektorhelyettese
Borsodi Csaba, az ELTE BTK általános ügyek dékánhelyettese
Kiszl Péter, intézetigazgató és doktori programvezető (ELTE BTK KITI)

A rendezvényt megnyitja:
Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár

Plenáris előadások (2015. november 23. hétfő)
Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.
- Tudósok a valóságos és virtuális könyvtárakról
- Hazai és határon túli könyvtári alternatívák
- Hazai és határon túli képzési alternatívák
Szekciók (2015. november 24. kedd)
- Oktatóink kutatásaiból
 Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.
- Doktoranduszaink kutatásaiból
 Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.
- Tudományos rétegzettség és interaktivitás - gyűjteményi digitalizálás
 Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Tanácsterem, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

A rendezvény nyilvános, de 2015. november 18-ig történő előzetes  regisztrációhoz kötött.
A konferencia honlapja - program és absztraktok:
lis.elte.hu/vkkv

2015. november 13., péntek

Könyvtár, ami összeköt

A Kárpát-medencei fiatal könyvtárosok együttműködése 2015. évi programja keretében 2015. november 5-én, az Egyetemi Könyvtárban Kiszl Péter intézetigazgató, kuratóriumi elnök tartott előadást az ifjú szakembereknek a hazai könyvtárosképzésről, illetve az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány tevékenységéről.

Fotó: Egyetemi Könyvtár - Dr. habil. Kiszl Péter a programhoz kapcsolódó vetélkedés nyertesével, Vári Katalinnal.

Az eseményről az OGYK honlapján
Az Egyetemi Könyvtár további képei az eseményről

2015. november 12., csütörtök

Lakatos Éva emlékkonferencia

2015. november 5-én az egy esztendeje elhunyt jeles bibliográfus, Lakatos Éva emléke előtt tisztelegtek a PIM és az OSZK szervezte konferencián, melyen intézetünket Vass Johanna PhD-hallgató képviselte. A konferencia bevezető köszöntőiben - E. Csorba Csilla, a rendezvénynek helyt adó Petőfi Irodalmi Múzeum, illetve Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója elmondta, Lakatos Éva főművének, a Magyar irodalmi folyóiratok bibliográfiájának anyagát a PIM-ben eltöltött egy év alatt gyűjtötte össze; ugyanakkor pályájának hosszú évei az OSZK-hoz kötötték.
Az első szekció előadói - Buda Attila, Kelevéz Ágnes, Mészáros Tibor, Vajda Ágnes, Dobó Gábor, Szeredi Merse Pál, Bényei Miklós - részben a sajtó történetéből merítettek, vagy éppen a korabeli sajtóhírek, sajtóközlemények összegyűjtésére alapozva dolgozták fel választott témájukat.
A második szekcióban az Országos Széchényi Könyvtárból volt kollégák (Borsos Attila, Hegedűs Krisztina, Kocsy Anikó) személyes hangú visszaemlékezései idézték meg Lakatos Éva emlékét, melyekből kirajzolódott, hogy mint ember, mint kutató, mint munkatárs és - nem utolsó sorban - mint milyen nagy hatással volt környezetére, mennyi tanítást és inspirációt adott át a vele kapcsolatba kerülőknek.
A harmadik szekcióban a bibliográfia szakterületén tevékenykedők, vagy olyan kutatók - Vass Johanna, Rózsa Mária (akinek dolgozatát az előadó távollétében Deák Eszter olvasta fel), Sirató Ildikó, Thuróczy Gergely, Palkó Gábor - szólaltak föl, akiknek tudományterületéhez kapcsolódóan maga Lakatos Éva állított össze bibliográfiát. Vass Johanna Bibliográfia és sajtótörténet című előadásában a két háború között megalakult Sajtótudományi Társaság programja által kijelölt kutatási területek egyikéhez illeszkedő témában, a sajtótermékek olvasóközönséghez való eljuttatásában mutatott rá új kutatási lehetőségre.

Az esemény programja
Az előadások a későbbiekben a Videotoriumban is megtekinthetőek lesznek.

2015. november 11., szerda

Könyvbemutatónk tanulságai

2015 november negyedikén a Petőfi Irodalmi Múzeum Vörös termében Fodor András kortársai és rokonai, érdeklődő olvasók és Intézetünk oktatói, hallgatói előtt zajlott le Fodor András Összegyűjtött esszéinek második könyvbemutatója. A Megfejtett párhuzamok című kötetet, melynek tartalma hallgatóink digitalizálási gyakorlata során újult meg, s vált szerkeszthetővé, Fodor János adjunktus mutatta be sajtó alá rendezőként, majd tartalmát kor- és pályatársként Monostori Imre, az est meghívott vendége elemezte. A könyvtárvezetőként, irodalmi lapszerkesztőként is elismert irodalomtörténész fölhívta a figyelmet a kiadvány egyedi értékeire, a személyes gyermekkori élményektől világirodalmi perspektíváig táguló felépítésre, az önmagában is kötet-értékű, műfordítás témájú esszé ciklusokra.
A korabeli irodalmi élet mindennapjaiba is betekintést adó esszésorozatból könyvtártudományi érdekességek is idézhetőek, megismerhetjük például három könyvtáros, az ország könyvtári rendszerét alapjaitól megújító Sallai István, a békés-megyei "polihisztor" kultúra-szervező Lipták Pál és a költő Fodor András 1951-es találkozásának történetét. Utóbbiak közös vállalkozásának, a Poesis Hungarica bibliofil sorozatnak Intézetünk tartalomszolgáltatási műhelye állított emléket honlap formájában.
A szervezők és a munkában résztvevők nevében is köszönjük mindenkinek, aki eljött, reméljük, jól érezték magukat, s tanulságos, kellemes órát tölthettünk együtt. Az életmű kiadása a Gondolat Kiadóval együttműködve a jövő évben is folytatódik.

- Az estről és a kiadványról figyelmükbe ajánljuk Kerekes Pál gondolatait a Könyvkonnektor oldalán.
Fényképek a kötetbemutatóról.

2015. november 10., kedd

Oktatónk előadása az EKE szakmai napján

2015. november 4-én Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer és minőségbiztosítás a gyakorlatban - Szakfelügyelet címmel rendezte meg idei őszi szakmai napját az Egyházi Könyvtárak Egyesülése. A rendezvény kezdetén az egyesület elnöke, dr. Hubert Gabriella (Evangélikus Országos Könyvtár) köszöntötte a megjelenteket.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán megtartott szakmai napon intézetünket Boda Gáborné dr. Köntös Nelli képviselte. A Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer alkalmazásáról szóló, "A KKÉK kritériumai és azok intézmény specifikus értelmezési lehetőségei" című előadásában a keretrendszer adaptálásának nehézségeiről, valamint a szervezeti önértékeléstől várható eredményekről beszélt, kiemelve azt, hogy a kulturális piacon folyó versenyben a könyvtárak életben maradása múlhat azon, hogy reális önismerettel rendelkeznek-e, illetve képesek-e a hatékony minőségmenedzsment megvalósítására.


A rendezvényen készült további fotók megtekinthetők az Egyesülés honlapján.
A szakmai nap programja.
A szakmai nap honlapja.

2015. november 9., hétfő

Bibor Máté előadása Kolozsváron

Kolozsváron, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetében tartott előadást kollégánk október 26-án Könyvek papiruszon, pergamenen, papíron. A kézírástól a nyomtatásig címmel.
Bibor Máté előadásában arra kereste a választ, hogyan változott az évszázadok, sőt évezredek során az a tárgy, amit az adott korban könyvnek neveztek, és ez a változás hogyan befolyásolta a bennük megőrzött szövegeket.
Az előadásra az egyetem Brassai teremében került sor, a filológia óra keretében, melyre ezúttal - a honlapon közzétett felhívás szerint - a felesősöket is melegen invitálták, jelezvén: "érdemes eljönniük: a könyvtörténész saját tapasztalatból (is) tud új és izgalmas dolgokat mondani!"

A felhívás a Babeş–Bolyai Tudományegyetem honlapján

2015. november 8., vasárnap

Munkatársunk eredményes pályázata

Az ELTE kancellárja 2015. szeptember 10-én tette közzé a „Pályázat a www.elte.hu weboldal megújítását szolgáló ötletekre” című kiírását. A pályaművek az új honlap arculatával, tartalmával, szerkezetével, fejlesztési irányaival kapcsolatos ötleteket tartalmaztak, több pályázó készített látványtervet, valamint foglalkoztak az akadálymentesítési és reszponzivitási kérdésekkel is.

A beérkezett pályázatok nagy száma miatt a tervezettnél később, 2015. november 6-án a Kancellária, a Rektori Kabinet és az Informatikai Kar szakértőiből álló munkabizottság öt helyezés és egy különdíj odaítéléséről döntött.
Kollégánk, Kosztyánné Mátrai Rita 4. helyezést ért el a pályázaton -  szívből gratulálunk!

A hír forrása: elte.hu

2015. november 7., szombat

Könyvtárlátogatások II. - Az Egyetemi Könyvtár kincsei

Az őszi félév könyvtárlátogatásai során Bibor Máté kollégánk vezetett több, ritkaságbemutató foglalkozást az Egyetemi Könyvtárban, melyek során  corvinák, nyelvemlékek, kódexek illetve újkori kéziratok és nyomtatványok megtekintésére volt lehetőségük hallgatóinknak. Az egyik csoport megtekintette a digitalizáló és a restaurátor műhelyt is. Az előbbiben Cséka György, az utóbbiban pedig Szalaváry Miklós vendégei voltunk. Ízelítőül és emlékeztetőül hallgatóinknak, az alábbiakban közreadjuk a látogatásról készült fotósorozatot, a megtekintett alkotások adatait s néhányuk internetes elérhetőségét:

Theophrastos növénytani munkája (corvina). Theophrastus Eresius: Historia plantarum. Firenze, Vespasiano da Bisticci műhelye, 1460-1470 körül (a címer: Buda, 1485 után) Jelzete: Cod. Lat. 1. Kinyitva: III verso--1 recto (kettős díszcímlap)
Nagy Sándor viselt dolgai -- Beatrix királyné tulajdonából. Quintus Curtius Rufus: Res gestae Alexandri Magni. Nápoly(?), 1471 és 1475 között. Jelzete: Cod. Lat. 4. Kinyitva: 1 recto (díszoldal)
Esztergomi rítusú misekönyv -- Budán készült reneszánsz kötésben. Missale Strigoniense. Venezia, Johann Hamman, 1. Febr. 1493. Jelzete: Inc. 483. Kinyitva: CXXII verso--CXXIII recto (kánonkép és T-iniciálé)
IV. Miklós pápa oklevele. 1290. augusztus 23. Jelzete: Dipl. Aut. 5
Tertullianus cáfolja, hogy a Biblia Ó- és Újszövetsége között ellentét van – corvina Vitéz János jegyzeteivel. Quintus Septimus Florens Tertullianus: Adversus Marcionem Stoicum libri V. Firenze, 1468 előtt (a címer: Buda, 1485 után) Jelzete: Cod. Lat. 10. Kinyitva: 178 recto (Vitéz János bejegyzése)
Az első magyarországi nyomtatvány. Chronica Hungarorum. Buda, Andreas Hess, 5. Jun. 1473. Jelzete: Inc. 10. Kinyitva: 67 recto (Hunyadi Mátyás uralkodása 1468-ig, kolofon)
Szent Jeromos élete -- A második magyarországi ősnyomda terméke. Laudivius Zacchia: Vita beati Hieronymi. [In Hungaria, typ. Confessionalis, c. 1478--1479] Jelzete: Inc. 862. Kinyitva: 1 recto ("címlap")
A rómaiak tettei és a hét görög bölcs életrajza. Gesta Romanorum -- Historia septem sapientiumNagyvárad, Sztáray Máté, 1474. Jelzete: Cod. Lat. 25. Kinyitva: 82 recto ("hogh yhathnam")
A lövöldi kolostorban Máté testvér által másolt kódex. Nicolaus Kempf O. Carth.: De vera perfecta et spirituali caritate erga proximos. -- De discretione religiosis necessaria. -- [Thomas a Kempis:] De imitatione Christi 1. IV. -- [Pseudo-]Columbanus: De contemptu mundi. -- Tractatus ascetici. Lövöld (ma Városlőd), karthauzi kolostor, 1467. Jelzete: Cod. Lat. 72. Kinyitva: 154 verso--155 recto (kolofon).
A lövöldi kolostorban Máté testvér által bekötött ősnyomtatvány. Aurelius Augustinus: Opuscula. Venezia, Octavianus Scotus, 1483. Jelzete: Inc. 139. Bemutatva: első kötéstábla (1486 -- f[rater] M[athae]us)
A Weszprémi-kódex eredeti kötése. Thomas de Aquino: Summa theologica. -- Reginaldus de Priverno: Supplementum tertiae partis. Párizs, 13. század 2. fele Jelzete: U. Fr. l. m. 71/1. Bemutatva: "Eböl virag vaszarnap estve Nagycsütörtök estve olvasnak"
Weszprémi-kódex. [Magyarország], klarissza kolostor, 1520-as évek vége. Jelzete: Cod. Hung. 8. Kinyitva: 59 recto (Szent Bonaventura elmélkedésének kezdete)
Cornides-kódex. Nyulak szigete, Domonkos-rendi apácák kolostora, 1514--1519. Jelzete: Cod. Hung. 4. Kinyitva: 184 verso (Ráskay Lea datált névbejegyzése)
Pázmány Péter vitairata a szerző saját kezű javításaival és kiegészítéseivel. Pázmány Péter: A setet haynal-csillag-utan budoso luteristak vezetöje… Bechben, Formica Mate, 1627. Jelzete: RMK I. 95:1. Kinyitva: 334 recto (a szerző autográf bejegyzései)
Aranyas-Biblia. Szent Biblia. Az-az, Istennek Ó és Uj Testamentomaban Foglaltatott egész Szent Iras. Magyar Nyelvre Fordittatott KAROLJ GASPAR által. Es mostan Hatodszor e’ kis formában kibotsattatott a’ Belgyiomi Académiákban tanúló Magyaroknak forgolódások által. Nyomtattatott Amstelodámban M. Tótfalusi Kis Miklós Költségével ‘s Betűivel 1685 esztendöben. Jelzete: RMK I. 302. Bemutatva: kötés
Tótfalusi-Zsoltároskönyv. Szent David Kiralynak és Profetanak Szazötven Soltari A’ Francziai Nótáknak és Verseknek módjokra Magyar Versekre fordittattak és rendeltettek, Szentzi Molnar Albert által. Mellyek most e’ kisded formában kinyomtattattak M. Totfalvsi Kis Miklos által Amstelodamban, 1686. esztendöben. Jelzete: RMK I. 308I. Bemutatva: kötés
Tótfalusi-Újtestamentum. A’ mi Urunk Jesus Christusnak Uj Testamentoma. Magyar Nyelvre fordittatott Károli Gáspár által Es mostan Ujonnan e’ kisded formában kibocsáttatott. Amstelodámban M. Totfalusi Kis Miklos által 1687. esztendöben. Jelzete: RMK I. 313:1. Kinyitva: címlap. Jelzete: RMK I. 313:2. Bemutatva: kötés
Zakariás János olaszországi [spanyolországi és perui] utazása levelekben [1749–1756]. Kaprinai István másolata, kézirat, ante 1786. Jelzete: G 689. Kinyitva: 56--57 p. (a székely rovásírás titkosírásként való használata)
Mikes Kelemen: Az iffiaknak kalauzza. "Constanczinapoli Pérában", autográf szerzői kézirat, 1724/1744. Jelzete: A 241. Kinyitva: 295. p. (colofon)
Arany János óravázlata. Nagykőrös, autográf szerzői kézirat, 1850-es évek 2. fele. Jelzete: H 83. Kinyitva: 12--13. p.
A fényképeket Gulyás Katalin, Acsai János, Cséka György, Kiss Attila Csaba és Pintér Károly készítette.

2015. november 6., péntek

Doktoranduszunk az ECIL konferenciáján

2015. október 19-22. között rendezték meg a European Conference on Information Literacy-t (ECIL), amelynek Ankara és Zágráb után a Tallinni Egyetem Információtudományi Intézete adott otthont. A konferencia védnökei az UNESCO és az IFLA voltak. A közel 250 résztvevőből 2 magyar tartott prezentációt, köztük Nemes László, Intézetünk doktorandusz hallgatója, aki az ELTE BTK-n oktatott információs műveltséget érintő tantárgyakról készítette el poszterét.
Az ECIL 2016-ban is folytatódik, jövő októberben a prágai Károly Egyetem Információ- és Könyvtártudományi Intézetet ad otthon a konferenciának, amelyre várják az információs műveltséggel foglalkozó hallgatók, doktoranduszok és kutatók jelentkezését.

A konferencia absztrakt kötete letölthető.

2015. november 5., csütörtök

Könyvtárlátogatások az őszi félévben

Oktatási programunk fontos mozzanatai a fővárosi - és alkalmanként - vidéki könyvtárak bemutatásai.
Intézetünk és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár együttműködési megállapodása is aktualitást adott az elsős BA évfolyam látogatásának, melyre Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető kísérte a csoportot, s a Központi Könyvtárban Fodor Péter főigazgató is fogadta hallgatóinkat. A látogatásra 2015. szeptember  23-án került sor.
Mesterszakos elsőseink aznap a Corvinus Könyvtárban jártak, Kiszl Péter Az üzleti információ elmélete és gyakorlata című kurzusa keretében Lukácsné Varga Judit osztályvezető tájékoztatta a csoportot a gazdasági, üzleti adatbázisok (ABI/Inform, Emerald, ISI EMIS, OECDiLibrary) helyi alkalmazásáról.
A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárába Németh Katalin tanárnővel érkező BA nappalis első évfolyamot szeptember 28.-án és szeptember 29.-én Rózsa Dávid főigazgató-helyettes fogadta, a csoportot 28-án Bedecs Éva kutatástámogató könyvtáros  kísérte, 29-én Kovács Csaba kézirattáros könyvtáros. Mindkét csoport részletes ismertetést kapott az KSH feladatairól a Findura Imre-teremben, majd a kéziratokkal ismerkedtek, és megtekinthették a tömörraktárat is. A hallgatók 90 %-a be is iratkozott.
Az Egyetemi Könyvtárban Bibor Máté vezetett több ritkaságbemutató foglalkozást, melyek során  corvinák, nyelvemlékek, kódexek illetve újkori kéziratok: Pázmány, Mikes, Arany és nyomtatványok (hazai incunabulumok, RMK-k stb.) megtekintésére volt lehetőségük hallgatóinknak.

Fényképek a látogatásokról