Keresés

2023. május 31., szerda

Oktatóink fogadóórái a vizsgaidőszakban


Kedves Hallgatók!

Oktatóink a vizsgaidőszak alatt is várják Önöket fogadóóráikon!

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes: 05. 31. 13.00-14.00, 06.07. 13.00-14.00, 06.20. 14.00-15.00

Dr. Bella Katalin:  06.13. 13.00-14.00, 06. 27. 13.00-14.00, 07. 4. 13.00-14.00

Dr. Bibor Máté: 06.06. 9.00-10.00, 06.28. 9.00-10, 07.07. 9.00-10.00

Dr. Csík Tibor: 06.05. 13.00-14.00, 06.07. 13.00-14.00, 06.19. 13.00-14.00

Dr. Fodor János: 06.01. 10:30-11:30, 06.19. 13:00-14:00, 06.27. 16:00-17:00

Dr. Kiszl Péter: 06.01. 13:00-14:00, 06.07. 13:00-14:00, 06.20. 8:30-9:30
(Titkárságon keresztül történő bejelentkezés alapján: email v. személyes. Emailcím: moravcsik.szilvia@btk.elte.hu)

Dr. Németh Katalin: 06. 13. 9.00-10.00, 06. 27. 14.00-15.00, 07.11. 9.00-10.00

Ráczné Radó Rita: 06.02. 9.00-10.00, 06.09. 13.00-15.00

Dr. Senkei-Kis Zoltán: 05.31. 13.00-14.00, 06.15. 15.00-16.00, 07.05. 15.00-16.00

Winkler Beáta: 06.02. 9.00-10.00, 06.09. 12.00-14.00

Az aktuális fogadóórák listája mindig elérhető honlapunk címlapjáról:
balra fent az Elérhetőség, térkép menüpontra, majd ott az Oktatói fogadóórák listája linkre kattintva, illetve megnyitható valamennyi oktatói honlap menüjéből is.

2023. május 30., kedd

Oktatónk előadása az EODOPEN projekt csehországi találkozóján

Kollégánk, Radó Rita is előadást tartott az EODOPEN projekt májusi, 8. találkozóján a csehországi Olmützben. A Creative Europe által támogatott, 2019-ben indult EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens)  projektben az Országos Széchényi Könyvtár munkacsoportvezetőként, a Könyvtár- és Információtudományi Intézet munkatársa pedig a projekt egyik szakmai vezetőjeként vesz részt. Az Olmützi Tudományos Könyvtár által szervezett projekttalálkozón bemutatásra került a nemzeti könyvtár által fejlesztés alatt lévő digitalizált dokumentumok jogtisztázását segítő dokumentációs eszköz, illetve a projekt disszeminációját segítő honlap (https://eodopen.oszk.hu/). 

A projektről kollégánk a 2021-es Valóságos könyvtár – könyvtári valóság szakmai konferenciánkon Make it available - EODOPEN, a project according to user needs címmel tartott előadást. (bővebben: http://lis.elte.hu/vkkv5/VKKV5_absztrakt_fuzet.pdfA hamarosan megjelenő konferenciakötetünkben a szerző angol nyelvű tanulmánya is megtalálható a témában.

2023. május 28., vasárnap

Doktoranduszunk előadása a VI. Scriptorium konferencián


A Veszprémi Érsekség, a Veszprémi Érseki Főiskola, a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, a PPKE BTK Klasszika-filológia Tanszéke és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet szervezte meg a VI. Scriptorium konferenciát, amelyen doktoranduszunk, Orosz Adrienn is részt vett. A 2023. május 10--11-én Veszprémben megrendezett tanácskozáson hallgatónk a Kódexek, források c. szekcióban
tartott előadást Egy 13. századi maubeuge-i zsoltáros-hóráskönyv digitális rekonstrukciója címmel. Orosz Adrienn bemutatta a kódex digitális rekonstrukciójának munkálatait, beszélt a kutatás érdekességeiről és nehézségeiről, valamint példákkal illusztrálta a hagyományos és a digitális fragmentológiai munka közötti különbségeket.

A konferencia programja 
A konferencia absztraktfüzete 

2023. május 26., péntek

Vendégünk volt Dr. Perger Péter


Tájékoztatás és információforrások kurzusunk keretében április 25-én és május 5-én Dr. Perger Péter nyomdásztörténész A magyar nemzeti bibliográfia és a Régi Magyarországi Nyomtatványok 1800-ig - A retrospektív magyar nemzeti bibliográfiai rendszer című vendégelőadását hallgathatták meg másodéves nappali, illetve levelező képzésben résztvevő hallgatóink. A kurzus keretében részletesen foglalkozunk a nemzeti bibliográfia kialakulásának történetével, fogalmával, gyűjtőkörével, funkcióival és ezek változásaival és kihívásaival.

Az OSZK kutatójának részletes és átfogó előadásában teljes képet kaphattunk a magyarországi retrospektív nemzeti bibliográfia történetéről és jövőbeni terveiről, rápillanthattunk annak a hazai kultúrára és tudományosságra gyakorolt hatására, továbbá megismerhettük a hamarosan kiadásra kerülő Régi Magyarországi Nyomtatványok 5. kötetét.

- Fényképek (A felvételeket Radó Rita készítette)

2023. május 24., szerda

Látogatás az OSZK Digitalizáló Központjában és a Digitális Bölcsészeti Központban

2023. május 18-án BA másodéves hallgatóink látogatást tettek az Országos Széchényi Könyvtár Digitalizáló Központjába és a Digitális Bölcsészeti Központba. A Tájékoztatás és információforrások kurzus keretében hallgatóink Kukár Barnabás Manó (A Digitalizáló Központ osztályvezetője) vezetésével megismerkedhettek a könyvtári digitalizálás munkafolyamataival, eszközeivel és az osztályvezető úr részletes és jó hangulatú bemutatójának keretében betekintést nyertek a Digitalizáló Központ tevékenységébe is.

A látogatás második részében a Digitális Bölcsészeti Központ munkatársai láttak bennünket vendégül. Szűcs Kata és Makkai Csilla Tamara a Digitális Bölcsészeti Központ által fejlesztett online publikálási környezetről (dHUpla) tartottak előadást, amely a közgyűjtemények szöveges forrásainak digitális közreadására szolgál. Az információgazdag előadásból megtudhattuk, hogy ezt a kreatív tartalommegosztást nyelvtechnológiai elemzések és adatvizualizációk is segítik.

Dr. Kalcsó Gyula a webarchiválás rejtelmeibe vezette be hallgatóinkat, kiemelve az OSZK webarchiválási tevékenységének érdekességeit, fontosságát, tervszerűségét, kihívásait és jövőbeni terveit. Nagyon érdekes volt látni, a Digitalizáló Központ által késztett dokumentumok sokszínű felhasználhatóságát a hagyományos online szolgáltatásokon túl, illetve a digitalizált dokumentumok különböző kutatási tevékenységekbe való bevonási lehetőségeit. 

- Fényképek (Radó Rita felvételei) 

2023. május 22., hétfő

Vendégünk volt Szovák Márton


A Nyitott Napok 2023. tavaszi szemeszterének utolsó délutánjára május 10-én került sor. Bibor Máté betegsége miatt a házigazda szerepét Barátné Hajdu Ágnes vállalta, így ő mutatta be az előadót. Szovák Márton, az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának munkatársa röviden ismertette a nemzeti könyvtár régikönyv-gyűjteményének kialakulását, és közben állományrészenként kiemelt néhány különlegesebb nyomtatványt. Ezt követően áttekintette a katalógusokat, és ennek kapcsán összefoglalta a digitális katalogizálás lépéseit, a nyomtatott katalógusok adatait autopsziával kiegészítő feltárást. A digitális szolgáltatásokhoz kapcsolódva bemutatta az OSZK korszerű tartalomszolgáltatásai közül a Régi Ritka felületet (RR).
A Tár újdonságai közül kiemelte a legutóbbi gyarapodást, az  1681-es királyné-koronázásról tudósító röplapot, amelynek digitális másolata rövidesen ennek a különleges média- és kultúrtörténeti dokumentumtípusnak a többi darabjával együtt a RR tartalomszolgáltatásban is elérhető lesz.
További „belső” újdonságként említette az antikva-állomány feltárása során leírt ex libriseket és nyomtatványtöredékeket. Utóbbiak közül részletesen bemutatta az Apponyi-gyűjtemény egyik kötetének borításaként fennmaradt ősnyomtatvány-töredéket, amely Peter Schöffer nyomdájában készült 1470-ben pergamenre, valamint az ehhez kapcsolódó könyvtörténeti megfigyeléseket.

- A "Régi Ritka" felület LINK https://regiritka.oszk.hu
Fényképek  az eseményről (a képeket Barátné Hajdu Ágnes készítette).

2023. május 18., csütörtök

Ismét a Piarista Központi Könyvtárban jártunk


2023. május 8-án BA másodéves, könyvtörténet-specializációs diákjaink látogattak a Piarista Központi Könyvtárba (PKK). A hallgatók Baranya Péter könyvtárvezető és Bácskai-Horváth Hajnalka könyvtáros kalauzolásával betekintést nyertek a gyűjteménybe, amelyhez kapcsolódóan számos művelődés-, egyház- és könyvtártörténeti vonatkozás is felmerült. Megismerkedhettünk a Piarista Rend és a könyvtár vázlatos történetével és jeles személyiségeivel, a rend által korábban és jelenleg működtetett iskolákkal és a kapcsolódó bibliotékákkal. A napi gyakorlat kapcsán szó esett arról is, hogy az egyházi könyvtárak és levéltárak hogyan szolgálhatnak forrásul a helytörténet, az egyháztörténet és más tudományterületek kutatásai számára. A Baranya Péter által tartott színes és sokszempontú előadás a muzeális könyvtári gyűjtemény helyiségében zajlott, ezután került sor a „raktár-túrára”, amelynek során a pincében elhelyezett állományrész tárolási és állományvédelmi feladatairól és problémáiról esett szó.

A látogatás második felében a könyvtár kincseiben gyönyörködhettünk. Bácskai-Horváth Hajnalka közreműködésével megtekinthettük az ún.  Lászlófy-kódexet, az Ulrich von Lilienfeld Concordantiae caritatis c. művét tartalmazó, rendkívül gazdagon illusztrált, 1413-ban készült kéziratot, amelynek hasonmás kiadásában lapozgathattak is a hallgatók. A gyűjtemény másik kódexét, egy 13. századi, Párizsban készült Bibliát is láthattuk. A középkori kéziratok után ősnyomtatványokat, 16. századi csillagászati és 18. századi növénytani munkákat, supralibrossal ellátott kötéseket és neves személyiségekhez kötődő könyveket is láthattunk, így például II. Rákóczi Ferenc ábécés könyvét, Sík Sándornak dedikált Szerb Antal-, József Attila- és Radnóti-köteteket és egykori híres piaristák, pl. Öveges József munkáit. A kötetek nézegetése kapcsán szó esett a láncos könyvekről, a palliumok készítéséről, a gótikus és reneszánsz kötések eszközeiről, sőt még egy 18. századi leányrablásról is.

A fényképeket Leitgéb Mária készítette

2023. május 15., hétfő

Hallgatóink a Prágai Liszt Intézet könyvtárában


Prágai Liszt Intézet könyvtára, mely a legnagyobb magyar gyűjtemény Csehországban, 2023. április 15. és 30. között fogadta az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet két végzős, informatikus könyvtáros alapszakos hallgatóját, Szendi Enikőt és Szpisjak Nikolettet. A 2022 novemberében könyvtárrendezésre és feldolgozásra kiírt pályázat nyerteseit dr. Németh Katalin, a Formai feltárás, valamint a Gyűjtemény- és szolgáltatásmenedzsment kurzusok oktatója kísérte el, hogy az első héten segítsen a feldolgozásban és az állomány elhelyezésében. A Liszt Intézet vezetője, Kassai Hajnal fogadta a hallgatókat, és megismertette őket a Magyar Kulturális Központ épületével, szolgáltatásaival.Feladatuk elsősorban a dokumentumok Szikla integrált könyvtári rendszerben való feldolgozása volt, s részt vettek a könyvtár átrendezésében, hogy a gyermek- és szépirodalom kötetei minél nagyobb arányban kerüljenek ki az olvasóterembe.
Prágai tartózkodásukat számos szakmai program gazdagíthatta: jártak a Cseh Nemzeti Könyvtárban, ahol Mgr. Karolína Košťálová, a Közönségszolgálat osztályvezetője beszélt a könyvtár szolgáltatásairól, és mutatta meg nekik az olvasótermeket, raktárakat, tanulószobákat. A Városi Könyvtár központi épületében az Idiómtól indulva Pavel Frčka mesélt a fiókkönyvtárakról, speciális szolgáltatásokról (pl. képkölcsönzés), és vezette őket végig az olvasótermektől a makerspace helyiségén és a raktárakon át a szabadtéri pihenőig.

A két hét alatt lehetőség volt Prága látnivalóinak megismerésére is, nem maradhatott ki a Klementinum, és a Strahovy kolostor könyvtára, de a Smetana Múzeum és az állatkert is a program része volt, vagy a Magyar Intézetben szervezett előadás a gyermekkori kétnyelvűségről.

Köszönjük a hasznos és élményekben gazdag szakmai tapasztalatszerzés lehetőségét!

2023. május 12., péntek

Barátné Hajdu Ágnes ismét az IFLA Európai Bizottságában


Május elsején hivatalosan is bejelentették a hírt, hogy intézetünk oktatóját, Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnest ismét beválasztották az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions – Könyvtáros Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) Regionális Osztálya Európai Bizottságába a 2023-2025 időszakra. 

Gratulálunk a tanárnőnek és további jó munkát kívánunk!


A választás eredménye az IFLA honlapján: https://www.ifla.org/election-results-2023-rc-rds/#europe

2023. május 11., csütörtök

Vendégünk volt Orbán Áron

A Nyitott Napok 2023. tavaszi szemeszterének második délutánjára április 26-án került sor. Vendégünk, Orbán Áron, a Tokaj-Hegyalja Egyetem tudományos főmunkatársa, előadásában áttekintést nyújtott Carolus Clusius (Charles de L’Écluses, 1526--1609), az elsősorban botanikusként ismert németalföldi tudós magyarországi kapcsolatairól és tevékenységéről, valamint rámutatott a kutatásban eddig tisztázatlan kérdésekre, elhanyagolt területekre. Batthyány Boldizsárral való, viszonylag jól ismert barátságán túl Clusius gyümölcsöző kapcsolatban állt Nicasius Ellebodiussal, Georg Purkircherrel, Istvánffy Miklóssal és Claude Roussellel is.

A szűkebb értelemben vett botanikán túl még legalább három olyan tudományterület van, amelyek tekintetében a Magyarországon gyűjtött anyag különösen jelentős a németalföldi tudós életművében. A Clusius-kódex számos „pannóniai” gomba akvarelljét tartalmazza, magyarországi segítőktől származó jegyzetekkel, a Fungorum… brevis historia pedig az első nyomtatásban megjelent szöveg Európában, amely egy összefüggő terület gombáit mutatja be. E két forrás keletkezésének és összefüggésének számos máig megoldatlan kérdése van.

Arra, hogy Clusius a nem organikus természeti tárgyak (fémek és ásványok, különös alakú kövek és fosszíliák, orvosi föld) iránt is érdeklődött, jó példa a több levelében előforduló „Szent László pénze” nevű kövület. A németalföldi tudós epigráfiai tevékenysége is rendkívül jelentős, többek közt nyugat-magyarországi és erdélyi feliratokat is gyűjtött. A magyarországi kultúrjavak, illetve a róluk szóló ismeretek Nyugatra való közvetítésében Clusius minden bizonnyal az eddig ismertnél nagyobb szerepet játszott.

- Fényképek az előadásról (Bibor Máté felvételei)
- Képek és beszámolók a Nyitott Napok előadássorozat korábbi alkalmairól

2023. május 9., kedd

Doktoranduszunk a NETWORKSHOP konferencián

2023. április 12-14. között Veszprémben, a Pannon Egyetemen zajlott le a 32. NETWORKSHOP konferencia, amelynek mottója az volt, hogy "Új technológiákkal, új tartalmakkal a jövő digitális transzformációja felé". A Digitális adatgazdagítás a közgyűjteményekben elnevezésű szekcióban szerepelt doktoranduszunk, Leitgéb Mária. A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék repozitóriuma című előadásában röviden ismertette a tanszéki gyűjteményeket és azokat törekvéseket, amelyek szükségessé tették a repozitórium fejlesztését annak érdekében, hogy lehetővé váljon az eddig feldolgozatlan dokumentumok archiválása, hozzáférhetővé tétele és a tanszéki tudományos tevékenység láthatóságának növelése. Leitgéb Mária előadásában a továbbiakban a fejlesztés lépésein volt a hangsúly: hogyan került kialakításra a - a későbbiekben kari szintűvé bővített - gyűjteménystruktúra, melyek voltak az egyes dokumentumtípusokhoz tartozó metaadatstruktúrák és feltöltési űrlapok kialakításánál figyelembe vett speciális szempontok, illetve milyen egyéb sajátosságokkal kellett számolni a hozzáférési szintek és a jogosultságok létrehozásánál. 

A konferencia honlapja: https://nws.comp-rend.hu/


2023. május 6., szombat

MKE tisztújítás


2023. május 3-án tartotta tisztújító küldöttgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE). A korábbi elnökség és az egyesületet két cikluson át vezető Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes elnök asszony leköszönt posztjáról, a küldöttek a következő négy évre szavaztak az MKE elnöki, főtitkári, elnökségi és ellenőrző bizottsági posztjairól. Az MKE új tisztségviselői a 2023–2027-es ciklusban:

Elnök: Gerencsér Judit
Főtitkár: Istók Anna
Elnökségi tagok: Eszenyiné dr. Borbély Mária, Gaálné Kalydy Dóra, Haszonné Kiss Katalin, Kiss Gábor, Oros Sándor, Péterfi Rita, Villám Judit
Elnökségi póttagok: Baráthné Molnár Mónika, dr. Sándor Viktória
EB elnök: dr. Aczél-Partos Adrienn
EB tagok: dr. Kührner Éva, Magdics Erika, Nuridsány Judit, dr. Senkei-Kis Zoltán

Gratulálunk Gerencsér Juditnak, az OSZK általános főigazgató-helyettesének az egyesületi elnökséghez!
Külön öröm számunkra, hogy a legnagyobb szakmai szervezet vezetésében a következő ciklusra is aktív oktatónk kapott bizalmat: gratulálunk Senkei tanár úrnak az ellenőrző bizottságban vállalt tisztségéhez!
Végezetül, de nem utolsó sorban: köszönjük Barátné Hajdu Ágnes - Intézetünk és valamennyi hallgatónk számára is - felbecsülhetetlen értékű munkáját, melyet Szeged és Budapest, hazai és nemzetközi kapcsolatok, oktatás, tehetséggondozás és kutatás között a Magyar Könyvtárosok Egyesület elnökeként fáradhatatlanul és a legmagasabb szintű szakmai elkötelezettséggel végzett!

2023. május 5., péntek

Specializáció tájékoztató


2023. május 11-én (csütörtök) 10.00-től kerül sor az informatikus könyvtáros alapszakos hallgatók idei specializáció választó tájékoztatójára Intézetünk -102-es termében.

Az információ- és tudásmenedzsment specializációval kapcsolatos kérdésekre dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató válaszol, a könyvtörténet specializációról dr. Bibor Máté ad tájékoztatást az érdeklődő hallgatóknak.

A jelentkezésről és tanulmányi kérdésekről dr. Németh Katalin oktatási intézetigazgató-helyettes ad felvilágosítást, míg az Intézeti Képviselet tagjai a két specializációval kapcsolatos tapasztalataikról és élményeikről mesélnek.

Szeretettel várjuk elsőéves hallgatóinkat!

2023. május 3., szerda

Nyitott Napok 45. - Meghívó


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt
a Nyitott Napok sorozat következő előadására


Újdonságok a Régi Nyomtatványok Tárában

Szovák Márton
(OSZK RNYT)

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)

A rendezvény időpontja
2023. május 10. szerda 17:00

Házigazda: Bibor Máté

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges:

Az eseménysorozat honlapja:


Az illusztrációhoz felhasznált fotót Tóth Zsuzsa restaurátor készítette az OSZK tulajdonáról, felhasználáshoz hozzájárult.

2023. május 2., kedd

Barátné Hajdu Ágnes előadása a FSzEK és az Olvasókörök Szövetsége országos konferenciáján

2023. április 21-én Barátné Hajdu Ágnes tartott előadást Mozaikok az olvasókörök történetéből határon innen és túl címmel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Könyvtárak-olvasókörök - közös célok elnevezésű rendezvényen, mely egyben az Olvasókörök Szövetsége országos tavaszi találkozója is volt. A program másik előadója Gazda István tudománytörténész volt, aki a 18-19. századi olvasókörökről tartott érdekfeszítő előadást.  A konferencia részeként Élet az olvasókörben címmel kerekasztal beszélgetésre is sor került, mely az egyes olvasókörök tapasztalatairól, sajátosságairól szólt. A beszélgetésen Hódmezővásárhely, Hajdúszoboszló, Mohács, Nagykanizsa, Balmazújváros, Debrecen, Nyíregyháza, Lippa (Románia), Pélmonostor, Kórógy (Horvátország) Szabadkai Népkör, Zombor (Szerbia), Püspökladány, Kisújszállás, Mártély, Székkutas és Budapest olvasóköreinek képviselői vettek részt. A beszélgetést Szóró Ilona, az Olvasókörök Szövetsége alelnöke és Haszonné Kiss Katalin a Kölcsey Ferenc Olvasókör alelnöke vezette.