Keresés

2015. április 29., szerda

OTDK résztvevőink köszöntése


A tanulás, a kutatás sohasem önmagáért cél, nem kreditek, érdemjegyek és diplomák adnak értelmet a megszerzett tudásnak, hanem annak továbbadása, felhasználása. A tudományos diákköri mozgalom haszna éppen annak tudatosítása a pályájukra készülő hallgatók számára, hogy át kell tudni adni, megfogalmazni és kifejezni, akár közönség és kritikus zsűri előtt állva is mindazt, amit tanulmányaik során elértek, kutatójelöltként máris felhalmoztak és birtokolnak. A felkészüléssel és résztvétellel ezért  minden hallgatónk nyert - hangsúlyozta Dr. Kiszl Péter intézetvezető, az országos tanulmányi versenyésére jelentkezett hallgatók - felkészítőik és tanártársak jelenlétében.

A XXXII. OTDK résztvevőiként köszöntöttük kiemelkedő munkát végző hallgatóinkat: Brém Zsuzsannát és Dubniczky Zsoltot  (Környezetbarát fenntarthatóság a könyvtárakban), Pőcze Viktóriát (Az információkereső nyelvek etikai és erkölcsi aspektusai), Vig Dánielt (Nyelveken és kultúrákon átívelő többnyelvű információkeresés) és felkészítő témavezetőjüket: Barátné Hajdu Ágnest, s örömmel gratuláltunk három díjazott illetve helyezést elért hallgatónknak:

II. helyezést ért el
Dula Marina, Többnyelvű tezauruszok című munkájával
Témavezető: Barátné Hajdu Ágnes

különdíjat kapott:
Kőműves Renáta: Brian Campbell Vickery osztályozási elképzelései
Témavezető: Barátné Hajdu Ágnes
és
Császár János Információbiztonsági kérdések a XXI. században című dolgozatáért
Témavezető: Senkei-Kis Zoltán.
Képek az eseményről

2015. április 28., kedd

Az University of Porto vendégelőadói Intézetünkben

Fernanda Ribeiro
A Könyvtár- és Információtudományi Intézet vendége volt Fernanda Ribeiro és Armando Malheiro, a University of Porto Újságírás és Kommunikációtudomány Tanszékének professzorai.

Az ERASMUS oktató csere keretében megvalósult látogatásuk alatt két alkalommal is tartottak előadást:

2015. április 28-án,
Intézetünk 102-es géptermében BA hallgatóink számára
High Education in Information Science: the Portuguese model címmel bemutatták a portugál felsőoktatási rendszert, különös tekintettel az információtudományi képzésre.

Armando Malheiro
2015. április 30-án 14,30.-tól
Fernanda Ribeiro dékán asszony nyilvánosan meghirdetett (regisztrációhoz kötött) előadást tartott az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 6-os termében
Indexing languages: comparative analysis between categorial languages (classifications) and vocabular languages (combinatorial) címmel.

A két előadás prezentációja megtekinthető:
- Fernanda Ribeiro és Armando Malheiro da Silva - Faculdade de Letras da Universidade do Porto / High Education in Information Science: the Portuguese model
- Fernanda Ribeiro - Faculdade de Letras da Universidade do Porto / Indexing languages: comparative analysis between categorial languages (classifications) and vocabular languages (combinatorial)
Képek az eseményről

2015. április 26., vasárnap

Megalakult a Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma

A képzés folyamatos korszerűsítése, az országos szakmai álláspontok kialakítása, illetve az intézményi vélemények egységesítése érdekében a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Főiskola, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, illetve a Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviselői 2015. március 24-én az ELTE BTK-n tartott ülésükön megalakították a Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiumát, melynek elnökévé dr. habil. Kiszl Pétert, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatóját választották.

A Kollégium értesülései szerint az okleveles informatikus könyvtáros szakképzettséget biztosító könyvtártudományi mesterszak a továbbiakban is megmarad a hazai felsőoktatási képzési kínálatban.
Képek az eseményről

2015. április 23., csütörtök

Doktoranduszunk kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának szervezésében, egyfajta szabadegyetemként működik a Pesti Bölcsész Akadémia, melynek programjában az iskola doktoranduszai - így a Könyvtártudományi Doktori Program hallgatói is - saját témáikban ismeretterjesztő előadásokat tarthatnak, kipróbálva magukat friss kutatásaik, eredményeik előadóiként.
Az idei félév programjában ismét helyet kapott egy könyvtári vonatkozású téma, szeretettel ajánljuk figyelmükbe doktori programunk hallgatójának négy részes kurzusát:

Hány kattintás a tudás? - Vass Anna Johanna kurzusa
2015. ápr. 28., máj. 5., máj. 12., máj. 19., keddenként, 18:00 órától.

További részletek és jelentkezés az előadássorozat Facebook-eseményoldalán.

2015. április 22., szerda

Hallgatóink véleményét is tükrözi a World Through Picture Books

Immár a magyar gyermekirodalom kiválasztott tíz képviselőjével, másodszor is megjelent a World Through Picture Books, az IFLA Libraries for Children and Young Adults, a Literacy and Reading Szekciók, valamint az IBBY (International Board on Books for Young People) hatalmas vállalkozása. Az első kiadás 32 ország legnépszerűbb képes gyermekkönyveit mutatta be, míg a másodikban már 52 nemzeti listát találunk.

A kiválasztásban az MKE elnöksége, az MKE Gyermekkönyvtári Szekciója és a Könyvtárostanárok Egyesülete mellett az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézete 124 hallgatója is részt vett, így a kialakult lista hallgatóink véleményét is tükrözi. Ezúton is megköszönjük lelkes buzgólkodásukat! A munkát Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony, az MKE külügyekért felelős alelnöke koordinálta.

- a kiadvány az IFLA oldalán
- a kiadvány megnyitható - a  76. oldalon kezdődik a magyar kiadványok bemutatása...
...Pom Pom, Vackor, Pöttyös Panni - szerepelnek a listán - de ki lett az első?

2015. április 15., szerda

Nyolcvan éve született Horváth Tibor

Emlékezzünk!

2015. április 15-én lett volna 80 éves Horváth Tibor (1935-2011), szeretett tanárunk, kollégánk, barátunk, az MKE volt elnöke, az OPKM nyugalmazott főigazgatója, az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének tanára, a legendás KMK egyik meghatározó alakja, aki 2011. március 2-án itt hagyott bennünket.
Nagyon szerette volna megélni ezt a napot! Szeretett élni, tele volt tervvel és energiával. Vajda Kornélnak adott 2002-es interjújában a terveivel kapcsolatban is csak hatalmas léptékben tudott gondolkodni, hisz a nagy emberek csak óriásit tudnak álmodni is. Annak szeretett volna utána járni, hogy hogyan alakult ki az európai gondolkodásmód, és annak a ma tapasztalható válsága. Már vázolta is a görögöktől tartó folyamatot és a szokásos módon szemléletes, de egyszerre kicsit meghökkentő, vagy új megvilágítású példákat. Mennyire hiányzik ez a komplex, a tudományos diszciplinák integrálásából eredő igényes szemlélet, kristálytiszta gondolkodás!
De a tanár úr már fent van abban a fényes sátorban, ahol a nagy könyvtárosok társaságában - biztosak lehetünk benne - figyelemmel kíséri munkánkat. Életével, példamutatásával és műveivel ma is tanít bennünket, ahogy az tette egész életében. Álljunk meg egy percre, emlékezzünk és legyünk méltók az emlékéhez!

2015. április 13., hétfő

Országos felvételi jelentkezési adatok - Intézetünk az élen

A felvi.hu friss, tavaszi adatai alapján intézeti titkárunk, Boda Gáborné dr. Köntös Nelli idén is elkészítette a hazai informatikus könyvtáros felsőoktatási képzőhelyek felvételi jelentkezési eredményeit összahasonlító információs összeállításunkat.
Az adatokból látható, hogy a könyvtártudomány iránt érdeklődő felvételizők jelentős része változatlanul képzőhelyünkön szeretne tanulni. A BA képzés esetében mind az elsőhelyes, mind az összesített jelentkezési listán emelkedett idén a hozzánk jelentkező hallgatók száma. Az ország 8 képzőhelyére jelentkezők közel 40 százaléka - 130 hallgatójelöltből 50 - választotta első helyen az ELTE BTK képzését. Az összesített listában 190 hallgató jelentkezésében szereplünk, ez 12-vel több, mint tavaly, s aránya változatlanul meghaladja a könyvtártudományi BA képzésre leadott jelentkezések egyharmadát.
Intézeti titkárunk összeállításában megtekinthetőek a BA és MA képzésre leadott felvételi jelentkezések összehasonlító grafikonjai, az államilag támogatott és önköltséges jelentkezések megoszlása intézmények szerint, a jelentkezések arányai finanszírozási forma és munkarend szerint.
A korábbi évek statisztikai kimutatásait változatlanul megtalálhatják blogunkban.

Köszöntjük a könyvtártudományi képzésekre jelentkező felvételizőket, s köszönjük az Intézetünket választók bizalmát! A találkozás és közös munka reményében sikeres felvételi vizsgát kívánunk mindenkinek!

2015. április 12., vasárnap

Tehetséggondozás az egyetemi könyvtárosképzésben

Április 11-én Debrecenben „Tehetséggondozás az egyetemi könyvtárosképzésben” címmel vállalt előadást Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony és Boda Gáborné dr. Köntös Nelli a Magyar Olvasástársaság által szervezett Tehetség – zene – olvasás című konferencián.
A Pedagógus- és könyvtárosképzés szekcióban Boda Gáborné dr. Köntös Nelli által tartott előadás rámutatott, hogy az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézete hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a kiemelkedő képességű hallgatók segítésére, a hallgatók tudományos munkára való motiválására, az elmélyült ismeretfeldolgozásra képes és elkötelezett hallgatók pályán való elindítására.
Az intézet különböző tehetséggondozási formái közül az előadók kiemelték a Fülöp Géza Könyvtártudományi Tudományos Diákkört, melyben a hallgatók ösztönzést és segítséget kapnak elképzeléseik és kutatási terveik megvalósításához annak érdekében, hogy sikerrel vehessenek részt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Előadásukban az akkreditáció alatt álló könyvtárostanár szakkal összefüggésben utaltak rá, hogy különös hangsúlyt kell fordítani arra, hogy a végzett hallgatók maguk is képesek legyenek a tehetséges diákok felismerésére és támogatására, éppen ezért a szak képzési tervében számtalan olyan kurzus szerepel, amely az ehhez szükséges készségeket és képességeket fejleszti.

a rendezvény programja (pdf)