Keresés

2016. április 26., kedd

Több mint könyvtár – vendégünk volt Vígh Annamária

2016. április 21-én Vígh Annamária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Kulturális Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztályának vezetője volt Kiszl Péter intézetigazgató Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című kurzusának vendége.

A Több mint könyvtár címet viselő előadásában az ágazati irányítás képviselője - komplex módon, a közgyűjteményi hálózat valamennyi tagját (a levéltárakat és a múzeumokat is) kontextusba helyezve - a hazai könyvtárügy aktuális kérdéseit érintette. Főosztályvezető asszony összefoglalta a korszerű könyvtár főbb feladatait: közösségépítés, állományalakítás (gyarapítás és apasztás egyensúlya), digitalizálás, rendszerszintű minőségbiztosítás. Mindezeket könyvtártípusonként differenciáltan kell meghatározni. A prezentáció reflektált az eddigi meghívottak (Káldos János – nemzeti könyvtár, OSZK; Fodor Péter – közkönyvtárak, FSZEK; Nagy Zsuzsanna felsőoktatási és tudományos könyvtárak, BCE KK) által felvetett szakmai csomópontokra is. Szó esett a törvénymódosítások folyamatáról, különös tekintettel az elektronikus dokumentumok archiválására, a kötelespéldányokra, a gyűjtőköri szabályzatok nyilvánossá tételére. A KSZR eredményeképpen ma már nincs szolgáltatás nélküli település Magyarországon, azonban a színvonal egyenetlensége miatt további fejlesztések szükségesek (pl. akadálymentesítés, felújítások). Az intelligens könyvtár segít az esélykülönbségek mérséklésében, a digitális kompetenciafejlesztésben. A 1486/2015. számú kormányhatározat (Digitális Nemzet Fejlesztési Program – DNFP) értelmében készül a közgyűjtemények digitalizálási stratégiája, mellyel összhangban a 2016. év kihívása még: az OSZK fejlesztési koncepciójának elfogadása, átfogó elemzés a megyei könyvtárakról, KSZR tevékenység további vizsgálata, szakértői monitoring (3. évad), felsőoktatási könyvtárak helyzetének feltárása, életpálya modell kidolgozása, kulturális közmunkaprogram kiértékelése, EISZ működési tapasztalatainak értékelése, támogatások felhasználásának nyomon követése stb.

„Biztos megélhetést nyújtó, örömet adó szakma” - fogalmazott a hallgatók számos kérdése után zárásképp a félév utolsó vendégelőadója, Vígh Annamária a könyvtárosság jövőjéről. Mindent megteszünk, hogy így legyen!

- További fényképek az előadásról

Beszámolók a kurzus korábbi vendégelőadásairól:
- Nagy Zsuzsanna főigazgató (BCE EK)
- Fodor Péter főigazgató (FSZEK)
- Káldos János általános főigazgató-helyettes (OSZK)

Nincsenek megjegyzések: