Keresés

2007. december 13., csütörtök

BBN-IKT-141 vizsgaidőpont változása

VÁLTOZÁS VIZSGA IDŐPONTBAN!!!

Tisztelt Hallgatók!
A BBN-IKT-141-es tárgy
(Írás -, könyv, és sajtótörténet 1. – Voit Krisztina)
december 18-ai vizsgaidőpontja technikai okok miatt megszűnt.

Ettől függetlenül

december 18-án, a teljes 1. évfolyam megírja
14.00-tól a 11-es teremben
a tárgyhoz kapcsolódó írásbeli dolgozatot.

Kérjük, az ETR-ben mihamarabb jelentkezzenek
az alábbi 2 dátum egyikére:
Január 10. 14.00
Január 17. 14.00

2007. december 12., szerda

Bróker infólesen

"Az ELTE és általában a hazai felsőoktatás igyekszik maximálisan követni a fejlett országokban végbemenő fejlődést, hiszen az információmenedzsment területén végzett kutatások során hatalmas teljesítményű információs eszközrendszerekhez lehet eljutni. Ezek segítségével az üzleti információforrások olyan globális, online és real time lekérdezése valósul meg, amikor a vállalatok pénzügyi adatai mellett elérhetők a cégekre vonatkozó elemzések, jelentések, értékelések és hírek is, mégpedig a legkülönbözőbb helyeken és forrásokból. Sebestyén György szerint mindez lehetővé teszi az üzleti információforrások teljes integrálását a piackutatással és egyéb tevékenységekkel, sőt mód van az ilyen információszolgáltatások költségeinek világos, folyamatos monitoringjára is."
Teljes cikk az IT-Business magazinban

2007. december 7., péntek

Jegybeírás - Kiszl Péter

Gyakorlati jegyek beírása:
 • 2007. december 11-én (kedden) és
 • 2007. december 13-án (csütörtökön)
14 – 16 óra között a 7-es szobában

Dr. Kiszl Péter adj.

2007. december 6., csütörtök

Webkatalógus - tanszéki könyvtár

Tanszéki könyvtárunk katalógusának számítógépes feldolgozása folyamatban van. A hallgatói gyakorlat keretében végzett munka fontos állomásaként az állomány jelentős része (könyvek, szakdolgozatok) már kereshető honlapunkon. Köszönet érte Dr. Patkósné Tóth Zsuzsa könyvtárosunknak, valamint az adatbevitelben és webadatbázis készítésben (Kardos András) közreműködő, gyakorló hallgatóknak.


2007. december 5., szerda

Tételek XKT-101

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPOK
XKT 101 2007 ŐSZ

Írásbeli kollokvium a következő témakörökből:

 1. Az ELTE könyvtárhálózata
 2. A könyvtárak szervezeti felépítése és funkciói
 3. A könyvtárhasználat alapszabályai
 4. A könyvtárak típusai
 5. A könyvtárak és az informatika
 6. A nyilvános könyvtári szolgáltatások jogi szabályozása Magyarországon
 7. Tájékoztatás és olvasószolgálat
 8. A bibliográfia
 9. A katalógus
 10. Tartalomfeltáró eszközök, információkereső nyelvek
 11. A MOKKA és az ODR
 12. Az hatékony információkeresés eszközrendszere
 13. Az Internet, mint információforrás
 14. Adatbázisok
 15. Az EISZ és a HIK
 16. Fontosabb hazai könyvtárak
 17. Az EU információforrások hazánkban

Tételek - Információs rendszerek

INFORMÁCIÓS RENDSZEREK
NAPPALI TAGOZAT
2007 ŐSZI FÉLÉV
 1. A UNISIST története, jelentősége és az ISDS
 2. A társadalomtudományi információ alapproblémája H. P. Hogeweg-de-Haart és J. Meyriat kutatásai alapján
 3. Az Interconcept tanulságai: I. Dahlberg fogalomalkotási eljárása és F. W. Riggs paradigma-rendszere alapján, továbbá Szigetvári Sándor vonatkozó eredményei
 4. A tudományos forradalmak szerkezete T. S. Kuhn paradigma-elmélete alapján és ennek bibliológiai alkalmazásai
 5. A társadalomtudományi információkereső nyelvek nemzetközi integrációja
 6. Az elektronikus adatbázisokat forgalmazó multinacionális szolgáltatóközpontok jellemzői
 7. A globalizáció hatása az információs rendszerekre a XXI. századi tudás alapú társadalomban (kiindulópont: Okinawai Charta és E-Europa)
 8. Az Internet és a Web, mint a könyvtárak által használt információs rendszerek: hálózati technológiák, szolgáltatók és kereső rendszerek
 9. A könyvtári integrált rendszerek felhasználása információs rendszerként
 10. Körösi Csoma Sándor, mint a globális információs társadalomban alkotó tudós előfutára
 11. A könyvtári információs rendszerek fejlődése a XIX. századtól a XXI. századig.
Ajánlott irodalom
 • Szigetvári Sándor: A fogalmak dialektikája. Bp. Akadémiai Kiadó, 1981. Kuhn, Thomas S.: A tudományos forradalmak szerkezete. Bp. Osiris, 2002.
 • Sebestyén György: A társadalomtudományi információs rendszerek nyelvi rendsereinek nemzetközi integrációja és ezek akadályai. Kandidátusi értekezés, Bp. 1985. (A vonatkozó fejezeteken kívül a hivatkozások alapján fellelhető szakirodalom.)
 • Sebestyén György: Nemzetközi integrációs törekvések és ezek akadályai a társadalomtudományi tájékoztatásban alkalmazott információkereső nyelveknél. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1988. 8. sz. 335-341. p. Sebestyén György: L'analyse des outillages linguistiques des systèmes d'indexation par les concepts bibliologiques. Communication prononcée au Colloque bilatéral franco-hongrois de bibliologie: Texte, livre et documents. Institut Hongrois de Paris, 16-18 mars 1987. = Revue de Bibliologie, 1987. 27. 44-50. p.
 • Sebestyén György : L'application des méthodes d'analyse de textes du Professeur Süpek dans l'indexation informatisée. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Philologica Moderna. Redigit Katalin Kulin. Tomus XIX. Budapest, 1989-90. 1. 25-41. p.
 • Sebestyén György : Le synchronisme paradigmatico-sémantique dans l'analyse documentaire de l'âge électronique. = Nouvelles technologies, modèles sociaux et sciences de l'écrit. Actes du 13e Colloque international de bibliologie & 2e Colloque bilatéral Algéro-français. Paris, Carré des Sciences, 23-26 Octobre 1995 sous la dir. de Robert Estivals. [ed.] Association Internationale de Bibliologie. Paris. 1996. Delagrave : SBS Édition, 1996. 320-326. p. ISBN 2-206-00775-4
 • Sebestyén György : The Assessment of Dialog Databases in the Central European Region: A Hungarian Experience. = Quality of Information Services. Proceedings of the 4th BOBCATSSS Symposium. Amsterdam, 1996. Hogesschool van Amsterdam, Faculty of Economics and Information. 139-151. p. ISBN 90-75064-04-7
 • Sebestyén György : Knowledge Management on the Web: Global Anarchy or Global Standardization? = Web Document Analysis II: Proceedings of the 2nd International Workshop on Web Document Analysis. [szerk. biz. A. Antonacopoulos et al.] Salford. 2003. PRImA. 78-82. p. ISBN: 0-9541148-1-7
 • Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára. Bp. Eötvös K. 2002. és a benne található vonatkozó hivatkozások alapján fellelhető szakirodalom.

Tételek - Tájékoztatás 1.

TÁJÉKOZTATÁS 1.
2007. ŐSZI FÉLÉV

1. Mi az információ és az informatika?
2. A magyar információs társadalom és a könyvtárak - a 1997. évi CXL. törvény és az aktuális könyvtári stratégia vonatkozásai
3. Az esélyegyenlőség biztosítása a tájékoztatásban (etnikai, vallási kisebbségek, fogyatékkal élők)
4. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közhasznú információs szolgáltatásai
5. A LIBINFO
6. Az adatvédelmi biztos jogköre, működése, könyvtári vonatkozású tevékenysége
7. A globalizáció és a lokalizáció fogalma az információs társadalom szempontjából
8. Az internet, mint a hálózatok hálózata, az internettel kapcsolatos hálózati technológiák
9. Internetszolgáltatók, tartalomszolgáltatók, az internet kereső rendszerei, eszközei
10. Az EISZ
11. Tájékoztatás általános jogi témákban
12. Tájékoztatás általános egészségügyi témákban
13. Tájékoztatás vallási témákban

AJÁNLOTT IRODALOM
Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára. Bp. Eötvös K. 2003.

A fenti könyv és tematika alapján fellelhető nyomtatott szakirodalom, valamint a vonatkozó webhelyeken található online magyarázatok

Tételek - IKT 271

Hálózati ismeretek
Vizsgakérdések

 • Témareprezentáltság közvetlen hálózati kommunikációban - fórumokon
 • Topikok, rokon topikok kapcsolata, vannak-e korábbi, elhalt, vagy párhuzamos, a területet részben lefedő topikok?
 • mi a viszonyuk? (ez egy összegző / frissebb / aktívabb / specializáltabb vagy épp átfogóbb)
 • A címválasztás szerepe, jellege, a topiknyitó szándéka a megvalósult
 • párbeszéd tükrében
 • A topik dinamikája, vitalitása (napi v. heti átlag hozzászólásszám /résztvevő nickek száma)
 • Vannak-e törzstagok, mennyire uralják a párbeszédet tudás és értékítélet / hangnem v. stílus tekintetében
 • Dominanciájuk: rajtuk áll vagy bukik a topik fennmaradása, avagy már ki is koptak a párbeszédből?
 • Hogyan fogadják az új nicket, vannak-e konfliktusok?
 • Érzékelhetők-e hullámvölgyek, kifulladási tünetek ("minden volt már")
 • Vannak-e, s milyen jellegű külső hivatkozások, a webre kivezető linkek?
 • Reagálnak-e rá, szerves részévé válnak-e a fórumnak?
 • Jelentkezik-e igény a fórum kereteit meghaladó kommunikációra, mint
  személyes kapcsolatfelvétel e-mailben
  személyes kapcsolatfelvétel a valóságban
  csoportos találkozó - a topikközönség, mint valós társaság - összejövetelek
 • Jelentkezik-e igény a fórum formát meghaladó webes objektum-közösségi
  tér létrehozására?
 • Érzékelhető-e összegzési igény a fórumban felhalmozódott tudás
  elérhetővé tételére?
 • Kapcsolódik-e, ered-e szervesen a fórumból saját honlap, wiki, levelezőlista stb.?
A terület digitalizáltságának sajátosságai, mértéke:
 • Hogyan létezett (vagy létezne a net nélkül) IRL a terület?
 • idő és térélmény változása, a digitalizálódás következményei a tématerülettel kapcsolatban
 • Meghatározhatók-e a webre kerülésben időbeli szakaszok, köthető-e dátumokhoz?
 • Mennyire köthetőek a szakaszok a multimédia hálózati térhódításához (sávszélesség -> kép, video)
 • Mennyire köthető a fórumokat meghaladó adatbázis-alapúvá válás jelenségéhez? (egyéni honlapok -> fórumok -> szakportál -> portálok v. dinamikus magazinok -> adatbázisok, wikik, köz.terek)
 • Beszerezhető-e már a terület áttekintéséhez szükséges teljes/elégséges tudás pusztán webes információforrásokból?
 • Milyen különböző formákban él/aktív a tématerület a weben?
FONTOSABB WEBHELYEK FELSOROLÁSA és JELLEMZÉSE:
 • hogyan kapcsolódnak a témához (átfedés, spec/általános, profi/amatős, stb.), melyik milyen típusú információ szerzésére alkalmas, melyik alkalmas közösség képzésére, személyes információcserére?
 • honlapok, honlaprendszerek
 • blogok
 • wikik, adatbázisok, web 2.0 - közösségi szolgáltatások
 • kereskedelmi oldalak
 • Kialakultak-e sajátos, csak a weben létező formák, jelenségek, műfajok a területtel kapcsolatban?
 • Mennyiben hat vissza a virtuális közeg a valósra?
 • Megjelenik-e a terület webes aktivitása a hagyományos médiában?
 • Benne van-e a területhez kapcsolódó össztársadalmi köztudatban, vagy csak alternatíva az internetezőknek? utóbbi esetben várható-e, látszik-e változás - jelei tapasztalhatóak-e?
 • A felhasználók egyéni aktivitása, viszonyulása a terület virtuális létéhez
 • Milyen szerepe, hatása, kifutási lehetősége van az adott terület virtuális életében, formálódásában az egyénnek, s a különböző felhasználói attitüdöknek:
 • gyűjtés
 • birtoklás
 • segítés
 • közös tudásépítés
 • önkifejezés
 • karrier/esetleg üzleti siker/
Milyen startup, mashup képzelhető el az adott területen?
 • Mi hiányzik a terület webes reprezentáltságából?
 • Milyen igényre és felhasználói aktivitásra-attitüdre alapozna Ön egy új kezdeményezést?
 • Létezik-e (pl. "majdnem tökéletes") példa? mutassa be, jelezze hiányosságait!
 • Milyen szolgáltatásokat vagy már létező adatforrásokat tartalmazna az Ön startupja/mashupja?
 • Mi lenne a siker titka? Hogyan segítené elő(hogyan manipulálná a felhasználói aktivitást/attitüdöket)?
Irodalom: webproejt blog

Tételek - KÖ(N)-331

Informatika, információs folyamatok
Fodor János Ph.D.
 1. Az informatika és információ fogalma, az információ mérése
 2. Az információ mérése, az informatika, mint metatudomány
 3. Az információ jelelméleti megközelítése
 4. Az informatika nyelvészeti vonatkozásai
 5. Információ és gondolkodás
 6. Megismerés, tudás és információ
 7. A tudomány informatikai szempontból
 8. Hypertext - a gondolkodás és ismerettárolás digitalizálása
 9. Az informatikai eszközök elterjedése és hatása:
  GUI Az operációs rendszerek fejlődése, a grafikus kezelői felület változásai
 10. Az Apple és a Microsoft története
 11. A globális információs rendszer kialakulása
 12. A statikus hipertext meghaladásának kisérletei
  ai mesterséges intelligencia
  szemantikus web, taxonómia és folkszonómia
 13. Az informatika meghatározó cégeinek stratégiája
  microsoft - office - web: produktív alkalmazások
  google a google ténykedése (áttekintés, stratégia)
 14. Az írható/olvasható web kialkulásának előzményei és kezdetei
  wiki rendszerek: a tudásrendszerezés új lehetősége
  a blogoszféra kialakulása, jellemzői és viszonya a hagyományos médiához
 15. A WEB 2.0 jelenség kialakulása, jelene és jövője
  web 2 definició
 16. A Long-Tail effektus és a globális piac
  a web 2 üzleti modellje
 17. A közösségi webfelhasználás kibontakozása és jellemzői
  közösségi szoftverek
  közösségi hálózatok
 18. Problémák, veszélyek, konfliktusok
  e-privacy, személyiségi jogok, adatbiztonság
  p2p fájlmegosztás és a szellemi termékek sokszorozhatóságának problémái
 19. A szerzői jog a hálozati közegben
  copyright - CreativeCommons - törekvések a szerzői
  újraértelmezésére hálózati kontextusban
 20. Az írható/olvasható hálózat felhasználása a kultúra megőrzése,
  könyvtártudományi közvetítése szempontjából
  digitalisation digitalizálás - együttműködések, hazai és globális projektek
  A google mint könyvtárépítő
  OAI a Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés. Hazai projektek: NDA, NAVA
 21. A könyvtár fogalma a web 2.0 jelenségegyüttes fényében
  library 2.0 koncepció

2007. november 22., csütörtök

Író-olvasó találkozó pénteken

Pénteken, 12.30-tól 14 óráig
a Tájékoztatás, információforrások kurzusomon
a "B" épület, 172-es termében

S. Sárdi Margit irodalomtörténész
egyetemi docens, a Magyar Scifitörténeti Társaság elnöke,
Kovács "Tücsi" Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője,
valamint
Németh Attila, a Galaktika irodalmi szerkesztője
közreműködésével

író-olvasó találkozót rendezünk

Sci-fi vagy valóság?
Az információs tudomány hatása a xx. századi magyar novella-irodalomra

címmel,
melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Frank Dénes Dániel

2007. november 16., péntek

MLS / képek, visszajelzésekLezárult a jó hangulatú és tartalmas Masters of Library Science konferencia, gratulálunk a szervezőknek, közreműködőknek!
Néhány kép a rendezvényről a tanszéki galériában is látható.

A visszajelzéseket itt gyűjtik majd,
összefoglalás a KonferenciaKlogon olvasható.

Az Origo hírportál
A jövő könyvtára nem egy unalmas hely
címen tudósított az eseményről.

2007. november 5., hétfő

Információkérés kifutó hallgatóktól

Kedves Hallgatók!

A 2007/2008-as tanév tavaszi kurzuskínálatának elkészítéséhez kérjük,
hogy az (egyetemi és főiskolai) informatikus könyvtáros képzésekben tanuló ún.
kifutó
hallgatók
2007. november 23-ig
szíveskedjenek jelezni
a mintatantervekhez képest
elmaradt tanegységeik
– elsősorban vizsgakurzusként való –
teljesítésének igényét
Moravcsik Szilvia tanszéki előadónál
moravcsik[at]ludens.elte.hu

Az elektronikus levél feltétlenül tartalmazza:

A hallgató
 • nevét és EHA kódját
 • képzési szintjét (egyetem/főiskola)
 • tagozatát (nappali/esti/levelező)
A kurzus
 • címét
 • tantervi kódját
 • heti óraszámát
 • kreditszámát

Segítő közreműködésüket köszönjük!

Dr. Kiszl Péter adj.
tanulmányi- és kreditfelelős

2007. november 1., csütörtök

Masters of Library Science Konferencia

Az ELTE BTK
Könyvtártudományi Tanszéke és Hallgatói Önkormányzata rendezésében
I. Masters of Library Science Konferencia
2007. november 15-16.
>> a konferencia honlapja << program | szekciók | regisztráció
 • Eladjuk, megveszik, eladják, elveszik (?) A digitális tartalmak privatizációja, kulturális örökségünk áruba bocsátása Hogyan viszonyuljanak a könyvtárak-közgyűjtemények a digitális jogok átadásának, megszerzésének, átjátszásának piacosodott körülményeihez? A digitális megőrzés technológiájának finanszírozási kérdései a könyvtárakban. Létezik-e együttműködés a közszolgálati műsorszolgáltatókkal a digitális örökség védelmében, közzétételében? Digitális elérhetőség, és a kulturális örökség cenzúrázása: anomáliák a kulturális örökség áthagyományozásának folyamatában. Manipuláció? Ha igen, tudjuk ezt befolyásolni?
 • Könyvtár 2.0 - Könyvtárosok a weben Integrálhatók-e web 2.0 alapú alkalmazások (social networking: blogok, wikik, RSS, bookmarking) a könyvtári környezetbe? A Web lehetőségeinek kiaknázása a könyvtáros képzésben, avagy milyen informatikai tudásra van szükségünk? Könyvtáros vagy webkönyvtáros, esetleg információs szakember? A könyvtár mint közösségi tér: térrendezés a közösségi funkcióért. Bemutatjuk az UTCA közös katalógusát és az újgenerációs katalógusokat (VideoDB, Koha, Evergreen).
 • Új Magyarország. Új könyvtárak? Új könyvtárfejlesztési tervek, új operatív programok, új stratégia Hova tovább magyar könyvtárügy 2008 és 2013 között? Milyen lehetőségeket kínál az Új Magyarország Fejlesztési Terv két könyvtárfejlesztési forráslehetőségeket is tartalmazó operatív programja? Hogyan tudjuk őket mindinkább kiaknázni? Egyedül, vagy együtt egymással kooperálva? Választ keresünk, arra, hogy melyek az új stratégiai terv erősségei, gyengeségei, milyen lehetőségeket tartalmaz, és milyen veszélyekre kell, hogy figyelmeztessen bennünket!
 • Input-output: humánerőforrást kibocsátó intézmények és felvevőpiac. Oktatás másként 2006-tól, pályakezdők másként 2009-től Mit adhat a felsőoktatás a hallgatóknak és rajtuk keresztül a könyvtáraknak? Milyen lesz a szakmai felkészültsége a bolognai rendszerben végzett hallgatóknak? Mit és mindazt hogyan kellene tanítani az intézményekben? Milyen szakemberekre van szükségük a különböző típusú könyvtáraknak? Mik a legalapvetőbb preferenciák? Mik a tapasztalatok, mennyit ér a diploma, mire lehet használni és mire nem? Oktassuk azt amire szükség van és tudjuk meg attól akinek szüksége van rá! Ismerjük meg a kibocsátókat és tervezzük tudatosan intézményi humánpolitikánkat!

2007. október 4., csütörtök

Költségtérítéses csekkek

Minden olyan hallgató, aki költségtérítéses rendszerben tanul, a titkárságon veheti át a befizetéshez szükséges csekket. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy aki október 15.-ig nem fizeti be a költségtérítést, azt pótdíjfizetésre kötelezik!
Ezért kérekünk mindenkit, akit érint, hogy saját érdekében időben jelentkezzen a csekkért.

Titkárság

2007. szeptember 28., péntek

Órarendváltozás - Kieg. I. évf.

Tisztelt Hallgatók,
órarendjükben az alábbi változás történt:

Pénteki első két órájuk eddig:
 1. Péntek 8.30-10.00
  KEK-107 Könyvtárügy
  Dr. Skaliczki Judit mb. ea.
 2. Péntek 10.00-11.30
  KEK-106 Számítástechnikai ismeretek 1.
  Dr. Fodor János ts.

Pénteki első két órájuk ezután:
 1. Péntek 8.30-10.00
  KEK-106 Számítástechnikai ismeretek 1.
  Dr. Fodor János ts.
 2. Péntek 10.00-11.30
  KEK-107 Könyvtárügy
  Dr. Iván Géza mb. ea.

2007. szeptember 26., szerda

Az információkutatók éjszakája - program

„Több tudás egy csárdában” Az információkutatók éjszakája Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar >térkép<
1. Helyszín: Főépület aulája (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.) 17.45 – 18.00
 • Regisztráció
2. Helyszín: Kovács Máté terem (Főépület magasföldszint 34.) 18.00 – 18.15
 • Köszöntő Dr. Kiszl Péter programgazda; adjunktus ELTE, MIBE alelnök
 • Ünnepélyes megnyitó Prof. Dr. Sebestyén György intézetigazgató egyetemi tanár, ELTE

18.15 – 19.00

 • Panelbeszélgetés Moderátor: Mikulás Gábor információs tanácsadó, MIBE elnök meghívott vendégek: könyvtáros, információmenedzser, hírszerző, adatbányász, szövegelemző, lobbi-szakértő, családfakutató, céginformációs szakember

3. Helyszín: Könyvtártudományi Tanszék folyosója (Főépület magasföldszint)

19.10 – 19.25

 • Információs kvíz Lebonyolítók: Köntös Nelli és Németh Katalin tanársegédek, ELTE játékos totó kitöltése, majd eredményhirdetés, jutalmak kiosztása

19.25 – 20.30

 • Állófogadás, kötetlen beszélgetés

Minden résztvevő ajándékba kapja a MIBE Információból üzleti érték című kötetét.

2007. szeptember 17., hétfő

Az információkutatók éjszakája


2007. szeptember 28. (péntek)

18:00-20:00


„Több tudás egy csárdában”

Az információkutatók éjszakája

(ELTE BTK főépület, VIII. ker. Budapest, Múzeum körút 6-8. magasföldszint)

előzetes regisztráció szükséges:

http://www.kutatokejszakaja.hu/index.php?page=3&id=242&reszlet=reszlet

Milyen piacképes információkat nyerhetünk bárki számára ingyenesen hozzáférhető adatbázisokból, illetve könyvtári szolgáltatásokból? Miért kutatja az üzleti hírszerző egy gyár szennyvízlefolyóját? Kimutatható-e a politikusok szónoklataiból a korrupcióra való hajlam? Hogyan tárhatók fel a szövevényes cégkapcsolatok? Miképpen lehet valakit – egy mesés örökség révén – milliomossá tenni? Vajon, van-e összefüggés a sör- és a pelenkavásárlás között? Mit értünk a szervezetek rejtett vagyona alatt? Kik és milyen célból veszik igénybe a lobbista tevékenységét? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphat, aki részt vesz az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék Üzleti információs műhelyének a Magyar Információbrókerek Egyesülete szakmai támogatásával szervezett estjén. Panelbeszélgetések után az érdeklődők – játékos feladatmegoldások során – maguk is kipróbálhatják, mennyire lennének sikeres információbrókerek, majd „üzleti fogadás” keretében, az eredmények ismertetését és jutalmazását követően a kutatókkal való kötetlen társalgásé a főszerep. Ismerje meg Ön is oldott körülmények között az információs szakemberek munkájának kulisszatitkait!

Bővebb információ:

ELTE BTK IKI Könyvtártudományi Tanszék

Dr. Kiszl Péter egyetemi adjunktus

411-65-67; 485-5200/2233, 2236

pkiszl@ludens.elte.hu

www.kutatokejszakaja.hu

www.btk.elte.hu

www.mibe.info

2007. szeptember 3., hétfő

Tanrend 2007 ősz

Az ETR-ben foglaltakon túl:
 • Az óra és teremrend a mellékelt táblázat szerint várható
 • Az egyetemi, nappali (BA és kifutó) hallgatókat jövő héttől várjuk órarend szerint.
 • A főiskolai képzés időpontjai a következők lesznek:
  IKE: szeptember: 4.; 11; 18; 25 | október: 2; 9; 16; | november: 6; 13; 20; 27 | december: 4; 11
  IKL: szeptember: 7; 14; 21; 28 | október: 5; 12; 19; 26 | november: 9; 16; 23; 30 | december: 7; 14

 • Az egyetemi, esti kiegészítő képzés két évfolyamával az alábbi napokon találkozunk:
  I. évf.: szeptember 13/14., 27-28. | október 11/12., 25/26. | november 8/9., 22/ 23.
  II. évf.: szeptember 20/21. | október 4/5., 18/19. | november 15/16., 29/30. | december 13/14.
  Az egyetemi
  kiegészítő képzés részletes órarendje a mellékelt táblázatokban olvasható:
  Kiegészítő első évfolyam
  / Kiegészítő második évfolyam

2007. szeptember 2., vasárnap

Tanévkezdés 2007 ősz

Tisztelt Hallgatók!
A nyári pihenés után szeretettel köszöntjük Önöket,
az elsőéveseknek szívből gratulálunk sikeres felvételi vizsgájukhoz!
Az informatikus könyvtáros szak összes képzési formájának órarendje az ETR-ben jelenik meg;
az esti, valamint levelező tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók konzultációs időpontjairól
e blogon adunk bővebb tájékoztatást.
Kérjük, tanulmányi kérdésekkel a Tanulmányi Osztályhoz szíveskedjenek fordulni.
Tanszékünkön kizárólag a következő ügyintézésekre van lehetőség:
 • Órarend (terem és időpont), szakgazdához (Prof. Dr. Sebestyén György intézetigazgató egyetemi tanár) benyújtandó kérelmek: Moravcsik Szilvia tanszéki ügyintéző dialunaster(☻)gmail.com
 • Tanterv, kredit, tanegység-befogadás: Dr. Kiszl Péter egyetemi adjunktus pkiszl(☻)ludens.elte.hu
Felhívjuk a főiskolás hallgatók figyelmét, hogy a főiskolai képzés önálló tanszéki ügyintézése 2007 szeptemberétől megszűnt, Szanyiné Keresztesi Irén feladatait Moravcsik Szilvia vette át.
Eredményes félévet kívánunk minden kedves hallgatónknak!
ELTE BTK IKI Könyvtártudományi Tanszék

2007. június 10., vasárnap

Záróvizsgák - főiskolai képzés

Főiskolai képzés
Záróvizsgák

Levelező tagozat
 • 2007. június 11-13.
 • elnök: Dr. Kiszl Péter
 • tagok: Dr. Szabó Sándor, Dr. Ferenczy Endréné és Senkei-Kis Zoltán
Esti tagozat
 • 2007. június 19-20.
 • elnök: Dr. Kiszl Péter
 • tagok: Dr. Szabó Sándor, Dr. Ferenczy Endréné és Senkei-Kis Zoltán
Nappali tagozat
 • 2007. június 26.
 • elnök: Dr. Kiszl Péter
 • tagok: Dr. Szabó Sándor, Dr. Iván Géza és Senkei-Kis Zoltán
Nappali tagozat
 • 2007. június 27.
 • elnök: Dr. Kiszl Péter
 • tagok: Dr. Szabó Sándor, Senkei-Kis Zoltán és Németh Katalin

A hallgatók beosztásáról a tanszéki titkárságon, Szanyiné Keresztesi Irénnél lehet érdeklődni.

2007. május 21., hétfő

Felvételi - kiegészítő szak

Tanszékünk kiegészítő képzésére a felvételi vizsgák időpontja:
 • június 29. péntek 9 óra és
 • július 5. csütörtök 9 óra
A bizottság tagjai:

2007. május 5., szombat

Felvételizők figyelmébe - Kiegészítő szak

Többek érdeklődésére figyelmükbe ajánljuk az Országos Felsőoktatási Információs Központ remek honlapját, melyen minden évben megtalálhatóak a kiegészítő képzésre vonatkozó aktuális felvételi információk: www.felvi.hu

Informatikus könyvtáros (egyetemi) kiegészítõ alapképzés
(Költségtéritéses képzés)

A vizsga típusa: szóbeli
Szóbeli vizsgakövetelmények:

A vizsga beszélgetés a jelentkezõ fõiskolai tanulmányairól, szakmai jártasságáról és a szakirodalomról. A vizsgáztatók fenntartják a jogot, hogy ellenõrzõ jellegû vizsgakérdésekkel a szak tágabb területén is ellenõrizzék a jelentkezõ (fõiskolai végzettségûtõl elvárható) tájékozottságát.

KÖTELEZÕ IRODALOM:

 1. Tevan Andor: A könyv évezredes útja. Gondolat, Bp. 1984.
 2. Csapodi Csaba - Tóth András - Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. Gondolat, Bp. 1987.
 3. Vértesy Miklós: Könyvtárosok kislexikona. Múzsák, Bp. 1987.
 4. Magyar Könyvszemle - Könyvtári Figyelõ - Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás - Könyv, Könyvtár, Könyvtáros címû szakmai folyóiratok utolsó három évfolyamának áttekintése.

2007. május 2., szerda

2007. április 17., kedd

in4 konferencia április 27.-én

in4 konferencia ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt 6–8. Könyvtártudományi Tanszék Kovács Máté terem (fsz. 34.) április 27. péntek 9:00 - 9:30 regisztráció 9:30 - 9:50 Ismeret, tudás, közösség a kiberkultúrában Ropolyi László egyetemi adjunktus, ELTE TTK Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszék 10:00 - 10:20 A szemantikus web ígérete és valósága Dr. Szakadát István egyetemi docens, BME GTK Szociológia és Kommunikációs Tanszék MOKK 10:20 - 10:40 vita 10:40 - 11:00 szünet 11:00 - 11:20 Tulajdonnévterek: könyvtári és filológiai ütközések Dr. Dudás Anikó egyetemi adjunktus, PPKE BTK Nyelvészeti Intézet 11:20 - 11:40 Földrajzi név-tár 2.0 Guszlev Antal főiskolai adjunktus, Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai kar Térinformatikai Tanszék Lukács Lilla tudományos segédmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet Történeti Atlasz 11:40 - 12:00 vita 12:00 - 13:15 ebédszünet 13:15 - 13:20 Statikus dinamika Dr. Tóth Tünde ügyvezető, Bibliopolisz 13:20 - 13:40 Szolgáltatások és igények: a szükséges komplexitás Dr. Fodor János egyetemi tanársegéd, ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék 13:40 - 14:00 Az adatbázis-összekapcsolás nehézségei Dr. Salgáné Medveczki Mariann egyetemi tanársegéd, DE IK Komputergrafika és Könyvtárinformatikai Tanszék 14:00 - 14:20 Hyperdata, linkek helyett adatkapcsolat Vaskó Péter óraadó, főszerkesztő, ELTE BTK BIÖP Elektronikus Magyar Irodalom 14:20 -14:40 vita 14:40 - 15:00 szünet 15:00 - 15:20 NDA-projekt: a jelenlegi helyzet Galambosi András szakmai vezető, NDA Kitzinger Dávid ügyvezető igazgató, NDA 15:20 - 15:40 "Lib2 - in4" Szemléletváltás az Országos Széchényi Könyvtárban Káldos János digitalizálási projekt-koordinátor, OSzK MEK Digitális Gyűjtemény Bánkeszi Katalin címzetes igazgató, OSzK 15:40 - 16:00 vita 16:00 - 16:15 szünet 16:15 - 16:35 Számítógépes nyelvkutatás és szemantikus web Dr. Prószéky Gábor ügyvezető igazgató, Morphologic 16:35 - 16:55 Enyém, tiéd, miénk! Gyenge Anikó Creative Commons 16:55 - 17:15 vita zárszó

2007. április 12., csütörtök

Konferencia április 19.-én

A könyvtáros képzés jelene és jövője az átalakuló felsőoktatásban 2006 április 19. csütörtök Gólyavár - kiselőadó terem Regisztráció 9.45-től 10:00-10:10 megnyitó Dr. Dezső Tamás, dékán, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 10:10-10:45 Képzés átalakulásáról tanvezetői szemmel. Professzor dr. Sebestyén György tanszékvezető Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi Tanszék 10:45-11:10: Az átalakuló magyar felsőoktatásról, valamint statisztikák, jelentkezési tendenciák, avagy a könyvtáros-képzés helye a magyar felsőoktatásban. Nemes László, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 11:10-12:15 Az alapképzés tapasztalatai az elmúlt egy év tükrében, tervek a masterképzésre, hogy hasznosíthatjuk a képzést? A könyvtári szolgáltatások változása. Bakos Klára, elnök Magyar Könyvtárosok Egyesülete Az informatikus könyvtáros BA szak indításának tapasztalatai és az MA szak bevezetése: Tapasztalatok és tervek a felsőoktatási intézményekben. Dr. Sipos Anna Magdolna PhD egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Könyvtártudományi Intézet 12:15-13:45 Állófogadás, valamint az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszéken szervezett kiállítás megnyitása 13:45-14:45 A hazai és a nemzetközi képzési tendenciák alakulása az információmenedzsment szempontjából. Egy gyakorlati modell itthonról: Az ÜzletInfo projekt megvalósulása és várható fejlődési tendenciái. Dr. Kiszl Péter PhD egyetemi adjunktus Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi Tanszék 15:00-16:00 Kerekasztal beszélgetés a konferencia előadóival felmerülő kérdések megvitatása 16:10 Konferenciazárás

2007. március 14., szerda

aktuális órarend

az aktuális tavasz órarend elérhető. (elsősorban a főiskolai képzésben tanulók figyelmébe)

2007. február 12., hétfő

PhD Hallgatók!

Index aláírás a következő időpontokban:

dr.Voit Krisztina: 2007. február 14-én, szerdán 13:00-14:00
prof.dr. Sebestyén György: 2007. február 13-án, kedden 14:00-15:00

Órarendi változások!

 • KEK-207 Könyvtártan 1. (esti kiegészítő egyetemi képzés)
  új előadó: Dr. Iván Géza tud. fmts.
  (időpont, helyszín változatlan)
 • KÖN-233 Könytártan 2. (nappali kifutó egyetemi képzés)
  új előadó: Dr. Iván Géza tud. fmts.
  új időpont: csütörtök 16.00-17.30, 6-os tanterem
 • KÖN-362 Könyvtári és informatikai menedzsment 2. (nappali kifutó egyetemi képzés)
  új előadó: Dr. Kiszl Péter adj.
  óramegbeszélés: 2007. február 14. (szerda) 15.30, 7-es szoba
Az aktuális órarend az ETR-ben megtekinthető!
Órarenddel kapcsolatos ügyintézés a titkárságon, Sichna Juditnál: telefon: 485-5200/2233 vagy 411-6567

2007. február 6., kedd

Doktori program - szakmai kurzus

PhD HALLGATÓK FIGYELEM!
A Könyvtártudományi Doktori Program
kötelező szakmai kurzusa a 2007 tavaszi félévben:

Könyvtörténet - közgyűjtemények.
Oktató: Dr. Voit Krisztina, ny. tanszékvezető, tud. főmunkatárs.
Időpont: két hetente dupla óra, pénteken 14-17 óra között.
Legelső alkalom: február 23. péntek 14 óra.

2007. február 5., hétfő

félévkezdés - nappali BA és kifutó

Kedves Hallgatók! saját óráikról és azok időpontjáról az ETR-ből értesültek. A teljes tanszéki órarend és terembeosztás táblázatos formában elérhető honlapunkon.

félévkezdés + órarend: Kiegészítő tagozat

Kedves Hallgatók, a félévet február 8.-án az első évfolyam kezdi.
A további órák és a teljes félévi órarend megtekinthető honlapunkon!

2007. január 31., szerda

félévkezdés + órarend: Főiskola

Kedves Hallgatók!

Félévkezdés másoddiplomás esti tagozaton:
 • II. évf.: február 6. 14.00 óra
 • III. évf.: február 6. 15.00 óra
Félévkezdés levelező tagozaton:
 • február 9. 8.30-tól

Doktori program - felvételi

A PhD felvételi vizsga sajátosságai a Könyvtártudományi Doktori Programon

A felvételi központi előírásaihoz kapcsolódva a Könyvtártudományi Doktori Program rendelkezik néhány sajátossággal.

A felvételi 3 tagú vizsgabizottság előtt zajlik, amelynek során megadott tételsor alapján kérdezzük a jelölteket.
A felvételi tételsor megtalálható tanszékünk honlapján.
A hallgatók négy tételt húznak, egyet-egyet a következő négy kategóriából:
 1. könyv-, könyvtár-, sajtó- történet,
 2. könyvtári informatika,
 3. könyvtártan, könyvtárügy,
 4. könyvtári és információ menedzsment.
Szükséges az is, hogy
 • a hallgató bemutassa választott témáját szóban és írásban (írásban 10 oldal körüli anyagot várunk).
 • Publikációk, tudományos tevékenység bemutatása igen hasznos és értékelendő,
 • szakdolgozatát is szíveskedjék magával hozni.
További információkat talál honlapunkon.

2007. január 15., hétfő

Felvételizők figyelmébe

"A legjobb várja a legjobbakat…"
Tisztelt Érdeklődők!

Az ország 72 felsőoktatási intézményének 167 kara közül első helyen végzett*
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
a 2007/2008-as tanévben a következő képzési formákra is szeretettel várja leendő hallgatóit:
 • informatikus könyvtáros BA szak, nappali tagozat 6 félév,
  választható szakirányok:
  EU információ; információ- és tudásmenedzsment; könyvtörténet
 • informatikus könyvtáros egyetemi kiegészítő szak, esti tagozat
  4 félév, főiskolai könyvtáros diplomával rendelkezők számára
Részletes felvételi információk:
http://felveteli.elte.hu
http://eltebtk.aspnet.hu/cikk/20061219.aspx
Tájékoztató 2007. január 13-i, kari nyílt napunkról:
http://eltebtk.aspnet.hu/cikk/200714.aspx
Tekintse meg plakátunkat is:
http://eltebtk.aspnet.hu/download/plakat-preview8[1].pdf

Megtisztelő figyelmüket köszönjük, tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!
----------------------------------------------
*Az Országos Felsőoktatási Információs Központ és a Heti Világgazdaság által összeállított, abszolút összesített egyetemi-főiskolai rangsorban