Keresés

2020. október 27., kedd

Kiszl Péter előadása az Agria Media 2020 konferencián


2020. október 9-én Multifunkciós könyvtár és pénzügyi edukáció címmel tartott előadást Kiszl Péter intézetigazgató az egri Eszterházy Károly Egyetem Informatikai Kara által rendezett Agria Média 2020 és ICI-16 Információ- és Oktatástechnológiai nemzetközi online konferencia Könyvtárpedagógia, közgyűjtemények szemléletváltása szekciójában.

A konferencia mottója: „Az oktatás digitális átállása korunk pedagógiai forradalma”

A konferencia programja
Absztrakt kötet

2020. október 26., hétfő

Hallgatóink véleményére számít a szakma


Kedves Hallgatók!
Egyetemistaként, bölcsészként, intézetünk hallgatóiként a könyvtár- és információtudományra, a könyvtáros szakmára már együtt rálátva: közös ügyünk a könyvtárak jövője globálisan éppúgy, mint hazánkban.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szeretné népszerűsíteni a könyvtár- és információtudományi képzéseket és a könyvtáros pályát. A kezdeményezés részeként olyan promóciós kiadványt terveznek, melyen szerepelnek az Önök szavai, szempontjai.

Kérjük, az itt linkelt űrlapon fejezzék be az alábbi két, megkezdett mondatot:

- Azért szeretek könyvtár szakos hallgató lenni, mert...
- Azért szeretnék könyvtáros lenni, mert....

Befejezett mondataikat döntésük szerint anoním, vagy aláírt módon szerepeltetik majd.

Közreműködésüket köszönjük, tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!

2020. október 25., vasárnap

Kiskunmajsai Városi Könyvtár 70


A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár összevont intézmény 2020. október 10-én ünnepelte a Kiskunmajsai Városi Könyvtár alapításának 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból tartott előadást Barátné Hajdu Ágnes Történet és trendek. Könyvtárak, olvasók, könyvek címmel. A program másik előadója Nyári Krisztián író, a Líra Könyv Zrt kreatív igazgatója volt. 

- Az eseményről a Majsa.info hírportálon
- BAON-tudósítás

2020. október 23., péntek

Lencsés Ákos kötete

Az MTA Könyvtár és Információs Központ, valamint a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár közös kiadásában megjelent Lencsés Ákos A statisztikai adatszabályozás módszerei a kezdetektől napjainkig Magyarországon című könyve.


A kötet a szerző PhD értekezésének felhasználásával készült, amelynek védésére az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Doktori Programjában 2020. január 8-án került sor.

- A doktori védés meghívója és fényképei
A kiadvány letöltése

Doktorált hallgatónknak szívből gratulálunk, további sikeres pályafutást kívánunk!


2020. október 19., hétfő

MagyarBrands díjas az ELTE


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tevékenyégét 2020-ban „Kiváló Fogyasztói Márka” kategóriában ismerték el. A díj pozitív visszajelzés az egyetemen folyó munka magas szakmai minőségéről, eredményességéről, az intézmény átláthatóságáról, hitelességéről és a nyilvánossággal való kapcsolatáról. Egyben biztatást és ösztönzést jelent, hogy az egyetem folytassa korábbi értékteremtő munkáját, tovább erősítse hírnevét.

2020. október 18., vasárnap

Műhelyünk új kiadványa: Csík Tibor tanulmánykötete

A könyvtár és az iskola kölcsönösen föltételezi egymást. Színvonalas oktatás nem is képzelhető el a megfelelő szellemi hátteret biztosító gyűjtemény nélkül. Napjainkban az iskolai könyvtár már nemcsak a hiteles ismeretek közvetítője, hanem oktatási feladatokat is el kell látnia. 

Intézetünk kiadásában megjelent Csík Tibor Könyvtár és iskola című tanulmánykötete. 


A tanulmánykötet a nemzetközileg meghatározó, normatív dokumentumok alapján mutatja be a könyvtárak oktatási tevékenyégével szembeni elvárásokat. A tanulmányok másik része azon kutatások eredményeit közli, melyeknek a célja annak bizonyítása volt, hogy az iskolai könyvtárak és a diákok tanulmányi eredményei között szoros kapcsolat áll fönn. A kutatások alapjául szolgáló reprezentatív, nemzetközi vizsgálatok (úm. PIRLS PISA) összehasonlíthatóvá teszik hazánk könyvtárainak hozzájárulását az eredményes tanuláshoz. A kötet tanulmányai nemcsak az oktató könyvtárak fontosságára kívánják fölhívni a figyelmet, hanem támogatni akarják az iskolai könyvtárak megújulását, segíteni a könyvtárosok képzését és szakmai fejlődését.

CSÍK Tibor: Könyvtár és iskola. Tanulmányok. Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. 2020.

2020. október 13., kedd

Újabb Q1-es publikációink

A könyvtár- és információtudományi kutatások hazai központjaként publikációkkal, konferenciaelőadásokkal, konzorciális pályázatokkal, vendégoktatók fogadásával és küldésével stb. folyamatosan jelen vagyunk a diszciplína művelőinek nemzetközi vérkeringésében. Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének égisze alatt működő, a magyarországi tudósképzést szolgáló doktori programon folyó, nemzetközileg is elismert szakmai innovációs tevékenység közelmúltbéli eredményei közé tartoznak az SJR Library and Information Science kategóriájában a legmagasabb presztízsű, Q1-es minősítésű, impakt faktoros folyóiratokban megjelent tanulmányaink:


NAGY Andor - KISZL Péter: Personal digital legacy preservation by libraries. = Journal of Librarianship and Information Science. 096100062094857
DOI (https://doi.org/10.1177/0961000620948574)

WINKLER Bea - KISZL Péter: Academic libraries as the flagships of publishing trends in LIS: a complex analysis of rankings, citations and topics of research. = The Journal of Academic Librarianship. 46. évf. 2020. 5. sz. 102223
DOI (https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102223) Open Access

2020. október 10., szombat

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 60


A COVID helyzetre való tekintettel Barátné Hajdu Ágnes Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár könyvtárának 60 éve c. köszöntőjét a tanárnő távollétében olvasták fel a gyáli városi könyvtár kiállítással egybekötött ünnepi rendezvényén 2020. október 8-án. 

- Az intézmény honlapja

2020. október 9., péntek

IKSZ 30


Az Informatikai és Könyvtári Szövetség megalakulásának 30 éves jubileuma és az Országos Könyvtári Napok 15 éves évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi rendezvényen 2020. október 5-én Intézetünket Barátné Hajdu Ágnes képviselte a Magyar Könyvtárosok Egyesülete nevében. Előadásának címe: Az Informatikai és Könyvtári Szövetség harminc éve.

- Az eseményről az IKSZ honlapján

2020. október 8., csütörtök

Szakdolgozati témaválasztás 2020.

Kedves Hallgatóink!

A 2020/2021-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázni kívánó hallgatóinknak 2020. október 16. (péntek) éjfélig szakdolgozati témát kell választaniuk, és a címet elektronikus kérvényként leadniuk a Neptunban. A választáshoz segítséget nyújt a szakmai együttműködő partnereink által az előző évekhez hasonlóan idén is megküldött gazdag témakínálat, valamint intézetünk oktatóinak javaslatai.


Minden végzős hallgató Neptun-üzenetben részletes segédletet kapott a szakdolgozati cím feltöltéséhez, mely bemutatja a kérvény beadásának lépéseit. Kérjük, a címbejelentés előtt egyeztessenek tervezett konzulenseikkel!

Aki korábban leadott szakdolgozati címet szeretne módosítani, a Tanulmányi Hivatal Nyomtatványok, űrlapok oldaláról tudja szükség esetén letölteni a "Szakdolgozati címbejelentés módosítása" dokumentumot, amelyet elektronikus kitöltés után a témavezető, valamint az intézet vezetőjének támogató e-mail üzenetével szükséges a Tanulmányi Hivatal számára megküldeni.

- Partnereink témajavaslatai (a lista még bővülhet; utolsó frissítés: 2020-10-13)

- Oktatóink szakdolgozati témáit megtalálják egyéni honlapjaikon (Oktatói honlap / oldalmenü a fénykép alatt / Szakdolgozati témakörök).  

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Tanulmányi Hivatal munkatársaihoz, valamint dr. Németh Katalin adjunktushoz, intézetünk oktatásfelelőséhez (nemeth.katalin@btk.elte.hu)

Sikeres szakdolgozatírást kívánunk!