Keresés

2015. március 11., szerda

Legvégül a tópart - emlékezés egykori professzorunkra, Rózsa Györgyre

2015. március 4-én, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központban (MTAK) tartották Rózsa György és Rózsa Dávid Legvégül a tópart című kötetének bemutatóját, melyen részt vett jelenlegi és előző intézetigazgatónk, egyben doktori programvezetőnk, Kiszl Péter habilitált egyetemi docens és Sebestyén György professor emeritus.
Az MTAK és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtár gondozásában megjelent kötetet szerzőként Rózsa Dávid, könyvtártudományi doktori programunk másodéves hallgatója, a KSH Könyvtár főigazgató-helyettese ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
A nemzetközileg is ismert és elismert, 2005-ben elhunyt könyvtáros és könyvtártudós Rózsa György hosszú évekig állt az MTA Könyvtára élén, de vezette az ENSZ genfi könyvtárát is.
Intézetünkhöz, tanszékünkhöz sok szálon kötődött: oktatott az egyetemi szintű könyvtárosképzésben és doktori programunkon, nálunk nyert címzetes egyetemi tanári kinevezést. Rózsa György elévülhetetlen érdemeket szerzett az MTA Tudományos Minősítő Bizottságában a könyvtártudomány elismertetése érdekében, így nagy hatással bírt az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolája keretében ma is működő, hazánkban egyedülálló könyvtártudományi doktori program létrehozására. A doktori program alapító tagjaként hirdetett Információ és társadalom kurzusa nélkülözhetetlen szerepet játszott az akkreditációban, majd a színvonalas működésben. Utolsó éveiben is rendkívül aktív munkakapcsolatot ápoltunk Rózsa professzorral, aki Kiszl Péter Üzleti információ, céginformációs és a könyvtárak című, 2005-ben kiadott kötetének előszavában is kifejtette a könyvtárügy és a gazdasági élet egymásrautaltságát, az információgazdálkodás jelentőségét, kijelölve a legfontosabb kutatási irányokat.

Kapcsolódó publikációk:

Rózsa György: Felhívás keringőre, avagy a könyvtári-információs tudományok a tudományos minősítésben = TMT. 1986. 2. sz.
Rózsa György: A könyvtárosok kandidatúrájától a PhD-ig, avagy a „Felhívás keringőre”-től a „mi lesz ezután”-ig. = TMT. 2001. 3. sz.
Sebestyén György: Könyvtártudományi és informatikai PhD-képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtártudományi-informatikai tanszékén – Múlt és jelen. = TMT. 2004. 11. sz.
Rózsa Györgyről a Wikipédián


Nincsenek megjegyzések: