Keresés

2022. november 30., szerda

Doktoranduszunk képviselte a könyvtártudományt a 36. OTDK PePAK Agora rendezvényen


A 2023-ban megrendezésre kerülő 36. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi szekciójának rendezvényén tartott előadást november 23-án doktoranduszunk, Orosz Adrienn. A PePAK Agora programsorozat célja, hogy az OTDK-ra jelentkező, érdeklődő hallgatók lássák, milyenek a díjazott pályamunkák, és kötetlen beszélgetés keretében kérdezhessenek a díjazottaktól az OTDK-ról és a kutatói tevékenységről. Doktoranduszunk harmadmagával, egyedüli könyvtárosként adott elő az eseményen, a közös beszélgetésen pedig a Winchester Psalterrel (Cotton MS Nero C. IV) kapcsolatos kutatásának jelenlegi állásáról, kodikológiáról és a kutatói munkáról mesélt.

A 36. OTDK PePAK szekciójának Facebook oldala: https://www.facebook.com/36OTDKPPAK/

2022. november 28., hétfő

Könyv- és webprojektbemutatóval ünnepeltük a magyar tudománytAz MTA Magyar Tudomány Ünnepe programsorozatában 2022. november 10-én az ELTE BTK Kari Olvasójában könyv- és webprojektbemutatóval várta az érdeklődőket Intézetünk.

A képeslapgyűjtéstől a digitális lábnyomig: digitalizálás, személyesadat-védelem, szerzői jogok című rendezvényt Kiszl Péter intézetigazgató nyitotta meg. Köszöntőjében az Útmutató könyvtáralapításhoz című könyvsorozat szerkesztőjeként ajánlotta a közönség figyelmébe a sorozat második kötetét. Ez a könyvsorozat a könyvtárosképzés aktuális szakirodalmi hátterében hiánypótló, s koncepciója szerint az ELTE KITI oktatóinak kutatási területei mentén, fokozatosan fedi majd le a 21. századi könyvtár- és információtudomány legfontosabb területeit. Az új webes gyűjteményt kontextusba helyezve kiemelte, hogy a képzés gyakorlati oldalának hagyományosan kreatív példái a hallgatói munkára építve létrehozott, nyilvános webes gyűjtemények, melyek nem csak tanulságos projektmunkát jelentenek a résztvevőknek, de a hazai tudományos és ismeretterjesztő webtartalom népszerű részeivé is válnak.

Fodor János és Tószegi Zsuzsanna: Útmutató könyvtáralapításhoz 2. A digitalizálás fejlődéstörténete - A személyes adatok és a szerzői jogok védelme a könyvtárakban című könyvéről, jelentőségéről egyetemi és könyvtári szempontból Virágos Márta egyetemi oktató, ny. könyvtári főigazgató (Debreceni Egyetem), a kötet lektora beszélt. Elismerő szavaira és részletes elemzésére a két szerző reagált: Fodor János a tankönyv-formátum által támasztott kihívásokat, az új nemzedékek figyelmének megragadásának lehetőségeit részletezte, míg Tószegi Zsuzsanna a személyes adatok és a szerzői jogok védelmének jellemző könyvtári példáival indokolta az átfogó és megalapozott ismeretek nélkülözhetetlenségét.

A Posta a kisasszonynak! - Két nemzedék - két személyes képeslapgyűjtemény webprojekt bemutatásához Szarka Anita könyvtáros (Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár) teremtett tudományos kontextust A képeslapok jelene és jövője című előadásával, látványos példákkal érzékeltetve a képeslapok kutatási lehetőségeit. Intézetünk új gyűjteményéről a projektet vezető Fodor János beszélt, bemutatva a kompetenciákat fejlesztő munka megosztását a hallgatók között. Kiemelte a publikált gyűjtemény különlegességét, a weben ismert képeslaptárak között unikális személyességet, a két fiatal nő kommunikációs emlékezeteként is kutatásra érdemes albumok sajátosságait.

*

Kiszl, Péter (szerk.) Útmutató könyvtáralapításhoz 2. A digitalizálás fejlődéstörténete. A személyes adatok és a szerzői jogok védelme a könyvtárakban. Budapest, Magyarország : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet (2022) 193 p.
DOI: 10.21862/utm_kvta_2
A bemutatott kötet az ELTE EDIT repozitóriumában

Posta a kisasszonynak!
Két nemzedék - két személyes képeslapgyűjtemény
webprojekt - ELTE BTK KITI  / iNaplo.hu
A bemutatott webprojekt az iNaplo.hu portálon

- Képek az eseményről galériánkban (Németh Katalin és Ráczné Radó Rita felvételei)


2022. november 27., vasárnap

PhD hallgatónk a VICLIS 2022 konferencián


Pataki Fruzsina másodéves PhD hallgatónk a Virtual International Conference on Library and Information Science (VLICLIS 2022) konferencián Developing a virtual green collection in a university library network címmel tartott előadást 2022. október 25-én. A tanulmány szerzői: Pataki Fruzsina és Barátné Hajdu Ágnes. A konferencián többek között előadott Barbara Lison IFLA elnök és Michael Dowling az ALA-IRO (American Library Association -International Relation Office) igazgatója is.

2022. november 26., szombat

ELTE BTK Nyílt Nap - Intézetünk várja az érdeklődőket!


Az ELTE Bölcsészettudományi Kara 2022. december 2-án (pénteken) 9:00 órai kezdettel a Gólyavár (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.) Mária Terézia termében tartja nyílt napját, ahol a megnyitót követően előadások hangzanak el a felvételi eljárásról és karunk képzési kínálatáról.
 • 10:30-tól intézetünk oktatója, Winkler Bea várja az érdeklődőket Mesterséges intelligencia a könyvtárakban című mintaórájával a kar Múzeum körúti főépületének 6-os tantermében (magasföldszint, jobbra a folyosó végén).
 • Az informatikus könyvtáros alapszakról, a könyvtár- és információtudomány mesterszakról és a könyvtárostanár képzésről a mintaórát követően, 11:15-től tartunk tájékoztatót szintén a 6-os teremben.
*

Intézetünk a 2023-as felvételi időszakban a következő képzési formákat kínálja:

I. Informatikus könyvtáros alapszak (BA) nappali és levelező tagozaton, állami ösztöndíjjal támogatott és önköltséges formában. Választható specializációk:
 • információ- és tudásmenedzsment
 • könyvtörténet
 • zenei könyvtáros (a Zenei Tanszék által meghirdetett ének-zene alapszakhoz kapcsolódóan)
II. Könyvtár- és információtudomány mesterszak (MA) nappali és levelező tagozaton,
állami ösztöndíjjal támogatott és önköltséges formában.

III. Könyvtárostanár-képzés nappali és levelező tagozaton az alábbi képzési formákban:
 • 2 féléves, nem tanári diszciplináris mesterképzésre épülő, egyszakos tanári mesterképzés (60 kredit): informatikus könyvtáros mesterszakos oklevél vagy annak megfelelő korábbi rendszerű egyetemi diploma
 • 4 féléves, tanítói alapképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos tanári mesterképzés (120 kredit): tanítói alapszakos (nem könyvtáros) oklevél
 • 4 féléves, egyetemi szintű tanári szakképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, egyszakos tanári mesterképzés (120 kredit): egyetemi szintű tanári (nem könyvtáros) oklevél
 • 10 féléves osztatlan könyvtárostanár képzés szakpárban (társítható szakok: angol nyelv és kultúra, biológia, bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra, fizika, földrajz, hittan (hittanár-nevelőtanár), horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra, informatika (digitális kultúra), kémia, lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra, magyar, matematika, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra, német nyelv és kultúra, román és nemzetiségi román nyelv és kultúra, szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra, szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra, testnevelés, történelem és állampolgári ismeretek, ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra - valamennyi szakpár kizárólag nappali munkarendben)
A jelentkezők rendelkezésére álló állami ösztöndíjjal támogatott félévekről (összesen 12 félév) személyre szabott, azonnali tájékoztatás olvasható az Ügyfélkapu Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) menüpontjában, képzéseinkről pedig a Felvi portál informál. A 2006 előtt, főiskolán vagy egyetemen végzettek esetében a még rendelkezésre álló állami ösztöndíjjal támogatott félévek száma rendszerint elegendő ahhoz, hogy a mesterszakot (akár levelező tagozaton) is állami ösztöndíjjal támogatott finanszírozási formában végezhessék el.

2023-tól nincs szükség emelt szintű érettségire a felvételi jelentkezéshez.

A hallgatók gyakorlati képzése változatos könyvtártípusok és további szervezetek bevonásával zajlik, a külföldi tapasztalatszerzés lehetőségét Európa-szerte 24 ERASMUS partnerintézményünk biztosítja.

A mesterképzést követően hallgatóink előtt nyitva áll a továbblépés lehetősége a hazai könyvtár- és információtudományi képzés legfelső szintjét jelentő, PhD-fokozatot adó, nemzetközileg is elismert, több magas presztízsű tudományos publikációt jegyző doktori programunk felé.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal dr. Németh Katalin oktatásfelelőshöz:
e-mail: nemeth.katalin@btk.elte.hu

Szakismertetők:
További információk:
*

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézet

2022. november 25., péntek

Prágai Liszt Intézet - ösztöndíj tájékoztató


A prágai Liszt Intézet magyar könyvtára kéthetes ösztöndíjprogramot hirdet harmadéves alapszakos hallgatók számára a magyar nyelvű állomány SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történő katalogizálásra. 
 • Ösztöndíjas helyek száma: 2
 • A kiutazás tervezett időpontja: 2023. április 15. - 2023. május 1.
 • A hallgatók számára az ott tartózkodás alatt az Intézet szállást biztosít.
 • Az ösztöndíj összege: 10.000 CZK (kb 170.000 HUF)
A pályázat részleteiről 2022. november 30-án 13.00 órakor a -103-as teremben tájékoztatót tartunk, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
A pályázatok benyújtásának határideje és módja: 2022. december 9. a Könyvtár- és Információtudományi Intézet lis@btk.elte.hu címére, elektronikus módon.

2022. november 24., csütörtök

PhD műhelyünk újabb Q1-es publikációja


A Journal of Library Administration legújabb, 8. számában jelent meg Joseph Marmol Yap másodéves PhD hallgatónk, valamint Barátné Hajdu Ágnes tanárnő és Kiszl Péter intézetigazgató közös tanulmánya Readiness of Public Libraries in Developing a Financial Literate Individual címmel. A cikk ismét bizonyságát adja annak a meggyőződésének, hogy a pénzügyi műveltség olyan általános és alapvető életkészség, amelynek alakításban a könyvtárak is fontos szerepet tölthetnek be. Az írás a Fülöp-szigetek nyolc városi könyvtárának helyzetelemzését adja, és a pénzügyi edukáció kihívásait elemzi.

Yap, Joseph M., Hajdu Barát, Ágnes, and Kiszl, Péter: Readiness of Public Libraries in Developing a Financial Literate Individual, Journal of Library Administration, Volume 62, Issue 8 pp.1-25.
https://doi.org/10.1080/01930826.2022.2127588

2022. november 22., kedd

Nyitott Napok 42. - Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt
a Nyitott Napok sorozat következő előadásáraMártírium: történet és magatartás a katolikus megújulás hagiográfiai szövegeiben

Gábor Csilla
(BBTE, Kolozsvár)

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)

A rendezvény időpontja
2022. november 30. szerda 17:00

Házigazda: Bibor Máté

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges:

Az eseménysorozat honlapja:


Az illusztrációban felhasznált kép forrása: Illyés András: A' keresztyeni eletnek peldaja vagy tüköre ... . Nagy-Szombatban. 1683. Academiai böttükkel, Srnensky Mátyás-által -- címlap; Hungaricana Régi Magyar Könyvtár (RMK I. 1291 III. kötet)

2022. november 19., szombat

Elhunyt dr. Horváth PéterMegrendülten tudatjuk a hírt: elhunyt dr. Horváth Péter, intézetünk címzetes egyetemi tanára. Elismert, gazdag tudományos pályája minden tapasztalatát megosztotta velünk, amikor a kétezres évektől egy évtizeden át ő vezette be hallgatóinkat a könyvtár- és információtudomány alapjaiba, emlékezetes kurzusokat tartott az internetes információkeresésről, részt vett doktori képzésünkben, rendszeresen vállalt szerepet védéseken és intézetünk közösségi életébe is aktívan bekapcsolódott.

Fizikusként végzett az ELTE TTK-n, a műszaki tudományok kandidátusa lett 1975-ben. 1984 és 2000 között az MTA Doktori Tanács Elektronikai és hiradástechnikai szakbizottságának tagja volt. Könyvtárosként neve összeforrt az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK)  működésével: általános főigazgató-helyettesként, kiadói igazgatóként majd 1990 és 1992 között főigazgatóként. A könytárosképzésben a kilencvenes évek közepétől vállalt szerepet, oktatóként is emlékezetesen ötvözve könyvtárvezetői tapasztalatait és műszaki  műveltségét információelméleti és -történeti érdeklődésével. Szerkesztett tudománytörténeti digitális archívumot és CD-kiadványokat, alapító szerkesztője volt az OMIKK Magyar Elektronika c. folyóiratának, szerkesztője a Tudományos és Műszaki Tájékoztatásnak.

Ha személyiségét felidézzük, tanárként és kollégaként is a tudományos és műszaki tájékoztatás mérnöki pontosságát, megalapozott józanságát idézi fel előttünk Horváth Péter alakja, de elválaszthatatlan tőle a diákok felé is természetesen vállalt kollegialitás barátságossága és a tudós könyvtáros humanizmusa.

Emlékét megőrizzük!

2022. november 18., péntek

Mesterszakos tájékoztató


2022. november 23-án (szerdán) 15:30-16:30 között mesterszakos tájékoztatót szervezünk a Központi Olvasóban (MUK 6-8. mfszt. 13.). A beszélgetés moderátora Barátné prof. dr. Hajdu Ágnes egyetemi tanár, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, az IFLA Europe Regional Division Committee tagja. A felvételivel és képzéssel kapcsolatos tudnivalók után Winkler Bea tanárnő a Hutÿra Ferenc Könyvtár igazgatójaként a mesterképzés munkaerőpiaci értékét, majd alumnusaink az MA képzésben szerzett élményeiket, tapasztalataiket, az egyetemen elsajátított készségek munkahelyi alkalmazását ismertetik. Az esemény zárásaként lehetőség nyílik a volt hallgatókkal való kötetlen beszélgetésre is.

2022. november 28. és december 1. között a Mesterszakos Nyílt Héten
az érdeklődőket nyitott órákkal várjuk!

2022. november 16., szerda

Könyvünnep a Fővárosi Nagycirkuszban

Megérkezett a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ égisze alatt működő Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívumba az 1000. cirkuszművészeti szakkönyv. Az ünnepélyes állományba vételre a tudomány világnapjához kapcsolódóan, sajtótájékoztató és ceremoniális könyvespolcra helyezési ünnepség keretében került sor 2022. november 10-én (csütörtökön) 13:00 órától a Fővárosi Nagycirkuszban.


A könyvünnep kiemelt vendégei Vincze Máté Gábor, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet igazgatója, Ritoók Pál építészettörténész, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ Múzeumi Osztály vezetője és Szóllás Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Kulturális Államtitkárságának Könyvtári és Levéltári Főosztály vezetője voltak.

Az ünnepségen Kiszl Péter intézetigazgató megerősítette az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete, valamint a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ között évek óta tartó szakmai-tudományos együttműködés folytatását és bemutatta az Útmutató könyvtáralapításhoz. Esettanulmány a Nemzeti Cirkuszművészeti Könyvtáráról című kötetet. Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója köszönetét fejezte ki szakmai támogatásukért Borhy László rektornak és Kiszl Péter intézetigazgatónak, melyről elismerő okleveleket nyújtott át.

- Sajtóhír a Fővárosi Nagycirkusz honlapján
- A szakmai együttműködés összefoglalása
- Videó
- Magyar Nemzet tudósítás
- Meghívó és program
- Fotók - Fuska Nikol és Urbán Ádám (Nemzeti Cirkuszművészeti Központ)

2022. november 14., hétfő

Joseph Marmol Yap az IFLA webszemináriumán


Joseph Marmol Yap másodéves PhD hallgatónk tartott előadást az IFLA Continuing Professional Development and Workforce Learning (CPDWL) Szekció What is infodemic témájú webszemináriumán 2022. október 25-én. A rendezvény a Global Media and Information Literacy Week (2022. október 24–31.) sorozatához kapcsolódott.

A webszeminárium felvétele: https://www.youtube.com/watch?v=YN2D_deWEPs
Az előadások diái rövidesen az IFLA repozitóriumában lesznek:
https://repository.ifla.org/handle/123456789/1757

2022. november 12., szombat

Oktatónk a 70 évesek a megyei könyvtárak emlékülésen


Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2022. október 10-én rendezte meg a megyei könyvtárak megalakulásának 70. évfordulójára szervezett emlékülését a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, melyen Barátné Hajdu Ágnes tanárnő Hitelesség, felelősség és hatékonyság címmel tartott köszöntőt.

2022. november 10., csütörtök

Barátné Hajdu Ágnes előadása a Könyvfesztiválon


A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése a pandémia miatt 2022. szeptember 29. és október 2. között rendezte meg a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált a Millenárison. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Könyvtárosklubjában két napon keresztül érdekes programokkal várta az érdeklődőket. Az MKE Közkönyvtári Egylete 2022. október 1-i rendezvényén az olvasókörökkel foglalkozott. Gazda István tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet igazgatója előadásának címe: Az olvasókörök kialakulásának körülményei volt, míg Barátné Hajdu Ágnes tanárnő, a MKE elnöke Az olvasókörök városa címmel tartott bemutatót.

2022. november 7., hétfő

PhD hallgatónk az OSSAN’22 konferencián


2022. szeptember 5. és 7. között rendezték meg az indiai Bangalore-ban az Open Science South Asia Network (OSSAN’22) virtuális konferenciát, ahol Aulia Puspaning Galih, elsős PhD hallgatónk tartott előadást Open Science for Digital Literacy Competency címmel.

A konferencia absztractfüzete
A konferencia felvételei

2022. november 2., szerda

MEGHÍVÓ: A képeslapgyűjtéstől a digitális lábnyomig - könyv- és webprojektbemutató

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet szeretettel hívja és várja az érdeklődőket a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében

A képeslapgyűjtéstől a digitális lábnyomig:
digitalizálás, személyesadat-védelem, szerzői jogok
című könyv- és webprojektbemutatóra

A rendezvény időpontja és helyszíne:
2022. november 10. 16:00 óra
ELTE BTK Kari Olvasó (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 14.)

A XIX. század végén a levéltitkot féltették a postai levelezőlapok és képeslapok népszerűvé válásától. Ma a TikTok-nemzedéket kell óvnunk az üzenetek, adatok és alkotások illetéktelen felhasználásától. Könyvtárosoknak és infokommunikációs szakembereknek egyaránt világosan kell látniuk, hogy sem a lezárt boríték, sem a digitális technológia nem jelent garanciát titkaink védelmére. A kommunikáció digitalizálódásának és a személyesadat-kezelés szabályozásának megértését, illetve a másolhatóság miatt radikálisan átalakult szerzői jogi védelem értelmezését segíti az Intézet kiadásában megjelent kötet és az egyetemi képzés keretében készült webprojekt.

*

Köszöntő
Kiszl Péter intézetigazgató,
az Útmutató könyvtáralapításhoz című könyvsorozat szerkesztője,
ELTE BTK KITI

Könyvbemutató
Fodor János és Tószegi Zsuzsanna:
Útmutató könyvtáralapításhoz 2.
A digitalizálás fejlődéstörténete - A személyes adatok és a szerzői jogok védelme a könyvtárakban

A kötet egyetemi és könyvtári szempontból
Virágos Márta egyetemi oktató, ny. könyvtári főigazgató, Debreceni Egyetem; a kötet lektora

Szerzői jogi védelem és tudatosságnövelés
Csősz Gergely osztályvezető, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szerzői Jogi Hatósági Osztály

*

Webprojektbemutató
Posta a kisasszonynak!
Két nemzedék - két személyes képeslapgyűjtemény
Az ELTE KITI digitalizálási tanprojektje

A képeslapok jelene és jövője
Szarka Anita könyvtáros, Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár

*

A rendezvény nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztráció 2022. november 9-én 20:00 óráig: