Keresés

2014. június 30., hétfő

Online/Searcher május/június

Könyvtárunk ajánlata:

10 – E-könyvek letöltése: Megoldások egy összetett folyamathoz
14 – MBA hallgatók értékelik az üzleti adatbázisokat
38 – Online prezentációk készítése riporterek és újságírók részére
42 – A technológia találkozik a tankönyvvel: az oktatás megbomlása
56 – Profi cyber-nyomozók keresési titkai

A Fülöp Géza emlékülés előadásai a Könyvtári Figyelőben

A Könyvtári Figyelő 2014. évi 2. számában olvashatók az intézetünk által 2013. december 12-én, Fülöp Géza születésének 85. évfordulója alkalmából rendezett tudományos emlékülés előadásaiból készült tanulmányok:

KISZL Péter: Bevezető gondolatok Fülöp Gézáról
SEBESTYÉN György: Fülöp Géza, Kovács Máté utódja és tanítványa
BARÁTNÉ HAJDU Ágnes: Tehetséggondozás és pályakövetés, ahogy azt Fülöp Géza látta
GAZDA István: Az akadémiai könyvkiadás és könyvszerkesztés reformkori történetéből
V. ECSEDY Judit: Ismerjük-e a régi nyomdászainkat?
KOVÁCS Ilona: Hungarikumok a Rutgers Egyetem Könyvtárában: a második világháború idején az amerikai hadseregbe behívott amerikai magyar katonák levelei 1942-1945
[URL:]
ki.oszk.hu/kf/category/60-evfolyam/2014-2-szam/

2014. június 20., péntek

Indiai vendég intézetünkben

Június első hetében az Indo-Hungarian Educational Exchange Program keretében Intézetünkbe látogatott Chagari Sasikala professzor asszony, aki az Andhra University Könyvtár és Információtudományi Tanszékének vezetője. 
A professzor asszony áttekintette a könyvtárosképzés magyarországi rendszerét, különös tekintettel az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézetére; tárgyalásokat folytatott dr. Kiszl Péter intézetigazgató úrral és Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető asszonnyal az együttműködés lehetőségeiről. A hálótervek, tematikák kölcsönös tanulmányozásán túl szót ejtettek a doktori minősítési eljárásokról és a külső bírálók bevonásának feltételeiről. 
Chagari Sasikala budapesti tartózkodása alatt meglátogatta az Országos Széchényi Könyvtárat, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat, és az ELTE Egyetemi Könyvtárat. A professzor asszony Intézetünk felkeresése után egy hetet töltött a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézetében, majd egy napot a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Informatikai- és Könyvtártudományi Tanszék vendégeként Jászberényben. 

2014. június 19., csütörtök

Intézetünk a májusi szaksajtóban

A havi periodicitású hazai könyvtár- és információtudományi szakfolyóiratok 2014. májusi számaiban több, intézetünkkel kapcsolatos publikáció is szerepel.

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 61. évf. 5. sz.:
Barton Dávid: Üzleti információszolgáltatás az Egyesült Királyságban 167-184. p.
(Kiszl Péter Az üzleti információ elmélete és gyakorlata című mesterszakos kurzusa keretében készült hallgatói tanulmány.)
Kóródy Judit: E-könyvészet. A digitális könyvkultúra alapvonásai 192-194. p.
(Recenzió Kerekes Pál-Kiszl Péter-Takács Dániel kötetéről.)

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 23. évf. 5. sz.:
Bella Katalin-Kiszl Péter: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XVI. kötete 50-56. p.
(Recenzió)

Könyvtári Levelező/lap 26. évf. 5. sz.:
Stummer János: Nyolcvanöt éve született Fülöp Géza. Tudományos emlékülést tartott az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete 7-9. p. (link pdf)
(Konferenciabeszámoló)
Donkó Erika: A könyvtárostanárok szakmai napja 27-29. p.
(Barátné Hajdu Ágnes mint a Kis KTE Könyvek 7. Könyvtárhasználati óravázlatok című mű társszerkesztője.)
Patkósné Tóth Zsuzsanna: Könyvbemutató a Centrálban 30-31. p. (link pdf)
(Beszámoló az E-könyvészet című kötet bemutatójáról.)

2014. június 18., szerda

A Fülöp Géza TDK műhely

Örömmel adunk hírt arról, hogy Kiszl Péter intézetigazgató előterjesztése alapján, az Intézeti Tanács 2014. június 4-i egyhangú döntése szerint, a Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető irányításával működő hallgatói tehetséggondozó műhelyt Fülöp Géza Könyvtártudományi Tudományos Diákkörnek neveztük el.
A hallgatói tehetséggondozás hagyományai Intézetünkben több évtizedes, eredményekben gazdag múltra tekinthetnek vissza. Kiemelkedő OTDK sikereinkről honlapunkon olvashatnak összefoglalót [link].
Fülöp Géza volt és marad napjaink gyakorló-vezető könyvtáros generációjának a diáktól könyvtárvezetőig egylényegű kollegialitás és a szakmai, tudományos igényesség szimbóluma - számunkra pedig: a budapesti bölcsészkari könyvtárosképzés példaértékű tanára és tanszékvezetője. Bízunk benne, hogy TDK műhelyünk eredményei a jövőben is méltóak lesznek munkásságához.

2014. június 17., kedd

ISKO konferencia - Barátné Hajdu Ágnes Krakkóban

Ingetraut Dahlberg és
Barátné Hajdu Ágnes
Az ISKO megalakulásának 25. éves évfordulóján rendezték meg a 13. nemzetközi ISKO konferenciát Krakkóban. Barátné Hajdu Ágnes 2014. május 19 és 22 között a kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi ISKO (International Society for Knowledge Organization) konferencián vett részt Krakkóban. Az ünnepi konferencia címe jól tükrözi a történeti összegzés, de a jövőre tekintés szándékát is: Knowledge Organization in the 21st Century: Between Historical Patterns and Future Prospects

A nemzetközi konferencia az alapításának 650. évfordulóját ünneplő Jagelló Egyetemen került megrendezésre. A rendezők a 650 évforduló eseményei sorában kitüntetett szerepet szántak a jelentős nemzetközi eseménynek, hisz a megnyitók között köszönthettük az egyetem rektorát, a város polgármesterét, de talán a legnagyobb tisztelet az alapító Ingetraut Dahlberget övezte, aki nemcsak részt vett a konferencián, hanem két előadást is tartott és fáradhatatlanul követte a rendezvény minden eseményét.

Ingetraut Dahlberg az ISKO alapítója

Az első napon lévő plenáris előadások sorában a könyvtártudomány és osztályozás nagy alakjait üdvözölhettük, mint Birger Hjørland, Michael K. Buckland, Dagobert Soergel, Bruno Jacobfeuerborn és az ISKO Krakkóban leköszönő elnöke, H. Peter Ohly. Barátné Hajdu Ágnes a második napon mutatta be előadását Hungarians in the History of the UDC címmel.

Az ISKO Tudományos Tanácsadó Testületének jelenlévő tagjai:
Maria Teresa Biagetti, Rosa San Segundo, Birger Hjorland,
Barátné Hajdu Ágnes, Rebecca Green

A konferencián az előadások mellett sor került az új vezetőség megválasztására. Az ISKO új elnöke Joseph T. Tennis (USA), alelnöke Stella Dextre Clarke (UK) lett. A konferencia további hozadéka egy esetleges új ERASMUS szerződés a Jagelló Egyetem megfelelő tanszékével.

2014. június 10., kedd

Vendégségben a vállalati könyvtárosoknál

Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció szervezésében 2014. június 5-én (csütörtökön) délután, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtárában (csillebérci KFKI telephely) zajlott a Vállalati könyvtárosok soron következő műhelybeszélgetése, melyre Kóródy Judittól, a rendezvény szervezőjétől meghívást kapott Kiszl Péter intézetigazgató, Senkei-Kis Zoltán adjunktus és Boros Tibor tanár úr. Intézetünk oktatói - igazodva a szakmai esemény tematikájához - ismertették képzési kínálatunkat, kitérve az információmenedzsment szakirányainkban is testet öltő, kiemelt szerepére. Külön is szó esett az informatikus könyvtáros stúdiumok elméleti és a gyakorlati vetületeiről, a munkaerőpiaci elvárásokról és az azoknak történő megfelelésről, a szakmai gyakorlatokról és az intézményi együttműködésekről. Örömmel tölt el bennünket, hogy a részt vevők között számos egykori hallgatónkat is üdvözölhettük, akik ma különböző vállalati könyvtárak vagy információs központok munkatársaiként kamatoztatják nálunk szerzett ismereteiket.

2014. június 4., szerda

Barátné Hajdu Ágnes ismét az EMMI szakbizottsága élén

Halász János kulturális államtitkár úr felkérésére, 2020. december 31-ig ismét Barátné Hajdu Ágnes egyetemi docens asszony, intézetünk Könyvtártudományi Tanszékének vezetője látja el az EMMI Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságának elnöki feladatait. Hajdu tanárnő így 2000 októberétől, immár harmadik ciklusban vezeti a hazai könyvtáros szakmai továbbképzési programok engedélyezését végző minisztériumi testületet.

Szívből gratulálunk az elismeréshez és további sikeres munkát kívánunk!

A szakbizottság tevékenységéről bővebben: [link]