Keresés

2015. március 30., hétfő

A 80. születésnapját ünneplő Szabó Sándort köszöntöttünk

Március 30-án tölti be 80. születésnapját Szabó Sándor, aki ezer szállal kötődik egyetemünkhöz, karunkhoz, intézetünkhöz.
1958-ban magyar-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet, 1962-ben okleveles könyvtárosi képesítést szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán, majd 1980-ban ugyanitt "summa cum laude" minősítéssel bölcsészdoktori fokozatot kapott.
Neve összeforrt a könyvtári tájékoztatás témakörével, hiszen több mint 40 éven keresztül a közép-, ill. a felsőfokú könyvtárosképzés különböző intézményeiben; egyetemen, főiskolákon tanította ezt a tárgyat. 1975-től az ELTÉ-n oktatott egészen nyugdíjba vonulásáig (1975-1992 ELTE BTK, 1992-2007 ELTE TFK).

Négy évtized alatt könyvtárosok generációit oktatta, segítette és indította el a kutatás, a munka útján. Neve fogalommá vált szakmánkban, személyisége egyszerre jelenti a bizonyosságot és a minőséget. Erről, s a Tanár úr emberi tartásáról, mindenkori figyelmességéről, a tanítványokkal kialakított szeretetteljes kapcsolatáról szólt Kiszl Péter intézetigazgatónk és Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezetőnk köszöntő szavaiban azon a bensőséges ünnepségen, melyen kollégák, egykori tanítványok, barátok gyűltünk össze Intézetünkben, s köszöntöttük őt születésnapja alkalmából.

- Fényképek: Szabó Sándor köszöntése 80. születésnapján

2015. március 26., csütörtök

Könyvtártörténet-írásunk az 1945 utáni korszakról

Nagy érdeklődés kísérte a Könyvtártörténet-írásunk az 1945 utáni korszakról: korábbi és mostani munkálatok című tudományos rendezvényt, melyet a Könyvtár- és Információtudományi Intézet és Könyvtártudományi doktori program, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciója szervezett 2015. március 23-án az ELTE BTK Kovács Máté-termében.
Kiszl Péter nyitó előadásában kiemelte, hogy a könyv-, könyvtár- és sajtótörténet kutatása és oktatása szerves egységben jelentkezik az intézet törekvéseiben. Emlékeztetett a tudós elődök: Kovács Máté, Fülöp Géza, Voit Krisztina és mások munkásságára, majd tájékoztatott az ELTE könyvtáros-képzésében újra meginduló könyvtörténet specializációról. A történeti alapkutatások folytatása szélesebb körű szakmai együttműködést igényel, ezt felismerve – a mesterszakos és doktorandusz-hallgatókat is bevonva – kapcsolódott be a Könyvtár- és Információtudományi Intézet A magyarországi könyvtárügy története a Rákosi-korszakban 1945 - 1956 munkacímű kötet készítésének háttérmunkálataiba.
Ezután Sonnevend Péter projektvezető tárta fel a tavaly elindult munkát, melyben jeles kutatók – Gáborjáni Szabó Botond, Kégli Ferenc, Pogányné Rózsa Gabriella, Pogány György és Varga Katalin – vállaltak önkéntes és önfeláldozó szerepet. Külön kiemelte, hogy a korszak a korabeli publikus dokumentumokból alig ismerhető meg érdemben, hisz egyre növekvő mértékben, végül már mindent eluralt az orwelli „kettős beszéd”. Ezért alapvető fontosságú a levéltári kutatás. A tervezett kötet arányaiban eltér a korábbi, Kovács Máté által fémjelzett kötetektől, mivel a feldolgozás kap meghatározó szerepet. Szeretnének a szakmai felsőoktatás – és minden érdeklődő – számára jól használható (monografikus feldolgozás + szövegek + bibliográfia, kronológia, mutatók) művet készíteni. A korabeli szövegek vonatkozásában főként a levéltári dokumentumból kívánnak meríteni. Az előadás honlapunkról letölthető ppt-változata az érdeklődőknek további információkat nyújt a kötet tervezett tagolásáról és a projekt (optimális) időbeli folyamatáról.
Kovács Ilona ismertette a hatvanas években készült harmadik kötet – A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1945-től napjainkig – közelmúltban megtalált anyagát, illetve Kovács Máté törekvését e kötet megjelentetésére. Az előadás hamarosan olvasható lesz a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros hasábjain, míg a Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma arra készül, hogy a fennmaradt anyagot digitális formában (MEK) hozzáférhetővé tegye (ld. erről az Alapítvány kuratóriumának 2015. március 4-i üléséről közzétett, az interneten elérhető jegyzőkönyvet).
Pogány György előadása - Személyi tisztogatások a könyvtárakban 1945-46-ban: Igazolóbizottsági eljárások és B-listázás – fokozott érdeklődést váltott ki, tekintve, hogy a diktatúrák könyvtárügyében szervesen kapcsolódott össze az állomány és a személyzet purifikálása. Az előadást a Könyvtári Figyelő kívánja publikálni.
Sonnevend Péter a Pillanatfelvétel a szabadművelődési Új Szántás folyóirat (1947-1948) könyvtári mondanivalójáról című prezentációjában a politika- és a sajtótörténet metszőpontjában kívánta érzékeltetni az átmeneti korban egyetlen olyan orgánum működését, mely könyvtári tematikát is visszatérően vállalt. (A későbbiekben az ő dolgozata is publikálásra kerül.)
Programon kívüli ráadásként Kégli Ferenc tette nyilvánossá a projekthez kapcsolódó jelentős szakbibliográfiai összeállítást (korabeli publikációk és feldolgozások).

Az eseményről a szaksajtóban:
Bella Katalin: Könyvtártörténet-írásunk az 1945 utáni korszakról. Konferencia az ELTE BTK-n. = Könyvtári levelező/lap. 27. évf. 2015. 27. évf. 4. sz. 3-8. p.


2015. március 23., hétfő

A Könyv örökbefogadási program visszhangja

Sikerrel zárult az ELTE Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2015. március 14-én, nyílt nappal egybekötött könyv örökbefogadási programja. A meghirdetett 12 régi, "ősállományba" tartozó kötet egy része a restaurálásukat támogató örökbefogadóra talált.
A könyvtári akció jelentős sajtóvisszhangot váltott ki, intézetünk igazgatójával, dr. Kiszl Péterrel, az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány elnökével több interjú készült, köztük két országos televízió reggeli hírműsoraiban is:
2015. március 10.

2015. március 11.
Az esemény kapcsán a dr. Kiszl Péterrel és Kálóczi Katalinnal készült MTI összeállítás alapján több országos médium is hírt adott az eseményől:
- Fogadjon örökbe könyveket! HVG, 2015-03-12
- Könyveket fogadhatunk örökbe. Origo, 2015-03-12
- Fogadj örökbe egy könyvet! Könyvkultúra Magazin, 2015-03-13

A programon megjelent érdeklődők – Kálóczi Katalin főigazgató és dr. Kiszl Péter kuratóriumi elnök köszöntőjét követően – dr. Knapp Éva és oktatónk, dr. Bibor Máté előadásain vehettek részt, majd az 1561 óta szisztematikusan gyarapított gyűjteménynek helyet adó, 1876-ban átadott könyvtárpalotával ismerkedhettek meg Széles Ágnes és dr. Bibor Máté segítségével, végül pedig Szalaváry Miklós segítségével bepillanthattak a könyvrestaurálás folyamatába.

További összeállítások:
- Képek az eseményről - ELTE Egyetemi Könyvtár, Facebook
- Az eseményről az EKSz honlapján
- Az M1 és ATV interjú archivált változatai a YouTube-on

Az örökbefogadási programot folytatja az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány. Májusban az egyetemi Pázmány Napon, szeptemberben pedig a Kulturális Örökség Napjain várják majd az Egyetemi Könyvtár épülete és dokumentum-kincsei iránt érdeklődőket és a támogatókat.
Kérjük, támogassa adója 1%-ával az alapítvány munkáját!

2015. március 16., hétfő

Dr. Kerekes Pál a Dialógus Konferencián

Az ELTE BTK Kari Tanácstermében 2015. március 12. és 13. között, az irodalom- és kultúratudományi mesterképzés hallgatói által, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet támogatásával került sor a Dialógus Konferenciára.
A konferencia keretében, március 12-én 11 órától intézetünk oktatója, dr. Kerekes Pál címzetes egyetemi docens az E-book előzmények az offline világból: az avantgarde művészetek könyvmegújítási kísérletei és a mai e-könyv kultúra kapcsolódási pontjai címmel tartott előadást.

Részletes beszámoló: Bárka Online, 2015. március 16.

2015. március 13., péntek

Vincze Erika újabb kiállítása Pécsett

Vincze Erika tipográfusművész Fecit című kalligráfia kiállítását - Rózsa Zoltán ügyvezető helyettes köszöntője után - dr. Kiszl Péter intézetigazgató nyitotta meg 2015. március 10-én (kedden) 17:00 órakor Pécsett, a Művészetek és Irodalom Háza Martyn Ferenc Galériájában.
A kiállítás 2015. március 31-ig látogatható, szervezője a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

Kapcsolódó linkek:
- Beszámoló a kiállításról
A kiállítás ajánlója a Művészetek és Irodalom Háza oldalán
- Fotóalbum az intézmény Facebook-oldalán.
Korábbi bloghíreink:
Vincze Erika képeket ajándékozott intézetünknek
Vincze Erika  kiállítása az Egyetemi Könyvtárban.


2015. március 11., szerda

Legvégül a tópart - emlékezés egykori professzorunkra, Rózsa Györgyre

2015. március 4-én, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központban (MTAK) tartották Rózsa György és Rózsa Dávid Legvégül a tópart című kötetének bemutatóját, melyen részt vett jelenlegi és előző intézetigazgatónk, egyben doktori programvezetőnk, Kiszl Péter habilitált egyetemi docens és Sebestyén György professor emeritus.
Az MTAK és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtár gondozásában megjelent kötetet szerzőként Rózsa Dávid, könyvtártudományi doktori programunk másodéves hallgatója, a KSH Könyvtár főigazgató-helyettese ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
A nemzetközileg is ismert és elismert, 2005-ben elhunyt könyvtáros és könyvtártudós Rózsa György hosszú évekig állt az MTA Könyvtára élén, de vezette az ENSZ genfi könyvtárát is.
Intézetünkhöz, tanszékünkhöz sok szálon kötődött: oktatott az egyetemi szintű könyvtárosképzésben és doktori programunkon, nálunk nyert címzetes egyetemi tanári kinevezést. Rózsa György elévülhetetlen érdemeket szerzett az MTA Tudományos Minősítő Bizottságában a könyvtártudomány elismertetése érdekében, így nagy hatással bírt az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolája keretében ma is működő, hazánkban egyedülálló könyvtártudományi doktori program létrehozására. A doktori program alapító tagjaként hirdetett Információ és társadalom kurzusa nélkülözhetetlen szerepet játszott az akkreditációban, majd a színvonalas működésben. Utolsó éveiben is rendkívül aktív munkakapcsolatot ápoltunk Rózsa professzorral, aki Kiszl Péter Üzleti információ, céginformációs és a könyvtárak című, 2005-ben kiadott kötetének előszavában is kifejtette a könyvtárügy és a gazdasági élet egymásrautaltságát, az információgazdálkodás jelentőségét, kijelölve a legfontosabb kutatási irányokat.

Kapcsolódó publikációk:

Rózsa György: Felhívás keringőre, avagy a könyvtári-információs tudományok a tudományos minősítésben = TMT. 1986. 2. sz.
Rózsa György: A könyvtárosok kandidatúrájától a PhD-ig, avagy a „Felhívás keringőre”-től a „mi lesz ezután”-ig. = TMT. 2001. 3. sz.
Sebestyén György: Könyvtártudományi és informatikai PhD-képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtártudományi-informatikai tanszékén – Múlt és jelen. = TMT. 2004. 11. sz.
Rózsa Györgyről a Wikipédián


2015. március 10., kedd

Az elektronikus könyvről - oktatáson innen és túl

Figyelmükbe ajánljuk az Iskolakultúra szakfolyóirat 2015. évi 3. számában (56-71. p.) Kerekes Pál és Kiszl Péter legújabb,
Az elektronikus könyvről - oktatáson innen és túl címmel megjelent  publikációját.

- Tartalomjegyzék
- A közlemény teljes szövege

2015. március 9., hétfő

Könyvtártörténet-írásunk az 1945 utáni korszakról - Meghívó

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete és
Könyvtártudományi doktori programja, valamint a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciója
szeretettel várja az érdeklődőket

KÖNYVTÁRTÖRTÉNET-ÍRÁSUNK AZ 1945 UTÁNI KORSZAKRÓL: 
KORÁBBI ÉS MOSTANI MUNKÁLATOK

című tudományos rendezvényére.
Időpont: 2015. március 23. (hétfő) 14:00
Helyszín: ELTE BTK Kovács Máté terem
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 34.)

PROGRAM

14:00 – 14:20 A könyvtártörténet-írás fontosságáról
Dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató és doktori programvezető
(ELTE BTK KITI)

14:20 – 14:40 Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1945-1970: 
Újabb adatok Kovács Máté nagy vállalkozásának harmadik kötetéről
Dr. Kovács Ilona ny. osztályvezető
(Országos Széchényi Könyvtár)

14:40 – 15:00 Új munka indult: 
A magyarországi könyvtárügy története a Rákosi-korszakban 1945-1956
Dr. Sonnevend Péter ny. könyvtárigazgató és ny. tanszékvezető főiskolai tanár
(Kaposvári Egyetem)

15:00 – 15:20 Személyi tisztogatások a könyvtárakban 1945-46-ban: 
Igazolóbizottsági eljárások és B-listázás
Pogány György ny. könyvtárigazgató
(Kármán József Városi Könyvtár, Pilis)

15:20 – 15:40 Két világ határán: 
Pillanatfelvétel a szabadművelődési Új Szántás folyóirat (1947-1948) könyvtári mondanivalójáról
Dr. Sonnevend Péter ny. könyvtárigazgató és ny. tanszékvezető főiskolai tanár
(Kaposvári Egyetem)

15:40 – 16:00 Kérdések, hozzászólások

A projektről előzetesen az alábbi tanulmányban olvashatnak: Sonnevend Péter: Terv és remény. A magyarországi könyvtárügy története a Rákosi-korszakban (1945-1956). Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2014. (23. évf.) 7. sz. 7-14. p.

2015. március 8., vasárnap

Könyv örökbefogadás az Egyetemi Könyvtárban

Szíves figyelmükbe ajánljuk az ELTE Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv örökbefogadási programját - 2015. március 14.én, intézetvezetőnk, Dr. Kiszl Péter és kollégánk, Dr. Bibor Máté közreműködésével:

11.00 A megjelenteket üdvözli Kálóczi Katalin, az ELTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója és Dr. Kiszl Péter, az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány elnöke
11.15-12.00 Dr. Knapp Éva: Az ELTE Egyetemi Könyvtár ősállományának tizenkét örökbe fogadható kötete
13.00-13.50 Dr. Bibor Máté: Középkori és kora újkori természettudományos könyvek az Egyetemi Könyvtárban
- A restaurátor műhely bemutatása. Csoportok indulnak: 11.15-12.00, 12.10-12.50, 13.00-13.50 Szalaváry Miklós könyvrestaurátor vezetésével
- Barangolások a könyvtár épületében – könyvtár- és épülettörténeti séta. Csoportok indulnak: 12.10-12.50,13.00-13.50 Széles Ágnes és Dr. Bibor Máté vezetésével.
14.00-15.00 „Grunting Pig” Pribojszki Mátyás, szájharmonikás, zeneszerző, énekes és Szász Ferenc, gitáros, énekes koncertje.

A rendezvényen való részvétel ingyenes! Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. - A rendezvény az EKSz oldalán -  bővebben az örökbefogadás programról.
Kérjük, regisztráljon a csoportos programokra 2015. március 12-éig : regisztráció

2015. március 7., szombat

ELTE-LIS jelentkezési statisztika - 2015.

A felvi.hu 2015. tavaszi felvételi adatai alapján összeállította:
Boda Gáborné dr. Köntös Nelli egyetemi tanársegéd.

Kattintson a grafikonokra a teljes méret megnyitásához (új ablakban).


BA - első helyes jelentkezések intézmény szerinti megoszlása:


2015. március 3., kedd

Digital Library 2015 - PhD-hallgatóknak

Doktoranduszok figyelmébe!
2015. március 5-én (csütörtökön) 16:00 órakor a 6-os tanteremben a Digital Library 2015 konferencián (2015. április 21-23., Jasná, Szlovákia) való térítésmentes PhD-hallgatói részvétel feltételeinek ismertetésére kerül sor.
Szeretettel várjuk Önöket!

2015. március 1., vasárnap

Együttműködési megállapodás a KSH Könyvtárral

2015. február 27-én szakmai együttműködési megállapodást írt alá Fülöp Ágnes, a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) Könyvtár főigazgatója, valamint dr. Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (ELTE BTK KITI) igazgatója.
Az együttműködés célja, hogy a felek elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik - a szakkönyvtári tevékenység bemutatása és népszerűsítése, a KSH Könyvtár szellemi kapacitásainak, forrásainak, adattárainak a felsőoktatásban történő hasznosítása, az ELTE BTK KITI hallgatóinak gyakorlati tapasztalatszerzése és munkaerő-piaci bekapcsolódásának segítése, illetve a szakmai kooperáció, különösen tudományos rendezvények és publikációs fórumok szervezése - érdekében együttesen mozgósítsák.
A számos területre kiterjedő megállapodás értelmében az ELTE BTK KITI oktatói mellett hallgatói is nemcsak ingyenesen válthatnak kölcsönzést lehetővé tevő éves olvasójegyet a KSH Könyvtárba, ahol első évfolyamos hallgatóként szervezett látogatás alkalmával, majd választásuk szerint akár szakmai gyakornokként ismerkedhetnek meg a statisztikai és társadalomtudományi szakkönyvtár munkájával, de folyamatos konzultációs lehetőséget kaphatnak szak- és tudományos diákköri dolgozatok, pályamunkák elkészítéséhez is.
Képek az eseményről