Keresés

2016. április 13., szerda

"Value of academic libraries" - vendégünk volt Nagy Zsuzsanna

2016. április 7-én Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárának (BCE EK) főigazgatója, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK) elnöke, az Országos Könyvtári Kuratórium (OKK) titkára tartott előadást Kiszl Péter intézetigazgató meghívására a Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című kurzus keretében.

2014-ben 179 felsőoktatási könyvtárat regisztrált az országos statisztika, melyből 75 működött nyilvánosan. A 970 munkatársat foglalkoztató és 7,2 milliárd Ft összegű éves költségvetéssel bíró közgyűjtemények 2,44 milliárd Ft-ot költöttek a tavalyi esztendőben állománygyarapításra. Nagy Zsuzsanna bevezetője után a BCE példáján keresztül világította meg a felsőoktatási könyvtárügy sajtosságait, mindennapjait. Főigazgató asszony a „Value of academic libraries” ACRL-program és a hazai ágazati jogi szabályozás, valamint a gyakorlati tapasztalatok kapcsán kifejtette, hogy egyre erősödik az intézményi tartalomgazda szerep és tudománymetriai szolgáltató funkció, a kutatástámogatás. Ugyanígy növekszik a tanulási tér jelentősége (ld. a könyvtár konzultációs szobáinak maximális kihasználtságát) és a mobileszközök használata, a távoli elérés. A magyar felsőoktatási könyvtárak a 2003-2013 közötti időszakot tekintve (nominálisan) 27,3%-kal költhetett kevesebbet dokumentumok és adatbázisok beszerzésére, foglalkoztatottainak száma pedig 33%-kal csökkent. Az egyre bővülő, magas színvonalú szolgáltatási palettát hatékony szervezeti struktúrával, projektmunkákkal, hálózati szakmai együttműködéssel, a párhuzamosságok kiiktatásával képesek folyamatosan biztosítani a felhasználók számára. A külföldi hallgatók nagy számú jelenléte miatt kiemelten fontos a nyelvtudás, az integrált könyvtári rendszer és a saját fejlesztésű adatbázisok (pl. repozitóriumok) nemzetköziesítése.

- További fényképek az előadásról

Beszámolók a kurzus korábbi vendégelőadásairól:
- Fodor Péter főigazgató (FSZEK)
Káldos János általános főigazgató-helyettes (OSZK)

Nincsenek megjegyzések: