Keresés

2021. június 30., szerda

Sikeres záróvizsgák

2021. június 14-e és 18-a között, immár a harmadik szemeszterben zajlottak Intézetünkben záróvizsgák az MS Teams alkalmazáson keresztül. A BA és a MA nappali és levelező tagozat, valamint az OTAK  és RTAK képzési formákban tanulmányaikat most záró hallgatók három félévnyi on-line oktatást követően adtak számot tudásukról. Tanulmányaikat meghatározó, példátlan és - előzmények hiányában - váratlan helyzetbe kerültek, oktatóikkal, a teljes felsőoktatással és társadalommal együtt. 


A távolléti oktatás technikai és tartalmi megvalósításától a felkészülést segítő, szabadon elérhető szakirodalom jegyzék összeállításáig munkatársaink is mindent megtettek, hogy rendhagyó, de teljes értékű egyetemi félévekként emlékezhessünk ezekre a szemeszterekre. Szakmai együttműködő partnereink aktív közreműködésével hallgatóink szakmai gyakorlatukat is teljesíthették.
A körülményekhez alkalmazkodva egyetemünk, karunk és intézetünk is törekedett arra, hogy harmadszor is jól vizsgázzon, hogy 2021. tavaszán is bizonyítsa, az ELTE BTK nem csak szép műemlék épületekből álló, találkozásokra alkalmas hangulatos kampusz, de elsősorban tudás közvetítésére vállalkozó szakemberek és a pályájukra készülő szakemberjelöltek élő, összetartó közössége. Olyan szellemi műhely, amely a váratlan helyzetek megoldásában is képes a megújulásra. 

A rendkívüli helyzetben így a gratuláció is rendkívüli: hallgatóink a járványhelyzet személyes nehézségeivel dacolva, a közvetlen, élő oktatási helyzeteket csak részben kiváltó on-line megoldásokat informatikus könyvtároshoz méltó találékonysággal alkalmazva, együttműködően és  szakmai érdeklődéssel teljesítették feladataikat, félévről-félévre bővítve tudásukat.

Minden végző hallgatónknak szívből gratulálunk, és sikeres pályakezdést kívánunk!
Szívesen látjuk Önöket viszont online és személyesen, de várjuk a találkozást szakmai rendezvényeken és eseményeken, sőt, írásaikon, munkáikon keresztül a szaksajtóban is! 

2021. június 29., kedd

Barátné Hajdu Ágnes közreműködik a Digital Library Perspectives szerkesztésébenAnna Maria Tammaro, a Digital Library Perspectives főszerkesztője felkérte Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnest, hogy csatlakozzon az Emerald kiadásában megjelenő Q2-es folyóirat szerkesztéséhez a tanácsadó testület tagjaként. A megtisztelő felkérés egyben az intézetben folyó munka elismerése is.

Digital Library Perspectives 

Gratulálunk és további jó munkát kívánunk!

2021. június 28., hétfő

Doktoranduszunk előadása a 7. LAMPS konferencián

Mi történik az idővel, ha eltöröljük a határokat és felszabadítjuk a teret? És mi történik az idővel akkor, ha darabokra törjük a teret? Hogyan jelenik meg mindez a középkori angliai kódexek lapjain? Erről tartott előadást doktoranduszunk, Orosz Adrienn a Late Antique and Medieval Postgraduate Society online konferenciáján június 26-án, az Edinburghi Egyetemen. Hallgatónk gótikus stílusú kódexek kísértés-jeleneteit vizsgálta a narratíva-tér-idő viszony szempontjából és bemutatta, hogyan változtatta meg a tér teológiai hierarchiájának megjelenítése a kísértés-jelenetek ábrázolását, a narratíva értelmezését, illetve milyen állomások vezettek az új koncepció megszilárdulásához és kiteljesedéséhez az iniciálék díszítésében.

A konferencia programja: itt.

Az illusztrációban felhasznált kép leírása: The York Psalter, MS Add. 54179, f.45, részlet. A Q betű iniciáléjának díszítése az 51. (52.) zsoltár elején. 1260 körül. London, the British Library.
A kép forrása: itt.

2021. június 24., csütörtök

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA Tudásmenedzsment Szekciójában
Örömmel adunk hírt róla, hogy Barátné Hajdu Ágnest újraválasztották az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions – Könyvtáros Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) Tudásmenedzsment Szekciója állandó bizottsága tagjának a 2021-2025 közötti időszakra.

Gratulálunk a tanárnőnek és további jó munkát kívánunk!

2021. június 17., csütörtök

Frissült a Hálózati életműkiadás

 

2021 tavaszán a napló információnövelt webkiadása egy újabb teljes évszakkal, a Fodor András által 1973 tavaszáról kiadott valamennyi naplóbejegyzés digitalizálásával gyarapodhatott. A kulcsszavak feltárása mellett hallgatóink online kronológiai forrásokban kutattak, s a korabeli sajtó kivonatait is elkészítették minden naplóbejegyzéshez:

1973. március
- Napló - 1973_03. [14 megjelent naplóbejegyzés = teljes a webkiadás]
- 1973_03. kulcsszó-kronológiája
- Kronológia és sajtókivonatok


1973. április
- Napló - 1973_04. [18 megjelent naplóbejegyzés = teljes a webkiadás]
- 1973_04. kulcsszó-kronológiája
- Kronológia és sajtókivonatok


1973. május
- Napló - 1973_05. [12 megjelent naplóbejegyzés = teljes a webkiadás]
- 1973_05. kulcsszó-kronológiája
- Kronológia és sajtókivonatok

- Az egyes hallgatók által ezen a tavaszon digitalizált naplóbejegyzések listája és közvetlen linkjei.

2021. június 14., hétfő

Specializáció tájékoztató2021. június 21-én (hétfőn) 10:00 órától kerül sor az informatikus könyvtáros alapszakos, nappali és levelező tagozatos hallgatók idei specializáció választó tájékoztatójára az MS Teams alkalmazásban (Könyv- és könyvtártörténet 2. csoport).

Az információ- és tudásmenedzsment specializációval kapcsolatos kérdésekre dr. Kiszl Péter intézetigazgató válaszol, a könyvtörténet specializációról dr. Bibor Máté ad felvilágosítást az érdeklődő hallgatóknak, majd az Intézeti Képviselet tagjai a két specializációval összefüggő tapasztalataikat és élményeiket osztják meg.

Szeretettel várjuk elsőéves hallgatóinkat!
- Tanegységlista

2021. június 13., vasárnap

Cirkuszművészet és könyvtárpedagógiaA Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal történő együttműködésünkhöz kapcsolódóan intézetünk oktatói előadást tartottak a 2021. május 20. és 21. között, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara által megrendezett 4. Művészetpedagógiai konferencián:

Kiszl Péter - Németh Katalin - Radó Rita - Senkei-Kis Zoltán
Cirkuszművészet és könyvtárpedagógia

 - Konferencia honlap: http://mpk.elte.hu
 - A konferencia programja (PDF)

2021. június 7., hétfő

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2020


Valóságos könyvtár – könyvtári valóság
Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2020
címmel megjelent
az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének
legújabb (jubileumi) kiadványa.

Szerkesztette: Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli
Lektorálta: Dudás Anikó, Koltay Tibor, Sonnevend Péter, Tószegi Zsuzsanna, Tóth Máté, Tóvári Judit, Virágos Márta, Vörös Klára
Olvasószerkesztő: Kovács Katalin
Műszaki szerkesztő: Szabó Panna
Angol nyelvi lektorok: Orosz Adrienn, Radó Rita
További munkatársak: Németh Katalin, Patkósné Tóth Zsuzsanna

Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2021. 449 p.
ISBN 978-963-489-268-7

A könyvbemutatóra a pandémia miatt várhatóan 2021 novemberében,
a Valóságos könyvtár – könyvtári valóság V. konferencia keretében kerül majd sor. Nyomtatott tiszteletpéldányok korlátozott számban,
a lis@btk.elte.hu címen történő előzetes igénybejelentés után átvehetők az ELTE BTK-n.
A könyv elektronikusan szabadon letölthető:
https://doi.org/10.21862/vkkv2020

A VKKV könyvtár- és információtudományi szakkönyvsorozat
eddig megjelent kötetei az ELTE EDIT repozitóriumában olvashatók:
https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/56432


Tartalom

Előszó
Borhy László
Sonkoly Gábor
Sörény Edina

Tudósok az értékteremtő könyvtárakról
Balázs Géza: Evolúciós „megszaladásban” vagyunk
Vida Tivadar: Egy régész könyvtárai

A képzésünkről
Köszöntők
Christine Mackenzie: Az International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) köszöntője
Barátné Hajdu Ágnes: „Senki az tudományban felső polcra nem hág, ha az futó idővel igen okosan nem él.” A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) köszöntője
Ramháb Mária: „Én iskolám, köszönöm most neked...” 70 éves az ELTE könyvtárosképzése. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) köszöntője

Tanulmányok a képzésről
Borsodi Csaba: Reformok hullámain. Az egyetemi szintű könyvtárosképzés kezdetei a Pázmány Péter / Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 1948/49–1956
Kiszl Péter: A könyvtár- és információtudomány, valamint a könyvtárosképzés válaszai a gazdasági, társadalmi és technológiai kihívásokra
Tószegi Zsuzsanna: Digitális bennszülött hallgatók, digitális bevándorló tanárok. Új utak, új módszerek az informatikus könyvtárosok képzésében
Eszenyiné Borbély Mária: A felsőoktatás szerepe és hatása a könyvtáros hallgatók és munkavállalók digitális kompetencia állapotának fejlesztésében

Szakmai együttműködő partnereink reflexiói a képzés munkaerő-piaci hasznosulásáról
Berecz Ágnes – Fazokas Eszter – Fonyó Istvánné – Haszonné Kiss Katalin – Kálóczi Katalin – Kis Szilárd – Kóródy Judit – Papp Anna Mária – Redl Károly

ERASMUS partnereink

Egykori könyvtáros hallgatók visszaemlékezései a képzésről
Ferenczyné Wendelin Lídia: Ballagott már sok vén diák
Gereben Ferenc: Könyvtár szakos voltam én is (1962–1967)
Katsányi Sándor: Visszaemlékezés
Kiss Gábor: Könyvtáros hallgató voltam. Emlékeim az 1977–1982 közötti könyvtárosképzésről
Kovács Ilona: Emlékek a Könyvtártudományi Tanszék múltjából (1956–1961)
Mátyás Melinda: A Könyvtártudományi Tanszék 2004 és 2010 között: egy hallgató szemével
Suppné Tarnay Györgyi: „Azok a 60-as évek...” Visszatekintés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 70 éve induló könyvtárosképzésre
Szabó Sándor: Hogyan lettem könyvtáros? Gondolatok az egyetemi könyvtárosképzésről

Frissen végzett hallgatóink véleménye a képzésünkről

Illek Nikolett: A Hallgatói Önkormányzat Könyvtár- és Információtudományi Intézeti Képviselete
Pataky Csilla: Az ELTE Alumni Központja

Válogatott bibliográfia a képzésről
Tószegi Zsuzsanna – Kiszl Péter – Zsömle Viktor: Könyvtárosképzés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1949–2019. Válogatott bibliográfia hét évtized könyvtár- és információtudományi szakirodalmából

Oktatóink kutatásaiból
Virágos Márta: A fejezet tanulmányai elé
Bibor Máté János: Gyulaffi Lestár diákévei
Csík Tibor: A német könyvtártudomány első évszázadának tanulságai
Barátné Hajdu Ágnes: Trendek a könyvtárépítészetben. Modern könyvtárak, könyvtárbelsők a világ minden tájáról
Dippold Péter: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2018. évi használói elégedettség- és igényfelmérésének néhány tanulsága
Boda Gáborné Köntös Nelli: Önreflexió és szakmai önismeret a dokumentumleírás szolgálatában
Senkei-Kis Zoltán: A könyvtár mint stresszforrás. Hogyan oldható a könyvtári szorongás?
Fodor János: 70/90 – Az archívum valósága és a múlt rekonstruálhatósága
Kerekes Pál: Irodalom a távoli elérésű audiovizuális szövegiség platformjain
Németh Katalin: Szimbólumokkal szimbólumok nélkül: az autizmusbarát könyvtár
Kosztyánné Mátrai Rita: OPAC-ok nagyító alatt. Hogyan keres egy gyengénlátó az online könyvtári katalógusokban?

Doktoranduszaink kutatásaiból
Tóvári Judit: A fejezet tanulmányai elé
Winkler Bea: Képzelt riport egy chatbot építéséről
Zsömle Viktor: A XXI. század könyvtára – a smart library
Radó Rita: Digitalizálási munkafolyamatok hatása a könyvtári szervezetfejlesztésre: négy európai nemzeti könyvtár példája alapján
Szüts Etele: Magyarország és a Holland Királyság digitalizálási stratégiájának összehasonlítása
Nagy Andor: Személyes digitális hagyatékok megőrzése
Simon András: Az adatgazdászat feladatai és lehetőségei integrált könyvtári rendszerek
számítógépes adatbázisaiban
Nemes László: Transzferek és a könyvtár szerepe a felsőoktatás és a céges szektor kapcsolatában
Arany-Nagy Zsuzsanna: A köz- és iskolai könyvtárak oktatási és nevelési szerepének erősödése. Szemle a hazai és nemzetközi szervezetek iránymutatásaiból

Abstracts
Author information
Fényképek a konferenciáról

2021. június 4., péntek

Arculatot vált az ELTEMegváltozik az Eötvös Loránd Tudományegyetem logója és teljes arculata, Egyetemünk a jövőben modern, ugyanakkor jól felismerhető grafikai megoldásokkal lesz jelen az online és nyomtatott felületeken. A modernizált címer-logó mellett az arculat hangsúlyos eleme a már fogalommá vált „ELTE” rövidítés, valamint a szintén a címer keretére utaló kettős kör, amelynek zártságát apró megszakítások oldják.

Az új logó és az arculat a világ vezető egyetemei által képviselt nemzetközi trendekbe illeszkedik, így hangsúlyosan használja az egyetem hagyományos címerének modernizált elemeit. Az új arculat elemei a következő hetekben fokozatosan jelennek meg az ELTE online és egyéb felületein.

- További részletek

2021. június 2., szerda

Barátné Hajdu Ágnes újabb rangos IFLA megbízatása


Az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions - Könyvtáros Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) új struktúrájával összefüggésben megalakult IFLA Regionális Osztálya Európai Bizottságába - Magyarországról elsőként - beválasztották Intézetünk oktatóját, Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnest, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökét a 2021-2023 időszakra.

Gratulálunk a tanárnőnek és további jó munkát kívánunk!