Keresés

2021. október 31., vasárnap

Nyitott Napok 36. - Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt
a Nyitott Napok sorozat következő előadásáraVersek, átiratok, másolatok
Nemes Nagy Ágnes kéziratos hagyatékából

Ferencz Győző
(költő, irodalomtörténész)

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)

A rendezvény időpontja
2021. november 10. szerda 17:00

Házigazda: Bibor Máté

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges:

A jelenleg hatályos szabályok (484/2020. Korm. rend 6/C.§) értelmében a rendezvény csak védettséget igazoló okmánnyal látogatható. Az ELTE közösségi tereiben és termeiben az orrot és a szájat is eltakaró maszk viselése kötelező.

Az eseménysorozat honlapja:

2021. október 21., csütörtök

S. Sárdi Margit újra a Nyitott Napokon


A Nyitott Napok 2021. őszi félévének második rendezvényére október 13-án került sor. Vendégünk, a Nyitott Napok visszatérő, méltán népszerű előadója S. Sárdi Margit volt. Az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékének nyugdíjas docense előadásában elmondta, hogy Zay Anna életművének gazdagsága csupán az elmúlt néhány évtizedben vált ismertté, ekkor vált világossá, hogy a 17–18. század fordulójának ő a legsokszínűbb tehetségű magyar költőnője.
Művei közé nemcsak imák és vallásos versek tartoznak, hanem Andrea Mattioli nagysikerű művének (Compendium de plantis omnibus) magyarítása is. A csehből készült fordítás szokatlanul tiszta, szép magyarsággal íródott. A mű népszerű lehetett, ma hét kéziratos példánya ismert. A most kiadott Orvoskönyvnek eddig egy hasonmás kiadása volt. A mű szoros logikával kialakított szerkezetben készült, az orvosló recepteken túl tartalmaz gazdasági, növénytermesztési és állatgondozási tanácsokat is, amelyekben az írónő saját, lengyelországi tapasztalatai is helyet kaptak. Érdekessége, hogy a tanácsokban javasolt anyagok túlnyomó része növényi eredetű, alig van állati, ásványi anyag, és mindössze két emberi hozzávaló akad az 1400-nál több receptben, így az orvoslás történetének kiemelkedően érdekes dokumentuma.

- Fényképek az előadásról (Bibor Máté felvételei)
- Képek és beszámolók a Nyitott Napok előadássorozat korábbi alkalmairól

2021. október 20., szerda

Doktoranduszunk nemzetközi konferencia-előadása

Asmaa Bouaamri másodéves PhD hallgatónk The sustainability of Knowledge Organization: The culture Frames of Knowledge and its Multidisciplinary Nature címmel adott elő az International Virtual Conference on Transdisciplinary Research and Innovation for Entrepreneurship & Sustainability (TRIES 2021) kétnapos tudományos konferencián 2021. szeptember 28-án.

2021. október 19., kedd

Polyák Dávid előadása az MKE Akadémián


A 2021-es OTDK-n különdíjat kapott, BA-n végzett hallgatónk adott elő dolgozatával azonos témában: A Képregény és a könyvtár címmel  az MKE Akadémián. Polyák Dávid előadása megtekinthető az MKE YouTube csatornáján. 

2021. október 18., hétfő

Hubay Miklós Péter kutatóhelyi vitája - fényképek

Hubay Miklós Péter doktorjelölt készülő disszertációjáról – Szemantikusweb-technológiára épülő könyvtári forrásleírás: A BIBFRAME bibliográfiai keretrendszer használatának lehetőségei – 2021. október 14-én a 6-os tanteremben zajlott doktori programunk kutatóhelyi vitája. 


Bízunk benne, hogy a vitában elhangzottak segítik a doktorjelöltet disszertációja véglegesítésében, munkájához sok sikert kívánunk!

- A vita meghívója
- A vita képei - galériánkban

2021. október 14., csütörtök

Doktoranduszunk előadásával nyitotta meg őszi szeminárium-sorozatát a LAMPS

Orosz Adrienn előadásával nyitotta meg őszi szeminárium-sorozatát a Late Antique and Medieval Postgraduate Society (LAMPS) október 11-én az Edinburghi Egyetemen. Az online előadások ebben a szemeszterben a "Medieval Mind and Body" témája köré szerveződnek. Hallgatónk egy különleges fejnélküli szörnyről beszélt, amely Piri Reis 1513-ban készített térképén látható, és megjelenésében eltér a szörnyek megszokott jellegzetességeitől. Az egyes ikonográfiai elemek, valamint a szörny környezetének vizsgálata során hallgatónk bemutatta, hogy a szokatlan elemek mind egyetlen inspirációs forrás, az ókori egyiptomi Bész istenség felé mutatnak.

- Kép leírása és forrása: Piri Reis 1513-ban készített világtérképe, részlet. Fejnélküli szörny és majom Dél-Amerikában. Topkapi Palace. Forrás: commons.wikimedia.org
- A szeminárium-sorozat programja 

2021. október 13., szerda

Piacgazdaság és könyvtárügy - vendégünk volt Kulcsár Szabó Ernőné


2021. szeptember 30-án a Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című mesterszakos kurzusunk vendégelőadója volt Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója. A Kiszl Péter intézetigazgató meghívására érkezett főigazgató előadásában elemezte a felsőoktatási könyvtárak környezeti tényezőit, majd a könyvtárvezetés főbb tevékenységeire tért ki. Részletesen szólt a költségvetés tervezéséről és menedzseléséről, a bevételi és kiadási tételekről. A prezentáció hallgatói kérdésekkel zárult: fókuszukban a könyvtárosok megbecsüléséről, a bérrendezésről, a digitalizásról, a szerzői jogról, a távmunkáról, a teljesítményértékelésről, a régi könyvek restaurálásáról, az Egyetemi Könyvtárért Alapítványról.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár jelentős számban szervez szakmai gyakorlatot hallgatóinknak, munkatársai oktatóként is segítik képzésünket, valamint számos projektet és rendezvényt valósítunk meg közösen.

- Fényképek galériánkban

Előadássorozatunk következő vendége Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója lesz.

2021. október 12., kedd

Szakdolgozati tájékoztató - gyakorlatközpontúan


2021. szeptember 29-én (szerdán) 16:00 órától került sor a Kari Olvasóteremben a tanévente immár hagyományosan megszervezett szakdolgozati tájékoztatóra. Kiszl Péter intézetigazgató megnyitójában kiemelte, hogy szakmai együttműködő partnereink a képzés kulcsfontosságú szereplői, akikre valamennyi oktatási forma teljes ciklusában számíthatunk: kurzusok előadóiként, szakmai gyakorlatok szervezőiként, külső vizsgabizottsági tagként, közös rendezvények és projektek résztvevőiként vagy jelen esetben szakdolgozatok konzulenseiként. A könyvtár- és információtudományi egyetemi képzésben az elmélet és a gyakorlat összhangjának megteremtéséért, a szakmai trendeket és igényeket hűen tükröző témákért és személyes megjelenésükért köszönetet mondott az intézet szakmai partnereinek, akik közül közel 20 szervezet javasolt feldolgozásra váró szakdolgozati témákat, hozzá pedig biztosít külső konzulens szakértőket. A könyvtárak és információszolgáltató szervezetek képviselői a rendezvény szervezője, Csík Tibor adjunktus moderálásával ismertették bőséges témakínálatukat. Ezt követően egyéni konzultációkra nyílt lehetőség, majd Németh Katalin oktatási intézetigazgató-helyettes tartott prezentációt a hallgatók adminisztratív teendőiről.

- Az esemény meghívója
- A bemutatott szakdolgozati témajavaslatok
- Fényképek az eseményről

2021. október 11., hétfő

IFLA – elnöki tervek 2021-2023.

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) szervezésében 2021. október 7-én (csütörtökön) 17:00 órától az ELTE BTK Kari Tanácstermében IFLA: A dynamic organization open to all. My vision for the present and the future címmel tartott előadást Antonia Arahova, az International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) következő ciklusra (2021-2023) megválasztott elnöke, akit Kiszl Péter intézetigazgató, valamint Barátné Hajdu Ágnes egyetemi tanár, az MKE elnöke, az IFLA Europe Regional Division Committee tagja fogadott.


Antonia Arahova angol nyelvű előadásában kitért az IFLA strukturális modernizálására vonatkozó komplex programjára, az IFLA tagságának kiszélesítését célzó terveire, a pandémia okozta könyvtári kihívásokra, majd részletesen kifejtette az akadémiai szféra és a könyvtároshallgatók bekapcsolódásának lehetőségeit a nemzetközi szervezet munkájába.

Az oktatók, az alap- és mesterszakos hallgatók, a doktoranduszok, valamint a külső szakemberek széles körű részvételével kísért előadás után számos kérdés is elhangzott a közönség soraiból. Az oldott hangulatú, ugyanakkor tartalmas szakmai rendezvény jelentős hozzájárulást jelentett az egyetemi könyvtár- és információtudományi képzés fejlesztéséhez, valamint a nemzetközi kapcsolatépítéshez.

Antona Arahovának sikeres munkát és jó egészséget kívánunk az IFLA elnöki tisztségében!


- Antonia Arahova, IFLA President-elect motivation statement
- Az IFLA megújult honlapja
- Képek az előadásról galériánkban

2021. október 10., vasárnap

Vendégünk volt Lovas Borbála

A járvány miatt a Nyitott Napok bő másfél éves kényszerszünetet tartott: a Zelliger Erzsébet 2020. február 26-i előadását követő alkalomra 2021. szeptember 29-én kerülhetett sor. Lovas Borbálának, az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszéke adjunktusának előadását eredetileg tavaly áprilisra terveztük, akkor azonban a pandémia miatt elmaradt. Ha már így alakult, lehetőség nyílt arra, hogy Hősök és példázatok: Bibliai históriák a 16. században c. előadásában a 15–17. századi magyar irodalom kutatója legújabb kutatási eredményeit ismertesse.


Bár históriáinkkal gyakran foglalkozott az irodalomtörténet-írás, mégis a vizsgálatok inkább a történelmi témájú históriás énekekre és a széphistóriákra fókuszáltak, ezért kimaradt, vagy csak részlegesen került be a kutatásokba a bibliai históriák csoportja. Ezt a gazdag szöveganyagot ismerhettük meg jobban a szövegek keletkezési és kiadástörténete, majd néhány példa részletesebb elemzése során. A korpusz a maga szűkös keretein belül egy formailag variábilis, sokszor más műfajokkal összemosódó, tematikailag is sokszínű művek csoportját jelenti. A reformáció idején a kanonikus és apokrif bibliai könyvek nagy része ezekben a történetekben jelent meg a legszínesebb formában az egykori olvasók számára. Az előadásban megismerhettük a korszak jellemző hivatkozási rendszerét, majd Dániel könyvének apokrif történeteit, valamint a Sámson- és Dávid-históriákat. A Farkas András A zsidó és magyar nemzetről című munkájával kezdődő periódus első pár évtizede volt a legtermékenyebb, míg a nyomtatás a művek keletkezését lassabb ütemben követte. A 16. század hetvenes-nyolcvanas éveire már gyűjteményes kötetekben és önálló füzetekben is megjelentek a bibliai históriák. A korai szigorú, tanulságokkal nem, vagy igen kevéssé feldúsított szövegek fokozatosan elkezdték a változás jegyeit mutatni. Az említett példákban jól nyomon követhető az a folyamat, ahogy színesedett a históriák nyelvezete, és e művek elkezdtek közeledni a szórakoztató célú széphistóriákhoz, históriás énekekhez, kocsmai mulattatókhoz, vagyis a bibliai hősök kalandos történetei kiléptek a szorosabb egyházi közegből, és a szórakoztató jellegű irodalmi munkák közé kerültek. Bár a bibliai históriák korszaka a 16. század végére már leáldozóban volt, és a következő században végleg lecsengett, a korpusz vizsgálata további fontos tanulságokkal szolgálhat az irodalomtörténet-írás számára.

2021. október 9., szombat

Doktoranduszaink a VICLIS 2021 online konferencián


A Sri Lanka Technological Campus (SLTC) együttműködve a University of Kelaniya, Sri Lanka; Kerala University, India és a National Science Library & Resource Centre (NSLRC) of National Science Foundation (NSF), Sri Lanka megfelelő tanszékeivel online konferenciát szervezett Virtual International Conference on Library and Information Science (VICLIS2021) címmel 2021. augusztus 23-án. A konferencián előadták Asmaa Bouaamri, Fredrick Otike PhD hallgatók Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnessel közösen írt tanulmányát Revitalization of the Library profession in the African Developing countries in confront of the emerging trends and challenges címmel. A rendezvény meghívott fő előadója Christine Mackenzie volt, az IFLA akkor még hivatalban lévő elnöke. A konferencia kötetet a Google Scholar is indexelni fogja.

2021. október 8., péntek

Barátné Hajdu Ágnes a Przegląd Biblioteczny szerkesztőbizottságábanElżbieta Zybert a lengyel The Library Review folyóirat főszerkesztője felkérte Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnest, hogy csatlakozzon a folyóirat szerkesztőbizottságához. Megtiszteltetés ez nemcsak a tanárnőnek, hanem az intézetben folyó munka elismerése is egyben és lehetőséget teremt mind oktatóinknak, mind PhD hallgatóinknak a nemzetközi publikálásra.

- A folyóirat honlapja

2021. október 7., csütörtök

Nyitott Napok 35. - Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt
a Nyitott Napok sorozat következő előadására


Zay Anna Orvoskönyve. 1718.

S. Sárdi Margit
(ELTE BTK RMIT)

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)

A rendezvény időpontja
2021. október 13. szerda 17:00

Házigazda: Bibor Máté

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges:

A jelenleg hatályos szabályok (484/2020. Korm. rend 6/C.§) értelmében a rendezvény csak védettséget igazoló okmánnyal látogatható. Az ELTE közösségi tereiben és termeiben az orrot és a szájat is eltakaró maszk viselése kötelező.

Az eseménysorozat honlapja:

2021. október 6., szerda

Könyv vagy e-book?

"A történetmesélés és az olvasás évezredek, a könyv ötszáz éve él velünk. Miképpen változik most, hogy már nem kizárólag papíron olvasunk? Mit nyerhetünk a digitális szöveggel, és mit veszíthetünk a nyomtatott nélkül? Egyáltalán: kell-e mindenképp veszítenünk?"
Intézetünk oktatója, Tószegi Zsuzsanna és Wunderlich Péter (MOME) válaszol a cikk szerzőjének kérdéseire.

- Zsebben hordott e-olvasó vs. polcon gyűjtött házi könyvtár – az e-book előnyei és hátrányai. WMN, 2021-09-19.

2021. október 5., kedd

Pénzügyi képzés és gyakorlat


2021. szeptember 3-án Kiszl Péter intézetigazgató Pénzügyi kultúra a könyvtár- és információtudományi képzésben címmel tartott előadást a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Neveléstudományi Intézete által szervezett 14. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia Kitekintés a munkaerőpiac elvárásaira szekciójában.

- A konferencia honlapja
A konferencia absztraktkötete

Az előadás a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával valósult meg.

2021. október 4., hétfő

Vendégünk az IFLA leendő elnöke: Antonia Arahova


M E G H Í V Ó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete,
valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
tisztelettel várja az érdeklődőket

Antonia Arahova
az
International Federation of Library Associations and Institutions
(IFLA)
leendő elnöke

IFLA: A dynamic organization open to all. My vision for the present and the future
című angol nyelvű előadására

2021. október 7-én (csütörtökön) 17:00 órára
az ELTE BTK Kari Tanácstermébe
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)

Az előadás nyilvános és ingyenes, de regisztrációhoz kötött:

A rendezvény védettséget igazoló okmánnyal látogatható.
Az ELTE közösségi tereiben a maszk viselése kötelező.


2021. október 3., vasárnap

Barátné Hajdu Ágnes előadása a Román Könyvtáros Egyesület konferenciáján


Barátné Hajdu Ágnes Visualization, Human Perception and Knowledge Organization címmel tartott előadást és mondott köszöntőt a Román Könyvtáros Egyesület [Asociatia Bibliotecarilor din România] 2021. szeptember 8-9-én tartott online konferenciáján. A konferencia előadói között volt Barbara LISON IFLA elnök, Alice BERNARD, a Francia Könyvtáros Egyesület elnöke, Ane LANDOY, a bergeni egyetemi könyvtár igazgatója.

- A konferencia honlapja

2021. október 2., szombat

Dr. Patkósné Tóth Zsuzsa köszöntése


Dr. Patkósné Tóth Zsuzsát köszöntötték nyugdíjba vonulása alkalmából intézetünk munkatársai szeptember 15-én. Kollégánk tizenöt éven át gondozta és működtette intézetünk könyvtárát, segítette a vizsgára, szakdolgozat írásra készülő hallgatókat éppúgy, mint oktatóink, kutató műhelyünk munkáját. A bensőséges ünnepségen elmondta: számára a felnőtt fejjel választott könyvtáros munka nemcsak izgalmas időszakot s új, tartalmas elfoglaltságot jelentett, de örömmel vett részt az egyetemi és intézeti közegben, vált szakmai közösségünk tagjává is. Szavait csak megerősíteni tudjuk: Patkósné Tóth Zsuzsa munkába állásától kezdve bekapcsolódott az intézet életébe, kutatásainkba, könyvek, publikációk létrehozásába, s nélkülözhetetlen szereplőjévé, szervezője vált rendezvényeinknek, közösségi életünknek is. Bár a könyvtári íróasztal mögött ezután nem találkozhatunk vele, bízunk benne, hogy rendezvényeinken a jövőben is csatlakozik majd hozzánk. Búcsúzás helyett így inkább köszöntöttük, megköszönve szakmai és emberi jelenlétének eddigi tizenöt évét, hasonlóan tartalmas és izgalmas következő időszakot kívánva!

2021. október 1., péntek

Tanévkezdés doktori programunkon


2021. szeptember 22-én félévindító tájékoztatóval kezdődött doktori programunk őszi szemesztere. Az intézetünk által gondozott PhD képzés 1997-es indulása óta folyamatosan fejlődik, mostanra az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola egyik legnagyobb programjává vált. Idén öt magyar hallgatót vettünk fel (ebből ketten ösztöndíjjal végezhetik tanulmányaikat), s köszönthetünk egy új, Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal nálunk tanuló, külföldi hallgatót is. Intézetünk Magyarország vezető könyvtár- és információtudományi kutatási műhelyeként szakmai együttműködési kapcsolatokkal, magas presztízsű nemzetközi szakfolyóiratokban elérhető publikációs lehetőségekkel is támogatni tudja munkájukban doktoranduszait, s örömmel ad hírt honlapján a program hallgatóinak konferenciaszerepléseiről, kutatásaikhoz kapcsolódó, disszertációik felé vezető eredményeikről.