Keresés

2016. április 11., hétfő

Ritkaságbemutató - ismét az Egyetemi Könyvtárban

A tavaszi félév könyvtárlátogatásainak egyikeként 2016. április 8-án ismét az Egyetemi Könyvtár vendége volt a diákcsoport. A ritkaságbemutató során egy Firenzében kézült corvinát, egy magyarországi latin kéziratot, egy nyelvemlékkódexet, egy incunabulumot és egy másik régi magyar nyomtatványt tekinthettünk meg eredetiben. Emellett a hallgatóknak lehetőségük volt arra is, hogy belelapozzanak az ELTE EK további ritkaságainak hasonmás kiadásaiba.
Az eltés (könyvtár és régi magyar irodalom) és metropolitanes (tipográfia) diákok Szalaváry Miklós kalauzolásával tekintették meg a restaurátorműhelyt, végül Cséka György tartott nekik kutatótermi bemutatót. Ízelítőül és emlékeztetőül közreadjuk a látogatásról készült fotósorozatot és a megtekintett alkotások adatait. (A fényképeket Bubik Veronika és Bibor Máté készítette.)

Eredetiben megtekintett dokumentumok:
Theophrastos növénytani munkája (corvina). Theophrastus Eresius: Historia plantarum. Firenze, Vespasiano da Bisticci műhelye, 1460--1470 körül (a címer: Buda, 1485 után). Jelzete: Cod. Lat. 1.
Kinyitva: III verso--1 recto (kettős díszcímlap)
A Thuróczy-krónika brünni kiadása. Johannes Thuróczy: Chronica Hungarorum. Brno, [Konrad Stahel et Matthias Preinlein], 20. Mart. 1488. Jelzete: Inc. 338. Kinyitva: 146 verso--147 recto (I. Mátyást ábrázoló fametszet)
Vasárnapi prédikációk. Sermones dominicales. Pécsi egyházmegye, XV. sz. 2. fele. Jelzete: Cod. Lat. 98. Kinyitva: 101 verso--102 recto (A csodálatos kenyérszaporítás, János VI:1–14)
Nyelvemlékkódex a Margitszigetről. Cornides-kódex. Nyulak szigete, Domonkos-rendi apácák kolostora, 1514--1519. Jelzete: Cod. Hung. 4. Kinyitva: 184 verso--185 recto (Ráskay Lea aláírása)
Pécsváradi Gábor: Jeruzsálemi utazás. Gabriel [de Pechwaradino]: Compendiosa quedam, nec minus lectu jocunda descriptio urbis Hierusalem, atque diligens omnium locorum Terre Sancte in Hierosolymis adnotatio per quendam in Christo patrem fratrem Gabrielem natione Ungarum divi Francisci ordinis de sacra observantia… congesta. [Bécs, 1519 körül]. Jelzete: RMK III 189
Kinyitva: XXXVII verso--XXXVIII recto (a szerző neve).

A bemutatott hasonmás kiadások
- Albucasis [= Abul Kasem Chalaf Ben Abbas Alzahrawi]: Chirurgia. Bp., Pytheas, 2004.
- Dante Alighieri: Commedia. Bibliotheca Universitaria di Budapest Codex Italicus 1, Szeged, Szegedi Tudományegyetem -- Verona, Universita degli Studi di Verona, 2006.
- Chronica Hungarorum. Finita Bude Anno Domini MCCCCLXXIII in uigilia penthecostes per - Andream Hess. Ford. Horváth János, tan. Soltész Zoltánné. Bp., Magyar Helikon, 1973.
- Johannes Thuróczy: Chronica Hungarorum. [Az augsburgi editio hasonmás kiadása.] Bp., Helikon 1986.
- Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól. Kolozsvár 1575. Tan. Kulcsár Péter. Bp., Akadémiai, 1973.
- Bornemisza Peter: Predikatioc, egesz esztendő altal minden vasarnapra rendeltetet Euangeliombol. Bp., Balassi -- OSzK, 2000.
- Szent Biblia az az Istennec O es Wy Testamentvmanac prophétác es apostoloc által meg iratott szent könyuei. Magyar nyelwre fordittatott egészlen és wijonnan, az Istennec Magyar országban való Anya szent Egyházánac epülésére. [Ford. Cároli Gáspár et al.] Visolban, ... MDXC. Bp., Magtár Művészeti Alapítvány, 2008.

Nincsenek megjegyzések: