Keresés

2017. február 28., kedd

António Lucas Soares előadásai intézetünkben

Az ERASMUS+ program keretében 2017. február 19 és 25 között intézetünkbe látogatott António Lucas Soares, a University of Porto Mérnöki Informatikai Tanszékének vezetője, az információtudományi mesteri  program igazgatója,  aki egyben az Európai iSchools szervezet végrehajtó bizottságának tagja is. A csereprogram részleteinek, újabb lehetőségeinek megbeszélése mellett két rendkívül érdekes tantermi előadást tartott Soares úr a hallgatóinknak. Collaborative knowledge representation című előadását az intézetünkben tanuló török hallgatók, míg Managers, artifacts and the social: balancing rigour and relevance in information management research című előadását az elsős BA hallgatók kísérték érdeklődéssel. A szakmai előadás mellett a magyar hallgatók képet kaphattak a vonzó portugál egyetemi lehetőségekről. A tanszékvezető úr azzal búcsúzott a csoporttól, hogy reméli, számos diákot üdvözölhet rövidesen a portói egyetemen a hallgatóság köréből.

- További fényképek

2017. február 26., vasárnap

Vendégünk volt Zsupán Edina

A Nyitott Napok 2017 tavaszi félévének első rendezvényére február 22-én került sor. Zsupán Edina, az MTA–OSzK Res Libraria Hungariae Kutatócsoportja Fragmenta Codicum Műhelyének tudományos kutatója Évszázadokon átívelő filológia: Jankovich Miklós Curtius Rufus-kódexe című előadásában elmondta, hogy Jankovichot mindenekelőtt könyv- és műgyűjtőkényt tartja számon művelődéstörténetünk. Tevékenységének egyéb területei kevéssé ismertek, filológusi oldala pedig mindezidáig ismeretlen volt a kutatás számára. Az előadás Jankovichnak ez utóbbi minőségét mutatta be, és azt igyekezett igazolni, hogy a bibliofil-gyűjtői szerepet a filológusi mivolt az ő esetében mindvégig kiegészítette, sőt meg is határozta. Jankovich gyűjtői intencióit számos esetben filológusi-szövegkiadói céljai jelölték ki. Zsupán Edina mindezt Jankovich egy különösen értékes kódexe segítségével mutatta be. Az OSZK-ban őrzött Curtius Rufus-kódex (Cod. Lat. 161) egyik szövegének (Angelo Decembrio, Super conditionibus pacis …) ugyanis maga a gyűjtő készítette el az editio princepsét 1825-ben, amely azóta is a szóban forgó mű egyetlen nyomtatott kiadása. Jankovich Miklós filológusi felkészültségéről, a szövegekkel való konkrét céljairól az általa iniciált Sallustius-fordítás (1811/1812) bevezetője is sok mindet elárul, a benne foglalt elvek elméleti kiegészítést nyújtanak Jankovich filológiai vívmányaihoz.


További irodalom:
- Berlász Jenő, Jankovich Miklós könyvtári gyűjteményeinek kialakulása és sorsa, Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1970–1971, 109–173. [ link ]
- Jankovich Miklós, a gyűjtő és mecénás (1772–1846): Tanulmányok, szerk. Belitska-Scholtz Hedvig, Bp., Akadémiai, 1985 (Művészettörténeti Füzetek 17).
- Jankovich Miklós (1772–1846) gyűjteményei: Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2002. november 28 – 2003. február 16., szerk. Mikó Árpád, Bp., MNG – Pannon GSM, 2002 (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2002/1).

További képek az eseményről galériánkban (A fotókat Németh Katalin és Bibor Máté készítette.)
- Eseménysorozatunk honlapja
- Beszámolók a korábbi előadásokról

2017. február 23., csütörtök

Csík Tibor intézetünk adjunktusa

Dr. Csík Tibor, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főkönyvtárosa, a Könyv és Nevelés című szakfolyóirat főszerkesztője 2017. február 1-jétől főállású egyetemi adjunktusként csatlakozott intézetünk oktatói közösségéhez.


Tanár úr kinevezéséhez szívből gratulálunk és munkájához további sikereket kívánunk!

2017. február 21., kedd

Nyitott Napok 10.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat tizedik délutánjára:

Kutatási lehetőségek egy Balaton-parti kisváros könyvtárában

(Fonyódi Kulturális Intézmények Könyvtára)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2017. március 1. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté - Fodor János
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*

- Illusztráció: Zsámboki János Balaton-Fonyód ábrázolása Abraham Ortelius atlaszában, 1579.
Az eseménysorozat honlapja

2017. február 18., szombat

IFLA trendek – Lyoni Nyilatkozat – Stratégia

A Csongrád Megyei Könyvtáros Egyesület éves közgyűlésén a szegedi Somogyi-könyvtárban tartott előadást 2017. február 9-én Barátné Hajdu Ágnes a nemzetközi könyvtárügyi kérdések hazai vonatkozásairól IFLA trendek – Lyoni Nyilatkozat – Stratégia címmel.
A Csongrád Megyei Könyvtáros Egyesület a közgyűlésen választott új elnököt, Oros Sándor s titkárt, Dobosné Brezovszky Anikó személyében.2017. február 15., szerda

Nyitott Napok 9.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat kilencedik délutánjára:

Évszázadokon átívelő filológia: 
Jankovich Miklós Curtius Rufus-kódexe

(MTA-OSzK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport 
Fragmenta Codicum Műhely)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2017. február 22. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*
- Illusztrációnk forrása:  Wikipédia/WikiMedia, Jankovich Miklós (1773–1846) portréja. 

2017. február 13., hétfő

Szakos Erasmus-tájékoztató

Kedves Hallgatók!
Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes és Bella Katalin, az intézet Erasmus koordinátora tájékoztatót tart az aktuális Erasmus-pályázatokról, a tárgyfelvétellel kapcsolatos tudnivalókról.


 A tájékoztató időpontja és helyszíne:
- 2017. február 16. csütörtök. 15.00 órakor, MÚK 6-8. mfszt. 6. tanterem

Addig is:
- honlapunkon ismerkedhet Erasmus partnereink választékával!

2017. február 12., vasárnap

2017 tavaszi félév fogadóórák

Tisztelt Hallgatók!
Köszöntjük Önöket a tavasz félév kezdetén. Oktatóink mostantól örömmel várják kérdéseiket fogadóóráikon:

Barátné Hajdu Ágnes: szerda 10.30-12.30
Bella Katalin: hétfő 15.00-17.00
Bibor Máté: kedd 12.00-13.00, szerda 14.30-15.30
Csík Tibor: szerda 16.00-17.00, páros péntek 14.00-15.30
Dippold Péter: kedd 15.00-17.00 (FSZEK)
Fodor János: kedd 14.30-16.30
Kiszl Péter: csütörtök 14.00-16.00 (titkárságon történő előzetes bejelentkezéssel)
Németh Katalin: kedd,szerda 9.00-10.00
Senkei-Kis Zoltán: hétfő 16.00-18.00

2017. február 10., péntek

Intézetünkben ülésezett a KIKK

2017. február 7-én (kedden) intézetünkben tartotta soron következő ülését a Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma (KIKK), melynek tagjai a hazai felsőfokú könyvtárosképző intézmények vezetői, a munkaadókat és munkavállalókat tömörítő reprezentatív könyvtári szakmai szervezetek képviselői, valamint a HÖOK könyvtár szakos delegáltja. Az egész napos szakmai találkozó délelőttjén Kiszl Péter, intézetünk igazgatója, a Kollégium elnöke az informatikus könyvtáros BA és a könyvtártudomány MA új képzési és kimeneti követelményeivel összefüggésben tartott bevezető előadást, majd a kapcsolódó oktatási feladatok és felmerült kérdések megvitatására került sor. A képzőhelyek beszámoltak az intézményeikben folyó munka eredményeiről, az elmúlt időszakban bekövetkezett szervezeti változásokról is, továbbá - a munkaerőpiaci visszajelzésekkel párhuzamosan - a jelenlévők közösen elemezték a friss felvételi keretszámokat. A délutáni program során Ramháb Mária, az IKSZ elnöke a pályakezdő könyvtárosokkal szemben támasztott munkaadói elvárásokról és a szakmai gyakorlatok tapasztalatairól beszélt. A mindvégig élénk párbeszéddel zajlott esemény zárásaképp a megjelentek megerősítették, hogy a jövőben is fontosnak tartják a szakmai együttműködés folytatását, a rendszeres konzultációkat.

- További fényképek

Kapcsolódó korábbi híreink:
- Megalakult a KIKK
- Folyamatban az új KKK-k kidolgozása

2017. február 5., vasárnap

Felvételi információ

Tisztelt Érdeklődők!
A 2017-es általános felvételi eljárás során lehetőség van arra, hogy akik nem a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben szerezték az érettségi bizonyítványukat, egyetem által szervezett felvételi vizsgát tegyenek, így nem kell újra érettségizniük.

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára kizárólag 2017. február 15-éig lehet jelentkezni a felvi.hu felvételi portálon.

- Bővebben a FELVI honlapján
- További felvételi információk honlapunkon

Sikeres felvételt kívánunk!

2017. február 3., péntek

Az ELTE számokban

Tisztelt Felvételiző!
Közeledik a felvételi jelentkezés határideje!
Ha az Eötvös Loránd Tudományegyetem képzését választja, olyan egyetemen fog tanulni, ahol az ország legszélesebb oktatási kínálatából 38 alapszakon és 96 mesterszakon 13.612 izgalmas kurzust hallgathatnak kortársai, s válogathat közülük érdeklődése szerint Ön is.
Magyarország legnagyobb tudományos bázisának, legmagasabb arányban fokozattal rendelkező oktatói kutatnak nálunk, adják át tudásukat, s állnak rendelkezésére örömmel, ha fejlődése, érdeklődése, vagy saját tervei úgy kívánják.

Szeretettel várjuk Önt az ELTE hallgatói közé!

- ELTE - további adatok egyetemünkről a teljes infografikán
- Intézetünk képzéseiről felvételizőknek

2017. február 2., csütörtök

Hallgatóink a BOBCATSSS 25. konferencián

2017. január 25-27. között került megrendezése Tamperében, Finnországban a 25. BOBCATSSS konferencia, melyen intézetünket három másodéves mesterszakos hallgató, Bálint Dániel, Farkas Csenge, valamint Kállai Anita képviselte.
A vándorkonferencián a hallgatóknak lehetőségük nyílt előadás tartására, nemzetközi kapcsolatok építésére, tapasztalatok, jól bevált gyakorlatok megosztására. A második napon, a poszter szekcióban Farkas Csenge tartott előadást Baranya megye könyvtárbuszairól, Bálint Dániel pedig eddigi könyvtáros tapasztalatairól. A konferencia utolsó napján Kállai Anita a paper szekcióban tartotta meg 20 perces prezentációját a magyar Minősített Könyvtár projektről, melyet a vállalati társadalmi felelősségvállalással hasonlított össze. Mindhárom előadást nagy érdeklődés övezte és tartalmas szakmai beszélgetést követte.

Ahogy arról korábban már hírt adtunk, a jövő évi konferencia társszervezője lett egyetemünk, ami örömteli megtiszteltetés mind oktatóinknak, mind hallgatóinak, hiszen Budapestről indult útjára a vándorkonferencia 1993-ban. A háromnapos rendezvény záró ceremóniáján sor került a BOBCATSSS zászló átadására, melyet a jövő évi szervezők, a Lett Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói vettek át. A rigai konferencia szervezése már hónapokkal ezelőtt megkezdődött, azonban nagy feladat áll még a szervezők előtt, hogy az előző évekhez hasonló színvonalú rendezvényt szervezzenek 2018-ban.

A szervezéshez ezúton is sok sikert kívánunk!

- A konferencia honlapja
- Hallgatóink fényképei

2017. február 1., szerda

Vendégünk volt a Qulto

2017. január 25-én dr. Sinka Róbert, a Monguz Kft. tartalomfejlesztési osztályvezetője járt intézetünkben, aki dr. Kiszl Péter intézetigazgató köszöntőjét követően rövid előadásában vázolta a legújabb Qulto-megoldásokat, majd kitért a Monguz Kft. és intézetünk közötti szorosabb kooperáció lehetőségeire. Képzési programunkban a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer már évek óta fontos szerepet tölt be, így az eddigi együttműködési megállapodás valamennyi Qulto-szoftverkomponensre, e-learning megoldásokra, szakmai gyakorlati programra stb. vonatkozó kiterjesztésére tett javaslatot a Monguz Kft. osztályvezetője oktatóinknak. A felajánlott képzési és együttműködési lehetőségek részleteiről oktatóink egyeztetnek a Monguz Kft. munkatársaival.

- Képek az eseményről
- A Monguz Kft. - Qulto termékcsalád