Keresés

2014. november 28., péntek

A Fülöp Géza Könyvtártudományi Tudományos Diákkör intézeti fordulója

Az OTDK intézeti fordulóján, november 26-án mutatták be témáikat a 2015. április 15 és 17 között Debrecenben megrendezésre kerülő XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián indulásra pályázó hallgatók.
A bírálóbizottságban jelen volt Barátné dr. Hajdu Ágnes (elnök), Dr. Senkei-Kis Zoltán és Dr. Bibor Máté (tagok), valamint jegyzőkönyvvezetőként Kőműves Renáta (az intézeti TDK új titkára).
A tartalmas, meggyőző előadások alapján a bizottság úgy döntött, hogy az alábbi hét téma képviselheti diákkörünket a tavaszi, országos konferencián:

1. Brém Zsuzsanna – Dubniczky Zsolt:  Környezetbarát fenntarthatóság a könyvtárakban 
Témavezető: Barátné Hajdu Ágnes
2. Császár János: Információbiztonsági kérdések a XXI. században
Témavezető: Senkei-Kis Zoltán
3. Kőműves Renáta: Brian Campbell Vickery osztályozási elképzelései
Témavezető: Barátné Hajdu Ágnes
4. Dula Marina: Többnyelvű tezauruszok
Témavezető: Barátné Hajdu Ágnes
5. Pőcze Viktória: Az információkereső nyelvek etikai és erkölcsi aspektusai
Témavezető: Barátné Hajdu Ágnes
6. Vig Dániel: Nyelveken és kultúrákon átívelő többnyelvű információkeresés
Témavezető: Barátné Hajdu Ágnes
7. Veilinger Tamás: A mozgókép archiválásának múltja és jelene Magyarországon
Témavezető: Fodor János

Gratulálunk és sok sikert kívánunk az OTDK-n Intézetünket képviselő hallgatóknak!


2014. november 18., kedd

Kerekes Pál a Fővárosi Törvényszék könyvtári szakmai napján

Kerekes Pál c. egyetemi docens előadást és e-könyv bemutatót tartott a Fővárosi Törvényszék könyvtári szakmai napján, 2014. november 17-én. A hallgatóság megismerkedhetett az e-book kultúra hazai kialakulásával, jelenlegi trendjeivel. E-könyv eszközöket is demonstrált az előadó.
(Fotó: Kovács Dorottya Mariann III. éves hallgató)

- Beszámoló az intézmény honlapján

2014. november 16., vasárnap

Intézetünk a közösségi hálón

Az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézetének Facebook-oldalát a 2011-es tanévkezdéskor indítottunk, s három tanév leforgása alatt (nagyjából egyenletes, félévenként 50 fős növekedést mutatva) a napokban értük el a háromszáz fős kedvelői-lájkoló közönséget.
Az Intézet közösségi hálózati jelenlétét az ELTE szerverén állandóan elérhető, statikus információkat rögzítő honlapunk és a Blogger rendszerben naplószerűen vezetett hírblog mellett kifejezetten a fontos, de egyben széles körben érdeklődésre, megosztásra remélt információk közlésére alakította ki az Intézet hálózati jelenlétének felelőse, Dr. Fodor János adjunktus.
A kerek szám elérése alkalmából álljon itt néhány érdekes adat a rendelkezésünkre álló statisztikákból:
2006 augusztus 20-án indult blogunk közel 500 bejegyzésének megjelenítési száma rövidesen eléri a 70 000-et.
Facebook oldalunk legsikeresebb bejegyzései 500 - 700 felhasználó idővonalára jutottak el.
Eddig egy felhasználót kellett kitiltani, mert erősen gyanús volt, hogy robot.
Kedvelőink eloszlása a közösségi hálón: 73% nő (teljes Facebookon: 46%) 27% férfi (teljes Facebook: 54%).
Magyarországi kedvelőink mellett az alábbi országokból követik híreinket:  Románia, Franciaország, Dánia, Szerbia, Törökország, Olaszország, Ausztria, Finnország, Egyesült Királyság.
Nyilvánosan elérhető statisztikai adatokat találhatnak Facebook oldalunkról a SocialDaily oldalán.
Az oktatási oldalak kategóriájában jelenlegi pozíciónk a 46. (a "talking about" mérés alapján).

2014. november 15., szombat

Műhelybeszélgetés a vállalati könyvtárakról MKE - MKSz

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciójának következő műhelybeszélgetésére dr. Kiszl Péter intézetigazgató meghívására az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében kerül sor:

Műhelybeszélgetés a vállalati könyvtárakról
Szakirodalmi adatbázisok menedzselése
Helyszín: ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6-os terem

Időpont: 2014. november 27. csütörtök, 14.00-17.00 óra
Moderátor: Kóródy Judit

"Legutóbbi műhelybeszélgetésünk során rendre felmerült, hogy információs szolgáltatásaink alapvető forrásai egyre inkább az adatbázisok. Ezek menedzselése sokszor abban az esetben is a könyvtár kezében van, ha nem közvetlenül ott használják, hanem a fenntartó különböző szervezeti egységeinél. Nem kérdés, hogy a vállalati könyvtárakban rendelkezésre áll a szakértelem és az ehhez kapcsolódó szakmai nyelvtudás az optimális források kiválasztásához, a szerződéskötés lebonyolításához, a hozzáférés biztosításához és magához a tartalom leghatékonyabb kihasználásához is. A szükséges szolgáltatások kiválasztása viszont sokféle tényezőtől függ..."

Szívesen lát minden érdeklődőt az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció Vezetősége!
Kóródy Judit

Visszajelzés a részvételi szándékról legkésőbb 11.26-ig: korody.judit@telekom.hu

2014. november 13., csütörtök

A KTE kitüntetésében részesült Barátné dr. Hajdu Ágnes

A KTE emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2014-ben "Emlékérem az Egyesületért" kitüntetésben részesítette Barátné dr. Hajdu Ágnest, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének tanszékvezető docensét. A KTE honlapján megjelent méltatásban hangsúlyozzák: "Barátné dr. Hajdu Ágnes a hazai könyvtárügy kiemelkedő egyénisége, aki hosszú évek óta ápol gyümölcsöző kapcsolatot a könyvtárostanárok közösségével, szívügyeként kezeli az iskolai könyvtárak és az ott dolgozó kollégák ügyét."
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a könyvtárostanár képzés kezdeményezésében úgy az ELTE könyvtárosképzésében, mint a legjelentősebb vidéki képzőhelyeken. Az indoklás kiemeli Intézetünk Masters of Library and Information Science konferenciájának általa szervezett szekcióülését A könyvtárostanár képzés aktualitásairól, a témához kapcsolódó publikációinak és előadásainak nagy számát, jelentős szerkesztői munkáját s az egyesület céljait is aktívan támogató részvételét a hazai és nemzetközi könyvtártudományi szervezetekben.

Tanszékvezetőnknek szívből gratulálunk!

2014. november 12., szerda

Intézetünk az őszi szaksajtóban

Kiszl Péter: Könyvtárak a közösségért - New Yorkban. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 61. évf. 2014. 9. sz. 315-330. p.

Kerekes Pál-Kiszl Péter: E-book krónika: fejezetek az elektronikus könyv történetéből. = Korunk (Kolozsvár). 25. évf. 2014. 10. sz. 15-26. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Diákok olvasási szokásai két szegedi középiskolában. Első rész: A minta és a szabadidős tevékenységek. = Könyv és Nevelés, 16. évf. 2014. 3. sz. 34-52. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Könyvtárak, állampolgárok, közösségek: együtt a tudásért. Beszámoló a 80. IFLA konferenciáról. = Könyvtárvilág, 2 évf. 5. sz. 4 p. [2014. november 6.]

Kerekes Pál-Kiszl Péter-Takács Dániel E-könyvészet. A digitális könyvkultúra alapvonásai című kötetről a közelmúltban megjelent recenziók:
Csík Tibor: Elektronikus könyv és könyvkultúra. = Könyv és Nevelés. 16. évf. 2014. 3. sz. 109-112. p.
Koltay Tibor: Egy sokoldalú könyv az e-könyves kultúráról. = Könyvtári Figyelő. 24. évf. 2014. 3. sz. 387-390. p.

Kiszl Péter intézetigazgató 2014. október 20-án, az Országos Könyvtári Napok zárókonferenciáján, Kecskeméten tartott előadást Gondolatok az E-könyv, e-olvasás szakmai nap kapcsán címmel.

Fordítás:
Micle, Maria - Lovász Ágnes: A nemformális oktatás az ,,Iskola másként" oktatási program keretében Temesvárott. Ford. Barátné Hajdu Ágnes. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 23. évf. 2014. 9. sz. 12-16. p.

2014. november 11., kedd

Könyvtárlátogatás az Andrássy Egyetemen

2014. november 11-én az informatikus könyvtáros mesterképzés másodéves hallgatói a Társadalomtudományi és bölcsészettudományi tájékoztatás című kurzus keretében az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem könyvtáraiba látogattak. Némethné Szivi Zsófia, intézetünk egykori tanítványa mutatta be a Festetics Palota épületét, majd az egyetem könyvtárát, valamint az Osztrák Könyvtárat, melynek fő gyűjtőköre az Ausztriával kapcsolatos, illetve osztrák szerzők tollából származó művek.
A két könyvtár gyűjtőkörének, szolgáltatásainak megismerése után a csoport az egyetem által előfizetett szakadatbázisokkal ismerkedett, mint például a Beck-Online, vagy az EBSCO Political Science Complete, valamint az online szakfolyóiratokkal.