Keresés

2016. április 26., kedd

Több mint könyvtár – vendégünk volt Vígh Annamária

2016. április 21-én Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Kulturális Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztályának vezetője volt Kiszl Péter intézetigazgató Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című kurzusának vendége.

A Több mint könyvtár címet viselő előadásában az ágazati irányítás képviselője - komplex módon, a közgyűjteményi hálózat valamennyi tagját (a levéltárakat és a múzeumokat is) kontextusba helyezve - a hazai könyvtárügy aktuális kérdéseit érintette. Főosztályvezető asszony összefoglalta a korszerű könyvtár főbb feladatait: közösségépítés, állományalakítás (gyarapítás és apasztás egyensúlya), digitalizálás, rendszerszintű minőségbiztosítás. Mindezeket könyvtártípusonként differenciáltan kell meghatározni. A prezentáció reflektált az eddigi meghívottak (Káldos János – nemzeti könyvtár, OSZK; Fodor Péter – közkönyvtárak, FSZEK; Nagy Zsuzsanna felsőoktatási és tudományos könyvtárak, BCE KK) által felvetett szakmai csomópontokra is. Szó esett a törvénymódosítások folyamatáról, különös tekintettel az elektronikus dokumentumok archiválására, a kötelespéldányokra, a gyűjtőköri szabályzatok nyilvánossá tételére. A KSZR eredményeképpen ma már nincs szolgáltatás nélküli település Magyarországon, azonban a színvonal egyenetlensége miatt további fejlesztések szükségesek (pl. akadálymentesítés, felújítások). Az intelligens könyvtár segít az esélykülönbségek mérséklésében, a digitális kompetenciafejlesztésben. A 1486/2015. számú kormányhatározat (Digitális Nemzet Fejlesztési Program – DNFP) értelmében készül a közgyűjtemények digitalizálási stratégiája, mellyel összhangban a 2016. év kihívása még: az OSZK fejlesztési koncepciójának elfogadása, átfogó elemzés a megyei könyvtárakról, KSZR tevékenység további vizsgálata, szakértői monitoring (3. évad), felsőoktatási könyvtárak helyzetének feltárása, életpálya modell kidolgozása, kulturális közmunkaprogram kiértékelése, EISZ működési tapasztalatainak értékelése, támogatások felhasználásának nyomon követése stb.

„Biztos megélhetést nyújtó, örömet adó szakma” - fogalmazott a hallgatók számos kérdése után zárásképp a félév utolsó vendégelőadója, Vígh Annamária a könyvtárosság jövőjéről. Mindent megteszünk, hogy így legyen!

- További fényképek az előadásról

Beszámolók a kurzus korábbi vendégelőadásairól:
- Nagy Zsuzsanna főigazgató (BCE EK)
- Fodor Péter főigazgató (FSZEK)
- Káldos János általános főigazgató-helyettes (OSZK)

2016. április 23., szombat

A Fülöp Géza Könyvtártudományi Tudományos Diákkör intézeti fordulója

2016. április 21-én 15,30-tól vette kezdetét  a Fülöp Géza Könyvtártudományi Tudományos Diákkör intézeti fordulója az ELTE BTK Könyvtár-és Információtudományi Intézet 6-os termében. A zsűri tagjai Barátné dr. Hajdu Ágnes, dr. Senkei-Kis Zoltán és dr. Bibor Máté voltak. A jegyzőkönyvet Kőműves Renáta, az intézeti TDK titkára vezette. A négy induló informatikus könyvtáros hallgató mindegyike kivívta a jogot a 2017 tavaszi OTDK-n való indulásra:
1. Gyura Eszter: Az ünnepi könyvhét 1990-től napjainkig
Témavezető: Székelyné Török Tünde, Barátné dr. Hajdu Ágnes
2. Millich Dóra: Könyvmegsemmisítés Magyarországon a középkortól napjainkig
Témavezető: dr. Bibor Máté
3. Nagy Roland: Az osztályozás és információfeldolgozás nagy alakja: Emília Curras
Témavezető: Barátné dr. Hajdu Ágnes
4. Pőcze Viktória: Az információkeresés etikai és erkölcsi kérdéseinek vizsgálata
Témavezető: Barátné dr. Hajdu Ágnes

Sok sikert kívánunk minden indulónak, akik intézetünket képviselik majd a szegedi OTDK-n! Ugyanakkor minden hallgatót bíztatunk a további kutatásra és dolgozatírásra, hisz az ősszel megrendezésre kerülő intézeti forduló alkalmával is lesz lehetőségük továbbjutni az országos megmérettetésre. 

2016. április 19., kedd

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Governing Board ülésén

2016. április 11 és 14 között Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony az IFLA soron következő igazgatótanácsi ülésen vett részt Hágában, hogy a napirenden lévő GB ügyek mellett részt vegyen konferencia szervezőbizottság munkájában, a 2. stratégiai kulcsterületek kidolgozásában, valamint beszámolt a Szabványosítási Bizottság munkájáról. Az utóbbinak szomorú aktualitása volt, hogy az ülést megelőző napokban halt meg Alan Hopkinson (2016. április 7.), aki többek között az UNIMARC fejlesztéseket vezette az IFLÁ-n belül, de betegsége előtt az ETO Consortium igazgatójaként is tevékenykedett.

Az ülés másik kivételes eseménye volt, hogy ekkor búcsúzott hivatalosan nyugdíjba vonulása előtt Jennefer Nicholson, az IFLA főtitkára, aki 2008 óta tölti be ezt a tisztet a könyvtárosok világszervezetében.


Képeinken: 
- Barátné Hajdu Ágnes és Jennefer Nicholson
- Alan Hopkinson
- További képek

2016. április 13., szerda

"Value of academic libraries" - vendégünk volt Nagy Zsuzsanna

2016. április 7-én Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárának (BCE EK) főigazgatója, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK) elnöke, az Országos Könyvtári Kuratórium (OKK) titkára tartott előadást Kiszl Péter intézetigazgató meghívására a Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című kurzus keretében.

2014-ben 179 felsőoktatási könyvtárat regisztrált az országos statisztika, melyből 75 működött nyilvánosan. A 970 munkatársat foglalkoztató és 7,2 milliárd Ft összegű éves költségvetéssel bíró közgyűjtemények 2,44 milliárd Ft-ot költöttek a tavalyi esztendőben állománygyarapításra. Nagy Zsuzsanna bevezetője után a BCE példáján keresztül világította meg a felsőoktatási könyvtárügy sajtosságait, mindennapjait. Főigazgató asszony a „Value of academic libraries” ACRL-program és a hazai ágazati jogi szabályozás, valamint a gyakorlati tapasztalatok kapcsán kifejtette, hogy egyre erősödik az intézményi tartalomgazda szerep és tudománymetriai szolgáltató funkció, a kutatástámogatás. Ugyanígy növekszik a tanulási tér jelentősége (ld. a könyvtár konzultációs szobáinak maximális kihasználtságát) és a mobileszközök használata, a távoli elérés. A magyar felsőoktatási könyvtárak a 2003-2013 közötti időszakot tekintve (nominálisan) 27,3%-kal költhetett kevesebbet dokumentumok és adatbázisok beszerzésére, foglalkoztatottainak száma pedig 33%-kal csökkent. Az egyre bővülő, magas színvonalú szolgáltatási palettát hatékony szervezeti struktúrával, projektmunkákkal, hálózati szakmai együttműködéssel, a párhuzamosságok kiiktatásával képesek folyamatosan biztosítani a felhasználók számára. A külföldi hallgatók nagy számú jelenléte miatt kiemelten fontos a nyelvtudás, az integrált könyvtári rendszer és a saját fejlesztésű adatbázisok (pl. repozitóriumok) nemzetköziesítése.

- További fényképek az előadásról

Beszámolók a kurzus korábbi vendégelőadásairól:
- Fodor Péter főigazgató (FSZEK)
Káldos János általános főigazgató-helyettes (OSZK)

2016. április 11., hétfő

Ritkaságbemutató - ismét az Egyetemi Könyvtárban

A tavaszi félév könyvtárlátogatásainak egyikeként 2016. április 8-án ismét az Egyetemi Könyvtár vendége volt a diákcsoport. A ritkaságbemutató során egy Firenzében kézült corvinát, egy magyarországi latin kéziratot, egy nyelvemlékkódexet, egy incunabulumot és egy másik régi magyar nyomtatványt tekinthettünk meg eredetiben. Emellett a hallgatóknak lehetőségük volt arra is, hogy belelapozzanak az ELTE EK további ritkaságainak hasonmás kiadásaiba.
Az eltés (könyvtár és régi magyar irodalom) és metropolitanes (tipográfia) diákok Szalaváry Miklós kalauzolásával tekintették meg a restaurátorműhelyt, végül Cséka György tartott nekik kutatótermi bemutatót. Ízelítőül és emlékeztetőül közreadjuk a látogatásról készült fotósorozatot és a megtekintett alkotások adatait. (A fényképeket Bubik Veronika és Bibor Máté készítette.)

Eredetiben megtekintett dokumentumok:
Theophrastos növénytani munkája (corvina). Theophrastus Eresius: Historia plantarum. Firenze, Vespasiano da Bisticci műhelye, 1460--1470 körül (a címer: Buda, 1485 után). Jelzete: Cod. Lat. 1.
Kinyitva: III verso--1 recto (kettős díszcímlap)
A Thuróczy-krónika brünni kiadása. Johannes Thuróczy: Chronica Hungarorum. Brno, [Konrad Stahel et Matthias Preinlein], 20. Mart. 1488. Jelzete: Inc. 338. Kinyitva: 146 verso--147 recto (I. Mátyást ábrázoló fametszet)
Vasárnapi prédikációk. Sermones dominicales. Pécsi egyházmegye, XV. sz. 2. fele. Jelzete: Cod. Lat. 98. Kinyitva: 101 verso--102 recto (A csodálatos kenyérszaporítás, János VI:1–14)
Nyelvemlékkódex a Margitszigetről. Cornides-kódex. Nyulak szigete, Domonkos-rendi apácák kolostora, 1514--1519. Jelzete: Cod. Hung. 4. Kinyitva: 184 verso--185 recto (Ráskay Lea aláírása)
Pécsváradi Gábor: Jeruzsálemi utazás. Gabriel [de Pechwaradino]: Compendiosa quedam, nec minus lectu jocunda descriptio urbis Hierusalem, atque diligens omnium locorum Terre Sancte in Hierosolymis adnotatio per quendam in Christo patrem fratrem Gabrielem natione Ungarum divi Francisci ordinis de sacra observantia… congesta. [Bécs, 1519 körül]. Jelzete: RMK III 189
Kinyitva: XXXVII verso--XXXVIII recto (a szerző neve).

A bemutatott hasonmás kiadások
- Albucasis [= Abul Kasem Chalaf Ben Abbas Alzahrawi]: Chirurgia. Bp., Pytheas, 2004.
- Dante Alighieri: Commedia. Bibliotheca Universitaria di Budapest Codex Italicus 1, Szeged, Szegedi Tudományegyetem -- Verona, Universita degli Studi di Verona, 2006.
- Chronica Hungarorum. Finita Bude Anno Domini MCCCCLXXIII in uigilia penthecostes per - Andream Hess. Ford. Horváth János, tan. Soltész Zoltánné. Bp., Magyar Helikon, 1973.
- Johannes Thuróczy: Chronica Hungarorum. [Az augsburgi editio hasonmás kiadása.] Bp., Helikon 1986.
- Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól. Kolozsvár 1575. Tan. Kulcsár Péter. Bp., Akadémiai, 1973.
- Bornemisza Peter: Predikatioc, egesz esztendő altal minden vasarnapra rendeltetet Euangeliombol. Bp., Balassi -- OSzK, 2000.
- Szent Biblia az az Istennec O es Wy Testamentvmanac prophétác es apostoloc által meg iratott szent könyuei. Magyar nyelwre fordittatott egészlen és wijonnan, az Istennec Magyar országban való Anya szent Egyházánac epülésére. [Ford. Cároli Gáspár et al.] Visolban, ... MDXC. Bp., Magtár Művészeti Alapítvány, 2008.

2016. április 10., vasárnap

2016 - Felvételi jelentkezési statisztika - Intézetünk az élen

A felvi.hu tavaszi adatai alapján intézeti titkárunk, Boda Gáborné dr. Köntös Nelli idén is aktuális grafikonokkal frissítette a hazai informatikus könyvtáros felsőoktatási képzőhelyek felvételi jelentkezési eredményeit összehasonlító információs oldalunkat, valamint az országos keretszámokról szóló összeállítást.
A grafikonokból látható, hogy a könyvtártudomány iránt érdeklődő felvételizők többsége változatlanul képzőhelyünkön szeretne tanulni.
Intézeti titkárunk összeállításában megtekinthetőek a BA és MA képzésre leadott felvételi jelentkezések összehasonlító grafikonjai, az államilag támogatott és önköltséges jelentkezések megoszlása intézmények szerint, a jelentkezések arányai finanszírozási forma és munkarend szerint. A korábbi évek statisztikai kimutatásait továbbra is megtalálhatják blogunkban.

Köszöntjük a könyvtártudományi képzéseinkre jelentkező felvételizőket, s köszönjük az Intézetünket választók bizalmát! Doktori programunkba még néhány napig jelentkezhetnek!


- ELTE-LIS - Keretszámok összehasonlítása
- ELTE-LIS - Felvételi jelentkezési adatok
- Az ELTE és a BTK az országos jelentkezési adatok tükrében

2016. április 5., kedd

Doktori képzés - felvételi információk

Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
Könyvtártudományi Doktori Programja
az érdeklődők szíves figyelmébe ajánlja
a 2016/2017-es tanévre szóló doktori felvételi tájékoztatót:
btk.elte.hu/phd/felveteli
epika.web.elte.hu/doktor/felveteli_2016.html

A program aktuális témakiírásai az ODT adatbázisában (www.doktori.hu) böngészhetők.

Oktatóink/témakiíróink/témavezetőink:
Bényei Miklós, DSc
Bibor Máté, PhD
Dippold Péter, PhD
Ecsedy Judit, DSc
Fodor János, PhD
Hajdu Ágnes, PhD, habil.
Kiszl Péter, PhD, habil., programvezető
Sebestyén György, CSc, habil.
Sonnevend Péter, PhD
Tószegi Zsuzsanna, PhD
Tóvári Judit, CSc

Jelentkezési határidő: 2016. április 15-e.

A Könyvtártudományi Doktori Programról bővebb információ honlapunk Oktatás/Doktori (PhD) program menüpontjában olvasható.

Sikeres felvételi eljárást kívánunk!

2016. április 4., hétfő

Félezren a Facebookon

A 2011-es tanévkezdéskor létrehozott Facebook-oldalunk követőinek száma most érte el az 500-at. Facebook-megosztásaink blogunk tartalomszolgáltatására épülnek, annak bejegyzéseit "viszik házhoz" - az egyes felhasználók facebook falaira. Ez idő alatt közel 400 bejegyzésben adtunk hírt munkánkról, közösségi és nyilvános eseményeinkről, ajánlottuk figyelmükbe képzési programjainkat és kiadványainkat, ünnepeltük hallgatóink és oktatóink eredményeit, tisztelegtünk volt kollégáink előtt.
Bízunk abban, hogy híradásainkat továbbra is érdemes lesz figyelemmel követniük végzett, jelenlegi és leendő hallgatóként, kollégaként és szakmán belüli vagy kívüli érdeklődőként.

Köszönjük folyamatos figyelmüket, kitartó és gyarapodó érdeklődésüket!

2016. április 2., szombat

Új kiadványok intézeti könyvtárunkban

Tisztelt Hallgatók, Kollégák,
szíves figyelmükbe ajánljuk intézeti könyvtárunk új szerzeményeit:

Mirna Viller, Gordon Dunsire: Bibliographic information organization int the semantic web, 2013.
Eric Forte, Michael R. Oppenheim: The bacis business library: Core resources and services, 2012.
Joyce M Ray (szerk.): Research data management: Practical strategies for information professionals, 2014.
Celia Ross: Making sense of business reference: A guide for librarians and research professionals, 2013.
Fotis Lazarinis: Cataloguing and classification, 2015.
Raphaёle Mouren: Ambassadors of the book: Competences and training for heritage librarians,  2012.
Jeffrey M. Wilhite: 85 years IFLA: A history and chronology of sessions 1927-2012., 2012.
Roisin Gwyer, Ruth Stubbings, Graham Walton (szerk.): The road to information literacy: Librarians as facilitators of learning, 2012.
Petra Hauke, Karen Latimer, Klaus Ulrich Werner (szerk.): The green library = Die grüne Bibliothek, 2013.
G. Edward Evans, Patricia Layzell Ward: Management basics for information professionals, 2007.
Julie Todaro: Library management for the digital age, 2014.
Sally Chambers (szerk.): Catalogue 2.0 : The future of the library catalogue, 2013.
Laurel Tarulli: The library catalogue as social space, 2012.

2016. április 1., péntek

A Napvilág Alapítvány tájékoztatója intézetünkben

2016. március 30-án a Napvilág Alapítvány elnöke, dr. Máthé Lajos volt intézetünk vendége, aki röviden bemutatta kutatási tevékenységét, melyhez további együttműködő partnereket keres. A belső-ázsiai népek tanulmányozása során számos értékes anyag felhalmozódott, a gazdag gyűjteményből hallgatóink a prezentációval kísért előadás során ízelítőt kaphattak. Máthé Lajos elsősorban a hosszú évek kutatásával összegyűjtött fénykép-, hang- és iratanyag rendszerezéséhez, adatbázisba szervezéséhez várja intézetünk hallgatóinak segítségét.